Uradni list RS 105/2011, Uredbeni del

23 dec 2011 ... 8. 1. 1970, stanujoč. Gregorčičeva 24, Maribor ... območja z omejenimi možnostmi; plačila v okviru Natura 2000 in plačila na področju ... pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE. ... sojo mora opraviti tudi z vidika trajanja posega (19. točka), pri ... Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor.

Uradni list RS 105/2011, Uredbeni del - Sorodni dokumenti

Uradni list RS 017/2011, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011017.pdf

11 mar 2011 ... (1) Detektivi, ki imajo veljavno licenco za opravljanje detektivske dejavnosti, se ... Če je najdeno orožje, nevaren predmet ali nevarna snov predmet kaznivega ... TV‑knjižna omara s širino najmanj 60 cm in globino 40 cm na vsako ležišče ... rabljena na podračunu Občine Črenšovci na dan 31. 12. 2010.

086/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011086.pdf

28 okt 2011 ... poimenovanja strojev: viličar, žerjav, bager, tovornjak …; ... poimenovanja oddaj: dnevnik, nadaljevanka, film, risanka …; oddaja, prenos …;.

Uradni list RS 070/2011, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011070.pdf

5 sep 2011 ... zilu naložen, pritrjen in zavarovan v skladu z navodili za varno nalaganje in ... OSNOVNI HITRI NAPOTKI ZA VARNO NALAGANJE TOVORA. 1. SPLOŠNO ... ga ne sme dotikati. Ponjava ne sme biti poškodovana (tj. strgana), da ne pušča. ... skega podrobnega prostorskega načrta Kampolin terase. 2. člen.

057/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011057.pdf

15 jul 2011 ... ZA POMURJE. MARTJANCI ... 4.4.33 LEON BOLHA, Ljubljanska cesta 58, 1292 Ig ... Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javne-.

Uradni list RS 105/2011, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011105.pdf

23 dec 2011 ... 8. 1. 1970, stanujoč. Gregorčičeva 24, Maribor ... območja z omejenimi možnostmi; plačila v okviru Natura 2000 in plačila na področju ... pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE. ... sojo mora opraviti tudi z vidika trajanja posega (19. točka), pri ... Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor.

Uradni list RS 099/2011, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/122880/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2099-2011.pdf

6 dec 2011 ... Vrsta in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost: 16. ... V 39. členu se besedna zveza »v enem letu od uveljavitve ... (2) Izdelava OPPN je možna tudi na območjih, kjer to s tem odlokom ni posebej določeno. ... po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest,.

Uradni lisr RS - 061/2016, Uredbeni del - Uradni list

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016061.pdf

23 sep 2016 ... Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,. 8250 Brežice;. 22. ... 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine. Radlje ob Dravi ... pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,. – slovesni podpisi ...

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-133-05575-OB~P001-0000.PDF

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

009/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017009.pdf

24 feb 2017 ... Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje ... ske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki. 26. ... PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 40, 1527 ...

132/2006, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2006/Ur/u2006132.pdf

15 dec 2006 ... 12,38%. 5. Slavko Bobovnik ... to raven zahtevnosti je potrebna osnovnošolska izobrazba z dodatnim ... Zahtevana izobrazba: osnovna šola.

21/1993, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-1993-021-01021-OB~P001-0000.PDF

1/2 Klun Aleš, oba Kot 33. DL - pravica uporabe za Petelin Janez, Ribnica, Kolodvorska 5. DL - pravica uporabe za Juvanc Roman, Ribnica, Kolodvorska 3.

045/2014, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014045.pdf

20 jun 2014 ... podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ali na podlagi veljavnega ... poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje. Nalo- ge, ki so ... odstavka 55. člena zakona, v enem mesecu po sprejemu tega zakona. 74. člen ... 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druge.

30/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002030.pdf

6 nov 2019 ... LOKATRADE ŠKOFJA LOKA D.O.O.. 07000-0000170616. LOTOS L & B D.O.O.. 02312-0014782809. LOVSKA DRUŽINA PODGORJE. 20470- ...

053/2015, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ur/u2015053.pdf#!/u2015053-pdf

17 jul 2015 ... hladilna torba oziroma ustrezno urejen prostor (zatemnjen in ohlajen) za ... Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na ...

93/2008, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-093-03937-OB~P002-0000.PDF

mesečno do poteka dobe, za katero je bil ... bruto urna postavka za izračun ... dodatek za delovno dobo dodatki. 0,0033. (1) osnovna plača za obračun x.

025/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf

19 maj 2017 ... prisilna poravnava,. 7. v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o ... Reflex Blue. RDEČA. 0/100/100/0. Red 032. MODRA (stavba).

Uradni list RS - 32/99, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121328/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2032-1999.pdf

6 maj 1999 ... Gosp. štedilnik z dim. priključkom. KOS ... Gostinski štedilnik. KOS ... Akvonij. 175. MP. 0. 63. JP 897830. LK 396310 Ul. Matije Gubca h.št. 29.

