SIGNALNI PRAVILNIK

12. ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА. 3.Jж бр. 31095. СИГНАЛНИ ПРАВИЛНИК важин од . новембра 1996. БЕОГРАД ...

SIGNALNI PRAVILNIK - Sorodni dokumenti

SIGNALNI PRAVILNIK

http://srbcargo.rs/wp-content/uploads/2019/03/1-Signalni-pravilnik.pdf

12. ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА. 3.Jж бр. 31095. СИГНАЛНИ ПРАВИЛНИК важин од . новембра 1996. БЕОГРАД ...

1. stran od 72 Uradni List | 6265. Signalni pravilnik 26.2.2008 http ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi%202/signalni_pravilnik.pdf

26 feb 2008 ... Signalni pravilnik, stran 18085. Na podlagi šestega odstavka 59. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ...

signalni rak - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/strokovne_podlage_ukrepi_vodnih_ITV.pdf

12 jan 2017 ... Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst psevdorazbora (Pseudorasbora parva) signalni rak ...

Vzrejni pravilnik SKT 1. člen Pravilnik dopolnjuje Pravilnik o ... - skt.si

http://www.skt.si/wp-content/uploads/2018/03/Vzrejni-pravilnik-SKT-2018.pdf

mora najmanj tri mladiče iz tega legla s seboj na telesno ocenitev. ... dovoljenje ter predložiti dokumente, ki jih zahteva Kinološka zveza Slovenije (referenčna.

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI EMONAGRAM D.O.O. Pravilnik o ...

https://www.emonagram.si/wp-content/uploads/2019/01/PRAVILNIK-O-ZASEBNOSTI.pdf

d.o.o., Riharjeva ulica 26, Ljubljana (v nadaljevanju: “Emonagram”) ter pravicami posameznikov na tem področju. Emonagram nudi posebno skrb varnosti vaših ...

pravilnik - AVP

https://www.avp-rs.si/pravilnik-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah-s-spremno-besedo/knjizica_prometna_signalizacija_koncna/

(1) Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov ... neprednostne ceste ne ustreza pogojem za postavitev znaka 1103 in.

PRAVILNIK

https://mtt.gov.rs/download/PRAVILNIK%20MTU%20STARI.pdf

celina koje mogu da budu i vizuelno odvojene. ... sastoji se od: 1) prostorija u kojima se obrađuju životne namirnice i priprema hrana (u daljem tekstu: kuhinja); ...

pravilnik - FIŠ

https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2018/sa_fis_1034_02_pravilnik_o_napredovanju_na_fis___2018_14_8_2018.pdf

14 avg 2018 ... Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 31.5.2018 sprejel ... napredovanje na delovnem mestu v višji plačni razred za javne ... izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih.

pravilnik VPP

http://sokolbezigrad.si/wp-content/uploads/2017/01/pravilnik_VPP_-_koncna_verzija_-____17.1.2017_1.pdf

Vsi skoki z 1/4 rotacije okoli čelne osi in z obratom za 360° okoli dolžinske osi. 1>P/2 ... Primer: dvojni salto nazaj skrčeno z obratom za 360 stopinj: n – 8<N/2 – ...

pravilnik - RD Dolomiti

http://www.rd-dolomiti.si/wp-content/uploads/2018/02/Pravilnik-o-%C5%A1portnem-ribolovu-PSR-01-01-2018-1.pdf

Na podlagi 24. člena statuta RD Dolomiti je UO RD Dolomiti na svoji seji dne 07.02.2017 sprejel naslednji. PRAVILNIK o športnem ribolovu. I. SPLOŠNE ...

Pravilnik o postdiplomskim

http://www.obvaljevo.rs/_down/pravilnikopos.pdf

Poslediplomska nastava na Medicinskom fakultetu u Beogradu obuhvata: ... Rešenjem upisati na Medicinski fakultet u Beogradu u roku od 12 meseci od ...

Pravilnik o odlikovanjih

http://www.fotodrustvo-kranj.si/wp-content/uploads/Pravilnik-o-odlikovanjih-FDJP.pdf

Na podlagi 14.člena Pravil Fotografskega društva Janez Puhar Kranj ( v nadaljnem tekstu: FDJP), je na občnem zboru FDJP 20. marca 2012 sprejel naslednji:.

