Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice - Občina Dobrova - Polhov ...

Zemljiškoknjižno dovolilo. 9. člen. Ustanovitelj Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,. DŠ:, matična št.:, izrecno in ...

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice - Občina Dobrova - Polhov ... - Sorodni dokumenti

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice - Občina Dobrova - Polhov ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/3_1_pogodba%20o%20ustanovitvi%20stavbne%20pravice%20-%20predlog.pdf

Zemljiškoknjižno dovolilo. 9. člen. Ustanovitelj Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,. DŠ:, matična št.:, izrecno in ...

občinskemu svetu občine dobrova-polhov gradec - Občina Dobrova ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/ad%207_%20predlog%20sklepa%20o%20soglasju%20k%20sistemizaciji%20delovnih%20mest%20v%20vvo%20polhov%20gradec%20in%20dobrova.pdf

Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VVO Polhov Gradec ... delovnih mest za vrtec določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem, in sicer na podlagi.

POLHOV GRADEC 1356 Dobrova ŽUPAN Tel. - Občina Dobrova ...

http://www.dobrova.si/doc/sv_seje/ad%205_%20predlog%20prora%C4%8Duna%20za%20leto%202013%20in%202014%20-%20druga%20obravnava%20_2_.pdf

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto ... projektu OB021-11-004 Obnova OŠ Šentjošt za leto 2013 planirana višja in ...

Ustanovitev stavbne pravice - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/153535Ustanovitev%20stavbne%20pravice.pdf

ustanoviti stavbno pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zernljiško knjigo ... zemljiškoknjižno oznako nepremičnine, natančen opis stavbne pravice, čas ...

primer pogodbe o podelitvi stavbne pravice - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=17292

pravice, mora imetnik stavbne pravice lastniku izdati overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za izbris stavbne pravice iz zemljiške knjige. Lastnik zahteva prenehanje ...

Dobrova - Polhov Gradec - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=12188

30 maj 2011 ... Želijo se vrniti nazaj, a kaj ko je pa za pripravo prostorskih aktov za ... nevarno nagibati, njena betonska streha je počila in ... Merkur bo poskrbel za ... se spušča v korita, jo zaobšli in se po drugi ... Vse rože sveta v tvoj spomin,.

Blagajeva pot - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/pot%20knjizica.pdf

BLAGAJEVA POT. Blagajeva pot se začne pri kompleksu Polho- ... To sta bili pri nas prvi dve zaščiteni rastlini. ... Pristavi je Gostilna pri Pratkarju (št. 4) z lesenim ...

Untitled - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova.si/doc/priponke/20170331080925.pdf

31 mar 2017 ... zborovodja Pavel Dolenc klavir Neža Koželj ... zborovodja Tomaž Grajzar klavir Maja ... Drago Kunej, SO PESMI OKROGLE (ljudska). 6.

kultura za vse - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/4_1_strategija-razvoja-kulture_2020-2028.pdf

Glasbena šola Emila Adamiča. Glasbena šola Emil Adamič je zasebni zavod, ki v Občini Dobrova – Polhov Gradec opravlja dejavnost, ki jo drugod pogosto ...

13. marec ob 18. uri - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/knjinicadobrova13032019_1.pdf

13 mar 2019 ... Knjižnica Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova tel. 01 364 20 40 | [email protected] | www.mklj.si.

Priloge - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/1_2_priloge.pdf

21 mar 2018 ... S spoštovanjem,. Pripravila: Fani Župec Hiti, univ. dipl. ekon. 4. Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA direktor. A LUBLANA G. Metelkova ulica 9. 2.

Dobrova - Polhov Gradec - Občina Horjul

https://www.horjul.si/Files/eMagazine/168/129436/12832Nas_casopis_december_2011_2opis_december_2011_2.pdf

19 dec 2011 ... leto, predsednik regije Ljubljana I. Franci Bradeško pa je dejal, da je društvo v 40 ... transport in trgovina d.o.o., Gabrje 81, Dobrova, Elektro Treven d.o.o.,. Tržaška ... Logatec, 3. december – Klub letalcev Vrhnika – modelarska.

