Priloga 4 Partnerska organizacija v projektu MOČ OZARA ... - Nijz

GTV, TV Galeja, GEA TV, VTV, Radio Koper, Koroški radio, Štajerski val, Radio Capris,. Radio Maribor in Radio Celje. Pri nameščanju plakatov, ki so televizijski ...

Priloga 4 Partnerska organizacija v projektu MOČ OZARA ... - Nijz - Sorodni dokumenti

Priloga 4 Partnerska organizacija v projektu MOČ OZARA ... - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_4.pdf

GTV, TV Galeja, GEA TV, VTV, Radio Koper, Koroški radio, Štajerski val, Radio Capris,. Radio Maribor in Radio Celje. Pri nameščanju plakatov, ki so televizijski ...

Izkušnje uporabnikov društva Ozara Ljubljana z antipsihotičnimi ...

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/1963

Tema diplomske naloge so izkušnje oseb z uporabo antipsihotičnih zdravil v društvu ... omenili uporabo antidepresivov, kot so: Cimbalta, Trittico in Wellbutrin.

Partnerska pogodba - LAS Dobro za nas

https://www.lasdobrozanas.si/file/2016/03/pogodba-o-ustanovitvi-in-delovanju-las.pdf

Turistična kmetija pri Kovačniku, Planica 9, 2313 Fram, M.Š.: 2462532000, ki jo zastopa: Barbara Štern. 85. ... 1253441000, ki jo zastopa: Miran Ačko. 86.

DEV partnerska pogodba št.: 00x/DEV FY11 - Datalab

ftp://ftp.datalab.si/Marketing/Pogodbe/dev_pogodba_FY11.pdf

DEV partnerska POGODBA je sklenjena med POGODBENIMA STRANKAMA ... ki uporablja PROGRAMSKO OPREMO v svojem poslovnem ali zasebnem okolju. v. ... podatke o dodatnih rešitvah, opredeljenih v §.21, in morebitne dodatne ...

Partnerska pogodba o ustanovitvi Lokalne ... - (LAS) Notranjska

https://www.lasnotranjska.si/pdf/Partnerska-pogodba-LAS-Notranjska.pdf

matična številka: 1183869000, ki ga zastopa predsednik Gašper Modic;. 11. Društvo rejcev drobnice ... 1550225000, ki jo zastopa direktor Boštjan Požar;. 46.

partnerska povezava blagovnih znamk gorenje in pininfarina

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/potocnik-mateja.pdf

Podjetje Gorenje, d.d. po vsem svetu posluje z izdelki lastnih blagovnih znamk. Njihove znamke so zelo uspešne in takšen imidž dajejo tudi podjetju. To pa je ...

O projektu - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Zgibanka_A4_elektricno_potovanje_KONCNA.pdf

lahko čas izkoristite za spoznavanje znamenitosti kraja ali pokušino lokalnih kulinaričnih specialitet. Električna vozila imajo seveda tudi svoje potrebe.

1. Ptice v projektu GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/10/GoForMura-ptice.pdf

(Picus canus), sršenar (Pernis apivorus) in črna žolna (Dryocopus martius) so na kratko predstavljene v predstavitvi GoForMura_ptice.pps. S pomočjo ...

Izdelek v projektu Mediteranska dieta

http://www.sszagorje.si/files/2015/06/Comenius-Mediteranska-dieta_izdelek.pdf

Page 1. MEDITERANSKA DIETA. COMENIUS. Page 2. PARADIŽNIK. ❑ zelenjava – plod,. ❑ sodi v družino razhudnikov,. ❑ prihaja iz srednje amerike. Page 3 ...

O projektu – Originalni EU kvalitet, Ana Ahčin (PDF)

http://www.ok-kvalitet.eu/wp-content/uploads/2017/06/O-projektu-Originalni-EU-kvalitet_Ana-Ah%C4%8Din.pdf

Danas se grupa sastoji od: • Celjske mesnine. • Pršutarna Lokev s´Krasa. • bivša Mipova pršutarna Kobjeglava in. • Radgonske Gorice. • Broj zaposlenih: 370.

