progrAmi e-izobrAževAnjA – izkušnje z izvAjAnjem in nAčrti

Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje stro- kovnih delavcev v izobraževanju ...

progrAmi e-izobrAževAnjA – izkušnje z izvAjAnjem in nAčrti - Sorodni dokumenti

progrAmi e-izobrAževAnjA – izkušnje z izvAjAnjem in nAčrti

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/600/475/

Prikazali bomo tudi načrte ACS na področju e-izobraževanja v okviru projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje stro- kovnih delavcev v izobraževanju ...

učni načrti za program osnovnega vojaškega izobraževanja in ...

https://dk.mors.si/Dokument.php?id=15

pozna funkcionalni imperativ Slovenske vojske ter se seznani z viri in oblikami ... obvlada obrambo pred simulacijskim napadom in vezanje napadalca z vrvjo ter ... Uporaba vlečnice,. 5. ... 3. Motorna testera TOMOS 650, 1986, SSNO, Beograd ...

programi srednjega poklicnega izobraževanja - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2002-01-1017-p1.pdf

GRADBENIŠTVO. 5. GRADBENI TEHNIK gradbeni tehnik. TEKSTILSTVO, USNJARSTVO. 6. TEKSTILNI TEHNIK konfekcijski tehnik (p). Program je prilagojen.

Programi poklicnega in strokovnega izobraževanja na trgu dela - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/NPKbrosura2_170x230_splet.pdf

lesarstvo in tapetništvo je bila po nazivu izobrazbe mizar. ... Da bi ostajali konkurenčni, vsepovsod večina igralcev, ki žele ostajati v tej mednarodni igri, kupuje le ...

programi izobraževanja 2017/2018 - Ljudska univerza Postojna

http://www.lu-postojna.si/si/files/default/Ljudska_univerza/novice/Programi%202017-2018.pdf

kar prispeva k razvoju kraja. Gre za majhne skupine za neformalno učenje, kjer se na osnovi skupnih in- teresov zbirajo, učijo in družijo radovedni. Udeležba je.

Mesec Datum izobraževanja Naslov izobraževanja Ime ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/izobrazevanja/leto-2020/Seznam-usposabljanj-2020-objava-18-3-2020.pdf

18 mar 2020 ... Agencija POTI. Ljubljana. 5. Prijava. 15.01.2020. Izobraževalna delavnica SKILLCO: Preprečevanje mišično - kostnih obolenj pri gradbenih ...

Pomen kontrole kakovosti med izvajanjem del

http://www.sgg.si/wp-content/uploads/2016/01/Pomen-kontrole-kakovosti-med-izvajanjem-del.pdf

55. mednarodni sejem DOM. Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana četrtek, 10. marca 2016, od 10.00 do 14.00 v dvorani 3 - Urška. Pri gradnji ...

Navodila za izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in ...

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/smernice/Navodila_za_prilagojeno_izvajanje_GIM.pdf

Azra Kristančič, Anka Osterman: Osnove in elementi svetovalne komunikacije,. AA Iserco, Ljubljana, 1998. • Azra Kristančič: Svetovanje in komunikacija, AA ...

Ugotovitve in stališča v zvezi z izvajanjem ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/8.1._-_gradivo_k_4._tocki_dr_ugotovitve_in_stalisca_v_zvezi_z_izvajanjem_koncesisjke_pogodbe_daljinskega_ogrevanja.pdf

Koncesijska pogodba z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) družbo Petrol Geoterm ... energije služita zemeljski plin in toplota iz toplotne črpalke voda/voda. ... Dobavitelj toplotne energije je koncesionar (Petrol Geoterm d.o.o.), ki ima v svoji ...

Pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o razvrščanju objektov glede ...

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/NET/APRIL/Pojasnila_v_zvezi_z_izvajanjem_Uredbe.pdf

8 apr 2013 ... OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE. Pravna podlaga uredbe. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno ...

Načrti, skice - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/RAZPISI/MAJ/BORIS/IDZ_VRTEC_TINKARA-POSEVNA_STREHA.pdf

izolirana je s styroporjem 5 cm, nad njim je strešna lepenka in slepi opaž. Pod obstoječo toplotno izolacijo, znotraj prostora je parna zapora in lesen smrekov ...

Učni načrti - UP PEF - Univerza na Primorskem

https://www.pef.upr.si/mma/ucni%20nacrt%20PED%201%20od%202020-21/2020012308465361/

23 jan 2020 ... VEHOVAR, Urban, MAKAROVIČ, Matej, PODGORNIK, Nevenka, ČERNIČ, Mateja. Od ekonomskega do kulturnega kapitala : izobraževalni ...

