Na podlagi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanska ...

tržnico Koseze, ... od 17.00 do 18.00 ure (velja zatržnico Koseze). 2. ... Dovozi in odvozi na osrednjo živilsko tržnico (Pokrita tržnica, Vodnikov trg, Plečnikove ...

Na podlagi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanska ... - Sorodni dokumenti

Na podlagi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanska ...

http://www.lpt.si/gdpr/lpt/uploads/cms/file/Pravilnik%20o%20dovozu%20in%20odvozu%20blaga%20in%20embalaze.pdf

tržnico Koseze, ... od 17.00 do 18.00 ure (velja zatržnico Koseze). 2. ... Dovozi in odvozi na osrednjo živilsko tržnico (Pokrita tržnica, Vodnikov trg, Plečnikove ...

Predlog Odloka o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-tocka-Predlog-Odloka-o-uskladitvi-ustanovitvenega-akta-JZ-Lekarna-Ljubljana.pdf

17 sep 2018 ... Lekarna Cerkno, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno. Lekarna Grosuplje, Adamičeva cesta 8, 1290 Grosuplje. Lekarna Idrija, Arkova ulica 4, 5280 ...

Utrip: Podpis pogodbe o ustanovitvi podjetja Farma GRS

http://www.farma-grs.si/media/uploads/si/doc/Utrip_02_2011_stran_4_podpis_pogodbe.pdf

Metronik, d. o. o, predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič in direktor GZDBK Franci Bratkovič. Stojijo z leve: direktor Finančnega sektorja Brane ...

O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE

http://www.rpls.si/files/20140313_094751_26_07_2000_01.pdf

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE. I. UVODNA DOLOČBA. 1. člen. Občina Domžale, Občina Lukovica, Ob čina Mengeš, Občina Moravče in Obči na Trzin ...

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor

https://www.sng-mb.si/f/docs/informacije-javnega-znacaja/Sklep-o-ustanovitvi_1.pdf

46/2003, 68/2003, 98/2008, 59/2010, 33/2017 ... Borštnikovo srečanje, Tehnika in Skupne službe. ... SNG Maribor organizira festival Borštnikovo srečanje.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno ...

https://www.cerklje.si/files/other/news/30/50651Odlok%20o%20ustanovitvi%20in%20organiziranju%20podjetja%20Komunala%20Kranj%20javno%20podjetje%20d.o.o.%20%20osnutek%20%20-%202.pdf

Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj (Uradni list Republike Slovenije, št.

ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/7-drubene-dejavnosti/7-2-javni-zavodi/item/download/10028_829d82fead5297ea51a51abb67a8d96f

Ljudska univerza Jesenice (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja dejavnost ... Kandidata predlagajo andragoški zbor in reprezentativni sindikati zavoda.

7. točka_Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega ... - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/2042557.%20tocka_Odlok%20o%20ustanovitvi%20javnega%20lekarni%C5%A1kega%20zavoda%20Celjske%20lekarne_1obr.pdf

10 sep 2019 ... Lekarna Planet,. - Lekarna Radeče,. - Lekarna Rimske Toplice,. - Lekarna Rogaška Slatina,. - Lekarna Slovenske Konjice,. - Lekarna Šentjur, ...

O D L O K o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=4465

21 dec 2004 ... o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica. I. UVODNE DOLOČBE. 1. člen. S tem odlokom Mestna občina Nova ...

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/obrazlo%C5%BEitev%20odlok%20O%C5%A0%20Alojza%20Gradnika%20druga%20obravnava/2019121110251293/?m=1576056312

26/17, 16/18). POROČEVALEC: Damijan Marinič – ravnatelj OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Pravna podlaga za sprejem: • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/UPB/Zdravstveni%20dom%20Velenje%20UPB.pdf

1 dec 2011 ... javnega zavoda zobozdravstvo Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, ... N/73.101 - raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja (medicina). ... sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo ...

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92614Osnutek%20odloka%20o%20ustanovitvi%20%20javnega%20zdravstvenega%20zavoda%20%20Zdravstveni%20dom%20Grosuplje.pdf

... Videm 35, Videm Dobrepolje (v nadaljevanju: ustanovitelja) sta ustanovitelja javnega zavoda za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti. »Zdravstveni dom ...

ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno ... - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2016/05/Odlok_o_glasbena_sola_1011.pdf

Občina Ribnica in Občina Sodražica uvodoma ugotavljata, da se je zaradi ... Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na ...

Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica

https://www.malaulica.si/assets/Informacije-javnega-znacaja/sklep-o-ustanovitvi-JZMU.pdf

Ime zavoda je: Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani. Skrajšano ime je: Mala ulica. Sedež zavoda je: Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana.

NPB-Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjiznica Logatec.pdf

https://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/ODLOKI/neuradna%20preciscena%20besedila/NPB-Odlok%20o%20ustanovitvi%20javnega%20zavoda%20Knjiznica%20Logatec.pdf

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Uradni list RS, št. 65/93),. - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Logaške novice, št.

Odlok o ustanovitvi JEKO-IN, javnega ... - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/za-obcana/register-predpisov/6-komunalna-dejavnost/6-7-javna-podjetja/item/download/9180_458bff4eec36b507410413ca7d66632d

Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt javnega podjetja JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju javno komunalno podjetje).

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LEKARNA VELENJE ...

