OKO SESALCA Poročilo iz laboratorijskega dela

Te obračajo očesno zrklo v več smereh. Zrklo premikamo s pomočjo šestih progastih mišic, ki premikajo oči okoli navpične, vodoravne in anatomske osi. Večina ...

OKO SESALCA Poročilo iz laboratorijskega dela - Sorodni dokumenti

OKO SESALCA Poročilo iz laboratorijskega dela

https://dijaski.net/get/bio_vaj_oko_sesalca_04.pdf

Te obračajo očesno zrklo v več smereh. Zrklo premikamo s pomočjo šestih progastih mišic, ki premikajo oči okoli navpične, vodoravne in anatomske osi. Večina ...

Identifikacija laboratorijskega modela elektrolize za pripravo ... - AIG.si

http://www.aig.si/17/zbornik/clanki/Felzer_Gregor_S.pdf

Alkaline ionized water is a drinking water with additional properties such as higher pH ... Alkalno ionizirana voda je pitna voda, ki s procesom elektrolize vode iz ...

POROČILO DELA - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Dokumenti%202019/Poro%C4%8Dilo%20dela%20Turizem%20Kranjska%20Gora%202018.pdf

31 dec 2018 ... Destinacija Kranjska Gora (poletna sezona, jesenske prireditve) jesen – zima. Tur!zem. Prekomerni turizem – Ali naj gredo turisti kar domov?

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Log ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1017/ObcLog-Dragomer.pdf

4 OBČINA LOG – DRAGOMER | Povzetek ačunsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Log – Dragomer v letu 2011. Cilj revizije je bil izrek ...

POROČILO DELA LTO – ZAVODA ZA TURIZEM ... - Kranjska Gora

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Poroilo_dela_LTO_leto_2010.pdf

PRIREDITVE IN ANIMACIJAV ORGANIZACIJI LTO KRANJSKA GORA … ... Aktivnosti v Kranjski Gori prireditve poletje PR članek junij. Auf nach Slowenien.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Bohinj

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcBohinj/ObcBohinj_PP17_RevizijskoP.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Bohinj v letu 2017 v ... Režijski obrat. Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31. 12. 2017. 72.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Naklo

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/945/ObcNaklo_PP11.pdf

Občina Naklo ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih: ... Lekarna Naklo sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov v izmeri 97,55 ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Litija

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/692/ObcLitija.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Litija v obdobju od 1. 1. ... najemu prostorov vrtca v izmeri 493,20 m2 in opreme za nedoločen čas za ... družbe Poslovni sistemi Mercator, d. d., Ljubljana94 ter kasnejši prodaji dela ...

poročilo analize stanja na trgu dela: zaposlovanje mladih ter ...

https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-gzs/Analiza%20mladi.pdf

Alja Žorž, Špela Hadalin. Ljubljana, februar 2018 ... študij v večji meri nadaljujejo na tehničnih in računalniških smereh (ZRSZ 2015a). 7 Klasifikacijski sistem ...

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora za leto 2017

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Poro%C4%8Dilo%20dela%20Turizem%20Kranjska%20Gora%202017.pdf

1 jan 2018 ... pametnih mest, senzorike, varnostnih vidikov, obdelave big data podatkov za namene marketinga in prodaje. Spletne kamere so ena od naših ...

Polletno poročilo dela NRŠZ 2019 - Škocjanski zatok

https://www.skocjanski-zatok.org/wp-content/uploads/2019/08/Polletno_porocilo_dela_NRSZ_2019.pdf

obrezovanje parkljev pri govedu. (1x letno) / v juliju izvedeno redno cepljenje goveda, obrezovanje kopit pri konjih (4x ... in lovorikovca/ delno izvedeno,.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Dravograd

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcDravograd/ObcDravograd_PP16_RevPor.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 ... lekarna, Zdravstveno reševalni center Koroške, Koroški pokrajinski muzej, ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Bled

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1063/ObcBled_PP09.pdf

Računsko sodišče je pri revidiranju pravilnosti poslovanja Občine Bled v letu 2009 v delu, ki se ... cena za najem čolna pri najemniku znaša 10 evrov na uro.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Brezovica

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcBrezovica/ObcBrezovica_PP17_RevizijskoP.pdf

4 OBČINA BREZOVICA | Povzetek. Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Brezovica v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo.

Letno porocilo RSK za medicino dela prometa in sporta 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/RSK/Porocila-2018/Letno-porocilo-RSK-za-medicino-dela-prometa-in-sporta-2018.pdf

24 dec 2018 ... Ker je gradivo pripravil tudi KIMDPŠ v sodelovanju. S SPOBO in Infekcijsko kliniko, RSK počaka odgovor prof. Matičičeve, nato skupina uskladi ...

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora za leto 2016

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Poro%C4%8Dilo%20dela%20Turizem%20Kranjska%20Gora%202016.pdf

31 dec 2016 ... Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar –december 2016 ... 30.9. – 6.10. Sejem Barcolana, Trst. S ... Alpinea d.d.), Gal Jakič (Smučarski klub športnikov – invalidov Albatros in Blaž Veber (direktor Turizma Kranjska Gora).

poročilo analize stanja na trgu dela: zaposlovanje starejših ter ...

https://rgzc.gzs.si/Portals/rgzc-gzs/Analiza_starej%C5%A1i.pdf

... Tamše in Urška Udovč. Ljubljana, marec 2018 ... registriranih brezposelnih v letu 2018 in manj kot 80 tisoč v letu 2019 (ZRSZ, 2017a, str. 1-2). 4.1.2 Pregled ...