058/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019058.pdf

27 sep 2019 ... Jurij KRPAN. Marko VATOVEC. ... Komunalno. Plato. Policijsko. Za dviganje vozil. Za kontejnerje. Za zveze. Za živali ... R1, R2, R3 ali R4 (a ali b**)traktorski priklopnik ... (3) Cenik dejavnosti javne gospodarske službe in cenik.

30/2006, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2006/Ur/u2006030.pdf

23 mar 2006 ... Bernarda Krajnik Valentič šolski dispanzer. Mirjam Grmek ... Bernarda Ferjan splošna ambulanta ... Marovt, ki spreminja Zazidalni načrt ob Mizarski ulici s spre- ... o stalnem prebivališču, življenjepis in reference iz učnega.

013/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019013.pdf

1 mar 2019 ... rabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen. ... strešnice, garaže ali objekta v pritlični izvedbi, pri vrstnih hišah pa je možna samo ... Nadstrešnica je lahko klasično grajena ali pa montažne konstrukcije.

038/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018038.pdf

6 jun 2018 ... obe k. o. Trboje, ob vodotoku Sava v občini Šenčur, ki zožuje priobalno ... BELI OBROČ SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM.

002/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020002.pdf

10 jan 2020 ... so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sis- tematično ... zdravstvom. FZAB je samostojna pravna oseba in izvaja dejavnost iz.

88/2000, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2000/Ur/u2000088.pdf

29 sep 2000 ... 02078-0010026240. Mad d.o.o., Ljubljana. 02018-0010738250. Merxgrad d.o.o.. 02078-0019594223. Modna linija d.o.o.. 02078-0019384315.

022/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018022.pdf

4 apr 2018 ... Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in ... Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Na podlagi ...

017/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020017.pdf

10 mar 2020 ... Med motivoma ozvezdij v znamenjih Kozoroga in Raka je obris. Slovenije, v katerem je tekoče besedilo REPUBLIKA SLOVENIJA, aplicirano ...

014/2020, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020014.pdf

6 mar 2020 ... stanujoč Boga vas 2a, Šentvid pri Stični. Št. 020-02/20-10/7 ... (2) Pogrebi so vsak dan od 9.00 do 19.00 ure oziroma se opravijo v času, da so ...

055/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019055.pdf

13 sep 2019 ... Za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača, se vpiše število ur, ki ustreza osnovi, ... strojevodja prek signalnega znaka kontrolnega signala.

82/2003, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003082.pdf

lah, nagradah, podelitvah činov in povišanjih, ob odhodu posa- ... s traktorji ali drugimi mobilnimi priključki, mobilnimi ... rabljeni v celoti ali deloma, in opisov rešitev, sprejetih za ... KIDRIČEVO, KOBILJE, KOČEVJE, KOMENDA, KOSTEL,.

43/2007, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-043-02369-OB~P001-0000.PDF

Naziv poslovnega subjekta. Mat. št. Naslov poslovnega subjekta. 720. Okrožno sodišče v Ljubljani. DASTAFLON, PREDELAVA PTFE, STANKO NOVAK. S.P..

049/2016, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016049.pdf

8 jul 2016 ... z njim leti oseba, ki nima predpisane opreme. (3) Testni pilot mora imeti reševalno padalo med letenjem v okviru preizkušanja novega tipa ...

43/2005, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-043-01737-OB~P001-0000.PDF

8270 KRŠKO. 100 DASTAFLON, PREDELAVA PTFE, STANKO NOVAK, S.P.. 5413628000 VAŠE 11C. 1215 MEDVODE. 101 DD GOSTINSTVO IN TURIZEM, ...

031/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018031.pdf

4 maj 2018 ... rajo iz proračunski sredstev Občine Ig (Mostiščar, št. 1/2013; februar 2013). 19. člen. (veljavnost Pravilnika). Ta Odlok začne veljati naslednji ...

075/2014, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014075.pdf

21 okt 2014 ... Ana Marija Majcen, roj. 26. 8. 1981, Polšnik 11 ... MELITA TOMPA. VELIKA POLANA 63. 221 ... Dominika Dobravec l.r.. Marija Pušnik l.r.. 3173.

Uradni list RS - 55/2008, Uredbeni del

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_slovenia_sl_1.pdf

4 jun 2008 ... vzamejo ali omejijo kakšne pravice, velja tudi za take pravne posledice prepoved iz ... storjena po gramofonski plošči, na zgoščenki, filmu, DVD-ju in drugih ... ženju, patrulji, dežurni ali drugi službi za vzdrževanje varnosti in.

017/2019, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019017.pdf

22 mar 2019 ... hitre ceste HC H6 Koper (Škocjan)–Koper (Žusterna). Vse posege v ... cenik volilnih oglasov in sporočil se ga objavi v predhodni šte- vilki ali na ...

021/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018021.pdf

30 mar 2018 ... 6. člena tega zakona in seznam navedb zakonov iz trinajste alineje drugega ... denci društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07, 56/08.