Skrb za drevesa v urbanem okolju

nem okolju, ki ga je organiziralo podjetje Tisa, d. o. o.. Predaval je dr. Frank Rinn iz ... kateri od njih na drevo vplivajo ugodno (voda, hranila, svetloba, toplota, .

Skrb za drevesa v urbanem okolju - Sorodni dokumenti

Skrb za drevesa v urbanem okolju

https://www.zdravgozd.si/nvg/prispevek_pdf.ashx?idzapis=11-6

nem okolju, ki ga je organiziralo podjetje Tisa, d. o. o.. Predaval je dr. Frank Rinn iz ... kateri od njih na drevo vplivajo ugodno (voda, hranila, svetloba, toplota, .

vrane v urbanem okolju - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/LOVSTVO/Raziskovalni-projekti/44502514e9/Vrane_koncno_porocilo.pdf

10 jun 2016 ... Raziskave, povezane z ugotavljanjem vpliva sive vrane na ptice, ... svoj odsev, kar dojamejo kot napadalnega nasprotnika, ki ga želijo pregnati s svojega teritorija ... Do sedaj je bilo narejenih nekaj raziskav, kako ptice.

strešni vrtovi v urbanem okolju - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rojc_peter.pdf

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. Član: ... strešnih vrtov, saj je to ključnega pomena, da strešni vrt uspe oz. zaţivi tako, kakor smo ... vrtovi in v njih je skoraj povsod ţe vgrajen namakalni ali zalivalni sistem.

Prehrana sokola selca Falco peregrinusv urbanem okolju Maribora ...

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/acro/39/176-177/article-p39.xml

prevladujejo vrste iz skupine drozgov in škorci, v urbanem okolju pa domači golobi (Cramp 1980,. Ratcliffe 1980). Sokol selec se navadno najprej loti možganov.

Prehrana sokola selca Falco peregrinusv urbanem okolju ... - Sciendo

https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/acro/39/176-177/article-p39.xml

prevladujejo vrste iz skupine drozgov in škorci, v urbanem okolju pa domači golobi (Cramp 1980,. Ratcliffe 1980). Sokol selec se navadno najprej loti možganov.

53 @ Skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev v ...

http://childreninpermaculture.com/wp-content/uploads/2018/08/SI-Curriculum_from-manual.pdf

Živalske družine, bivališča, imena, stopinje in drugi znaki. • Gobe. • Mikroskopski svet. • Glive: paraziti, čistilci, prostrana gozdna mreža. • Kraljestvo živali: vzorci,.

NACIONALNO POROČILO O URBANEM RAZVOJU HABITAT III

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Nacionalno_porocilo_o_urbanem_razvoju_Habitat_III_SI.pdf

odročnih krajih se zapirajo trgovine in ostale storitvene dejavnosti. Starejši ... zelene površine in druge odprte prostore, ki bodo v realnem prostoru dejansko tudi ... O URBANEM RAZVOJU – HABITAT III. 24.4. 24.6. 24.8. 25.0. 25.2. 25.4. 25.6.

Trendi v urbanem turizmu – primer mesta Ljubljana - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hrovat-Matevz.PDF

in kulturno-zgodovinske znamenitosti? Intenzivna promocija? In kaj menijo o Ljubljani? Ta in še mnoga druga vprašanja so me motivirala, da raziščem motive ...

Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem ... - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/07/LIFEARTEMIS_Porocilo-popisa-tujerodnih-rastlin-B4_final.pdf

4.6 Cigarovec (Catalpa bignonioides Walt.) . ... drevo, medtem, ko je v severnem delu zabeležen v gozdnih sestojih. Slika 9. Ugotovljena razširjenost ...

diverziteta in dinamika perifitonske zdruţbe v reki savinji v urbanem ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_catoric_doroteja.pdf

pektinska, pod plazmalemo pa se kasneje zasnuje kremenasta lupinica. ... Tokovi ustvarjajo pri bentoških algah kompleksne prostorske in časovne vzorce.

navodila avtorjem za pripravo člankov v urbanem izzivu - Urbani Izziv

https://urbaniizziv.uirs.si/portals/urbaniizziv/obrazci/Navodila-za-avtorje.pdf

nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate raziskovanja avtorja članka. Objavljen mora biti v ... Opomba: Namesto avtorja(-ev) je/so naveden(-i) urednik(-i).

