o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas - Sorodni dokumenti

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/mkcn_pos_lucine/o-projektu-varujmo-nase-okolje-622015-koncni.pdf

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

Naše okolje - Agencija RS za okolje

http://www.hidrologija.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20Julij%202017.pdf

Fotografija z naslovne strani: Julija je bilo vreme dopustnikom večinoma naklonjeno, saj so prevladovali ... Večina dežja je padla v obliki ploh in neviht, zato so bile razlike v količini padavin velike. Največ ... Najvišjo julijsko temperaturo so v večini krajev izmerili v dneh od 6. do 10., 13., 22. ali pa 31. julija. ... Velike Lašče. 5,3.

zaključni račun proračuna občine gorenja vas ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/jana_k./Obrazlozitve-ZRproracuna2017.pdf

Dotacija NK Alpina Žiri ... Sredstva so se namenila za servis koles v času tedna mobilnosti, za nakup in ... kosilnice in orodja za potrebe urejanja pokopališča.

Občinske uprave občine Gorenja vas - Poljane ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/meetings/8_seja_obcinskega_sveta/5-odlok-19-10-inspektorat-koncni.pdf

(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov vseh občin ... Janez Žakelj l.r.. Borovnica, dne XX.

Naše okolje - Arso

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20-%20Maj%202017.pdf

v veliki večini države pa je bil maj 10 do 20 % bolj sončen kot običajno. ... dni, po nižinah pa se temperatura ni spustila tako nizko. ... April 2017 je tokrat najprej zaznamovalo nadpovprečno toplo vreme, v drugi polovici ... Sava Jesenice na Dol.

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/SEJE/31._SEJA/5._Konno_poroilo_o_stanju_na_projektu_O_TB.pdf

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

osnovni podatki o projektu – 5.1 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20780

Kroglična pipa za toplo vodo do 110°C, prirobnične izvedbe, vključno spojni in ... grelna moč: 7,4 kW. - hladilno ... zunanja stenska zaščitna rešetka,. - fleksibilni ...

Poročilo o projektu Stožice - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15425/8--toka---poroilo-o-projektu-stoice.pdf

športnega parka Stožice, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, julij 2007. ... moţnostjo uporabe po sistemu »P R« in najmanj 180 parkirnih mest za osebna vozila.

zapisnik - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/maja/seja_april/1-zapisnik-21-seje.pdf

15 maj 2014 ... OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, občinska uprava; Tina. Dolenc, Podblegaške novice; Robert ...

1 kazalo vsebine - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/8._seja_/4_lek__2._del.pdf

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE GORENJA VAS – POLJANE. I. IN II. FAZA ... Zdravstveni dom Gorenja vas: ima skupno ogrevano površino 900 m2.

IVE šUBIc V Oš POLJanE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascan_dec__2012.pdf

»Ive Šubic, Škofja Loka: za več kot pristno povezavo s krajem in z njegovi- mi ljudmi v likovni ustvarjalnosti, ki bo- gati Poljane in Poljance. Sely Šubic de Brea: ...

krajevna skupnost - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/gasper/Zapisnik14.sejaKS7.12.2017-gostilnaPrsedmic.pdf

uporabniku zemljišča Mateju Mohoriču, Hotavlje 85 A, 4224 Gorenja vas. ... tako smo v mesecu novembru 2017 imeli sestanek s predstavniki podjetja Marmor Hotavlje, kjer ... 123,93 EUR (cenik občina Gorenja vas – Poljane za leto 2017).

Promet z zemljišči - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/18.seja_obcinskega_sveta/7-promet-z-zemljisci-a.pdf

in 225/19, v lasti Urh Janeza, Trebija 7, Gorenja vas, za del zemljišča parc. št. 1146 ... parcele s številko 1136 (trikotnik), ki je pripojen k cesti in leži na levi strani.

