univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Pesnik Niko Grafenauer v vrtcu ... med pet in šest let. Po vsaki obravnavani pesmi smo otrokove odzive analizirali.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - Sorodni dokumenti

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Nerat_Simona_2018.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Pesnik Niko Grafenauer v vrtcu ... med pet in šest let. Po vsaki obravnavani pesmi smo otrokove odzive analizirali.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ana ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Urek_Ana_2014.pdf

12 feb 2014 ... Poznamo tri simetrične oblike (zrcaljenje, vrtenje in vzporedni premik). ... čez točko, ter simetrijo, ki nastane pri zrcaljenju čez premico. V naravi ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tea ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Filipic_Tea_2016.pdf

Naredi si obleko, gradi si iglu in čoln ter uporablja nož in iglo. Vse to so tehnike, s ... Nekateri so odgovarjali, da trgovina, mama ipd., drugi pa so malo razmišljali.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga eva ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Lipovec_Eva_2019.pdf

Na površini slanice iz kristalov soli nastane solni cvet. Je najdragocenejši pridelek na solinah, ki nastane le ob brezvetrju. V času pobiranja ga solinarji pobirajo ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga urša ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pirih_Ursa_Marija_2013.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Uporaba lego kock v predšolskem obdobju ... pravljice in gleda risanke. Pri tej igri ... LEGO City (od 5. do 12. leta).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga uroš ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Stilin_Uros_2019.pdf

Neli Kodrič Filipić: Punčka in velikan .............................................. 26. 3.4.2. Neli Kodrič Filipić: Ali te lahko objamem močno? ........................... 28. 3.4.3.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ajda ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Boncelj_Ajda_2017.pdf

primer zamašeno zunanje uho, vnetje srednjega ušesa, otoskleroza, oslabljen sluh ( ... otrok prepozna zvoke narave, kot so šelestenje listja, petje ptic, šumenje.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga teja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Debevec_Teja_2017.pdf

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do ... in znova. Tone Pavček (2008, str. 78) ... Predjezikovna, ko otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, se ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga kaja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Germavc_Kaja_2017.pdf

Podpisana Kaja Germavc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje ... Od vsebin jih najbolj pritegnejo risanke, igrice, za tem.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga živa ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pavlin_Ziva_2013.pdf

Slika 17: Ptički brez gnezda 1. Slika 18: Ptički brez gnezda 2. 2.DEJAVNOST: GLASBENA IGRA. Cilji: ① koordinacija gibanja,. ② preizkušanje možnosti gibanja ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bohinc_Nina_2018.pdf

Podpisana Nina Bohinc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja, izjavljam, da je diplomska naloga z ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga anja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Plohl_Anja_2014.pdf

ANJA PLOHL. KOPER 2014 ... Koper 2014. Mentorica: izr. prof. dr. ... Anja Štefan, Melje, melje mlinček (1999, Lonček na pike (2008), Iščemo hišico. (2005).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga luka ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Magajna_Luka_2018.pdf

Vrtcu Jožice Flander Maribor se zahvaljujem za to, da mi je omogočil izvedbo ... vrtec, v katero se vključuje nekoliko več kot polovica slovenskih otrok ( ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Rus_Tina_2017.pdf

Didaktična igrača je bila otrokom všeč, sploh na koncu, ker je bilo vse zelo lepo, barvito in v zaporedju. Didaktična igra je bila kar zahtevna, saj je večina otrok ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga blaž ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Volaric_Blaz_2015.pdf

Bešter izdelal lutkovni film Lutka v narodni noši in risani film Miki Miška. ... zmotno prepričanje, in sicer, da je animirani film zgolj risani film (risanka) in nič.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga sara ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Tutnjic_Sara_2017.pdf

Tutnjić, Sara (2017): Prostor kot element kurikula in spodbudno učno okolje v njem. Diplomska naloga. Koper: UP PEF. 1. 1 UVOD. Namen diplomske naloge je ...

univerza na primorskem pedagoška fakultet diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Amon_Darinka_2012.pdf

Zahvaljujem se pom. ravnateljice Viktoriji Vrabl za odobritev študijskega ... Okoli 10 stol. se je politično in družabno življenje tudi v Evropi toliko umirilo, da so ... Hranjenje – v času obrokov otrokom omogočimo, da hrano zaužijejo v prijetnem ... Motivacija: Otrokom preberem zgodbico z naslovom Pika Pikapolonica, avtorja.

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zidar_Katarina_20180126.pdf

26 jan 2018 ... pridobitve naslova naturopat v Sloveniji. V raziskovalnem delu, ki ... holistični terapevti verjamejo v sposobnost medsebojnega uravnavanja. Če je del celote ... WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative ...