Drevesa - hawlina

http://www.hawlina.com/Drevesa/Drevesa%20letnik%2015-1.pdf

Peter Hawlina. Nasi francoski predniki. 5. Marjan Kranjc. Vojaska organizacija Ilirskih provine. 6. Stanislav Juznic. Preteklost Lukeeve Kostelske domaeije na ...

Izjemna drevesa slo .pdf

https://www.prc.si/file/download/1254_671e789b934

7 Topol ob Soči. Drevesna vrsta: Črni topol • Populus nigra L. Dimenzije: Premer: 167 cm • višina: 39 m. Lokacija: N 46° 10' 41,4' • E 13° 43' 28,7''. Dostop: Od ...

Gozd Drevesa - tankonyvkatalogus.hu

http://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/AP-020928__betekinto.pdf

Oblikuj gozdni dnevnik! V ćasovnem zaporedju zapisuj ali riśi, kaj si opazil v gozdu. Će boś na sprehodu po gozdu vsakić pridno zapisoval, kar si videl, boś imel ...

IZJEMNA DREVESA V SREVERNEM POSOČJU

https://www.prc.si/file/download/1240_4ec269bfeae

Rut in the valley of Baška grapa. Interesting facts: The lime tree is one of the most recognizable symbols of the village of. Rut, the entire valley of Baška grapa.

Drevesa in njihovi plodovi - CICIKLUB

http://www.ciciklub.si/downloadfile.ashx?fileid=12579

Ali veš, kateri list in kateri plod zrasteta na istem drevesu? kako se imenujejo drevesa in kako plodovi? poveži list s pravim plodom in ju poimenuj!

Keltski horoskop (kaj pravijo o nas drevesa)

http://www.substral.si/data/upload/Keltski_horoskop.pdf

Keltski horoskop. (kaj pravijo o nas drevesa). Za Kelte so bili ... živeti, takšen je tudi njihov dom, poln harmonije, miru in sreče. V ljubezni so tolerantni, partnerja.

Izjemna drevesa Pomurja 2019 - ZGS

http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/Javnost/Teden_gozdov_2019/Gradiva/Izjemna_drevesa_2019_web.pdf

Brek. Brest, dolgopecljati, Vez. Brest, gorski. Bukev, navadna. Češnja, divja. Duglazija, navadna ... drevo, krošnja je neenakomerna, zračna, če raste na planem ...

Drevesa - Mestna knjižnica Izola

http://www.izo.sik.si/images/stories/Pdf/Drevesa_pripovedujejo_seznam_knjig.pdf

ČAR lesa v slovenskem ljudskem izročilu. Dušica Kunaver samozal. D. Kunaver : Revija Les, 1996. KOLMAN, Maria Ana. Drevesa : miti, legende, zdravilnost.

DREVESA, 2014 - Šola za hortikulturo in vizualne

https://www.hvu.si/visja/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/ZBORNIK_2014.pdf

Ključne besede: drevesa, gozdovi, ogljik, ekosistemi, biooglje, piroliza, ponor CO2, ... Ker je hitrost dekompozicije nizka in iz prirasle biomase nastaja ... V članku je opisano 'drevo' kot okrasna rastlina, ki je nepogrešljiv element vsakega ...

od drevesa do papirja - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5627/1/Tina_U%C5%A1tar_Logar-Diplomsko_delo-Od_drevesa_do_papirja.pdf

dejavnostih opažamo, da so nekatere tehniške dejavnosti, kot je ročna izdelava papirja, izpadle iz kurikuluma. Izvedba le-teh pa otrokom omogoča razvijanje ...

Realizacija porazdeljenega algoritma za izračun drevesa najkrajših ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/1236/1/Diplomsko_delo_-_Baloh_M..pdf

Realizacija porazdeljenega algoritma za izračun drevesa najkrajših poti. DIPLOMSKO DELO. NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU. Mentor: doc. dr.

alergogena drevesa na zelenih površinah osnovnih šol v mestni ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn_potocnik_natalija.pdf

7 jan 2016 ... alergogena drevesa/alergogenost/alergija/osnovne šole/Maribor. KK. AV ... Nizka raznolikost rastlinskih vrst v veliko mestih je direktno povezana z oblikovanjem ... (P. persica), okrasna rdeča sliva (P. cerasifera), rešeljika (P.