Odlok OŠ Poljane - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/17.seja_obcinskega_sveta/7-odlok-os-poljane-npb-2013s-spremembami2852013.pdf

OŠ Poljane vsebuje: - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane (UVG št. 13/97, 17. 3. 1997). - Spremembe odloka o ...

poljanska dolina - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/turizem/katalogpoljanskadolinaslohr2015.pdf

Poljanska dolina, nekada dio Loškog gazdinstva, sastoji se od više ... voljo zemljevid Loške kolesarske poti, ki združuje 12 etap v skupni dolžini 300 km.

Vaščan, december 2012 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascan_dec__2012.pdf

robniki nabrušeni, edino, kar nam manj- ... Oblak (ŠD Poljane) s časom 31:31 in. Neja Kršinar (Pr' Jur) s ... v zimskih športih, saj je Lenart Oblak iz Podobena ...

Vaščan, december 2019 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/2019_dalje/Vascan/Vascan2019.pdf

Siniša Gačić in Mako Sajko – Pogovor dveh režiserjev (Foto: Bernarda Jesenko Filipič) ... žiserka, Urška dramaturginja in Ana Iza inženirka fotogra- fije. Z vsemi ...

Revizijsko poročilo družbe STC, d.o.o. - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/mandatno_obdobje_2014-2018/11._redna_seja/5-revizijsko-porocilo-stc.pdf

Smučarsko društvo Novinar. Studio Mazzini d.o.o.. Jenko d.o.o. Škofja Loka. Ambulanta Šubic d.o.o.. Alpski Svizc d.o.o.. Mizarstvo Peternelj - Kržišnik d.o.o..

Vaščan, december 2010 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/vascan_dec._2010.pdf

Igrala in oprema Pozinek iz Celja. Sku- pni strošek izdelave in postavitve je znašal cca 7.300 EUR. Otroška igrala so zelo dobro obiskana in tako služijo svo-.

navodilo za loč eno zbiranje odpadkov - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/odpadki/navodila_2016/navodilo-za-loceno-zbiranje-komunalnih-odpadkov-koncen.pdf

FOLIJA (umazana). OSTANEK KOM. ODPADKOV ... FOLIJA IZ ALUMINIJA. EMBALAŽA. PM, EO, ZC ... SREDSTVA PROTI PLEVELU. NEVARNI ODPADKI.

Menjava zemljišč v k.o. Lučine - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/17.seja_obcinskega_sveta/12-e-menjava-zemljisc-ko-lucine.pdf

31 maj 2013 ... Priloga v gradivu je grafični prikaz parcel ter mnenje KS Lučine o predlagani menjavi. Postopek menjave zemljišč bo izveden skladno z ...

Poljane v letu 2011 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/projekti_obcine_gvp_2011.pdf

27 mar 2012 ... Vrednost Projekta Gorenja vas - Poljane znaša po odločbi o ... ce v nadstropju objekta kmetijske zadruge v Gorenji vasi, kjer bi na ... naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v postavitev pašnikov, preureditev.

Vaščan, december 2015 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascan-2015.pdf

niku za spodbudne besede in pomoč pri odprtjih novih pro- jektov. Da pa lahko ... pas pa je prav tako letos pripravila pro- ... 6. Poljane. 32 Jernač pod skalo.

Poljane v letu 2010 - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/documents/Publikacije/projektiobcinegvp2010.pdf

Obnova lokalne ceste Poljane–Javorje–Zapreval v naselju Javorje. Občina Gorenja vas ... izdana priročnik za or- ganizacijo prireditev in koledar prireditev ter oblikovane spletne ... davalnico in dodatne učilnice. Na severni strani, poleg ...

Letnik 43 ∙ številka 124 ∙ december 2017 ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/Vascan2017.pdf

Šubic, Župnija Poljane pa za šeststolet- no duhovno ... mostojna župnija z zavetnikom sv. Mar- ... riko – RAAM (Race Across America) znašli v dveh sloven-.

