nadaljevalni program šole za ravnatelje - Šola za ravnatelje

Nevenka Brdnik, OŠ Ob Dravinji,. Klavdija Fridrih, OŠ ... Zdravko Šoštarič, OŠ Pesnica. Razredništvo ... Alenka Ašič, OŠ Ivana Skvarče. Zagorje, Majda Pikl, OŠ ...

nadaljevalni program šole za ravnatelje - Šola za ravnatelje - Sorodni dokumenti

nadaljevalni program šole za ravnatelje - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/04/Nadaljevalni-program-sR_2013_gradivo-za-udelezence_objava.pdf

Nevenka Brdnik, OŠ Ob Dravinji,. Klavdija Fridrih, OŠ ... Zdravko Šoštarič, OŠ Pesnica. Razredništvo ... Alenka Ašič, OŠ Ivana Skvarče. Zagorje, Majda Pikl, OŠ ...

Program srečanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Srecanje-ravnateljev-OS_november-2018_program_30.-10.-2018.pdf

5 nov 2018 ... Mojca Ivankovič - Kacjan, Sekcija za primarno pediatrijo, Špela Žnidaršič Reljič, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: SODELOVANJE ...

1. Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk24.pdf

Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. 2. Vesna Vilčnik, Osnovna šola Poljčane. 3. Jasna Potisk, Osnovna šola Selnica ob Dravi. 4. Petra Plevnik ...

Vodenje 38 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2017_3a.pdf

53 Posodobitev Strategije razvoja vsš šc Kranj kot razvojna naloga. Lidija Grmek ... vodenje zavodov, v posameznih primerih celo z odkritimi pritiski številnih ...

UвITELJEVEGA - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-00-2.pdf

18 sep 2005 ... dnjo razporeditev dejavnosti, nalog in razmislekov: 1. sestanek pred hospitacijo;. 2. opazovanje – hospitacija;. 3. pogovor po hospitaciji.

dr. Eva Boštjančič - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2020/01/Eva-Bostjancic-2020.pdf

VPRAŠANJ. ALI POSTAVLJATI. VPRAŠANJA NA PRAVI. NAČIN dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Šola za ravnatelje, januar 2020 ...

Diapozitiv 1 - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2012/11/Rastko-Mocnik.pdf

pogodbeno in lastninsko pravo. EKVIVALENTNA. MENJAVA razlike na ravni posesti gospodinjstvo sorodstvene strukture družinske ideologije družinsko pravo.

Vodenje 24 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_1.pdf

vrednotenjem (razširila se je šolska avtonomija, povecala se je kolektivna ... akademija znanosti in umetnosti. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Strong, M. 2011.

Motivacija - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-29-9.pdf

Vzpostavila se je tudi e-zbornica. Cilj za naslednje obdobje ostaja vzpo- stavitev e-učilnic in s tem zvezi izobraževanje v okolju Moodle. Tretja skupina, katere ...

predstavitve - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/07/SR_kakovost_predstavitve2_za-spletno.pdf

Branka Majce, OŠ Vide Pregarc. Vključevanje strokovnih delavcev. Mateja Kolmanko, Špelca Bobič, Vrtec. Murska Sobota. Razvijanje in uporaba različnih.

Vodenje 25 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_2.pdf

Day, C., P. Sammons, D. Hopkins, A. Harris, K. Leithwood, Q. Gu in E. Brown. 2010. Ten Strong ... Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (mfdpš) je sodelovala na razpisu ... Na šoli je samo ucilnica za glasbeno vzgojo zvocno ...

Usposabljanje ravnateljev - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-8-1.pdf

pričakovanja ne morejo biti uresničena, kar verjetno vodi v obojestransko nezadovoljstvo vpletenih. ... učitelji in starši je gotovo posredovanje informacij o tem, kako otrok na- preduje ... Drama je biti otrok, Ljubljana, Tangram. Žmuc-Tomori, M.

Učenje učenja - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-61-9.pdf

predpostavke, da je vsaka metoda v osnovi dobra, učitelj pa je tisti, ki se odloči, kdaj in ... Prednost uporabe »snežene kepe« je čas za individualen razmislek.

Z roko v roki - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-81-7.pdf

drugačno literarno zvrst. Razmišljamo tudi, da bi ... znavanju alžirske kulinarike in splošnih prehranjevalnih navad s poudarkom na zdravi hrani na ... zika, religije, glasbe in celo kulinarike narodov oz. držav, od koder prihajajo naši t. i. eksotični ...

Petra Potočnik - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Beremo-skupaj_Petra-Potocnik.pdf

9 okt 2018 ... Mladinska knjiga Založba: revija PIL. Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe · Radio Triglav Jesenice. MEDIJSKI PODPORNIKI:.

VŠEČKAJMO PROSTOVOLJSTVO « - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje. Vse štiri šole so del goriške ...

SKRITI ZAKLAD - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk14.pdf

Irena Pungerčar – Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Kristina Patljak – Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Anja Porenta – Osnovna ...

Mojca Jan Zoran - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/03/MojcaJanZoran.pdf

6 mar 2018 ... Projekt Gleda(l)išče izvaja Slovenski gledališki inštitut. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz ...