DREVESA, GRMOVNICE IN OVIJALKE – Index seminum za 2018 ...

http://www.raznolikost.si/katalog/2018/drevesa_grmovnice_ovijalke_2018.pdf

bela kerija ozeleni zelo zgodaj. 2. 10. Rosa canina agg. pasji šipek stratificirana semena visok grm. 2. 30. Rosa carolana. Karolinski šipek stratificirana semena.

drevesa pripovedujejo 2019 - Mestna knjižnica Izola

http://www.izo.sik.si/images/stories/Pdf/Seznam_knjig_2019.pdf

Deževni gozd ilustriral Sal Murdocca. Grlica, 2004. PARKER, Danny. Drevo. Majhna zgodba o velikih stvareh. Ilustracije: Matt Ottley. Založba Skrivnost, 2017 ...

Drevesa in grmi na Loški učni poti - Arnes

http://www2.arnes.si/~rpogac2/raziskovalna/drevesa_uvna_pot.pdf

Brek latinsko ime: Sorbus torminalis angleško ime: Checker(s) Tree nemško ime: Elsbeere. Opis: Brek je do 25 m visoko in do 1 m debelo listopadno drevo z ...

drevesa v mestu velenje - Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

http://www.dkas.si/files/natecaj_Drevesa_v_Velenju_objava.pdf

2. Linda Sušec, krajinska arhitektka (članica). 3. Tina Zaponšek, krajinska arhitektka (članica). 4. Matej Vranič, fotografski mojster (član). 5. Sebastjan Kurmanšek ...

Ceste pod vodo, ponekod podrta drevesa - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2013_11_14_46_3350

14 nov 2013 ... svoja vrata Oštarija Rudolfswerth. V ambientu ... Oštarija Rudolfswerth je dobila ime po usta- novitelju ... [email protected]. Obiščete ...

POMENOSLOVJE oktober 2010 Skladnja gradi skladenjska drevesa ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/sj_5/1_Uvod_v_pomenoslovje.pdf

Seveda je slikca konja nekaj ... kako drugače bi pomen konja še lahko predstavili, smo s ... Zgoraj smo dejali, da pomena stavka tipično ne moremo narisati.

Tudi v nadaljevanju bomo gradili skladenjska drevesa. Besede se ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/sj_4/predavanje_4.pdf

To zahteva tudi Ockhamova (ali Occamova) britev: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (=Ne množi sestavnih delov čez nujo) oziroma bolj po.

Poročilo o izvedbi projekta Drevesa in grmi okoli nas (OŠ Dobje) - SiiT

http://www.siit.eu/images/slovenia/sole/Porocilo_SiiT_OS%20DOBJE_Dobersek.pdf

Projekt sem zastavila v okviru učnih ur tematskega sklopa JESEN, največ pri urah ... Dan 5: NA ŠOLSKEM DVORIŠČU – opazovalni list – SPO, SLO; poskusno ... drevo? Gimnastične vaje ob drevesnem deblu Preskoki: Učenci so najprej ...

SKRB ZA SLUH

https://dijaski.net/get/bio_ref_sluh_02__skrb.pdf

hrupom poiščite ušesne čepke, ki so jih naredili za to in imajo kazalnik SNR z ... Zdravnik za bolezni ušes, nosu in grla ali otorinolaringolog je specialist za ...

Skrb za živali,

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/directive/sl.pdf

6. mongolska puščavska podgana (mongolski skakač) (Meriones unguiculatus);. 7. kunec (Oryctolagus cuniculus);. 8. pes (Canis familiaris);. 9. mačka (Felis ...

Skrb za okolje

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/Archives-of-environmental-reports/dopolnitev-emas-okoljske-izjave-2011.pdf

Dopolnitev okoljske izjave družb Gorenje, d.d. in Gore- ... Gorenje, IPC, d.o.o. in dopolnjuje EMAS okoljsko izjavo ... zamrzovalne omare in kombinirani aparati.

SKRB ZA USTNO HIGIENO

http://vrtecsencur.splet.arnes.si/files/2015/03/Kako-skrbimo-za-ustno-higieno-otrok.pdf

težje dostopnih mestih za kočniki, podočniki in na notranji strani sekalcev. Otrokova zobna ščetka naj ima majhno glavo in mehke ščetine, ta je bolj prijetna.