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mohar_Simona_2015.pdf

Hermsen (1998) osnovne pasme konj deli na: Kraljevski holandski toplokrvni konj. Amerişki standardbred. Fjordski poni. Holştajnski konj. Hanoveranec. Arabec.

univerza na primorskem pedago=ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kramer_Natasa_2016.pdf

V diplomski nalogi smo se osredotoćili na ućinke joge za otroke, ki jih le.ta X ob rednem ... Vaje iz joge pripomorejo k bolj sproşćenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu ućenju ... Pravljićna joga je vodena vadba, posebej oblikovana za otroke od ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta koper diplomska ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Hrovatin_Vesna_2012.pdf

najprimernejše slikanice, tako da besedilo pravljice doživljajo skupaj z ilustracijami. ... Spomnili so se na pesem Ježek teka, teka in mi jo tudi zapeli. Začela sem ...

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga nata ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Cibula_Natasa_2015.pdf

V diplomski nalogi żelimo predstaviti prstne igre in igre s prstki, ki nam veliko pomagajo pri ... prstki ter tri predstave prstnega gledalişća. ... majhni, vendar hitri.

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mahnic_Tina_2016.pdf

VpraşanMe: $li Me ućinek »tople grede« naravni poMav? Obkrożite pravilni odgovor in ga ... za zadrżevanje toplote, vendar je naćin, kako rastlinjaki zadrżujejo.

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga anja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Osterman_Anja_2016.pdf

Programska glasba je tista glasba, ki pripoveduje zgodbo, orisuje literarne ideje ali pa prikaże slikovite prizore. Programska glasba inspirirana po doloćeni ideji, ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga mateja ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

Študijski program: Predšolska vzgoja. ANIMIRANI FILM V VRTCU. Diplomska naloga. Mentorica: mag. Helena Korošec. Kandidatka: Mateja Novak. Ljubljana ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35126790.pdf

Študijski program: Predšolska vzgoja. OTROKOVO PRIPOVEDOVANJE ZGODBE V. DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU. Diplomska naloga. Mentorica: doc. dr ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4058/1/ADAMLJE.pdf

nimamo vpliva, se je dobro osredotočiti na okolje, v katerem otroka vzgajamo, ... Otroci se hitro razvijajo in rastejo, imajo pospešeno presnovo in maksimalno aktivne ... (2015) je med izvajanjem projekta dobila številne ideje, kaj bi lahko dodali ... Kosilo. Priprava na hranjenje. Otroci gredo skupaj umit roke. Igralnica se med ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomsko naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Sustar_Tina_2017.pdf

otrok po tednu dni spoznavanja z geometrijskimi telesi. Ključne besede: matematika, geometrija, geometrijski liki in telesa, Piagetova teorija, predšolski otrok ...

diplomska naloga - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bizjak_Urska_2011.pdf

iz odpadne embalaže, ki vključuje tehnologijo izdelave po stopnjah ter končno ... zbiranje in analizo materialov za realizacijo zamisli, ... Od naravnih vlaken ... za shranjevanje, igrača ali kot dekoracija v vrtcu. ... Drobna božična presenečenja.

univera v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - Takey

http://www.takey.com/Thesis_152.pdf

2 feb 2010 ... zaradi finančnih zmožnosti izobraževalne ustanove ogled lutkovne predstave v pravem gledališču ni mogoč. Posledično se predstava zaigra v ...

Diplomska naloga - z igro v razvrščanje - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bozanic_Silvana_2013.pdf

igri. KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, matematika, učenje, igra, razvrščanje. ... Igra ima pomembno mesto v kurikulih za predšolske otroke, zato ker je igra.

diplomska naloga maša sitar - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Sitar_Masa_2012.pdf

Risani film ali risanka je najbolj razširjena vrsta animiranega filma, ki temelji ... Kako pa po mnenju staršev in vzgojiteljev risanke ... dvigalo, bager in buldožer.

fatmir ahmeti 2011 diplomska naloga univerza na primorskem ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/ahmeti_fatmir_20110707.pdf

7 jul 2011 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. ANALIZA TRGA SUROVE KAVE V ITALIJI. Fatmir Ahmeti. Diplomska naloga. Mentor: viš. pred. mag.

univerza na primorskem fakulteta za management koper diplomska ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Leban_Rok_20111104.pdf

4 nov 2011 ... V današnjem času dobiva razširjenost plagiatorstva med študenti ... Program za preverjanje pristnosti dela glede na obseg besedila, ki.

diplomska naloga - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066980FortunPia.pdf

V delu je pojasnjen mit o veganski prehrani in potrebi po količini beljakovin za zdravega odraslega, ki se ne ... ter sladice. Campbell Phd in ... 7:00 – obrok pred treningom: energetska ploščica (recepti na strani 53, 54). 7:30 – vadba za moč ali ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

Slika 21: Črno-beli Miki Miška . ... To je bil polanimirani film oziroma prva risanka z naslovom Humorous ... Leta 2000 je bila v reviji Time magazine risanka.