Letnik 44 ∙ številka 125 ∙ december 2018 ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/Vascan2018.pdf

kjer je nekoč delovala priznana podobarska delavnica, je danes središče pestrega ... Keber, Janez: Priimkovna delavnica – priimek Divjak, Radio. Slovenija, 1.

Vaščan, december 2010 - Občina Gorenja vas - Poljane

http://www.obcina-gvp.si/assets/vascan_dec._2010.pdf

Igrala in oprema Pozinek iz Celja. Sku- pni strošek izdelave in postavitve je znašal cca 7.300 EUR. Otroška igrala so zelo dobro obiskana in tako služijo svo-.

Letnik 42 ∙ številka 123 ∙ december 2016 ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascan-2016.pdf

njegova podoba. Možakar srednjih let, manjše rasti s cepinom v roki. Rjave pumparce, gamaše, zelen nahrbtnik, modra ple- tena kapa z belima črtama in cofom.

Letnik 40 ∙ številka 121 ∙ december 2014 ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascandecember-2014.pdf

jevne skupnosti Poljane in vseh Poljancev, ki lahko z novimi pobudami bistveno prispeva k ... Na pobudo Kmetijske zadruge Škofja. Loka je bil leta 1972 ... Zasedli so prvovrstna kmetijska zemljišča ali pa so zrasli sredi nemogočega terena.

E-net okolje - PVO - obcina 11052017 - Občina Hoče - Slivnica

https://www.hoce-slivnica.si/files/other/news/166/79692E-net%20okolje%20-%20PVO%20-%20obcina%2011052017.pdf

... vpisano novo arheološko območje: Slivnica pri. Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393. Vetrovna roža za letališče ER Maribor ...

Pojasnilo v zvezi z očitki podjetja Svislar ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/obcinske_seje/3._seja_obcinskega_sveta/11_pojasnilo_v_zvezi_z_o_itki_podjetja_svislar_telekom_d.o.o.pdf

med katerimi je navedeno, da podjetje Svislar Telekom d.o.o. ni bilo pozvano k ... ne zagotavlja internet dostopa, ampak le prenos TV signala preko MMDS ...

Zapisnik 21. seje KS Reteče-Gorenja vas 2.3.2018 - Občina Škofja ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/118719Zapisnik%2021.%20seje%20KS%20Rete%C4%8De-Gorenja%20vas%202.3.2018.pdf

Reteče z dne 17.1.2018, na kateri sta bila prisotna tudi predstavnik KS Gorenja vas-Reteče. Milan Gartnar in predstavnik župnije Reteče Miha Jenko. Na prejšnji ...

trajnostni energetsko-podnebni načrt gorenjske - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/2019_dalje/TENP,_LEK/TEPN_Gorenjska_II.del.pdf

20 dec 2018 ... Grafikon 2: Klimogram Letališče J. P. Ljubljana, za obdobje 1981–2010 . ... Letališče J. P. Ljubljana povprečna letna temperatura 9,1 °C, ...

Vaščan, julij 2014 - posebna številka ob 120 ... - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/podblegaske_novice/vascan30-06-2014.pdf

31 avg 2014 ... Rešitev nagradne križanke pošljite do konca julija na naslov: PGD Poljane, Poljane 78, 4223 Poljane. 1. nagrada: DVE SALAMI (kmetija Rešk ...

3. okolje - Občina Dobrna

https://dobrna.si/web/images/okolje.pdf

upravljavcu VO-KA Celje je bilo saniranih cca. 50 vodovodnih jaškov, dve črpališči in del vodovod- nega omrežja za vzpostavitev normalnih tlačnih con v Dobrni ...

Zmanjševanje ogljičnega odtisa na okolje - Pozor(!)ni za okolje

http://www.pozornizaokolje.si/_files/1335/Zmanjsevanje-oglji%C4%8Dnega-odtisa-na-okolje.pdf

ogljični odtis na splošno, kdo je glavni krivec za onesnaževanje zraka, ... http://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/podnebne-.