začetni pojmi nomografije - Presek

Lestvasti nomogram za procentni račun. Pri procentnem računu nastopajo tri količine in sicer: a osnovna vrednost, p procentna mera (%) in o procentni delež.

začetni pojmi nomografije - Presek - Sorodni dokumenti

začetni pojmi nomografije - Presek

http://www.presek.si/2/2-1-Vadnal.pdf

Lestvasti nomogram za procentni račun. Pri procentnem računu nastopajo tri količine in sicer: a osnovna vrednost, p procentna mera (%) in o procentni delež.

začetni pojmi geometrije - Presek

http://www.presek.si/1/1-4-Oblak.pdf

DALJICA . LOMLJENKA. Pojem daljice poznate. Daljico, ki veže (spaja) točki A in B. (kr aj išči daljice) ,označimo zA B. Sedaj pa moremo definirati po-.

začetni začetni začetni začetni začetni začetni začetni ... - Elstik

https://www.elstik.net/wp-content/uploads/2018/09/Programska-shema-2018.pdf

VTV Velenje začetni. ZDF začetni. Žalec začetni. Arte HD razširjeni. BBC World razširjeni. CCTV Kitajska razširjeni. EroX razširjeni. EroXXX HD razširjeni.

začetni postopki oživljanja - Shrani.si

http://shrani.si/f/3s/W6/3YkZ2C59/zacetni-postopki-ozivlja.pdf

Slovensko Združenje za Urgentno Medicino. Svet za Reanimacijo. ABCDE PRISTOP. Načela. Pristop ogoženemu bolniku je vedno enak. Osnovna načela so: 1.

Začetni tečaj za naziv determinator pripravnik

http://www.drustvo-bisernica.si/Zacetni_tecaj%2020150621.pdf

21 jun 2015 ... Cevasti trosnjaki: Nelističaste oblike trosnjakov: Trebušasta oblika trosnjaka: 6.2. ZAPRTOTROSNICE. Pri zaprtotrosnicah (Ascomycetes) trosi ...

Začetni tečaji TENISA v Radljah ob Dravi!

http://www.malckovsport.si/Portals/0/Datoteke/KORO%C5%A0KA%20-%20Te%C4%8Daji%20tenisa.pdf

3 jul 2016 ... Tenis lopar (možnost izposoje pri nas). • Zaželena pijača in brisača. 1. TENIŠKI VRTEC (4, 5, 6 let) ... Tenis igrišče Radlje ob Dravi: DATUM.

začetni tečaj spoznavanja gliv determinator pripravnik

http://www.gobe.si/dokumenti/Zacetni_tecaj_2014_2.pdf

bela polţevka. 41. Hygrophorus russula zajetna polţevka. 42. Hypholoma fasciculare navadna ţveplenjača. 43. Kuehneromyces mutabilis mala štorovka ...

ZaĊetni teĊaj italijanšĊine - Ljudska univerza Jesenice

http://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/Italijan%C5%A1%C4%8Dina-pot-do-uspeha.pdf

Ker italijanska abeceda določenih črk ne pozna (npr. č, š, ž), velja pravilo, da jih nadomestimo s tistimi, ki so jim najbližja (npr. c, s, z). L'alfabeto – abeceda črke.

Začetni računalniški tečaj WINDOWS 10 - Slovenska univerza za ...

http://www.utzo.si/wp-content/uploads/2019/08/Za%C4%8Detni-te%C4%8Daj-ra%C4%8Dunalni%C5%A1tva-gradivo.pdf

Kliknite program Raziskovalec. 2. Razprite kategorijo Ta računalnik ali Hitri dostop. 3. Izberite mapo Namizje. 4. Na desni strani se bodo poleg bližnjic tudi mape ...

PROSTA IZBIRA DIJAKOV 1. Začetni tečaj programiranja

http://www.sckranj.si/sts/documents/2019_2020/11/PPIV-popolnoma-proste-izbirne-vsebine-2.pdf

Arduino je odlična zadeva za začetnike v ... o uporaba programskih orodij za načrtovanje v elektro stroki in izdelava potrebnih načrtov za ... zasaditev in vzdrževanje vrta, kar bo omogočilo povezovanje med naravoslovjem in stroko znotraj.

