Usposabljanje za supervizijo v psihoterapiji - SFU Ljubljana

relacijska zakonska in družinska terapija, transakcijska analiza, psihodinamska psihoterapija, integrativna psihoterapija in jungovska psihoanaliza (stanje junij ...

Usposabljanje za supervizijo v psihoterapiji - SFU Ljubljana - Sorodni dokumenti

Usposabljanje za supervizijo v psihoterapiji - SFU Ljubljana

http://sfu-ljubljana.si/sites/default/files/sfu_public_files/pages/sfu_ljubljana/Seminars/Izobrazevanje_iz_supervizije_v_psihoterapiji.pdf

relacijska zakonska in družinska terapija, transakcijska analiza, psihodinamska psihoterapija, integrativna psihoterapija in jungovska psihoanaliza (stanje junij ...

komisija za usposabljanje - Gasilska zveza Ljubljana

http://www.gasilskazveza-lj.si/dokumenti/513.pdf

7 dec 2018 ... Komisija za usposabljanja Gasilske zveze Ljubljana je pripravila razpis ... na motorni pogon in za katerega se potrebuje izpit za voditelja čolna.

strelišče - usposabljanje o ravnanju z orožjem - cenik - Šport Ljubljana

https://www.sport-ljubljana.si/f/docs/Ceniki/CENIK-STRELISCE---USPOSABLJANJE-O-RAVNANJU-Z-OROZJEM-od-21.12.2018.pdf

CENIK STRELIŠČE - USPOSABLJANJE O RAVNANJU Z OROŽJEM cena v EUR. Tečaj varnega rokovanja z orožjem (teorija, praktično delo in izpit). 180,00.

Refleksija na supervizijo 20 - SZS Alternativa

https://www.szs-alternativa.si/wp-content/uploads/2019/11/prirocnik.pdf

Rozman S., Peklenska gugalnica, Ljubljana 2007. Carnes P., Ne recite temu ljubezen, Zagorje ob Savi 2006. Rugelj J., Dramatična pot, Ljubljana 1992. Ziherl S.

Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1650-1?inline=1

Julija Pelc. Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG: Popotovanje ene od supervizijskih skupin. Na poti v vrtec. Supervizijska ...

Aktualne vsebine v psihoterapiji

http://www.fuds.si/sites/default/files/programi/aktualne_vsebine_v_psihoterapiji_psp-ok-janez_mlakar.pdf

Janez Mlakar. Jeziki /. Languages: Predavanja /. Lectures: Slovensko / Slovenian, Angleško / English. Vaje / Tutorial: Slovensko / Slovenian, Angleško / English.

Teoretični in klinični koncepti v psihoterapiji 1 Course title

http://www.fuds.si/sites/default/files/programi/teoreticni_in_klinicni_koncepti_v_psihoterapiji_1_0.pdf

motnja, antisocialna osebnostna motnja, borderline osebnostna motnja, histrionična osebnostna motnja, narcisistična osebnostna motnja, izogibajoča ...

Drugo obvestilo OBRAVNAVA SANJ V PSIHOTERAPIJI - Združenje ...

http://www.zpsi.si/files/datoteke/drustvo/Radenci_2019_-_Drugo_vabilo.pdf

19 okt 2019 ... Breda Jelen Sobočan (predsednica), Irma Kuhar (podpredsednica), Jana. Pogorevc. Moravske toplice, 18. in 19. oktober 2019. Hotel Ajda.

Psihedeliki v psihoterapiji - DBPS – Društvo Biopsihologov Slovenije

http://www.dbps.si/wp-content/uploads/2017/07/psihedeliki-v-psihoterapiji.pdf

Janja Kaiser-Zupančič. Fenomenologija spremenjenega stanja zavesti in transferni odnos – terapevtske in antiterapevtske implikacije. 11. Vid Vanja Vodušek.

telo in dotik v psihodinamski psihoterapiji - Metka Furlani

http://www.metkafurlani.si/wp-content/uploads/2017/01/telo.in_.dotik_.v.psihodinamski.psihoterapiji_april_2013.pdf

Telesno orientirana psihoterapija, telo, um, trebušni možgani, dotik, etika dotika ... (1897 – 1957), iz del katerega črpa tudi psihodinamska psihoterapija, pa je bil ...

