fantastične pripovedi nika grafenauerja - Jezik in Slovstvo

Niko Grafenauer je sodobni klasik, ki je začel objavljati za mlade leta 1966, ko je izšla prva izdaja zbirke avtorskih pesmi z naslovom Pedenjped, ki je do leta.

fantastične pripovedi nika grafenauerja - Jezik in Slovstvo - Sorodni dokumenti

fantastične pripovedi nika grafenauerja - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2012%7C3-4%7C147-158

Niko Grafenauer je sodobni klasik, ki je začel objavljati za mlade leta 1966, ko je izšla prva izdaja zbirke avtorskih pesmi z naslovom Pedenjped, ki je do leta.

JiS 6.qxp - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2003-06-Pogacnik.pdf

[email protected]. PREVZEMANJE BESED V SLOVEN[^INI1. Jezik in slovstvo, let. ... Verona, Eva, 1970. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga.

JEZIK IN SLOVSTVO

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/JIS_2011_5-6.pdf

7t20 4 0 >. (Dostop 5. 5. 2012.) Fan fiction. Mn3njalnik: <http://www.joker.si/mn3njalnik/lofiversion/index.php/t159425. html>. (Dostop 1. 5. 2010.) Guidelines.

jezik in slovstvo 6.qxp

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2004-06-Vitez-Zwitter.pdf

[email protected], [email protected]. PROBLEM PROZODI^NE ANALIZE. SPONTANEGA GOVORA. Jezik in slovstvo, let. 49 (2004), {t. 6.

zorin - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2013%7C1-2

1952), a novela Črna orhideja ga je spomnila tudi na novelo kontroverznega nemškega pisatelja Hannsa Heinza Ewersa. O tem piše v zabeležki 25. 1. 1952:.

Marko Stabej - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Marko-Stabej.pdf

Marko Stabej. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta. SLOVARJI IN GOVORCI: KOT PES IN MAČKA? Baldrick: I'm quite pleased with 'dog'. Edmund ...

konverzija v slovenščini - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2015%7C2%7C65%E2%80%9377

konverzni prehodi samostalniških besed (prav tam: 60), konverzno posamostaljeni pridevnik (prav tam: 147). 2. Zlasti opazna je širitev konverzije v češčini in ...

ocene in poročila - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2014%7C4%7C121%E2%80%93127

naslov prve izdaje v SSKJ-1, naslov Slovenski pravopis 2001 v ... slovaropisno in uporabnostno ocenjen koncept ... izdajo SSKJ in Slovar novejšega besedja,.

Erika Kržišnik - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2008-01-Razprave-ErikaKrzisnik.pdf

sploh.1 V članku Frazeologija v luči kulture (Kržišnik 2005) sem skušala poka- ... temelji na tem viru, je npr. prispevek Irene Stramljič Breznik Družina v slo-.

Simona Kranjc - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2004-0304-Simona_Kranjc.pdf

BESEDNI RED, USVAJANJE PRVEGA IN. U^ENJE DRUGEGA/TUJEGA JEZIKA. Jezik in slovstvo, let. 49 (2004), {t. 3–4. Avtorica v prvem delu ~lanku razpravlja ...

Jure Zupan - Jezik in Slovstvo

https://jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Jure-Zupan.pdf

Prikaz različnih pomenskih podskupin za vsako geslo ni edina naloga slovarja ... črke kot številke izražene binarno (z ničlami in enicami), je slovarsko geslo kot.

razprave gledališki lektor - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2012%7C3-4%7C101%E2%80%93114

bere drugim: Trubar je bil pri Bonomu tudi lektor ◊ rel. pripravnik za duhovniški poklic, za stopnjo nižji od eksorcista (SSKJ: <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html>, ...

ujemanje med povedkom in osebkom v ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016%7C2%7C139%E2%80%93147

besedna zveza je osebek in katera povedkovo določilo, če sta osebek in povedkovo določilo po zgradbi ... Nerešljiva uganka je bil Luka Modrić [...] Njihova prva ...

slovenščina v znanosti in na univerzi - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-05-TematskiSklop-SlovenscinaVZnanostiInNaUniverzi.pdf

pripoznana kot mednarodni jezik, kot orodje znanstvenega komuniciranja. Večina svetovnih znanstvenih publikacij je v angleščini in znotraj Evropske unije je ...

minimalni frazemi v slovenščini - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2008-02-Razprave-SasaBabic.pdf

Saša Babič se, misliti na, lomiti ga). Z vidika prozodičnih lastnosti deli besede na naglašene in nenaglašene, slednje imenuje naslonke oz. klitike; sem uvršča ...

SLOVARJI IN GOVORCI: KOT PES IN MAČKA? - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Marko-Stabej.pdf

v slovenski slovaropisni tradiciji ni prevladujoča, kar je mogoče razumeti le ... slovenščine, ki sega od Vodnika (ta za svoj nemško-slovensko-latinski slovar leta.

pripovedništvo na maturi iz slovenščine in ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2019%7C1%7C53-58

Matura 2000: Ivan Tavčar, V Zali (Amandus); Ivan Pregelj, Matkova Tina; Prežihov. Voranc, Ljubezen na odoru; Edvard Kocbek, Črna orhideja; Ciril Kosmač, ...