Razvoj Ravnateljevanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/09/SR_RR_Zakljucno-Porocilo2018.pdf

Razvoj. Ravnateljevanja. Tatjana Ažman. Irena Krapež Stamenkovič. Poročilo o izvedbi programa v šolskem letu 2017/2018. Ljubljana, avgust 2018 ...

ŠOLA ZA RAVNATELJE IN RAVNATELJSKI IZPIT

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/01/Sola_za_ravnatelje_porocilo_2014_2015.pdf

informacijskem sistemu Šole za ravnatelje (ŠRIS) so lahko s pomočjo gesla spremljali obvestila, prijave na izpite, evidenco prisotnosti in opravljene obveznosti.

2 Nasilje v šoli - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-24-4.pdf

Ta pogled je za naše raziskovanje zelo pomemben, saj nakazuje, da se je »nasilje v šoli« najprej in prvotno povezovalo z nasiljem med vrstniki (angl. bullying) ...

Medgeneracijska vzajemnost - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk16.pdf

Ptujčan Tadej Toš, otroci iz Vrtca Ptuj, učenci vseh ptujskih osnovnih šol in dijaki Gimnazije. Ptuj. ... pevski in gibalni nastopi v francoščini in angleščini.

VODENJE UâENJA - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/03/II.-znanstveni-posvet-Vodenje-v-vzgoji-in-izobrazevanju_seznam-predstavitev-referatov-in-plakatov.pdf

3 apr 2013 ... OŠ Predoslje Kranj. LOv na zaKLad s POMOčjO PaMetnega teLefOna in Qr KOde. Tanja Müller,. OŠ franceta Prešerna Kranj. sKOzi MOnitOr v ...

Vodenje 1|2011 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2011_1.pdf

ben je razmislek (Rutar Ilc in Pavlic Škerjanc 2010), da mora »ou- tput« opraviciti ... casa, ureditev pisalne mize in prostora, glasba, ucenje sede ali stoje .

všečkajmo prostovoljstvo - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

V občini Vipava je ena osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje.

Jože Bogataj - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/01/Joze-Bogataj.pdf

17 jan 2018 ... Jani Prgić: SEDEM VELIČASTNIH VEŠČIN. Marko Aaron: KAKO V ČASU VSESPLOŠNEGA „KRČA“ PREŽIVETI NA. DELOVNEM MESTU?

Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-29-9/25-28.pdf

Modri val – dobrodelnost, mednarodno sodelovanje, odprtost . . . • Vijolični val – povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi inštituci- jami, spodbujanje ...

Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/01/NPSR_gradivo2017_K.pdf

18 jan 2017 ... Vodenje za medgeneracijsko sodelovanje. Gradivo za udeležence srečanja. Uredila: Eva Valant založila: Šola za ravnatelje odgovorna oseba: ...

Priprava pravilnika o računovodstvu - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-02-9.pdf

da se opravljena knjiženja v poslovnih knjigah lahko popravljajo samo s ... 56. člen. Po knjiženju vseh poslovnih dogodkov za poslovno leto in po kontroliranju izka- ... Navedeni so primeri stroškov, navedete lahko tudi svoje v skladu z računo-.

Delo z otroki priseljenci - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/11/Delo-z-otroki-priseljenci.pdf

... standardih za izvajanje programa osnovne šole. Nataša Mihelič Kolonič, sekretarka Sektorja za osnovno šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ...

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf

Andrej Koren, Mihaela Zavašnik Arčnik. - El. knjiga. ... Mateja Brejc in Andrej Koren · ... Andi Brlič, Mojca Korenjak, Alenka Herceg in Vesna Marčič ·.

Večkulturnost v ljudskih pravljicah - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/063-070.pdf

monogeneza (izvor iz enega vira): ljudske pravljice izhajajo iz enega vira – to je mit (to teorijo sta predstavila že brata Grimm), Theodor Benfey ( – ).

iz prakse za učinkovito ravnateljevanje - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/08/vio_ucinkovito_ravnateljevanje.pdf

Ravnatelj meni, da je uvajanje sprememb odvisno od starosti kolektiva, poleg tega pa ... procesu sodelovanja na tekmovanjih Kuhna pa to1 in Zlata kuhalnica).

Sodelovanje v teoriji in prakSi - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2015/04/VVI2015_Zbornik-povzetkov_s-popravki_april-2015_s-CIPom.pdf

1 apr 2015 ... Mihaela Zavašnik arčnik, Šola za ravnatelje. • dr. erna Žgur, CiriUS vipava ... Vilma malečkar, OŠ Leskovec pri Krškem. MEDGENERACIJSKO ... Damjana Kogovšek, martina Ozbič, Jerneja novšak. Brce, Pedagoška fakulteta ...

Udejanjanje otrokovih pravic - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-6-5.pdf

in Evropska Unija, je spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ... V primeru kršitve pravice, ki jih lahko stori vsakdo na primer z objavo ža-.

Miselni preskok v izobraževanju - Šola za ravnatelje

https://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2014/11/Miselni-preskok-v-izobra%C5%BEevanju_gradivo_OK-2_lektorirano.pdf

duševnosti se kognitivna znanost loteva interdisciplinarno – s povezovanjem spoznanj različnih disciplin, ki lahko kaj povedo o kognitivnih pojavih. Duševne ...