predstavitve - Šola za ravnatelje

Branka Majce, OŠ Vide Pregarc. Vključevanje strokovnih delavcev. Mateja Kolmanko, Špelca Bobič, Vrtec. Murska Sobota. Razvijanje in uporaba različnih.

predstavitve - Šola za ravnatelje - Sorodni dokumenti

predstavitve - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/07/SR_kakovost_predstavitve2_za-spletno.pdf

Branka Majce, OŠ Vide Pregarc. Vključevanje strokovnih delavcev. Mateja Kolmanko, Špelca Bobič, Vrtec. Murska Sobota. Razvijanje in uporaba različnih.

nadaljevalni program šole za ravnatelje - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/04/Nadaljevalni-program-sR_2013_gradivo-za-udelezence_objava.pdf

Nevenka Brdnik, OŠ Ob Dravinji,. Klavdija Fridrih, OŠ ... Zdravko Šoštarič, OŠ Pesnica. Razredništvo ... Alenka Ašič, OŠ Ivana Skvarče. Zagorje, Majda Pikl, OŠ ...

1. Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk24.pdf

Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. 2. Vesna Vilčnik, Osnovna šola Poljčane. 3. Jasna Potisk, Osnovna šola Selnica ob Dravi. 4. Petra Plevnik ...

dr. Eva Boštjančič - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2020/01/Eva-Bostjancic-2020.pdf

VPRAŠANJ. ALI POSTAVLJATI. VPRAŠANJA NA PRAVI. NAČIN dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Šola za ravnatelje, januar 2020 ...

Motivacija - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-29-9.pdf

Vzpostavila se je tudi e-zbornica. Cilj za naslednje obdobje ostaja vzpo- stavitev e-učilnic in s tem zvezi izobraževanje v okolju Moodle. Tretja skupina, katere ...

Diapozitiv 1 - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2012/11/Rastko-Mocnik.pdf

pogodbeno in lastninsko pravo. EKVIVALENTNA. MENJAVA razlike na ravni posesti gospodinjstvo sorodstvene strukture družinske ideologije družinsko pravo.

Vodenje 24 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_1.pdf

vrednotenjem (razširila se je šolska avtonomija, povecala se je kolektivna ... akademija znanosti in umetnosti. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Strong, M. 2011.

Vodenje 25 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_2.pdf

Day, C., P. Sammons, D. Hopkins, A. Harris, K. Leithwood, Q. Gu in E. Brown. 2010. Ten Strong ... Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (mfdpš) je sodelovala na razpisu ... Na šoli je samo ucilnica za glasbeno vzgojo zvocno ...

Vodenje 38 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2017_3a.pdf

53 Posodobitev Strategije razvoja vsš šc Kranj kot razvojna naloga. Lidija Grmek ... vodenje zavodov, v posameznih primerih celo z odkritimi pritiski številnih ...

UвITELJEVEGA - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-00-2.pdf

18 sep 2005 ... dnjo razporeditev dejavnosti, nalog in razmislekov: 1. sestanek pred hospitacijo;. 2. opazovanje – hospitacija;. 3. pogovor po hospitaciji.

SKRITI ZAKLAD - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk14.pdf

Irena Pungerčar – Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Kristina Patljak – Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Anja Porenta – Osnovna ...

Program srečanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Srecanje-ravnateljev-OS_november-2018_program_30.-10.-2018.pdf

5 nov 2018 ... Mojca Ivankovič - Kacjan, Sekcija za primarno pediatrijo, Špela Žnidaršič Reljič, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: SODELOVANJE ...

ŠOLA ZA RAVNATELJE IN RAVNATELJSKI IZPIT

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/01/Sola_za_ravnatelje_porocilo_2014_2015.pdf

informacijskem sistemu Šole za ravnatelje (ŠRIS) so lahko s pomočjo gesla spremljali obvestila, prijave na izpite, evidenco prisotnosti in opravljene obveznosti.

Jože Bogataj - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/01/Joze-Bogataj.pdf

17 jan 2018 ... Jani Prgić: SEDEM VELIČASTNIH VEŠČIN. Marko Aaron: KAKO V ČASU VSESPLOŠNEGA „KRČA“ PREŽIVETI NA. DELOVNEM MESTU?

Mojca Jan Zoran - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/03/MojcaJanZoran.pdf

6 mar 2018 ... Projekt Gleda(l)išče izvaja Slovenski gledališki inštitut. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz ...

všečkajmo prostovoljstvo - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

V občini Vipava je ena osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje.

Vodenje 1|2011 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2011_1.pdf

ben je razmislek (Rutar Ilc in Pavlic Škerjanc 2010), da mora »ou- tput« opraviciti ... casa, ureditev pisalne mize in prostora, glasba, ucenje sede ali stoje .

Razvoj Ravnateljevanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/09/SR_RR_Zakljucno-Porocilo2018.pdf

Razvoj. Ravnateljevanja. Tatjana Ažman. Irena Krapež Stamenkovič. Poročilo o izvedbi programa v šolskem letu 2017/2018. Ljubljana, avgust 2018 ...

