Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik - Sorodni dokumenti

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/SEJE/31._SEJA/5._Konno_poroilo_o_stanju_na_projektu_O_TB.pdf

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

Poročilo o stanju na področju zdravstva v občini ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2012/JANUAR_12/SEJE/15._SEJA/4._t._POROILO-STANJE_NA_PODROJU_ZDRAVSTVA_2012.pdf

30 apr 2012 ... ZD. Kamnik. zasebniki koncesionarji. 11,25. Zdravstveni dom ... EUR, in sicer: ultrazvok (30.232), splošne ambulante (28.923), fizioterapija.

Lokalni energetski koncept Občine Kamnik Končno ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2011/ODLOKI/LEK_Obine_Kamnik-konno_poroilo.pdf

sistemi v nekaterih primerljivih mestih (Kranj, Velenje, Ptuj, Kočevje, Jesenice, Ribnica,. Velenje). Vsekakor pa ... objekt v območju, objekt imenovan Metuljček.

prikaz stanja prostora občine kamnik - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/opn-2013/razgrnitev-2013/3_priloge/32_PSP_prikaz_stanja_prostora/322_tekstualni_del/psp-kamnik.pdf

V Kamniku živi skoraj polovica prebivalcev občine, v to območje pa je tudi največje priseljevanje ... 217 Kamnik - Frančiškanski samostan in knjižnica sakralno ...

Celostna prometna strategija Občine Kamnik - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/razno/celostna-prometna-strategija.pdf

2 apr 2017 ... Avtobus bi se moral dopolnjevati z vlakom. Trenutno se termini nekaterih voženj podvajajo, npr. na relaciji Kamnik–Ljubljana, zato se nekateri ...

Qlandia Kamnik je sedaj odprta dlje! - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/OBCAN/Kamniski_obcan_1_2013.pdf

13 jan 2013 ... godka je direktor podjetja Spar Slovenija mag. Igor ... QPOFEFMKFL QFUFL ] TPCPUB ] OFEFMKB QSB[OJLJ www.qlandia.si. ;did/ 8^Xd &# ...

Kamnik ponosen na svoje godbenike - Občina Kamnik

http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2018/KAMNICANKA/KamnicanKA_20180608_11.pdf

8 jun 2018 ... dnih noš v Kamniku, vabi občane in bralce Kamničan-ke, da ... nato pa so izdelali poročni šopek ... Za vas smo prenovili salon – vabljeni! DAB.

30 let Lokostrelskega kluba Kamnik Dvopasovno ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/razpisi/Barbara_sirokopasovno/kamniki_oban/Kamniki_oban_t.22_2010.pdf

17 dec 2010 ... frastrukturo s podjetjema Hofer trgovina in HTC ... Hofer trgovina je ... meπani tehniki, pri kateri Ana spretno povezuje oljne in akrilne barve z.

INA KAMNIK PRAZNUJE Na lesenih ≈dilcah - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2011/OBCAN/Kamniki_oban_t.6_2011.pdf

25 mar 2011 ... knjiga kot njegovo sporoËilo poznejπim generacijam. Ker je nepri-. Ëakovano umrl, sta knjigo Franceta TomπiËa Od stavke do stranke.

Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2015 o ... - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/seznanitev_z_letnim_porocilom_za_leto_2015_o_izvajanju_socialno_varstvene_storitve_pomoc_druzini_na_domu_kot_socialne_oskrbe_na_domu_v_obcini_divaca/2016061507422187/?m=1465969290

15 jun 2016 ... Koncesijska Pogodba o izvajanju storitve »Pomoč družini na domu« v ... statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez ... Oseba. odgovorna za sestavljanje bilance: -::V,::e::.;s!:,:na=M::a::te<::v~m~~ ...

Predlog Sklepa o seznanitvi Letnim poročilom ... - Občina Polzela

http://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/04/4.-Letno-poro%C4%8Dilo-2018-O%C5%A0-Polzela.pdf

POLZELA. LETNO. POROČILO za leto 2018 s poslovnim in z računovodskim poročilom. LLL ... 2.1.3 RAZVOJ JAVNEGA ZAVODA OS POLZELA ....... ELA .