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/UPB/Lekarna%20Velenje%20UPB.pdf

1 dec 2011 ... Lekarna Šmartno ob Paki, s sedežem: Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki. IV. ORGANI ZAVODA. Svet. 7. člen. Zavod upravlja svet zavoda, ...

o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica - pre~i ...

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/54484_7961%20ODLOK%20O%20USTANOV%20LUR%202005.pdf

Svet ljudske univerze sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki odraslih, ki se izobra`ujejo. Svet sestavlja 5 ~lanov, ...

O D L O K o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja ...

http://www.gledalisce-tc.si/Katalog%20informacij%20javnega%20znacaja/Odlok%20o%20ustanovotvi%20JZ%20GT%C4%8C.pdf

28 maj 2009 ... S tem odlokom Občina Jesenice ustanavlja javni zavod Gledališče Toneta Čufarja ... Gledališče Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št.

ODLOK o ustanovitvi javnega komunalnega ... - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2016/05/Odloka_o_ustanovitvi_javnega_Komunalnega_podjetja_Komunala_Ribnica_s.o.o_1019.pdf

Družbeniki so soglasni, da poslovni delež posameznega družabnika v družbi v primeru nadaljnje delitve poslovnih deležev ali zaradi dokapitalizacije družbe ne ...

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/21NeuradnopreciscenobesediloOSMiranaJarca.pdf

18 jun 2010 ... Ime zavoda: Osnovna šola Mirana Jarca. Sedež zavoda: Ipavčeva ulica 1, Ljubljana. III. PEČAT ZAVODA. 3. člen. Zavod ima pečat okrogle ...

Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi javnega ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/13Neuradno-precisceno-besedilo-vrtec-Miskolin-3-2-2012.pdf

27 jan 2012 ... -Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Vrtca Miškolin (Uradni list. RS, št. 49/10 z ...

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zgornjesavinjski ... - Občina Luče

https://www.luce.si/files/other/news/83/6828410%20Odlok%20o%20ustanovitvi%20Javnega%20zavoda%20Zgornjesavinjski%20zdravstveni%20dom%20Nazarje.pdf

Občine Mozirje, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Luče in Solčava so z Odlokom o ... možnost najema prostorov in opreme, ki jih sam ne potrebuje za opravljanje.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/2Zivalski-vrt-Ljubljana-cistopis-odloka.pdf

14 okt 2016 ... Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. (Uradni list RS, št. 17/05 z dne 24. 2. 2005) in.

Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/183005Odlok%20o%20ustanovitvi%20Javnega%20lekarni%C5%A1kega%20zavoda%20Lekarna%20Ko%C4%8Devje.pdf

Lekarna Kočevje (v nadaljevanju: odlok) s čimer se sledi določbam ZLD-1. 2.4. Cilji in ... odloča o delovni uspešnosti direktorja,. • spremlja ... (3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za ...

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno ... - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/01_kranj_moje_mesto/vrtci/odlok-o-ustanovitvi-javnega-vzgojno-varstvenega-zavoda-kranjski-vrtci-sprejet.pdf

Enota Ciciban, Likozarjeva ulica 22, Kranj,. Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj,. Enota v OŠ Matije Čopa, Ul. Tuga Vidmarja 1, Kranj,. Enota Sonček, Cesta ...

ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica ... - Občina Sodražica

https://www.sodrazica.si/wp-content/uploads/2016/05/Odlok_o_Miklovi_hisi_1012.pdf

Zavod je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za prebivalce Občine Ribnica in ...

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=20120308090848

Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja Javni zavod za šport Nova Gorica, ki je pravni naslednik Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ...

5) Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne ...

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/To%C4%8Dka-5-Sprejem-Odloka-o-ustanovitvi-Javnega-zavoda-Gorenjske-lekarne.pdf

Javni zavod Gorenjske lekarne je pravni naslednik delovne organizacije Gorenjska lekarna Kranj, ki je bila ustanovljena na podlagi sklepov: Skupščine Občine ...

ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1019414c%20Dosedanji%20odlok%20Knji%C5%BEnica%20Cirila%20Kosma%C4%8Da%20Tolmin.pdf

2 feb 1999 ... na seji dne 19.11.1998, Občinski svet Občine Kobarid na seji dne 24.11.1998 in Občinski svet Občine. Tolmin na seji dne ... o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. I. SPLOŠNE ... določa urnik odprtosti,.

6. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške ... - Občina Pivka

https://www.pivka.si/files/other/news/102/1279316.%206.%20Odlok%20o%20ustanovitvi%20Javnega%20zavoda%20Kra%C5%A1ke%20lekarne%20Ilirska%20Bistrica-%20prva%20obravnava.pdf

15 maj 2018 ... Bistrica, Komen, Pivka, Postojna in Sežana. (2) Dejavnost zavoda opravljajo organizacijske enote lekarn s podružnicami: - Lekarna Ilirska ...

odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna knjižnica ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5eb59852-0259-4ca8-95a0-b3ff756df36c/3816789561875001244_predlog_5e_tocke_dnevnega_reda.pdf

Seliškarja Trbovlje, ki obsega: • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje –. Uradni vestnik Zasavja, št. 24/03. • Odlok o ...

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne ...

http://www.obcina-gvp.si/assets/2019_dalje/seje_obcinskega_sveta/2018-2022/5._redna_seja/3-odlokaGorenjskelekarne.pdf

4 jun 2019 ... Janez Žakelj, župan Občine Žiri ... pohištvo, gospodinjske naprave, kovinski izdelki, kozmetika, igrače, športni izdelki itd.); ... Lekarna Lesce,.