260 strokovni prispevek UDK:398.2(497.4)

*ATU *283C* Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja8) The Girl and the. Pot ... Mojca Pokrajculja (*ATU *283C* 15A), popularni po slovenskih vrtcih in osnovnih ...

260 strokovni prispevek UDK:398.2(497.4) - Sorodni dokumenti

260 strokovni prispevek UDK:398.2(497.4)

https://hrcak.srce.hr/file/299851

*ATU *283C* Deklica in piskrček (Mojca Pokrajculja8) The Girl and the. Pot ... Mojca Pokrajculja (*ATU *283C* 15A), popularni po slovenskih vrtcih in osnovnih ...

Strokovni prispevek UDC 821.163.3-31.09 APOLOGIJA ...

http://philologicalstudies.org/dokumenti/2010/vol2/1/Subiotto%20Apologija%20neposlu %D0%B1nosti%20in%20po-%D0%9Dasnosti%20za%20FP%202010.pdf

Vsako poglavje namreč uvaja po ena hebrejska črka (tri poglavja pa po dve), črke si sledijo po abecednem redu, spremlja pa jih eden ali dva samostalnika, ki ...

Priznanje za strokovni prispevek v okviru ... - Vrtec "Otona Župančiča"

https://www.vrtec-slobistrica.si/wp-content/uploads/Priznanje-za-strokovni-prispevek-v-projektu-odgovorno-s-hrano-.pdf

Page 1. naš svet naše dostojanstvo naša prihodnost. 2015. Evropsko leto za razvoj. ODGOVORNO. S HRANO! PRIZNANJE. Marjeta Črešnik. Vrtec Otona ...

Prispevek Ani Gale

https://www.zrss.si/bralnapismenost/files/4_D1_Gale.pdf

GRAFOMOTORIČNE VAJE. Z NJIMI ... KI SO OSNOVA ZA VSE ČRKE. ... IGRICE S PRSTI, VAJE ZA PINCETNI PRIJEM, POBIRANJE IN ODLAGANJE PISALA,.

prispevek novinarja V.Z.

https://razsodisce.org/wp-content/uploads/novice_datoteke/79_38.pdf

zveza med sorodnico in obto- del njeno hčer, ki sprva ni mo- bi tudi kot odrasel večkrat tožil, Bogdan Sajovic. Avto brez nadzora. Včeraj ob 11.30 je na južni ...

Prispevek Karmen Ivančič

https://www.zrss.si/bralnapismenost/files/9_D5_IVANCIC.pdf

Izkušnje o poučevanju učencev, ki prihajajo iz tujega okolja na predmeti stopnji. OŠ Mladika. Karmen Ivančič. Page 2. Soočanje z učencem, ki ne govori in ne.

Prispevek - Konservatorij Maribor

https://www.konservatorij-maribor.si/wp-content/uploads/2018/12/tekst.pdf

režiral pianist in skladatelj Janko Ravnik. vplivnejših ... Goričarja, ki so jo v živo izvedli pianist Andrej. Goričar ... Hinko Haas, Majda Jecelj, Ana Tijssen in.

Prispevek macji-mladici

http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2016/09/Ma%C4%8Dji-mladi%C4%8Di-osnutek.pdf

tiste za odrasle mačke so premočne in zaradi njih lahko mladiči poginejo. ... Kolikokrat na dan se mladiču mora dajati hrana in katera hrana se priporoča?

PRISPEVEK K POZNAVANJU REPERTOARJA STAREJšIH ...

https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/2008/1716

Danijela v. Celju. Zbirka cerkvenih arij Josepha A. Planiczkega (iz leta 1723)19 bi lahko bila za isti kor ... 15, natisnjenih leta 1756, ter psalmov za večernice op.

PRISPEVEK SKEI K IZBOLJŠEVANJU SUBJEKTIVNEGA ...

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Prispevek_SKEI_k_izboljanju_subjektivnega_dobrega_poutja_zaposlenih.pdf

delodajalca in ZZZS) znižala iz 12,1 dni na 11,7 dni, delež stroškov v breme ZZZS pa ... kontrola bolniškega staleža ob sumu zlorabe bolniškega staleža (izvrši ...