PROJEKTNA NALOGA - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/ad%204%20stati%C4%8Dna%20ocena%20objekta.pdf

Sanacija obstoječih temeljev v podkletenemu in nepodkletenemu dela objekta po ugotovljenemu dejanskim stanjem z eventuelnim obbetoniranjem in.

1 OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC ODBOR ZA KOMUNALO ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/2_0_predlog%20odloka%20o%20pokopali%C5%A1ki%20in%20pogrebni%20dejavnosti%20ter%20urejanju%20pokopali%C5%A1%C4%8D%20v%20ob%C4%8Dini%20dobrova-polhov%20gradec.pdf

16 nov 2016 ... 4. vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču (v nadaljevanju: pokopališka knjiga in kataster ... umrli stalno bivališče. Kadar ni ...

marjan malovrh - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/jskd-tedenljubiteljskekulture19052017_1.pdf

19 maj 2017 ... TLK poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. TEDEN. VSEŽIVLJENSKEGA. UČENJA. 18. maj ...

Ad 1.5) Program opremljanja.pdf - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/ad%201.5%29%20program%20opremljanja.pdf

ELR3-20/12T, julij 2012, izdelal Elektro Ljubljana, Podrečje 48,. Domžale. 2.0 OBRAČUNSKO OBMOČJE. Območje pozidave - Občinski podrobni prostorski ...

sistem Biorock - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/kpl%20dokument%20biorock.pdf

ARMEX ARMATURE d.o.o.. Ljubljanska c. 66. 1295 Ivančna Gorica. BIOROCK International g.m.b.h.. (Ime proizvajalca / dobavitelja). Bunde-West 20, 26831 ...

Grafične priloge - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/5_1_grafike%20zemlji%C5%A1%C4%8D.pdf

Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru. © PISO-OBČINA DOBROVA-POLHOV ...

seznam 1997 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/seznam%201997.pdf

1356 DOBROVA. 17 BERNIK. BOJAN. ŠUJICA 48A. 1356 DOBROVA. 18 BERNIK ... JURE. PODREBER 19. 1355 POLHOV GRADEC. 129 FORJANIČ. FRANC.

Vzorec pogodbe - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/vzorec%20pogodbe%20taxi%20prevozov.pdf

1 sep 2012 ... vzorec. POGODBA ZA IZVAJANJE PREVOZOV. Št.: ki jo skleneta: ... spremembe voznih redov, o čemer obvesti izvajalca. OBVEZNOSTI ...

ponedeljek, 18. 3. 2019 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/nagajivi-oder-2019.pdf

18 mar 2019 ... GLEDALIŠKA SKUPINA MUZIKALISTI, OŠ ŠKOFLJICA. Teja Razpotnik, Sabina Bauer: KARLINA PAJČEVINA mentorstvo, režija, dramaturgija ...

33 Občina Dobrova - Polhov Gradec - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=13257

21 maj 2012 ... Krajevni skupnosti Polhov Gradec in letni distribuciji pitne vode sta skupna za celotno krajevno skupnost. ... Krajevna skupnost Črni vrh se oskrbuje s pitno vodo iz dveh vodovodnih sistemov, ki napajata naselja ... Organizacijsko je roko nad dogodkom držala občina, koordi- ... PERŠE, B.: Prihodnost župnije.

Koledar prireditev 2016 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/files/obcina_dobrova_koledar_prireditev_2016_postavitev.pdf

Avtorica čipk: Marijanca Yartz • Tisk: TKBM, d.o.o.. Dobrova, december 2015 ... Športno društvo Šentjošt. 041 505 407 (Robert ... Španov vrh. PD Blagajana.

Koledar prireditev 2018 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/files/koledar_dogodkov_2018.pdf

Druženje in nasploh zavedanje pomena prireditev nas opominjata, da smo vsi eno. ... v občini smo slikovno popestrili letošnji koledar. Naj vas to ... Avto moto društvo Buhc. Viktor Oblak ... VOZNI RED VELJA OD: 01.09.2017 DO 25.06.2018.