Začetni rezultati odstranjevanja varovalnih bezgavk pri kirurškem ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2875/2539/

10 jun 2019 ... in the surgical treatment of endometrial cancer. Sabina Čas,1 Katja Jakopič Maček,2 Borut Kobal,2 Kristina Drusany Starič,2 Leon Meglič,2.

LETNA PRIPRAVA ZA ZAČETNI POUK SLOVENŠČINE ZA DIJAKE ...

http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2018/10/LETNA-PRIPRAVA-SREDNJA-%C5%A0OLA-1.pdf

Čas za slovenščino 2 . Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dodatno gradivo za učitelja: - Mihaela Knez, Matej Klemen, Katja ...

1. 3. 2019 Vabilo na začetni in nadaljevalni seminar UPORABA ...

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2019/03/Uporaba-gestalt-pristopa-v-svetovanju-2.pdf

1 mar 2019 ... Tatjana Verbnik Dobnikar in Julija Pelc. V začetnem seminarju se udeleženci spoznajo s temeljnimi koncepti gestalt pristopa v svetovanju in.

Googlov začetni vodnik za optimizacijo za iskalne ... - google.si

http://www.google.si/intl/sl/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-sl.pdf

Zemljevid spletnega mesta (male črke) je preprosta stran na spletnem mestu, kjer je prikazana zgradba spletnega mesta, in je običajno hierarhičen seznam ...

OSNOVNI POJMI

https://dijaski.net/get/mat_ref_geometrija_01__osnovni_pojmi__predstavitev.pdf

OSNOVNI POJMI. -točka. -premica. -ravnina. -daljica. -kot. ODNOSI: --pripadati. -sekati. -biti vzporeden. -ležati med. Page 3. Geometrijski pojmi. Opredelitev:.

1. Osnovni pojmi

http://www.fpp.edu/~milanb/tpmeh/ummp/de/dif01.pdf

1. Osnovni pojmi. Enačba, v kateri poleg neznane funkcije neodvisnih spremenljivk ter konstant nastopajo tudi njeni odvodi, se imenuje diferencialna enačba.

Namen B - začetni projekti podjetniškega značaja Številka vloge ...

http://www.regionalnisklad.si/modules/multimod/uploads/files/kopijakon%C4%8Den_pregled_pb_in_pa_2_za_splet.pdf

MIT GRNJAK D.O.O.. DOGRADITEV SKLADIŠČA IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV. 0. 38. BUMERANG D.O.O.. NAKUP OPREME ZA OZVOČENJE IN ...

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/osnovni-geometrijski-pojmi.pdf

Daljici AB in CD sta ENAKO DOLGI oziroma SKLADNI. 4. Kadar ravno črto omejimo s točko samo na eni strani, dobimo POLTRAK. POLTRAK ima ZAČETEK,.

UMETNOSTNA ZGODOVINA – POJMI

https://dijaski.net/get/ume_sno_umetnostna_zgodovina_02__pojmi.pdf

UMETNOSTNA ZGODOVINA – POJMI. ARTEFAKT – lat.: umeten izdelek; izdelek izpod človeških rok. MENTEFAKT – lat.: miselni izdelek; nanaša se na ...

STATISTIKA 1. OSNOVNI POJMI

http://mat.sc-nm.si/files/Statistika_prosojnice.pdf

Št. družin. Excel: Stolpični diagram (zmanjšamo presledke med stolpci, primeren za prikaz zveznih številskih podatkov)30. Frekvenčni poligon je linijski poligon ...

OSNOVNI POJMI O VESOLJU

https://dijaski.net/get/ast_ref_osnovni_pojmi_o_vesolju_01__predstavitev.pdf

Page 14. Zvezdni prah. Zvezdni prah (Stardust) je ameriška vesoljska sonda agencije NASA, katere prvotni namen je bil raziskovanje sestave kometa Wild 2 in.

Alenka Tofant: ZaĊetni teĊaj italijanšĊine – interna uĊna skripta

http://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/Italijan%C5%A1%C4%8Dina-pot-do-uspeha.pdf

Alenka Tofant: Začetni tečaj italijanščine – interna učna skripta ... tutto al barista. Quando dal bar che la sua bicicletta non più. Qualcuno la mentre lui la birra.

