Oko - Fizika

Zrklo je obdano s šestimi zunanjimi očesnimi mišicami, ki obračajo zrklo v vse smeri, ... Njena glavna naloga je natančno uklanjanje svetlobe na očesno.

Oko - Fizika - Sorodni dokumenti

14. februarja 2005 1. test pri predmetu Fizika 1. Kakšna je ... - Fizika.si

http://www.fizika.si/e-fizikaBox/2011_NaravoslovnoTehniskaFakulteta/NaravoslovnoTehniskaFakulteta-test_3_05%28Resen%29.pdf

Pri enakomernem krozenju je razlicen od nic le radialni pospešek ar. Njegova velikost je ar = ω2 R, smer pa proti središcu kroznice po kateri telo krozi, kakor je ...

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

https://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/molekularna__fizika.pdf

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i gasovito sa samo jednim izuzetkom – a to je helijum koji još uvek niko nije uspeo da ...

[email protected] QED 1 MAGNETNA INDUKCIJA 16.1 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika26.pdf

MAGNETNA ENERGIJA TULJAVE. 16.1. MAGNETNA INDUKCIJA. Magnetna indukcija je pojav pri katerem se v magnetnem polju ustvarja. (inducira) električna ...

[email protected] QED 1 ELEKTRIČNO POLJE 14.1 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika24.pdf

VZPOREDNA VEZAVA KONDENZATORJEV. Ker je e = e1 e2 e3 ... en ⇒ CU ... ZAPOREDNA VEZAVA KONDENZATORJEV. Ker je U =U1 U2 U3 .

Fizika 2 Termodinamika, valovi i kvantna fizika - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/fk2_skripta2%5B2%5D.pdf

7 lip 2015 ... 6.6 Drugi zakon termodinamike. Termodinamicki procesi odvijaju se uvijek tako da entropija ukupnog sustava poraste. ∆S > 0 . (6.14).

[email protected] QED 1 ZVOK 11.1. UVOD 11.2 ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika21.pdf

MACHOV STOŽEC. 11.1. UVOD. Zvok je longitudinalno valovanje, ki ga človeško uho zaznava. Skozi prazen prostor, se zvok ne more širiti. Poznamo:.

[email protected] QED 1 NIHANJE 9.1. HARMONIČNO ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika19.pdf

NIHANJE. 9.1. HARMONIČNO NIHANJE. 9.2. VZMETNO NIHALO. 9.3. MATEMATIČNO NIHALO. 9.4. FIZIČNO NIHALO. 9.5. SUČNO NIHALO. 9.6. DUŠENO ...

[email protected] QED 1 ELEKTROMAGNETNO ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika27.pdf

17.1. ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG. 17.2. ODPRT NIHAJNI KROG. 17.3. SPEKTER ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA. 17.1. ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG.

[email protected] QED 1 GIBANJE 1.1 PREMO GIBANJE ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika12.pdf

GIBANJE. 1.1 PREMO GIBANJE. 1.2 KRIVO GIBANJE. 1.1. PREMO GIBANJE ... Če se hitrost med gibanjem ne spreminja – v = const, je gibanje enakomerno.

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/F1-10-predavanje.pdf

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

Oko - Fizika

http://fizika.marcus.si/wp-content/uploads/2012/08/referat_oko.pdf

Zrklo je obdano s šestimi zunanjimi očesnimi mišicami, ki obračajo zrklo v vse smeri, ... Njena glavna naloga je natančno uklanjanje svetlobe na očesno.

Fizika - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/47796/1000406_Fizika.pdf

9. F0228 Fizika trdne snovi. Janez Bonča. 45. 0. 30. 0. 0. 135. 210. 7. Letni ne. 10. F0336 Fizikalna kemija ... Osnovne analitične rešitve za opis stacionarnih in.

FIZIKA 8

http://www.valjevskagimnazija.edu.rs/download/Fizika%208%20zbirka%20zadataka%20iz%20fizike%20za%20dodatnu%20nastavu.pdf

Zbirka zadataka iz fizike za osmi razred - specijalci – interna skripta. 1. 1.Matematičko klatno. 1. Dva matematička klatna jednovremeno osciluju. Za isto vreme ...

Fizika - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_fizika.pdf

Program osnovna šola. FIZIKA. Učni načrt. 8. razred: 70 ur. 9. razred: 64 ur ... Posodobljeni učni načrt za predmet fizika v osnovni šoli je pripravila Predmetna komisija za ... vaje dijakov, terensko delo, vključevanje aktualnih dogodkov v pouk ...

fizika

http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/upis/fizika.pdf

Центрипетална и центрифугална сила. Момент силе. ... Dinamika izu~ava kretanja razli~itih tela pod uticajem sila koje izazivaju ta kretanja. Razlikuju se.

Fizika - Ric

https://www.ric.si/mma/2016%20Opisi%20dosezkov%20411/2016061714213986/

tlaka v tekočini;. III. 8 rumeno. 15.b. 1. Tlak, vzgon in gostota ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od gostote tekočine, težnega pospeška ...

| Fizika

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Andrej_Senekovi%C4%8D_-_Fizika_za_ni%C5%BEje_razrede_srednjih_%C5%A1ol.pdf

manjših luknjic, v katerih je zrak, voda ali kako drugo telo. ... Število, katero pove, kolikokrat je kako telo težje, nego isto ... Razkisati (desoxydiren) se pravi,.

Moderna fizika 2 - F9 - IJS

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz2/slides/modfiz2-uvod.pdf

•Izmerimo koordinato točke (verteksa), kjer je potekla reakcija: izmerimo položaj in smer sledi nabitih delcev v bližini te točke. •Izmerimo gibalno količino nabitih ...

