izbrane refleksije lirikonfestovega spletnodebatnega književnega ...

13 jun 2017 ... Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma? URŠKA ZUPANEC: ALI JE POEZIJA AVANTURIZEM? KAJ PA PREVAJANJE POEZIJE?

izbrane refleksije lirikonfestovega spletnodebatnega književnega ... - Sorodni dokumenti

Obravnava književnega besedila s sodelovalnim učenjem, Katarina ...

https://www.zrss.si/jeziki-v-izobrazevanju-2016/wp-content/uploads/germsek.pdf

individualno izpišejo besede, ki opisujejo budilko (cilj - poosebitev). • primerjajo s sošolci. • z vodenim pogovorom ugotovijo, da ima budilka človeške lastnosti - ...

učiteljevo zastavljanje vprašanj po branju književnega dela - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4740/1/Bratec_Lara_mag.pdf

njihovo razumevanje književnih besedil, ki je pri vsakem bralcu enkratno. ... razreda), od teh ena poučuje kombinirani pouk (2. in 3. razred), iz POŠ Podkum pa ...

Modri 2 | Refleksije - Sviz

https://www.sviz.si/datot/sf_oktober2019.pdf

11 okt 2019 ... Gallusova dvorana, Cankarjev dom. Orkester ... Imetniki kartic (NLB, Eurocard, Visa, Diners, American Express) si lahko vstopnice zagotovite.

1 MODEL STRUKTURIRANE REFLEKSIJE ... - super psiholog

http://www.superpsiholog.si/files/2015/03/Model-strukturirane-refleksije-prakse.pdf

Pripravili: Vlasta Zabukovec in Julija Pelc. Refleksija prakse je spremljanje procesa supervizirane prakse (SP) s ciljem, da se proces ozavesti in, v kolikor.

RAZISKAVE, REFLEKSIJE, DILEME 30. marec 2012 - Etnoinfolab

http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/79/2/2012/posvet-program_2222.pdf

30 mar 2012 ... Ana Lampret (UL, Filozofska fakulteta): RDEČI NOSKI: VKLJUČENOST. HUMORJA V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM. 13.30 – 14.30.

01_Zbirka PowerPointov letne refleksije 2015 ... - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/516719/mod_folder/content/0/01_Zbirka%20PowerPointov%20letne%20refleksije%202015%20koncna%20verzija.pdf?forcedownload=1

Srednja zdravstvena in kemijska šola. Vodja projekta: Andreja ... Šola: Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, Brežice ... http://www.sola-solkan.si/. Formativno ...

Izbrane pesmi.pdf

http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/pesmi/izbrane_pesmi_jenko.pdf

Simon Jenko. IZBRANE PESMI. To izdajo pripravil. Franko Luin [email protected]. ISBN 91-7301-208-4 [email protected] www.omnibus.se/beseda ...

Izbrane pesmi - KUD Logos

http://kud-logos.si/knjige/e_18_Savinsek_pesmi.pdf

9 dec 2003 ... od smešne hoje po tem ostarelem svetu, potem zares ne vem, kaj nam nebo v nemirno kri je dalo, da vedno znova hočemo služiti pesmi, ...

I. Izbrane prijave JRO - ARRS

https://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/rezultati/17/inc/Rezult-progr-JRO-delna-17.pdf

381. UL (MF). 4088 481. UL (BF). 340. A. B. B. A. C. 0043. P1-0198. Molekularno-biološke raziskave mikroorganizmov. 1.05. Biokemija in molekularna biologija.

Diplomatsko pravo izbrane konvencije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/96461477f7/Diplomatsko_pravo-izbrane-konvencije.pdf

Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih. DKKO. Dunajska konvencija o konzularnih odnosih. EBRD. European Bank for Reconstruction and Development.

Izbrane formule za pouk matematike

https://www.sc-nm.si/sss/file/open/715_288cb3329d92/Izbrane%20formule%20za%20pouk%20matematike%20%28tehni%C5%A1ko%20izobra%C5%BEevanje%29.pdf

Pravokotni trikotnik: 2. a b. S. ∙. = , Evklidova izreka: 2. 2. 1. 1. , a. a c b. b c. = ∙. = ∙ , višinski izrek: 1. 1 c v. a b. = ∙. Ploščina (poljubnega trikotnika): sin sin sin. 2. 2.