Seznanitev s poročilom Centra za socialno delo Ajdovščina - Občina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/31%20seja%2010%20tocka%20-%20Seznanitev%20s%20porocilom%20Centra%20za%20socialno%20delo.pdf/2018052115241619/?m=1526909019

21 maj 2018 ... Center za socialno delo Ajdovščina, direktorica Bogomira. Ipavec. Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 31.

Poročilo o stanju ogroženih rastlinskih vrst, stanju invazivnih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/rastlinske%20vrste/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/ogrozene_rastlinske_vrste.pdf

anon., 2002: Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Ur.l. RS, št. 82/2002. anon., 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih ...

Poročilo o projektu Stožice - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15425/8--toka---poroilo-o-projektu-stoice.pdf

športnega parka Stožice, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, julij 2007. ... moţnostjo uporabe po sistemu »P R« in najmanj 180 parkirnih mest za osebna vozila.

osnovni podatki o projektu – 5.1 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20780

Kroglična pipa za toplo vodo do 110°C, prirobnične izvedbe, vključno spojni in ... grelna moč: 7,4 kW. - hladilno ... zunanja stenska zaščitna rešetka,. - fleksibilni ...

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/mkcn_pos_lucine/o-projektu-varujmo-nase-okolje-622015-koncni.pdf

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

taxi kamnik - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/OBCAN/kamniski_obcan_15_2013.pdf

11 okt 2013 ... miss športa Klare Krošelj skupina študentov in dijakov vsako sredo pripravlja na Ljubljanski maraton. Pomemben del zdravega življenja.

PoroĊilo o stanju okolja v MOK - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/06/PORO%C4%8CILO-2014.pdf

Slika 48: Divja odlagališča v MOK (Geopedia.si) . ... po številu hišnih številk primerjamo leto 2008 (50.708 preb., 12.980 h. š.) in zadnje referenčno leto.

Porocilo o stanju okolja_3. zvezek_2 - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/o-obcini/varstvo-okolja-in-raba-energije/item/download/57_dfe02a2122789ee6ecafeed75287fa2b

4 nov 2004 ... Na območju občine Jesenice spada v naklonski razred do 10° ok. ... Število dni s padavinami je med 136 in 148, največ padavin je jeseni. ... vreme, na nasprotni strani pregraj pa suho in toplo vreme z visokimi temperaturami, ...

PoroĊilo o stanju okolja v MO NM - Mestna občina Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/-/20170901140695/

5 jul 2012 ... GEOGRAFSKI ORIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO . ... Bazna postaja Mobitel d.d., NM-Adria (sistem GSM 900; Pmax 47 dBm),.

Informacija o socialnem stanju prebivalcev občine ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82821Informacija%20o%20socialnem%20stanju%20prebivalcev%20ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko..pdf

15 maj 2012 ... Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini - Pepcin dom. - Zavetišče za brezdomce. - Laična pomoč družinam. - Socialno vključevanje ...

Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/poroZilo-o-stanju-okolja-2014.pdf

arhivi Oddelka za varstvo okolja MU MOL, Javnega podjetja. Energetika ... dolžina sekundarnega omrežja in priključni cevovodi dožina primarnega omrežja. Plin ovodn o om re žje ob ... vžigalnike, zelo velike sveče, ki ne gredo v zabojnik za.

vpliv spletne prodaje končnim uporabnikom na posrednike na tržni ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/mendizevec118.pdf

1 avg 2008 ... 2.3 Neposredna spletna prodaja proizvajalcev končnim porabnikom. ... zalog, izpolnjevanje naročil, transport, urejanje dokumentacije in dostavo ... spletnega posrednika je podjetje Amazon, ki ponuja izdelke, kot so čevlji,.