Priloga 6.2 Načrti za Naturo - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/PUN__Pril6.2NacrtiNatura.pdf

Javorniki - Snežnik. SI3000232. Notranjski trikotnik. SI5000002. Snežnik - Pivka. Banjščice. 2015. SI3000024. Avče. SI3000034. Banjšice - travišča. SI3000255.

trst učni načrti - DTZ / ITS Žiga Zois

https://www.zigazois.edu.it/attachments/article/362/Ucni_nacrti_2019_20.pdf

28 nov 2019 ... o Sinusni in cosinusni izrek; o Grafi kotni funkcij; o Adicijski izreki (vsota in razlika kotov); o Kotne funkcije polovičnega kota; o Naklonski kot ...

UČNI NAČRTI / COURSE SYLLABI OBVEZNI PREDMETI ... - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/ucni%20nacrt%20PV%201%20ang/2019080611060104/

6 avg 2019 ... UP PEF Študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja – učni načrti veljavni od vpisa v 1. letnik od ... 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 241-259. ... spletne strani, ki so v pomoč pri nadgradnji ... Travnik kot učilnica, učilnica kot travnik: priročnik za obravnavo tematskega.

Učni načrti predmetov - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/76393.pdf

Predsokratiki, Ljubljana 1946 in novejše izdaje. Platon, Izbrani dialogi in odlomki, ur. G. Kocijančič, Ljubljana 2002. R. W. Sharples, Stoiki, epikurejci in skeptiki, ...

Razvojni načrti za leto 2006 - Datalab

ftp://ftp.datalab.si/Marketing/E_novice/Januar_2006.pdf

1 jan 2006 ... Kupoprodajna pogodba za premičnine. • Vpis v zemljiško knjigo ... zahteve kupcev po poljubnem označevanju (avto- mobilska industrija ...

16 akcijski načrti ung - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/01/28/10/17/06/UNG_samoevalvacija_2018-2019.pdf

28 jan 2020 ... programmes, thereby securing a high level of employability to home and ... Organiziran prevoz na Zaposlitveni sejem v Ljubljano (oktober 2013 in 2014 ... Kočani – Makedonija; Sarajevo, Bihać, Velika Kladuša, Cazin, Tuzla, ...

PRILOGA 10: Učni načrti predmetov - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/12110.pdf

Tuj jezik v psihologiji obvezno dr. Jurančič. Petek. 15. 15. 30. 60. 90/3. 5. Uvod v razvojno psihologijo obvezno. Bakračevič. Vukman. 45. 15. 60. 120. 180/6.

koordinatni kataster v prekmurju in digitalni katastrski načrti

http://www.geodetski-vestnik.com/images/57/3/gv57-3_mnenja1.pdf

opisana prevedba podatkov, ki jih vsebuje, v digitalni katastrski načrt. 2.1 Koordinatni kataster. Na območju geodetske uprave v Murski Soboti je bil na podlagi ...

Površinski načrti - Splošna bolnišnica Dr.Franca Derganca

http://www.bolnisnica-go.si/system/files/sempeter-pzi-1520_povrsinski_nacrti_pritlicje.pdf

Urgenca, op. blok in vezni trakt Spl. boln. "Dr. Franca Derganca", Nova Gorica. Jernej Prijon, u.d.i.a.. Vid Razinger, u.d.i.a. pregledna situacija prostorov, M 1:250.

Načrti Terme 300_Hotel Livada Prestige_Kongresna dvorana

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/files/default/MICE-tlorisi/Nacrti-T3000-HLP-Kongresna-dvorana.pdf

1000. Terme 3000. Hotel Livada Prestige vtičnice priključek na medmrežje telefonski priključek okna vrata stebri pohištvo i. Legenda: 1300. Kino postavitev.

učni načrti 1. stopnje (bakalavreat) študijskega ... - SFU Ljubljana

http://sfu-ljubljana.si/sites/default/files/sfu_public_files/pages/sfu_ljubljana/Psihologija/Bakk%20Psihologija/U%C4%8Dni%20na%C4%8Drt/Ucni_nacrt_Psih_BAK_2018.pdf

Matej Černigoj. Opis predmeta: P 2 x 2 uri na teden; 2 x 3 ECTS;. Študenti morajo izpolniti obveznosti: dve uri predavanj na teden; nadaljnje branje (dve uri.

priloga 10 učni načrti predmetov - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/25814.pdf?dotcms_force_download=true

znanstveni obravnavi, Ockhamova britev. •. Začetki moderne znanosti: od Kopernika do. Newtona, razkritje vesolja, Galilej, načelo objektivnosti v znanosti ...