2 Nasilje v šoli - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-24-4.pdf

Ta pogled je za naše raziskovanje zelo pomemben, saj nakazuje, da se je »nasilje v šoli« najprej in prvotno povezovalo z nasiljem med vrstniki (angl. bullying) ...

Usposabljanje ravnateljev - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-8-1.pdf

pričakovanja ne morejo biti uresničena, kar verjetno vodi v obojestransko nezadovoljstvo vpletenih. ... učitelji in starši je gotovo posredovanje informacij o tem, kako otrok na- preduje ... Drama je biti otrok, Ljubljana, Tangram. Žmuc-Tomori, M.

VŠEČKAJMO PROSTOVOLJSTVO « - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje. Vse štiri šole so del goriške ...

Petra Potočnik - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Beremo-skupaj_Petra-Potocnik.pdf

9 okt 2018 ... Mladinska knjiga Založba: revija PIL. Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe · Radio Triglav Jesenice. MEDIJSKI PODPORNIKI:.

Z roko v roki - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-81-7.pdf

drugačno literarno zvrst. Razmišljamo tudi, da bi ... znavanju alžirske kulinarike in splošnih prehranjevalnih navad s poudarkom na zdravi hrani na ... zika, religije, glasbe in celo kulinarike narodov oz. držav, od koder prihajajo naši t. i. eksotični ...

Medgeneracijska vzajemnost - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk16.pdf

Ptujčan Tadej Toš, otroci iz Vrtca Ptuj, učenci vseh ptujskih osnovnih šol in dijaki Gimnazije. Ptuj. ... pevski in gibalni nastopi v francoščini in angleščini.

Učenje učenja - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-61-9.pdf

predpostavke, da je vsaka metoda v osnovi dobra, učitelj pa je tisti, ki se odloči, kdaj in ... Prednost uporabe »snežene kepe« je čas za individualen razmislek.

VODENJE UâENJA - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/03/II.-znanstveni-posvet-Vodenje-v-vzgoji-in-izobrazevanju_seznam-predstavitev-referatov-in-plakatov.pdf

3 apr 2013 ... OŠ Predoslje Kranj. LOv na zaKLad s POMOčjO PaMetnega teLefOna in Qr KOde. Tanja Müller,. OŠ franceta Prešerna Kranj. sKOzi MOnitOr v ...

Udejanjanje otrokovih pravic - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-6-5.pdf

in Evropska Unija, je spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ... V primeru kršitve pravice, ki jih lahko stori vsakdo na primer z objavo ža-.

Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/01/NPSR_gradivo2017_K.pdf

18 jan 2017 ... Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje. Gradivo za udeležence srečanja. Uredila: Eva Valant založila: Šola za ravnatelje odgovorna oseba: ...

Delo z otroki priseljenci - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/11/Delo-z-otroki-priseljenci.pdf

... standardih za izvajanje programa osnovne šole. Nataša Mihelič Kolonič, sekretarka Sektorja za osnovno šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ...

Priprava pravilnika o računovodstvu - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-02-9.pdf

da se opravljena knjiženja v poslovnih knjigah lahko popravljajo samo s ... 56. člen. Po knjiženju vseh poslovnih dogodkov za poslovno leto in po kontroliranju izka- ... Navedeni so primeri stroškov, navedete lahko tudi svoje v skladu z računo-.

Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-29-9/25-28.pdf

Modri val – dobrodelnost, mednarodno sodelovanje, odprtost . . . • Vijolični val – povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi inštituci- jami, spodbujanje ...

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf

Andrej Koren, Mihaela Zavašnik Arčnik. - El. knjiga. ... Mateja Brejc in Andrej Koren · ... Andi Brlič, Mojca Korenjak, Alenka Herceg in Vesna Marčič ·.

akcijsko raziskovanje v izobraževanju - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-21-3.pdf

akcijsko raziskovanje. Prepričani smo, da knjiga vsaj to oviro delno odpravlja. Velik del akcijskega raziskovanja v izobraževanju se po ugotovitvah avtorja ...

Večkulturnost v ljudskih pravljicah - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/063-070.pdf

monogeneza (izvor iz enega vira): ljudske pravljice izhajajo iz enega vira – to je mit (to teorijo sta predstavila že brata Grimm), Theodor Benfey ( – ).

iz prakse za učinkovito ravnateljevanje - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/08/vio_ucinkovito_ravnateljevanje.pdf

Ravnatelj meni, da je uvajanje sprememb odvisno od starosti kolektiva, poleg tega pa ... procesu sodelovanja na tekmovanjih Kuhna pa to1 in Zlata kuhalnica).

Izzivi vodenja za raznolikost - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8.pdf

Otroci so s temi kartončki manipulirali, jih prestavljali, opazovali, izgovarjali ... Razpored klopi v razredu in sedežni red za slepega učenca morata biti stalna. Do-.