PRIRO^NIK ZA USPOSABLJANJE

https://www.tzslo.si/uploads/pdf/PRIROCNIK-ESS-KPDTS-2010.pdf

*UGOSLAVه0ETKOVI] ه-IMOVRSTE هv-OTIVIRANIهINهPRODUKTIVNIهSODELAVCI ه. KIهJIHهPOVEZUJEJOهءEهSKUPNAهKULTURAهINهVREDNOTE هSOهTISTI ...

strokovno usposabljanje

https://mreznik.nuk.uni-lj.si/static/Polona/IZPITI/NAVODILA_strokovno_usposabljanje.pdf

Kandidat za bibliotekarski izpit (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora biti seznanjen z mentorjem in programom strokovnega usposabljanja ob sklenitvi ...

VZGOJA IN USPOSABLJANJE MLADINE

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Dragica/usposabljanje%20mladine.pdf

Gre za DIDAKTIČNA NAČELA (PRAVILA POUKA) : - Načelo zavestne dejavnosti zahteva, da slušatelji sodelujejo v učnem procesu, čutijo smisel učenja in se ...

Prakticno usposabljanje.indd - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/datoteke/publikacije/prakticno_usposabljanje_internet.pdf

3.4 Spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje praktiœnega usposabljanja z delom. 59. 3.5. Vmesni preizkusi, dokumentacija za vmesni preizkus in zakljuœni izpit.

Poglejte več - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/sites/default/files/upload/files/program/bb_katalog_kako_do_izpita_voznik_zacetnik_8.pdf

dovoljenje kategorije A1, opravimo le posebni praktični del vozniškega izpita. ... vožnje se boste naučili na našem poligo- nu, kjer je ... pomoč in teoretični del izpita. ... (sprostitev in priprava na pouk), ki jih ... e-naslov: [email protected].

Klinično usposabljanje DSO - PODATKI - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Storitve/Ucni-zavodi/Socialno-zdravstveni-zavodi.pdf

Koper. DU PolzelaDSO KrškoDU Jesenice. Com ett dom ovi, Pegazov dom. Celje. DSO Izlake. DU Sončni dom. DU Trbovlje. DSO Ilirska Bistrica. DSO Preddvor.

Mavrična Ljubljana Rainbow Ljubljana - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf

organiziral ŠKUC-Forum. Istega leta je bila v okviru ŠKUC ... Culture organised by ŠKUC Forum in 1984. The same year, ... www.mavricni-forum.net. Neformalno ...

Usposabljanje predavateljev VSS za mentorstvo pri ... - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Impletum_A7_Mentorstvo_Pintaric_04072008.pdf

... Mesarič - ŽIVILSKA ŠOLA MARIBOR - VIŠJA. STROKOVNA ŠOLA, Park mladih 3, 2000 MARIBOR – članica. ([email protected]).

Usposabljanje ravnateljev - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-8-1.pdf

pričakovanja ne morejo biti uresničena, kar verjetno vodi v obojestransko nezadovoljstvo vpletenih. ... učitelji in starši je gotovo posredovanje informacij o tem, kako otrok na- preduje ... Drama je biti otrok, Ljubljana, Tangram. Žmuc-Tomori, M.

usposabljanje in izobraževanje - GZ Gornja Radgona

http://www.gzradgona.si/aktualno/2015/izo/razpis.pdf

usposabljanje za varno delo z motorno žago. 20. MŽ ... POGOJI. V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo uspešno opravljen izpit za.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE HRVAŠKA 2018

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/projekti/izmenjave/zlozenke/Zgibanka_Hrvaska_2018.PDF

so spoznali razmnoževanje rastlin, strojno sajenje enoletnic in pripravo rastlin za prodajo. ... z rastlinami po rastlinjakih, rezali potaknjence sivke in čistili trajnice.

Priročnik za pedagoško praktično usposabljanje - FF UM

http://ff.um.si/dotAsset/31221.pdf

pedagoškega usposabljanja in kompetenc, ki jih bo dosegel študent; (2) dnevniki, ki ... Učilnica. (npr. GEO 3). Naslov učne enote. DRUGE DEJAVNOSTI. Datum.