10–13 Dosežki in načrti Mestne uprave 23–25 Pust v Ljubljani 4–5 ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-1-2020-internet.pdf

29 feb 2020 ... Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana ima nove prostore ... Ugotovila sem, kako pomembna so drevesa in rastline, ki ... naučite sestaviti Rubikovo kocko, se seznanite s kinološkimi ... Družabni plesi za začetnike. Izvaja DU ...

mapa 3 načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti pzi

https://www.novagorica.ozrk.si/f/docs/razpisi/180315-Humanitarni-center-RK-Slovenije-PZI-statika.pdf

Objekt je zasnovan kot jeklena skeletna konstrukcija z nosilnimi jeklenimi stebri in nosilci ter sovprežno betonsko ploščo. Stebri dvonadstropnega dela so HEA ...

Načrti naj postanejo uspehi, vse poti pustolovščine in ... - Diners Club

https://www.dinersclub.si/Resources/Media/dcinfo_ugodnosti/2020/ECDC_novice_januar2020.pdf

31 jan 2020 ... 01 541 00 61 www.al-capone.si. BTC - Citypark (1. nadstropje). 01 585 22 81 www.divino.si. BTC- Kristalna palača. 01 541 00 63 www.oljka.si.

Učni načrti - Pravna fakulteta Maribor - Univerza v Mariboru

https://www.pf.um.si/site/assets/files/4283/04-ucni-nacrti_korporacijsko_pravo.pdf

Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo družb, gospodarske pogodbe, insolvenčno pravo, davčno pravo, ...

študijski program 1. stopnje razredni pouk učni načrti ... - UM PEF

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2020/02/RP_U%C4%8CNI_NA%C4%8CRTI_2020.pdf

Vaje. Tutorial. Klinične vaje work. Druge oblike študija. Samost. delo. Individ. work. ECTS. 30. 15 ... slovenskem knjižnem jeziku. Stavčni členi in njihove lastnosti ... kreativne, interaktivne jezikovne dejavnosti ter ravnanje v ustrezni situaciji pri ...

Naprave za gašenje in dostopi gasilcev ter načrti požarne varnosti

http://www.km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/POZAR/Predavanja/2016/PVS_Gasilci_Nacrti.pdf

učilnic oz. na 300 m2 etažne površine najmanj en gasilnik s 6 EG; zahteva ne velja za posebne prostore, laboratoriji, delavnice… ▻ stavbe za zdravstvo in ...

učni načrti 1. stopnje študija psihoterapevtske znanosti na sfu ljubljana

http://sfu-ljubljana.si/sites/default/files/sfu_public_files/pages/sfu_ljubljana/Ucni_nacrt_BAKK_pst_znanosti.pdf

Matej Černigoj. Opis vsebine: Namen predmeta je raziskovanje in ozaveščanje osebne filozofije študentov; njihovih temeljnih prepričanj, vrednot in implicitnih ...

3.3 drugi gradbeni načrti - načrt zunanje in ... - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/o___in_vrtec_cerklje_ob_krki_zu_tehni__no_poro__ilopdf/2015060214013699/?m=1433246496

2 jun 2015 ... Vsi programski sklopi so dosegljivi iz dveh šolskih dvorišč (severnega in ... Vsi prometni znaki bodo postavljeni na temelje globine 80 cm.

učni načrti obveznih in izbirnih predmetov univerzitetnega programa ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/83/program_sm_opisi.pdf

Kobe in sodelavci- Anatomija I-IV, skripta za študente medicine, Medicinska ... Histologija z embrioloijo – učbenik Institut za histologijo MF v Ljubljani 2OO3.

Delovne izkušnje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/POGOJI-ZA-DM/b5142bdfc8/Delovne_izkusnje_studensko-17.11.2014.pdf

17 nov 2014 ... 13. delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji ...

Učni načrti predmetov programa Varstvo okolja - Univerza v Ljubljani

https://www.uni-lj.si/mma/ucni_nacrti_vo/2019122009324012/

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA učni načrti. Obvezni metodološki predmet: Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo .

študijski program 1. stopnje razredni pouk učni načrti predmetov

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/RP-U%C4%8CNI-NA%C4%8CRTI-2019-20-s-spremembami-oktober.pdf

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: ... They will list the key ... pesmi,izvajanje spremljav na lastna in Orffova glasbila ter klavir ali kitaro.