30% POPUST NA: ŠOLSKE KALKULATORJE IN IZBRANE ... - dzs

http://icarus.dzs.si/pdf/avgustovski_dnevi.pdf

Akcija velja od 7. do 27. 8. 2017 v knjigarnah in papirnicah DZS. Popusti se ne seštevajo z drugimi ugodnostmi in ne veljajo za izdelke, ki so že v super ali.

Izbrane/pomembnejše poklIcne boleznI - dvilj

https://www.dvilj.si/dvi/datoteke/ZSSS_poklicne_bolezni.pdf

Klopni meningoencefalitis (nalezljive in parazitarne bolezni, ki se prenašajo z živali in ... Klopni meningoencefalitis (KME) je vnetje možganskih ovojnic (meningitis) ... bolezenskih znakov je od 2 do 28 dni po okužbi (inkubacijska doba).

Izbrane/pomembnejše poklIcne boleznI - Zsss

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2016/07/IzbranePomembnejsePoklicneBolezni_OcenTveganja_Prirorcnik_2016.pdf

Posledice se kažejo z znaki blagega draženja dihal pa vse do znakov ... iskanje klopov po izpostavitvi in čimprejšnjo odstranitev (borelije se navadno prenesejo ...

E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške ... - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2007/kocijancic-Sirikt-SK-FV.pdf

E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete. E-books for selected science and technical subjects. Slavko KOCIJANČIČ. Univerza v Ljubljani ...

I. Izbrane prijave raziskovalnih programov - ARRS

https://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/rezultati/15/inc/Rezultati-programi-2014.pdf

Vrednotenje za tip prijave ... Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin Nadaljevanje. P1-0208. 1.09 ... 82 0003. Razvojna vrednotenja.

Izbrane teme iz državljanske vzgoje - civict

http://civict.eu/img/file/Deliverable%2018%20-%20Study%20material%20for%20students%20%28book%29.pdf

3.1 Patriotizem. Patriotizem16 večina avtorjev opredeljuje kot pozitivnost čustev in občutkov do države, ki ji posameznik pripada. Archard17 opisuje patriotizem ...

Izbrane podobe Bohinja - Gorenjski muzej

https://www.gorenjski-muzej.si/wp-content/uploads/2017/02/Zlo%C5%BEenka-SLO.pdf

po drugi svetovni vojni. Izbrane podobe. Bohinja. S T A L N A R A Z S T A V A. Leta 1906 so odprli ... štirje srčni možje iz Bohinja – Luka Korošec, kmet in rudar.

Izdelava Huffovih krivulj in njihova analiza za izbrane ... - UL FGG

http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/SUGG/referati/2013/SZGG_2012_Dolsak_Sraj.pdf

izdelali še percentilne krivulje in sicer 9 percentilnih krivulj na kvartil. Tako smo za posamezno meteorološko postajo dobili 4 družine brezdimenzijskih krivulj, ki.

izbrane metode in modeli - Ljudska univerza Ajdovščina

https://www.lu-ajdovscina.si/mma/c:fakepath5a_green_education__izbrane_metode_za_delo_v_skupini/2015082009040801/

Izobraževalna metoda je proceduralna modaliteta, ki naj olajša/katalizira učenje udeležencev v ... različnih stopnjah ob vrtenju »snežne kepe«. Pri tej tehniki se ...

Izbrane teme iz alergologije in klinične imunologije 2019

http://www.szd.si/wp-content/uploads/2019/12/szd-zbornik-sestanka-izbrane-teme-iz-alergologije-in-klinicne-imunologije-december-2019.pdf

7 dec 2019 ... Artritis/artralgijeΔ. Splenomegalija. MAS. Levkocitoza > 10,0 x109/l. Nevtrofilija >80%. Limfadenopatija♢. Hepatomegalija. Pljučna hipertenzija.

Vizualizacija izbrane skladbe s pomounhbox [email protected] group let ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/4018/1/63130232-JULIJAN_STRAJNAR-Glasbena_vizualizacija_v_3D_programu-1.pdf

Slika 2.2: Kvintni krog s preslikavo v barvni prostor [1]. Za vizualizacije harmonije je ... Kvintni krog predstavlja ton kot krajevni vektor pozicije v kvintnem krogu.