Pravilnik o volitvah na UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/Pravilnik%20o%20volitvah%20na%20UP%20PEF/20190322153601/

O VOLITVAH NA PEDAGOŠKI FAKULTETI ... rokovnik z roki za izvedbo vseh volilnih opravil ter imenuje volilna komisija, ki vodi vsa volilna opravila. Z dnem ...

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK KZS

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Dokumenti/Obrazci/Registracije/Registracijski_pravilnik_2019.pdf

12 jun 2019 ... PRESTOPI IGRALCEV IZ KLUBA V KLUB V REPUBLIKI SLOVENIJI. ... 26. člen (prestopi igralcev s podeljeno pravico nastopa med tekmovalno ...

PRAVILNIK O PIVU

https://kuip.ks.gov.ba/sites/kuip.ks.gov.ba/files/hr-pravilnik_o_pivu_77-10.pdf

23 stu 2010 ... i) mutno i/ili nefiltrirano pivo. ^lanak 16. (Boja). (1) Boja piva izra`ava se u EBC jedinici (European Brewing. Convention Unit), me|unarodnoj ...

pravilnik o varnosti

http://mirenvrtec.splet.arnes.si/files/2015/09/Pravilnik.pdf

Vsak delavec vrtca je osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. ... Vrtec lahko organizira prevoz za otroke, ki je v skladu z Letnim delovnim ... rezervna oblačila, škornji, pelerina ali dežnik, saj so otroci na prostem v različnih vremenskih.

Pravilnik o popisu

http://www.ag.uni-lj.si/e_files/content/o_nas/Pravilnik%20o%20popisu.pdf

27 mar 2019 ... odredi nenapovedan izredni popis. ... potrebi tudi večkrat, poskrbeti za odvoz odpisanih sredstev na odpad v skladu z evropskimi predpisi o ...

pravilnik - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/pravilnik_o_standardnom_klasifikacionom_okviru_i_kontnom_planu_za_budzetski_sistem.pdf

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, ... Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za ...

Pravilnik o računovodstvu - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-racunovodstvo/DOKUMENTI/Pravilnik-o-racunovodstvu.pdf

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU. I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. S tem pravilnikom se ureja organiziranost in način vodenja računovodstva na Ministrstvu za.

pravilnik - BIHAMK-a

https://bihamk.ba/assets/files/CJFa6BpMWW-pravilnik-o-homologacijipdf.pdf

g) "Homologacija pojedinačnog vozila" je postupak kojim se utvrđuje da li određeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i ...

pravilnik - Srbijatransport

http://www.srbijatransport.rs/images/pravilnik_o_nacinu_koriscenja_tahografa_90_2017.pdf

Analogni tahograf evidentira najmanje sledeće podatke: 1) pređeni put i brzinu vozila;. 2) aktivnosti vozača;. 3) otvaranje kućišta u koje je umetnut tahografski ...

PRAVILNIK ZPSS

http://www.pkfuzinar.si/files/Pravilnik_ZPSS_2009_2013%5B1%5D.pdf

23 sep 2009 ... Bazen in tehnično opremo za olimpijske igre in svetovno prvenstvo ... Na liniji 15 m od vsakega roba bazena morajo biti plovci drugačne barve.

pravilnik - NK Kolpa

http://www.nk-kolpa.si/Upload/files/pravilnik%20o%20statusu%20in%20prestopih%20igralec%20%C5%A0D%20NK%20Kolpa%281%29.PDF

9 jun 2017 ... nogometni klub Kolpa (v nadaljevanju SO NX Kolpa) k novemu klubu, ... katerega igrarec sD NK Korpa prestopi v prestopnem roku v skradu s.

Stanovanjski Pravilnik (SP-1) - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Stanovanja/b40774f57f/Stanovanjski_Pravilnik_SP-1_.pdf

6 apr 2017 ... če izpolnjuje pogoje za odpoved najemne pogodbe za službeno stanovanje iz krivdnih. ̶ odpovednih razlogov iz obstoječega ali prejšnjega ...