Prvo poročilo o realizaciji predloženega programa dela - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zakljucno_porocilo_v3-1637_splet.pdf

Hofer; podatkovna baza je zajela 10.690 živil za leto 2015, in 18.141 živil za leto 2017. Pri analizi ... Semena. 5. Moka/beljakovine/beljakovinski izdelki ... Konopljin beljakovinski prah. 47 ... Kruh, pecivo in pecivo s podaljšanim rokom trajanja ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Kranj

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1020/MOKranj_PP12.pdf

lasti Mestne občine Kranj, ki jo je občina sklenila z upravljavcem Domplan, d. d. (v nadaljevanju: družba ... Občina je v letu 2013 dodelila ure za uporabo dvorane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih ... Urada za uradne objave.

poročilo dela lto – zavoda za turizem občine kranjska gora za leto ...

https://www.kranjska-gora.si/media/dokumenti/Poroilo_dela_LTO_leto_2009.pdf

27. 4.3.2. PRIREDITVE IN ANIMACIJA V ORGANIZACIJI LTO KRANJSKA GORA . ... Radio Sora. Tedenske poletne prireditve 6x javljanje (Nina Kompare,.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1177/MOMaribor_PP08-09.pdf

6 MESTNA OBČINA MARIBOR | Revizijsko poročilo ... 3.2.1.4.a Občina je najemniku Maxina KT, trgovina in storitve, d. o. o. (v nadaljevanju: Maxina KT), ... Lovska družina Ruše, Lovska družina Pobrežje-Miklavž, Lovska družina Malečnik, ...

poročilo letnega načrta dela vrtca otona župančiča - Vrtec Otona ...

https://vrtecoz-lj.si/wp-content/uploads/2019/10/poro%C4%8Dilo-18-19-kon%C4%8Dno.pdf

61/12 ), je SVET VRTCA OTONA ŽUPANČIČA na: 14. seji, dne 17.10.2019 sprejel: ... VZGOJITELJICI IZVEN ODDELKA (polovični delovni čas). 55. 4. SODELOVANJE S STARŠI. 56. 4.1 ... Ime projekta: NAŠA MALA KNJIŽNICA. Cilj projekta: ...

Prihodnost šole v družbah dela brez dela - Pedagoška fakulteta

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Gaber_Tasner_Prihodnost_sole.pdf

Prihodnost šole v družbah dela brez dela. Ljubljana, 2017. Uredila. Slavko Gaber in. Veronika Tašner. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta ...

Plan dela 2017 - 2023 Plan dela za leto 2017 - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/news/152/69082k%204.%20to%C4%8Dki%20-%20PLan%20dela%202017%20in%20poro%C4%8Dilo.pdf

in avle) (fundacija za šport), (2017) (investicijo vodi občina) ... zaščitna ponjava pri odbojki na mivki ... rušenje smrek okoli terase in zasaditev novega zelenja.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo javnega zavoda ...

https://www.tnp.si/assets/Javni-zavod/Letna-porocila/Porocilo-JZ-TNP-2015.pdf

Vodilo pri delu JZ TNP je odprtost navzven in sodelovanje na več ravneh. Upravljanje TNP je temeljilo ... motorne kosilnice na nitko. 400 EUR. - dveh službenih ...

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.

poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo višje strokovne šole na ...

http://www.icp-mb.si/wp-content/uploads/2019/05/ICP-MB-VS%C5%A0_2017-18_SAMOEVALVACIJSKO-PORO%C4%8CILO.pdf

Organiziranje prehrane v domu starejših občanov. Ani Masleša, DSO Izlake. Izzivi na področju pekarstva. Borut Perkič, Vitapek, Domanjševci. Od diplome do ...

POROČILO št. 2 – Poročilo o izvedbi načrtovanih aktivnosti ... - ICRA

https://www.icra.si/datoteke/dokumenti/Projekti/INTESI%20PORO%C4%8CILO_2_KON%C4%8CNOdod_s%20spremembami.pdf

Poslovna enota Modiana Idrija. Montecristo SL d.o.o.,. PE Modiana Idrija ... Dajemo darilca, nudimo kupone s popusti, oglašujemo se v ABC biltenu. Usklajujete ...

POROČILO LET O POROČILO 2010 ROČILO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83432ZD%20Kr%C5%A1ko%20-%20poro%C4%8Dilo%202010.pdf

31 dec 2010 ... Ponudbo in zagotavljanje zdravstvenih storitev ZD Krško bogati z dodatnimi dopolnilnimi zaposlitvami ... 262,66 ZOBOTEH IKA. 48.561,79.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Annual-report-of-Mercator-Group-and-the-company-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.-for-the-year-2018.pdf

25 Apr 2019 ... of traditional stores is rounded off with the offer of the M Tehnika ... from Celje, Maribor, Trbovlje, Velenje, Koper, Brnik, Novo mesto and Slovenj.

Vstop na trg dela

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/10/2019-delavnica-%C5%A1tudentje-KC.pdf

9 okt 2019 ... Funkcijska oblika življenjepisa. Funkcijska predstavitev je primerna, ko: •poudarjate veščine, ki niso bile uporabljene pri zadnjih delovnih.