Izbrane Rozine v akciji - Javna agencija za knjigo

http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Rastem_s_knjigo/Anotacije_izbranih_knjig/Rozine_SS_2011-program_obiska_in_anotacija_Izbrane_rozine_v_akciji.pdf

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. ... slikanice so izšle v več kot dvajsetih državah, pri Založbi Mladinska knjiga pa je med drugim ... Novo mesto: Goga, 2010.

sprejem cinka iz onesnaženih tal mo celje v izbrane rastline

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_istenic_blaz.pdf

9. Slika 4: Navadni regrat (Taraxacum officinale L.); levo (Stüber, 1999), ... Predpostavljamo, da je navadni regrat bolj primeren bioindikator kot ozkolistni trpotec.

Izbrane teme iz vedenjsko- kognitivne terapije - Društvo za ...

http://www.drustvo-vkt.org/images/fck/file/zbornik/Zbornik_II.pdf

Veliko je razlogov, da zavzema kognitivna in še bolj kognitivno-vedenjska terapija na področju psihoterapevtskega dela vse večji prostor. Jasna strukturiranost ...

Določevalni ključ za izbrane travniške rastline - Univerza na ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kladnik_Lavra_2015.pdf

da je diplomska naloga z naslovom Določevalni ključ za izbrane travniške rastline. - rezultat lastnega raziskovalnega dela,. - so rezultati korektno navedeni in.

Verjetnost za nematematike. Pregled teorije in izbrane ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/knjiznica/studijsko-gradivo/orelverjetnost.pdf

17. 1.5 Skupna porazdelitev, robne porazdelitve in neodvisnost . . . . . 19. 1.6 Pričakovana vrednost in varianca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 1.7 Centralni limitni izrek .

Izbrane naravnogeografske značilnosti reke ... - Osnovna šola Mirna

http://www.os-mirna.si/files/2016/04/REKA-MIRNA-ZAKLJU%C4%8CNA-pdf.pdf

reka Mirna dežno-snežni rečni režim. Kljub temu, da vseskozi beležimo enako letno količino padavin, se je pretok reke Mirne v zadnjih desetletjih zmanjšal.

naravna odpornost, delež ekstraktivov in izbrane mehanske lastnosti ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/dv1_adamic_miha.pdf

2.3.1.2 Pisana Ploskocevka (Trametes versicolor (L.) Lloyd). 7. 2.3.1.3 Oglena kroglica (Hypoxylon fragiforme (Pers). J. Kickx f.) 8. 2.3.2. Glive rjave trohnobe. 10.

Razvoj orodja za pridobivanje nadmorskih višin izbrane lokacije

http://eprints.fri.uni-lj.si/2576/1/63100306-NINA_MEJA%C4%8C-Razvoj_orodja_za_pridobivanje_nadmorskih_vi%C5%A1in_izbrane_lokacije.pdf

poldnevnik Greenwich, katerega potek prikazuje slika 2.2. ... Slika 2.2: Slika prikazuje potek zacetnega poldnevnika Greenwich. Vir slike:.

14. Izbrane teme iz zgodovine kazenskega prava Literatura: Vilfan ...

http://www.pf.uni-lj.si/media/simic.14.izbrane.teme.iz.zgodovine.kazenskega.prava.pdf

talionsko načelo, odsevna kazen, poklik, pustošenje, tortura, oficialna maksima, inkvizicijsko načelo, specialna in generalna prevencija, malefični red, Carolina, ...

analiza zadovoljstva porabnikov na primeru izbrane turistične agencije

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zadraznik14654.pdf

Leta 2011 je Gregor Födransperg – Fedr, pisatelj, fotograf in eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih potnikov, ustanovil turistično agencijo Slovenia ...

presojanje bonitete malih in srednjih podjetij na primeru izbrane ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/matko14602.pdf

Mobi:031 609 643 e-pošta:[email protected] ... informacije), skušajo banke spodbuditi podjetja k sooblikovanju bonitete, kar pa je zaradi različnih ...

podaljšana 10 letna garancija za izbrane izdelke blagovne ... - Grohe

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/sl_si/Podaljsana_garancija_pregled_izdelkov_SLO/original/Podaljsana_garancija_pregled_izdelkov_SLO.pdf

... telo za armature za umivalnik, 3 odprtine. 38526000. Rapid SL za WC, 0,82 m. 29032000. Podometni ventil. 38584001. Rapid SL za WC, samostoječi, 1,13 m.