Katja Mihurko Poniž - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2010-01-02-mihurko.pdf

Zanimiv prispevek k razvoju žanrov predstavlja tudi zbirka kratke proze Misterij žene Zofke Kveder, saj je pisateljica s črticami v tej zbirki prispevala k ...

otroška književnost lile prap - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-06-Razprave-DragicaHaramija.pdf

2.5 Male živali – doriši in pobarvaj (2000) je pobarvanka, nastala je na podlagi slikanice Male živali in vsebuje vse živali, ki jih najdemo že v omenjeni slikanici.

pravopisna obravnava imen znamk in ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-06-Razprave-Helena-Dobrovoljc.pdf

1 Imena znamk in industrijskih izdelkov kot podskupina stvarnih lastnih imen. Stvarna lastna imena ali hrematonimi predstavljajo heterogeno skupino lastnih.

tantadrujevo iskanje sreče: od didaktike do ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2015%7C3-4%7C43%E2%80%9353

Ključne besede: Ciril Kosmač, učna veriga, tesno branje, domače branje, didaktika književnosti. Nastanek Poljubov in predstavitev razvoja učne verige1.

gradnja novega korpusa slovenščine - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Natasa-Logar-Berginc-in-Simon-Suster.pdf

nadgradnja korpusa FidaPLUS ter bo imel 100-milijonski del in do milijarde ... Ključne besede: referenčni korpus, merila gradnje, taksonomija, FidaPLUS.

funkcionalna pismenost bodočih vzgojiteljev ter ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2010-01-02-skubic.pdf

sledita branje in pisanje, tj. pismenost, kot jo razumemo v današnjem času. Pri tem ... 4) Na vprašanje »Ali vam povzroča težave pisanje prošenj?« je 17 ...

domači prijatelj zofke kveder - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-05-Razprave-VladkaTucovic.pdf

Njegova prva in edina urednica je postala Zofka Kveder (1878–1926), ki je k ... Urednica Kvedrova je mnogo pisala o ženah in materah, o svojih dveh hčerkah,6 ...

esejizmi v romanu vinka ošlaka - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016%7C1%7C61%E2%80%9375

Ključne besede: Vinko Ošlak, sodobni slovenski roman, esejizem, esejistični ekskurz, jezik, narod, krščanstvo, umetnost. 1 Uvod. Pisatelj, esejist, prevajalec, v ...

iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018%7C1%7C101%E2%80%93112

bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega in bralno kulturo (pojmovanje branja ... v 2. in 3. triletju pa se nadaljuje in nadgrajuje z usvajanem bralnih in pisnih strategij, ... Žagar, Drago, 1975: Bralni testi za 4. in 8. razred osnovne šole.

dve zgodbi ene bratovščine sinjega galeba - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-05-Razprave-Peter-Svetina.pdf

19 maj 2009 ... Ključne besede: mladinska književnost, Tone Seliškar, Bratovščina Sinjega galeba, meščanstvo, socializem. Začetki literarnega ustvarjanja ...

Uvod v teorijo mladinske književnosti - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-06-Razprave-MilenaMilevaBlazic.pdf

interaktivne knjige, risanke, animirane filme, filme Walta Disneyja (Sneguljčica, ... v klasiko – Astrid Lindgren: Erazem in potepuh – ali balet/lutke na književno.

diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2008-01-Razprave-VesnaMikolic.pdf

2 Stereotipi in predsodki. 2.1 Definicije stereotipov in predsodkov1. Zaradi kompleksnosti predsodkov, njihovega oblikovanja, izražanja in delovanja so se v 20.

Špela Arhar in Vojko Gorjanc - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-02-Razprave-SpelaArharInVojkoGorjanc.pdf

Prispevek predstavlja korpus FidaPLUS, ki je nadgradnja slovenskega referenčnega korpusa. Korpus, ki ga na eni strani odlikujejo velika obsežnost, ažurnost, ...

od sskj do spletnega portala standardne ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Simon-Krek.pdf

neuspešnih rezultatov, ko se tehnologija še vzpostavlja, se ponavadi dogajajo ... je v tem trenutku le od odločitve ZRC SAZU odvisno, ali bo SSKJ kdaj splošno.

znani, neznani prežihov voranc - Jezik in Slovstvo

https://jezikinslovstvo.com/pdf/2010-03-04-RAZPRAVE%20-%20Silvija%20Borovnik.pdf

delu I–III kot Nezbrane novele in črtice (1909–1927), Nezbrane novele in črtice (1939–1941) in Naši mejniki (1945–1948). Ključne besede: Prežihov Voranc, ...

zahtevnost izpitne pole 1 pri slovenščini na ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2015%7C2%7C113%E2%80%93123

Slovenščina je prvi. 1. PM natančno opredeljuje več besedil, mdr. Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi, Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s ...

učni korpus ssj in leksikon besednih oblik za ... - Jezik in Slovstvo

https://jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Spela-Arhar.pdf

prikazuje spodnja tabela, primeri so podani v ležečem tisku: ... besedne vrste, in sicer zgolj v primeru, da razlikovanje ni mogoče na osnovi drugih razlikovalnih ...

fluidnost identitete v dramatiki matjaža zupančiča - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016%7C3-4%7C131%E2%80%93140

Ključne besede: slovenska dramatika, slovensko gledališče, Matjaž Zupančič, identiteta ... Po igrah Vladimir, Hodnik in Igra s pari so bile posnete tudi TV-drame.

kulturni transfer: vpliv nemškega jezikovno ... - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2008-06-Razprave-Helena-Kuster.pdf

Nemški filozof F. Nietzsche je citat rad navajal v množinski obliki (prim. ravno tam), ... Büchmann, Georg, 1998: Geflügelte Worte. Der klassische Zitatenschatz.