PROMETNI PRAVILNIK

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/akti%20svps/prometni_pravilnik.pdf

120. člen (vožnje vlakov med prekinitvijo dela prometnika ali odjavnika) . ... »redni vlak« je vlak, ki ima izdelan vozni red posameznega vlaka s koledarjem ...

Disciplinski pravilnik NZS

https://www.nzs.si/Doc/5%20-%20Disciplinski%20pravilnik%20NZS_V4.0_19062019_%C4%8Distopis_final.pdf

19 jun 2019 ... (1) Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi disciplinski sodnik ali njegov namestnik. (2) O pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika odloča ...

Tekmovalni pravilnik

https://www.ztk.si/images/stories/pdf/objave_prva_stran/tekmovalni_pravilnik_2016.pdf

Profesionalni mednarodni turnirji (ATP, WTA, ITF, TE). Neprofesionalni mednarodni turnirji ... zaščita proti soncu (senčniki). - komunikacije. - internet, telefon, fax.

PRAVILNIK DIRKE

http://www.pantherkamnik.com/2016/vn_kamnika2016/pravilnik_moto_vn_kamnika01.pdf

a) Tomos avtomatic b) Piagio, ciao... c) Tomos APN 4 ... 6. Proga in časovni potek dirke. 6.1. Dirka bo potekala na povezovalni cesti na Dupilici pri Kamniku med ...

pravilnik - DSO Grosuplje

https://www.dso-grosuplje.si/wp-content/uploads/2018/02/DSO_pravilnik_2017.pdf

Na temelju 6. člena in 74. člena Statuta Doma starejših občanov Grosuplje, je Svet Doma na 16. seji dne 23.02.2017 sprejel naslednji. PRAVILNIK O OBSEGU ...

Vzrejni pravilnik

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/11/VZREJNI_PRAVILNIK_TIBETANCI.pdf

tibetanski terier, tibetanski mastif). Podlaga tega ... zdravih, značajsko trdnih psov Tibetanskih pasem v skladu ... Prodaja mladičev preko preprodajalcev psov ni.

Pravilnik o založništvu - FRI

https://fri.uni-lj.si/upload/kje_je_kaj/Zalo%C5%BEba_Pravilnik.pdf

Založniško dejavnost na fakulteti usmerja Komisija za založništvo in tisk (v nadaljevanju: komisija), ki je delovno telo Senata UL FRI, urednik pa vodi poslovanje ...

Disciplinski pravilnik

http://www.rd-ljubno.si/Out.aspx?id=2396&action=download

ali disciplinski prestopek, še preden je bilo storjeno. 2. člen. (1) Na prvi stopnji vodi disciplinski postopek in izreka kazni za disciplinske prestopke disciplinska.

Prometni pravilnik.pdf

http://www.fpz.unizg.hr/ztos/PROP/Prometni%20pravilnik.pdf

Prometnik vlakova - radnik koji izravno osigurava sigurno kretanje željezničkih vozila u kolodvoru i međukolodvorskim pružnim odsjecima. Prometni telegrafist ...

Pravilnik SZGG

http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/obvestila/Pravila_Szgg2013.pdf

geofiziko, znotraj katerega je izrisan obris Slovenije. Pečat društva je krog s premerom 3 cm, ki ima v osrednjem delu znak društva, ob robu pa krožni napis ...

Pravilnik - AMZS

https://www.amzs.si/uploads/Sport/pravilniki_2019/posebni/08-25-dp-smmmsk-vransko-sr.pdf

29 jul 2019 ... 25.8.2019 v: Vransko na progi: AMZS Center varne vožnje Vransko ... Pošta: 1225 LUKOVICA. Telefon: 386 41 659 811. Telefaxi: E-pošta:.

pravilnik o tekmovanju

https://www.evedez.si/Content/doc/Epi/PRAVILNIK_O_TEKMOVANJU_Epi_BZ.pdf

eVedez.si. Prijave morajo biti poslane organizatorju v roku, določenim z razpisom. Prijav, prispelih po roku, organizator tekmovanj ni dolžan upoštevati.