Sklanjanje imen s končnim nemim - Pravopisna komisija pri SAZU in ...

http://pravopisna-komisija.sazu.si/Portals/21/Ankete/analizaPK_nemi_h_Jonah.pdf

Na sklanjanje imen s končnim nemim -h v nenaglašenem samoglasniškem izglasju se je v anketi navezovalo pet vprašanj. Vprašanja so bila odprtega tipa, ...

4. Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob Savi - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2313

5.2.1.2 Prebivalstveni tipi naselij na območju občine Zagorje ob Savi …20. 5.2.1.3 Značilnosti ... pokrajine in ljudje, 1998. Založba Mladinska knjiga, str 184 ...

Pregled turističnih ponudnikov v Občini Žalec po stanju - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_95_611_1027.pdf

30 sep 2011 ... soboto od 12.00-24.00, v nedeljo od 12.00-22.00. Pice iz krušne peči, testenine. 19 miz. 60 sedišč www.picerija.net/verdiverdi. Gostišče Asado.

Poročilo o stanju okolja v MO Velenje - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2019/Poro%C4%8Dilo%20o%20stanju%20okolja%20v%20MOV%202019.pdf

Poročilo o stanju okolja v MO Velenje. PM10. Trdni delci (med 2,5 in 10 µm). PM2,5. Trdni delci (med 1 in 2,5 µm). Al. Aluminij. Co. Kobalt. Cu. Baker. Fe. Železo.

poročilo o stanju okolja za občino sevnica - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/program_varstva_okolja_2015/1_0_porocilo_o_stanju_okolja_obcine_sevnica.pdf

Povprečne zimske temperature so okoli -2°C, srednje julijske so okoli 20°C, letne pa okoli 10°C. Meritve ... 22 - Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas. 29x ... ta pa se je sredi sedemdesetih let združil z trgovskim podjetjem Mercator ...

Gradivo št. 3/II - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2019/SEJE/3._SEJA_/Gradivo_t._3.2.pdf

1 jan 2019 ... Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih ... v EUR. Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ... 4133 Tekoči transferi v javne zavode. 350. 350. 0,0. 100. 100,0. 100 ... Prihodki od najemnin za stanovanja: Občina Kamnik je lastnica 161 ...

Vabilo - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2019/SEJE/5._SEJA/Vabilo_5._seja.pdf

7 maj 2019 ... Petra FILIPIČ ČOP, podsekretarka – vodja kabineta župana. - Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, ...

Internet - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/kamniski-obcan/Kamniski_obcan_9_2013.pdf

7 jun 2013 ... pa lahko oddate še v sredo, 19. junija, v uredništvu v Kamniku,. Glavni trg 25 ... poročno sveto mašo, pa tudi žalno ... salon: 01/72 37 414,.

Kamničan-ka št. 7 - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2019/KAMNICANKA/KamnicanKA_20190405_07.pdf

5 apr 2019 ... uskladila z občinama Lukovica in Zagorje ob Savi glede no- vega poteka občinske ... Tadeja Kokalj in Irena Kop- rivc so priigrale zanesljivo.

35 revija PZ - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/ZA_NA_NET/FEBRUAR/Vabilo_35.revija.pdf

Zanjo: Tone Ftičar, producent - koordinator. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ... SLOVENIJA, OD KOD LEPOTE TVOJE (Marjan Stare). Ženski pevski zbor.

Kamničan-ka št. 6 - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2019/KAMNICANKA/KamnicanKA_20190322_06.pdf

22 mar 2019 ... porabljene kreme. 3) KUPUJTE ... be, možen vzrok so npr. hemoroidi (zlata žila). Zelo zanesljiva ... Avstrije in Hrvaške. Prejšnji četrtek, ob ...

Obrazložitev - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2018/PRORACUN/obrazloitev.pdf

3.481.583 1.204.154 1.369.350. 165.196 ... V letu 2018 bo tako predvideno izplačana razlika do. 845.289 € v višini 363.787 €. ... od prodanega stanovanja po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. •. Prihodki od ... Najem kredita je bil nato z novembrskim rebalansom ... tej postavki sredstva v višini 55.000 EUR. Občina mora v ...