TEMELJNI POJMI LITERARNE TEORIJE

https://dijaski.net/get/slo_snk_literarna_teorija_06__temeljni_pojmi.pdf

TEMELJNI POJMI LITERARNE TEORIJE. Sinonim za književnost je slovstvo oz. literatura. Književnost izhaja iz besede knjiga. slovo = beseda littera = črka.

osnovni statistični pojmi - FKPV

http://www.fkpv.si/uploads/zalozba/Statistika.pdf

6.1.2 Kvartilni in decilni razmik □ 61. 6.1.3 Varianca in standardni odklon □ 64. 6.1.4 Relativni variacijski razmik □ 68. 6.1.5 Koeficient variabilnosti □ 68.

OSNOVNI GENETSKI POJMI IN DEDOVANJE

https://helenahladnik.files.wordpress.com/2012/08/osnovni-genetski-pojmi-in-dedovanje_zadnja-ver_zrss.pdf

DEDOVANJE je prenos lastnosti z ene generacije na drugo oz. s staršev na potomce. learn.genetics.utah.edu/content/begin/traits/. ○ GENETIKA je znanstvena ...

VAJE 1: Osnovni pojmi statistike - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/marko.jakovac/Statistika%28FERI%29/vaje1.pdf

Izdelaj frekvencno porazdelitev statisticnih spremenljivk Starost in KolicinaTD ... vrste so statisticne spremenljivke Starost, KolicinaTD, Šopz, Šport in Rasa.

Temeljni pojmi 1. PSIHOLOGIJA je znanost o duševnosti 2 ...

https://dijaski.net/get/psi_sno_temeljni_pojmi_01.pdf

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA proučuje zakonitosti duševnega razvoja. 17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI proučuje osebnost in razlike med njimi. 18. PSIHOMETRIJA ...

Temeljni pojmi poklicnega in sTrokovnega izobraževanja - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/CPI_slovar_WEB.pdf

Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja / Janko Muršak. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012. ISBN 978-961-6246-99-6.

Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf

Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije. Avtorji: Gorana Čelebić in Dario Ilija Rendulić. Prevedla: Elfrida Berger. Strokovni recenzent: doc. dr.

PONOVIMO (Note, ritem imen, glasbeni pojmi.)

http://www.os-dobrna.si/files/2020/03/PD_GUM4_UL_%C5%A1t.-1.pdf

uporabo barvnih pisal in upoštevanje naših dogovorov (naslov, datum). Naslov v zvezku: PONOVIMO. (Note, ritem imen, glasbeni pojmi.) 1. Prepiši. Poimenuj ...

splošni pojmi reklamacije pritožbe - Primorska hranilnica

https://www.phv.si/images/dokumenti/PRAVILNIK_O_PRITOZBENEM_POSTOPKU.pdf

SPLOŠNI POJMI. Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je v poslovnem razmerju s hranilnico oz. je v hranilnici naročila ali opravila določeno storitev.

osnovni terminološki pojmi - Skupnost muzejev Slovenije

http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/10-2-Kopistika_s1.pdf

OSNOVNI TERMINOLOŠKI POJMI. 10.2. Vsebina. 1. Original, kopija, reprodukcija, rekonstrukcija. 2. Kopija glede na namen izdelave. 3. Kopija glede na videz.

Stephen Moore SOCIOLOGIJA (KLJUČNI POJMI IN DEJSTVA) - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr13Kos.PDF

SOCIOLOGIJA (KLJUČNI POJMI IN DEJSTVA). Žnanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1991. Ne glede na mnoge kontroverze v zvezi s sociologijo kot ...

Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne ... - OMR FNM

https://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/01/ef_gradivo_izpiti.pdf

12 sep 2019 ... Poznamo tri oblike zapisa kvadratne funkcije: 1. Eksplicitna (razvita) oblika: f(x) = ax2 bx c. 2. Temenska oblika: f(x) = a(x − p)2 q, kjer je p ...

Osnovni pojmi in stehiometrija. Atom, mol, kemijske enačbe ...

http://www.fini-unm.si/wp-content/uploads/2019/04/FINI_UN_KEMIJA.pdf

priprava/predstavitev seminarske naloge. Vsebina: Content (Syllabus outline):. Opis vsebine. Osnovni pojmi in stehiometrija. Atom, mol, kemijske enačbe ...

Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne funkcije ...

https://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/01/ef_gradivo_izpiti.pdf

12 sep 2019 ... 4 Linearna, kvadratna in korenska funkcija. 14 ... Funkcija f : A → B je bijektivna, ce je injektivna in surjektivna. Naj bo f ... kotna funkcija sinus.