Pogodba o sodelovanju pri PROJEKTU - LAS DRAVA

http://www.lasdrava.si/uploads/9/6/1/5/9615204/5.vzorec-pogodba-o-sodelovanju-vzorec.pdf

3. člen. (pooblastilo nosilcu posla). Pogodbene stranke- partnerji podajajo nosilcu skupne vloge - vlagatelju, ki je določen v 2. členu te pogodbe in njegovemu ...

aktivnosti na projektu revitalizacije industrijske baštine

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Newsletter-No-1.pdf

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU REVITALIZACIJE ... Projekt REFREsh je podržan u sklopu programa INTERREG CENTRAL EUROPE financiranog iz Europskog ...

V UNESCOVEM PROJEKTU SMO ODKRIVALI STARE IGRE

http://os-gracisce.splet.arnes.si/files/2017/06/PORO%C4%8CILO-STARE-IGRE.pdf

Letošnja tema je Pozabljene otroške igre. V skupini Zajčki (2-4 leta) smo najprej želeli odkriti katere igre so to. Za stare starše smo pripravili anketne vprašalnike ...

Povabilo k sodelovanju studentov na projektu pkp - feri

https://feri.um.si/site/assets/files/6299/povabilo_k_sodelovanju_studentov_na_projektu_pkp_-optima.pdf

1 mar 2019 ... Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru ter iTehLab, informacijske tehnologije, d. o. o in Magneti ...

Veseli me, da lahko ob tem pomembnem projektu ... - PDF4PRO

https://pdf4pro.com/file/4d41b/f_docs_RR_smernice_vlozni_listi.pdf.pdf

prostore in delovno mesto, ZPIZ prevzame tudi stroške prilagoditve. Po. Sklepu Zavoda za ... pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ali za delo na drugem ... Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. • Zavod Papilot ...

Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/glasilo-monitor/junij_2016.pdf

1 jul 2016 ... ... našega sveta zavoda, so člani izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za- voda je postal Andraž Jakelj.

pravilnik društva študentov medicine maribor o projektu ...

http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Pravilnik-o-izmenjavah1.pdf

V primeru, da posameznik uveljavlja točke iz 5. ali 6. kriterija (športni dosežki pri DŠMS kriteriju), je hkrati potrebno poslati tudi potrebna dokazila o posameznih ...

Poročilo o projektu Stožice - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15425/8--toka---poroilo-o-projektu-stoice.pdf

športnega parka Stožice, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, julij 2007. ... moţnostjo uporabe po sistemu »P R« in najmanj 180 parkirnih mest za osebna vozila.

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/SEJE/31._SEJA/5._Konno_poroilo_o_stanju_na_projektu_O_TB.pdf

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1650-1?inline=1

Julija Pelc. Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG: Popotovanje ene od supervizijskih skupin. Na poti v vrtec. Supervizijska ...

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/mkcn_pos_lucine/o-projektu-varujmo-nase-okolje-622015-koncni.pdf

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

osnovni podatki o projektu – 5.1 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20780

Kroglična pipa za toplo vodo do 110°C, prirobnične izvedbe, vključno spojni in ... grelna moč: 7,4 kW. - hladilno ... zunanja stenska zaščitna rešetka,. - fleksibilni ...

Odgovor: Fotelj je v projektu natančno opisan. Ponudniki lahko ...

https://www.csod.si/uploads/file/JAVNA_NAROCILA/2017/odgovori%20JN%20Bohinj1.pdf

in detajlu ter v predpisani barvi;. Vprašanje ponudnika: Prosim za primerljivi artikel za oznako NAK - nakovalo, kot npr… Odgovor: Kovaško nakovalo kot na ...