Fizika-8 - MIM-Sraga

https://www.mim-sraga.com/PDF/fizika-8---za-web-1.pdf

FIZIKA za 8 razred. Primjeri riješenih zadataka iz područja ELEKTRIČNE STRUJE. U ovom dijelu zbirke obrađena su područja: 1.1 Električni strujni krug i učinci ...

zbirka fizika 8.pdf

http://os-igkovacic-zg.skole.hr/upload/os-igkovacic-zg/images/static3/854/attachment/zbirka_fizika_8.pdf

ZBIRKA ZADATAKA I POKUSA S. PODSJETNIKOM ZA 8. RAZRED ... Fiziku, kao znanost i osnovu svih grana tehnike, treba proučavati i njezinu ljepotu osjetiti ...

Fizika - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/5-Predbolonjski_%C5%A1tudijski_programi/4-Dodiplomski-KemTeh/Fizika_30-0125-sl.pdf

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana. 30-0125- ... Ivan Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj, Fizika za srednje šole,. DZS, 1999.

Fizika plinova

http://www.mefos.unios.hr/~hbrkic/vukovar/5_fizika%20plinova.pdf

Idealni plin – teorijski – međusobna djelovanja čestica se mogu zanemariti. ○ Razrjeđeni plin – aproksimacija idealnog. (tlak nije previsok, temperatura nije.

Fizika 2008

http://www.osbrod.si/wp-content/uploads/2015/09/NPZ-fizika-2008-naloge.pdf

A Hitrost zvoka v praznem prostoru je manjša od hitrosti zvoka v zraku. ... Na sliki je graf hitrosti v odvisnosti od časa za dviganje hišnega dvigala. 0. 2. 4. 6. 8 m.

Katodna cev - Fizika.si

http://www.fizika.si/seminarji/KatodnaCev/Katodna_televizija_%28CRT_TV%29.pdf

Katodna cev (ang. cathode ray tube oz. krajše: CRT) je bistveni sestavni del vsake klasične televizije. S pomočjo te naprave namreč lahko na enostaven način.

Fizika - nccdn.net

http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/4ed/830/izpitnavp-20071026174506.pdf

spreminja s časom, kaj je tangentni in kaj je kotni pospešek? Radialni in skupni pospešek pri enakomerno pospešenem kroženju? 7. Kaj je navor sile?

Fizika 2 - FESB

http://adria.fesb.hr/~zmiletic/Fizika%202/9.%20Geometrijska%20optika/Fizika2_Razlikovni_Predavanje9.pdf

Konveksno ili ispupčeno sferno ... Ovo doslovno vrijedi za udubljeno (konkavno) zrcalo. ❑ Za ispupčeno (konveksno) zrcalo opis zraka malo se mijenja (više.

fizika - ZUNS

http://www.zuns.me/sites/default/files/Prirucnik%20-%20Fizika%207.pdf

8. Fizika za 7. razred osnovne škole na rutinski način). U suštini, tradicionalna nastava zahtijeva od nastavnika da dobro poznaje sadr- žaj koji predaje i da ga ...

Moderna fizika - F9 - IJS

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz/modfiz-mat-uvod.pdf

1. 10-8 molekule elektro- magnetna pestrost svetlobe, življenja kemik, atomski fizik,. 10-10 atomi energija atomski fizik. 10-14 jedra jedrska kemijski elementi,.

Nuklearna fizika

https://tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/09/10_Nuklearna_fizika_25.05.pdf

25 мај 2018 ... Nuklearne reakcije, fisija i fuzija. • Vještačka radioaktivnost. • Transurani. • Anihilacija i kreacija para. • Detekcija RA. • Elementarne čestice.

Fizika Cunamijev - IJS

http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Seminar-cunami.pdf

magnituda potresnega momenta v , konstante so izbrane tako, da poda lestvica velikost momenta ob enakem potresu podobno vrednost kot Richterjeva ...

FIZIKA GLAZBE

https://zir.nsk.hr/islandora/object/fizos:73/preview

Vrste valova razlikuju se u ovisnosti o odnosu između valne ravnine i valne ... harmonik, f1 = 400 Hz. Tada je valna duljina prvog harmonika dva puta veća od ...

Moderna fizika - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~krizan/sola/modfiz/modfiz-mat-uvod.pdf

Peter Križan. Peter Križan. Moderna fizika. Uvod ... J.J. Thomson (1897): odkritje elektrona (NN 1906). Odkritje elektrona: začetek fizike osnovnih delcev ...

Moderna fizika

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/2019-2020/EMAG_IZO-FIZ_Moderna_fizika.pdf

Moderna fizika. Course title: Modern Physics. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

Atomska fizika

http://www.borastankovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/atomska_fizika.pdf

1913. godine danski fizičar Nils Bor postavlja svoja tri postulata kojima objašnjava kako. Raderfordov planetarni model može biti stabilan i probleme oko ...

Fizika(BF, Biologija)

https://fiz.fmf.uni-lj.si/~andrejas/vaje/gradiva/bio_gradivo_za_vaje.pdf

22 nov 2013 ... 8. vaje: Odziv snovi na obremenitev ter elektricno in magnetno polje. 15. 9. vaje: Nihanje in valovanje. 16. 10.vaje: Uporaba valovanja. 18.

Fizika - Arnes

http://www2.arnes.si/~surzjagl/sola/pred0.pdf

Osnove fizike, J. Peternelj, T. Kranjc. - Visokošolska fizika, R. Kladnik. - Physics, Serwey. - Skozi fiziko z rešenimi nalogami, H. Šolinc. - Zbirka fizikalnih nalog z ...