Analiza stanja v destinaciji Dobrova-Polhov Gradec - Občina ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/analiza%20stanja%2010_0.pdf

6 Zavod za Gozdove Slovenije, Območna Enota Ljubljana, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polhov Gradec 2016 –. 2025 predlog štev.

CENTER EMILA ADAMIČA - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/piz_center%20emila%20adami%C4%8Da.pdf

Slika 12: Lekarna Dobrova (zunaj). Vir: http://www.google.si/maps/ (1. 8. 2017). Slika 13: Lekarna Dobrova (prostori). Vir: http://www.google.si/maps/ (1. 8. 2017).

plaz šentjošt-tehnično poročilo 2.pdf - Občina Dobrova - Polhov ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/plaz%20%C5%A1entjo%C5%A1t-tehni%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%202.pdf

srednje gost pobočni grušč in srednje penetrabilno preperino in hribino. V sklopu geološko - geotehničnega elaborata so bile izvedene tudi preiskave z lahkim.

KLARO EASY, predstavitev - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/kpl%20dokument%20klaro%20easy.pdf

5. Dokumenti: priloga. 6. Izjava o skladnosti : priloga. 7. Prodajalec, zastopnik in serviser: Armex Armature d.o.o.,. Ljubljanska c. 2 a, 1295 Ivančna Gorica ...

OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC ŽUPAN Stara cesta 13 ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/2_0_%20seznanitev%20z%20letnim%20poro%C4%8Dilom%20na%C5%A1ega%20%C4%8Dasopisa%20za%20leto%202017.pdf

www.mojaobcina.si. Najbolj brani članki na www.mojaobcina.si/borovnica. Praznik Borovnic 2017 tudi v znamenju 160-letnice južne železnice - 1700 ogledov.

Koledar prireditev 2010 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova.si/doc/priponke/koledarprireditev_2010.pdf

21 feb 2010 ... delavnica. Pratkarjeva vrata, letnik 1855. Najbolj opazno poslopje na Pristavi je vsekakor gostilna pri Pratkarju (Pristava 4), ki odkriva navzven.

shema linij lpp map of bus routes - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/shema_februar_1_2013new.pdf

Načrtujte potovanje z LPP! Informacije o točnih prihodih avtobusov LPP so na voljo: ? na spletni strani www.lpp.si: „Načrtovanje poti z Google zemljevidi“ ?

207. Mozartovi druţinski dnevi - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova.si/doc/priponke/kudserafin2612020_1.pdf

Čmrljev let. J. Williams. Schindlerjev seznam. Simona Perme in Vladimir Hrovat sta gonilna sila Koncertnega ansambla ustnih harmonik Sorarmonica, ki je, po.

Stara cesta 13, OBČINA DOBROVA- POLHOV GRADEC 1356 ...

http://www.polhovgradec.si/doc/sv_seje/ad%203%20_%20predlog%20odloka%20o%20podelitvi%20koncesije%20za%20izvajanje%20programa%20pred%C5%A1olske%20vzgoje%20in%20varstva.pdf

Polhov Gradec ni dovolj prostih mest za sprejem otrok v vrtec, na podlagi izraženega interesa staršev pa je lokalna skupnost, v skladu z 10. členom ZVrt, dolžna ...

Ureditev zunanjih površin pri OŠ Polhov Gradec - Občina Dobrova ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/pn_ureditev%20zunanjih%20povr%C5%A1in%20pri%20o%C5%A1%20polhov%20gradec.pdf

PN: Ureditev zunanjih površin pri OŠ Polhov Gradec. KAZALO. 1. INVESTITOR, IZDELOVALEC PROJEKTNE NALOGE IN STROKOVNI DELAVCI OZIROMA ...

Koledar prireditev v letu 2007 - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/koledar%20prir%2007%20zadnji.pdf

1 apr 2007 ... praznika na Dobrovi. ŠD Setnik in Župnija. Polhov Gradec. Zabava pod skakalnico. Skakalnica. ŠRD Polhov Gradec za Gradom. PD Blagajana.