Lékárny poskytující konzultace odvykání kouření v rámci projektu ...

https://www.lekarnici.cz/getattachment/Media/Tiskove-zpravy/Odvykani-koureni-s-odbornou-pomoci-je-mnohonas-%281%29/seznam-lekaren-koureni.PDF.aspx

Nemocniční lékárna VFN, Karlovo nám.32, Praha2 , 128 08, tel 224 967. 107, PharmDr ... Lékárna BENU Lékárna, Národní 339/11, Praha 1, 110 00, tel 224 934.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU - Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

https://www.kcktolmin.si/wp-content/uploads/2014/09/Nacrt-nakupa-knjiznicnega-gradiva-za-leto-2020.pdf

Pri nakupu gradiva v letu 2020 bo knjižnica upoštevala naslednje kriterije: ... V akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki je namenjena ...

priloga 4 »priloga 10 posegi v naravo z dovoljenjem - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-038-01864-OB~P004-0000.PDF

pastirica, ruševec, slavec, slegur, smrdokavra, srpična trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik, veliki škurh, vijeglavka, zlatovranka. 0. 10. Enako kot v stolpcu.

Priloga 1 »Priloga 1 Največje vrednosti parametrov v ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-061-02893-OB~P001-0000.PDF

2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode. Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove ...

PRILOGA »PRILOGA 42 RDEČI SEZNAM OGROŽENIH ... - ECCF

http://www.eccf.eu/Slovenia.pdf

jelkov bradovec. Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794) koralasti bradovec. Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (1797) resasti bradovec. Hydnellum aurantiacum ...

PRILOGA 2: PRILOGA ZBIRK PODATKOV eZDRAVJA - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1410-2000-01-2969-npb2-p2.pdf

Ime zbirke. 1. eNapotnica in eNaročilo. Namen zbirke. Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven ...

Gradivo za medije o projektu Očistimo Slovenijo ... - Ekologi brez meja

http://ebm.si/m/OS2018_medijsko_gradivo.pdf

19 apr 2018 ... Osebna izkaznica. Naziv projekta. Očistimo Slovenijo ... V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je 270.000 prostovoljcev čistilo okoli 7.000.

Vse o projektu Zdrave ritke in pralnih plenicah - Ekologi brez meja

https://ebm.si/m/Zdrave_ritke_Gradivo.pdf

nočne plenice kombiniramo s tanjšimi in lahkimi dnevnimi, ki jih lahko dopolnimo z dodatnimi vložki. Pralne pleničke so res ... Plenice Racman. • Pralne plenice ...

Zpráva o činnosti projektu SHerna za období roku ... - Wiki - Silicon Hill

http://wiki.siliconhill.cz/images/SHerna_2019.pdf

Jedna se nachází na bloku 4 - 3. mezipatro a druhá na ... PlayStation 4 Pro s virtuální realitou, Xbox 360, PlayStation 2, Nintendo Wii, sledování filmů, ... Cena. [Kč]. 10719 [Xbox 360 Live Gold] – Xbox 360 Live Gold – 12měsíční členství. 1 099.

Priloga 1: »Priloga 1: Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a A ...

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-012-00551-OB~P001-0000.PDF

razen če s pogoji za posamezne podukrepe KOP-a ni drugače določeno. 3. Trajanje obveznosti ... pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.), k) škoda na ... februarja do sredine junija, orehe pa od konca marca do sredine junija; je potrebno za ... 39500 SKOBČEV MLIN. CEL EPO.

Projektni management - Organizacija

http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/download/253/506

poslovalnice. Na str. 412 je za nas ustrezna raz- ... mened`er poslovalnice vodja; mene- d`er boksarja, pevke ... var, Mladinska knjiga, Ljubljana. Šega, L. (1997).

OPTOELEKTRONIKA — ORGANIZACIJA PROIZVODNJE

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/organizacija_proizvodnje.pdf

Atenski vojskovođa i povjesničar Ksenofont (<-430—. — *—354) zastupa specijalizaciju u radu i podjelu rada na operacije. Leonardo da Vinci (1452—1519) ...

organizacija proizvodnega podjetja - Uni mb

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/bukovinsky-julija.pdf

20. 4 ORGANIZACIJSKA KULTURA. 4.1 Opredelitev organizacijske kulture ... Jereb, J. Jesenko, T. Kern, M. Kljajić, J. Kovač, R. Leskovar, T. Ljubič, J. Marolt, D.