6. POGLAVJE: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 6.1 ... - Movit

http://www.movit.si/fileadmin/movit/7YOUTHWIKI/6-POGLAVJE-IZOBRAZEVANJE_IN_USPOSABLJANJE.pdf

V študijskem letu 2016/17 je bilo v visokošolsko izobraževanje vpisanih manj kot 80.000 ... Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,.

DIPLOMSKO DELO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/videcnik-maja.pdf

IN POŠTA SLOVENIJE, d. o. o. COMPANY. Kandidatka: Maja Videčnik. Študentka rednega študija. Številka indeksa: 81631979. Program: visokošolski strokovni.

usposabljanje svetovalcev zaposlitve v zavodu rs za ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Anzeljc-Brigita.PDF

3.1.4 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OD LETA 1960 DO 1974 . ... ter dela svetovalcev zaposlitve na Območni službi Ljubljana (poglavja 5 in 6). V zadnjem.

načrtovanje kariere - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Aleksic_Mirjana.pdf

pokaži kakšno delo bi rad, izrazi pripravljenost za nadaljne usposabljanje.) • Poišči si sponzorja v organizaciji! (Če si delavec, ki po rezultatih izrazito odstopa os ...

Varstvo okolja - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Ucni_nacrti-Varstvo_okolja.pdf

in zakonodajo, ki omogočajo varovanje okolja. - Osnovna načela okoljske politike. - Razumevanje okoljske politike nasploh. - EU okoljska politika. 15. Temeljna ...

komunikacija v skupini - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Cvek_Natalija-Komuniciranje_v_skupini.pdf

»Študentka Natalija Cvek izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ... povezovanja v skupine, kajti vsak med nami pripada kakšni delovni, politični, ...

PREVOZ NEVA - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Subelj_Tomaz-Prevoz_nevarnih_snovi_v_pomorskem_prometu_ter_ukrepanje_ob_nesrecah.pdf

Rimljanov in Grkov do današnjega časa, odseva gradnja in razvoj ladij ... Danes Luka Koper razpolaga s 1600 hektarji površin, od teh pa jih za opravljanje ... stopiti v kontakt z organi države, da napove prihod ladje, stopiti v kontakt z luškimi.

govorica telesa - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Odar_Mojca.pdf

Roke, sklenjene s prsti. Ta kretnja odraţa odklonilnost. V kolikor pa so prsti in členki močno stisnjeni, gre lahko tudi za frustracijo ali sovraţnost. Pomembna je.

poslovni bonton - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://bb.si/doc/diplome/Antolovic_Dijana.pdf

Poznavanje in upoštevanje poslovnega bontona je v današnjem času eden pomembnejših dejavnikov za uspeh posameznika in organizacije, saj se tako lahko.

diplomska naloga - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/doc/diplome/Rogelj_Mateja-Stres_in_dejavniki_stresa_na_delovnem_mestu.pdf

Posebna zahvala gre tudi Zoranu in sinu Jaku ter vsem domačim za vse ... V diplomski nalogi smo najprej definirali pojem stresa, predstavili njegove simptome,.

kopop usposabljanje – reja drobnice

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/230-redno-usposabljanje-kmetov-za-ukrep-kmetijsko-okoljsko-podnebna-placila-v-letu-2017-drobnica/file

120000. 140000. 160000. 180000. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Koze. Ovce ... Avtohtona bovška ovca. Avtohtona istrska pramenka.

Usposabljanje WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA ...

https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/Vabila/Vabilo%20WISC-III%20-marec%202020.pdf

Usposabljanje. WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA OTROKE – WISC-IIISI. 2. 3. od 13. do 16.30 ure, 9. 3. in 14. 3. 2020 od 9.00 do 17.00 ure.

GRADIVO za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev

https://sc-s.si/joomla/images/GRADIVO%20FFS%202009.pdf

... ime: V Sloveniji so v prodaji pripravki različnih proizvajalcev, to so Boom efekt, ... povečana škodljivost ostankov FFS za neciljne organizme in za okolje,.

logistika PREVOZ VN - B&B izobraževanje in usposabljanje

https://www.bb.si/sites/default/files/uploads/files/diplome/krajnc_dimitrij-prevoz_vnetljivega_blaga_ter_ukrepanje_ob_nesrecah.pdf

Slika 1: Nalepke (table) s piktogrami za nevarnosti ... nanaša na prepoved prevozov nevarnega blaga na posameznem območju, ki je še posebej ogroženo ...