FRANKFURTSKA ALI [VEDSKA KUHINJA? Prispevek k zgodovini ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/ledinek_frankfurtska.pdf

Sami pa~ nismo premogli tak{ne kuhinje, sem jo pa zato lahko zavidala ... Lesno in predelovalno podjetje Zagorje ob Savi (kasnej{a Svea). ... razstavi Stanovanje za na{e razmere prav tako v Ljubljani (Katalog 1956; Tepina 1957: 16, 46) ter ...

Prispevek k poznavanju izoblikovanosti podvodnega reliefa ...

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/2_Pred1999/GV_5301_039_046.pdf

Dolžina obale kopna Jadranskega morja (jugoslovanski del) ... Srednja globina severne polovice Jad- ... Globina v osrednjem delu Tržaškega zaliva ni nikjer.

Prispevek v Zborniku SZDM - Društvo za fibromialgijo

http://www.skufmslovenija.org/wp-content/uploads/Prispevek-v-Zborniku-SZDM.pdf

Veronika Felicijan, predsednica Društva za fibromialgijo, Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana ... Ljubljana: DZS, 1998: 921–924. 4.

KAROLINŠKA »EVROPA«? Prispevek k ... - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3727/3429

Frankovski kralj in cesar se kaže kot »vzor« evropskega združeva nja in kot ... Kot kralj po milosti božjije Karel Veliki vladal nad »vesoljno cerkvijo«, se pravi nad ...

Prispevek k poznavanju razširjenosti, biologije in ogroženosti ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_6_2_2.pdf

Močvirski murenček je mediteransko-srednjeevropsko-jugozahodnoazijsko razširjena vrsta. Na severu poteka meja območja razširjenosti prek severne Švice, ...

Erasmus prispevek Moj dan na delu izgleda takole

https://www.bic-lj.si/sites/www.bic-lj.si/files/inline-files/VINSKA_KLET_Erasmus_Italija_2018.pdf

ga vstaviš v eno izmed izhodov cisterne in tako ti prične mešati vino z usedlino. Pomagal sem tudi pri etiketiranju vina, kar je bilo precej preprosto, saj je šlo za ...

RAZPRAVE PLAVAJOČI MLINI V JUGOSLAVIJI Prispevek k ...

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_5001_005_016.pdf

panonskega in subpanonskega sveta zapustili vrsto značilnih potez, poleg ... Le v Panonski nižini so plavajoči ... PRAVI PANONSKI NtŽtNSKt SVET. Л».

prispevek k mladokvartarni geomorfologiji v zgornjesavski dolini ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_3201_005-049.pdf

V tem tekstu okraj šujem ime Zgornjesavska dolina v Dolina, kakor govorijo ... In the Planica Valley and In the nelghbouring upper Sava VaUey. The thicker.

Mag. Tomaž Mastnak ENGELSOV PRISPEVEK K OBLIKOVANJU ...

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/3438/3134/

Mag. Tomaž Mastnak. ENGELSOV PRISPEVEK K OBLIKOVANJU KRITIKE POLITIČNE EKONOMIJE. V OBDOBJU PRED BURŽOAZNODEMOKRATIČNO ...

Prispevek k poznavanju favnistike in ekologije pajkov ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_1_1_2.pdf

Matjaž KUNTNER: Prispevek k poznavanju favnistike in ekologije pajkov severovzhodne ... / ZNANSTVENI ČLANEK. 30 nove vrste za Slovenijo, v drugem delu ...

PRISPEVEK K MIKROKLIMATOLOGIJI VRTAČ IN KRAŠKIH POLJ

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_1301_005-072.pdf

je prerasla njena temperatura v globini — 5 cm tisto v globini — 30 cm ... Babno polje ima 1559 mm letnih padavin (1950—1964), kar je blizu poprečka za ...

Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji

http://www.gobe.si/dokumenti/PodzemneGlive.pdf

(gobe), ki jih lahko vidimo s prostim očesom, mikro- ... rastejo v globini nekaj centimetrov pod površino tal. ... njaki nekaterih vrst rastejo (za podzemne glive je.

Internacionalizacija podjetja in prispevek tujih gospodarskih ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/lebic-zan.pdf

20 sep 2012 ... AmCham- Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji. AHK-. Slovensko-nemška gospodarska zbornica v Sloveniji. BDP-. Bruto nacionalni ...

Uporabniška navodila PISO Komunalni prispevek

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/Data/Sites/1/_doc/piso_navodila_kp.pdf

26 sep 2011 ... PISO Komunalni prispevek - Uporabniška navodila. © Realis informacijske tehnologije, d.o.o.. 1. Komunalni prispevek – Uporabniška navodila.

Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. svetovni vojni

http://www.skupnostdachau.si/uploads/vlasto-kopac-intervju.pdf

star 35 let. Rojen 3. junija 1913 v Žireh se je pri enaindvajset letih (leta 1934) ... pa je bil Juranić. Janez Ranzinger38 je bil član mednarodnega partijskega komiteja v Buchenwaldu. ... Nace Majcen. Na Zahod pa je pobegnil Veri Winkler.

Prispevek k poznavanju ihtiofavne pritokov Ljubljanice: Podlipščica ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_18_1_2.pdf

ugotovili maso 756,94 kg/ha in zabeležili 9238 osebkov/ha. Ključne besede: sladkovodne ribe, piškurji, vrstni sestav, porečje Ljubljanice, Slovenija. Abstract.

Prispevek k poznavanju flore Čateža pri Trebnjem (vzhodna ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_2_1_1.pdf

Ključne besede: flora, Dolenjska, Slovenija ... Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Ljubljana, 2000 ... Martinčič A. & Sušnik F. (1969): Mala flora Slovenije.

BOJ ZA HLAČE Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic ...

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_30_orel_boj.pdf

kmečke ženske v boju za irhaste hlače, obešene na kljuki. Dve ženski se trgata za hlače (ena ima v roki metlico), medtem ko ostali krajni dve ženski lasata svoji ...

Gospodarski prispevek panog, ki temeljijo na avtorski pravici, v ...

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/prispevki-mnenja/Studija_ASP-BDP-SI_WIPO.pdf

dejavnosti v vseh štirih skupinah zlahka prepoznali – glavne panoge, ... Romani so daleč najbolj priljubljena ... Najbolj brani dnevnik dosega 25 odstotkov prebivalstva in je najbolj ... priljubljen film vseh časov v slovenskih kinematografih.

Pregledni znanstveni prispevek Review article VLOGA ...

http://aas.bf.uni-lj.si/zootehnika/80-2002/PDF/80-2002-2-169-180.pdf

nevropeptidi in nevrotransmiterji. Genetska osnova za debelost je v večini primerov večgenska, kar pomeni, da razvoj debelosti nadzoruje več kromosomskih ...

Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) severovzhodne ...

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_1_1_4.pdf

vulgaris), hribski urh (Bombina variegata), navadna krastača (Bufo bufo), zelena rega (Hyla arborea), barska žaba (Rana arvalis), sekulja (Rana temporaria), ...

Prispevek podjetja Saubermacher k zmanjšanju emisij CO2 ... - SRDIT

http://www.srdit.si/gzo14/povzetkiGzO14/06ABalazicGzO14povzetek.pdf

9000 Murska Sobota, SLOVENIA ... odstranjevanja odpadkov v koncernu Saubermacher naši atmosferi letno okrog 237.000 ton izpustov CO2. Ta količina je ...

ZAHVALA za prispevek pri izvajanju programa - Društvo strojnih ...

http://www.dsit-nm.si/data/dokumenti/zahvala_revoz.pdf

Vodja skupine za organizacijo. Društvo strojnih inženirjev in tehnikov ekskurzij DSIT Novo mesto. Novo mesto mag. Andrej Škrinjar, univ.dipl.inž.stroj.

Prispevek slovenskih umetnikov k srbskemu gledališču v Beogradu

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/129/223/3463-1?inline=1

pomembna slovenska igralka, Avgusta Vela Nigrinova (1862–1908), ki je že kmalu postala prvakinja tega gledališča. Avgusta Nigrinova je v Beograd prispela 1.

Prispevek k doseganju boljših poslovnih ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2013/2013_01.pdf

30 apr 2013 ... Člani uredniškega odbora: Adriana Krušič,. Anton Cugelj, Darija Rus Jamnik, ... cije, LM) in Miha Miglič (Služba za izgradnjo DO, Grosuplje).

Osmošolka Lena IRŠIČ je za svoj prispevek na vseslovenskem ...

http://www.os-prezih.si/files/2019/10/Simbolika-in-pomen-%C4%8Debel-nagrada-ob-dnevu-OZN.pdf

Najraje sem poslušala Župančičevo Ciciban in čebela. Čebelica leti z neba, leti leti vse niže, vse niže in vse bliže čebelica leti z neba. »Čebelica, od kod in kam.