letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2015 - Knjižnica Grosuplje

29 feb 2016 ... Izposojevališče Šentvid pri Stični. Izposojevališče Krka. Izposojevališče Višnja Gora. Enota Dobrepolje. Pregled dejavnosti. Glede na namen ...

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2015 - Knjižnica Grosuplje - Sorodni dokumenti

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2015 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/PP2015_z_KNJ_ZRRP2015.pdf?ver=2016-03-09-163119-117

29 feb 2016 ... Izposojevališče Šentvid pri Stični. Izposojevališče Krka. Izposojevališče Višnja Gora. Enota Dobrepolje. Pregled dejavnosti. Glede na namen ...

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2017 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/Letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf?ver=2018-03-29-082630-687

18 dec 2017 ... 2.5 Urnik odprtosti za obiskovalce. Knjižnice so bile odprte po ... Rastem s knjigo (Ekonomska šola SŠJJ Iv. Gorica). 29.05.2017. Zeleni bralček ...

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2018 - Knjižnica Grosuplje

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/Letno%20poro%C4%8Dilo%20MKG%202018_splet.pdf

Enota Ivančna Gorica, ki ima še štiri izposojevališča, ki so odprta enkrat tedensko: ... izposoja, vzdrževanje računalniškega sistema in sistema Cobiss, upravna,.

letno poročilo mestne knjižnice grosuplje 2016 - Mestna knjižnica ...

http://www.gro.sik.si/Portals/GrospuljeKnjiznica/PPorocilo2016.pdf?ver=2017-03-22-101208-277

27 feb 2017 ... Knjižnica je po ustanovitvi občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje ohranila teritorialni obseg ... Pri delu v galeriji in časopisni kavarni, pri urah pravljic in delavnicah za ... 20.4.2016. Bibliopedagoška dejavnost Vreme.

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2017 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Pomembni_dokumenti/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202017.pdf

31 dec 2017 ... Na dan 31.12.2017 je bilo v vseh oblikah zaposlitve (zaposleni za določen in nedoločen delovni čas ter vključeni v program javnih del Pomoč v ...

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2018 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/Letno_porocilo2018_zunanje.pdf

31 dec 2018 ... spremenjen delovni čas v Knjižnici Selnica ob Dravi,. - zaprtost po letnem delovnem načrtu (prehod na novo programsko opremo v izposoji C3,.

Letno poročilo Mariborske knjižnice 2016 - Mariborska knjižnica

https://www.mb.sik.si/datoteke/Mariborska_knjiznica/LETNO_POROCILO_2016_KOMPLETzasplet_zunanje.pdf

2 feb 2020 ... Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj). - Poslovnik kakovosti Mariborske knjižnice, MK Predpis št. 13/5. - Strateški načrt 2014 – 2020, MK ...

nogometni klub brinje grosuplje letno poročilo 2017 - NK Brinje

https://www.nkbrinje.si/images/dokumenti/porocilo_za_2017.pdf

31 dec 2017 ... Pizzerija Kovačija, Grosuplje. ♢ Mesarstvo Blatnik. ♢ Marex. ♢ Winterhalter. ♢ GP Condo. ♢ AGM Javornik. ♢ Boštjan Pavli s.p.. ♢ Smartis. ♢ Zrim- ...

glasilo občine grosuplje | letnik xliii | 4 – 2017 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96817/Grosupeljski%20odmevi%20April%202017.pdf

12 apr 2017 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni ... GOSTIŠČE KRPAN, Grosuplje ... Gostilna in pizzeria PRI GRADU v Žu-.

Mlajši pionirji Košarkarskega kluba Grosuplje ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96826/Grosupeljski%20odmevi%20April%202016.pdf

20 apr 2016 ... ... VABLJENI V PRODAJNO SERVISNI. CENTER AVTO KAVŠEK, STANTETOVA ULICA 11, 1295 IVANČNA GORICA,. WWW.AVTO-KAVSEK.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/146619Odlok%20o%20pokopali%C5%A1kem%20redu%20v%20Ob%C4%8Dini%20Grosuplje.pdf

3 okt 2018 ... v KS Grosuplje: Mestno pokopališče Resje Grosuplje in pokopališče ... (1) Pogrebi so vsak delavni dan od 9. do 19. ure, oziroma se opravijo v ...

STATUT Rokometnega kluba Grosuplje - Rokometni Klub Grosuplje

https://www.rk-grosuplje.si/images/dokumenti/StatutRKGrosuplje.pdf

organiziranja športno-rekreativnih aktivnosti članov in drugih zainteresiranih ljudi,. 7.a člen. Društvo v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne ...

Sv. Jurij prinesel pomlad tudi v Grosuplje, str. 6 ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96792/Grosupeljski%20odmevi%20Maj%202014.pdf

31 maj 2014 ... Zelo smo bili počaščeni, da je Braco Doblekar pripravil tako lep kon-. Jubilejni koncert ob 70-letnici Braca J. Doblekarja. Braco Doblekar in ...

občine grosuplje, ivančna gorica, škofljica, ig in ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/191894/Grosupeljski_odmevi_05_2019%20MAIL.pdf

15 maj 2019 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane Petrovič ... 2019 v Hostelu Celica in 2. junija v KD Grosuplje.

Že osem gnezdišč za štorklje v občini Grosuplje ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96809/Grosupeljski%20odmevi%20April%202015.pdf

12 apr 2015 ... Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Grosuplje • Odgovorni urednik: Brane ... Temperatura nad 4 °C ter dovolj vlage so pogoj, da.

lokalni energetski koncept za občino grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/230244Lokalni%20energetski%20koncept%20LEK.pdf

povečan izvoz v okviru korporacije Black & Decker za evropski in svetovni trg. Število zaposlenih je 72. S kotlom TVT moči 930 kW ogrevajo 735 m2 poslovnih ...

Sklep o pridobitvi ko Grosuplje naselje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92616Sklep%20o%20pridobitvi%20k.o.%20Grosuplje%20naselje.pdf

Občina Grosuplje potrebuje zemljišča za zemljiškoknjižno ureditev zemljišč pri Kulturnem domu v. Grosupljem in sicer ... Geodetska uprava Republike Slovenije.

OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, ki jo ...

https://www.mokronog-trebelno.si/files/other/news/215/2034602_POZIV%20ZA%20STERILIZACIJO-2019_september.pdf

6 sep 2019 ... mačk prebivalcev občine Mokronog-Trebelno. Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od objave poziva do porabe ...

Sklep o imenovanju direktorja CSD Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92636Sklep%20o%20imenovanju%20direktorja%20CSD%20Grosuplje.pdf

MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO ... socialnem varstvu lokalna skupnost na območju, katere ima socialnovarstveni zavod.

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40a Grosuplje ZAPISNIK 2. seje ...

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Zapisnik_2_seje_sveta_starsev_2013.pdf

Lara Romih, Nina Kožar, M. Petra Berčan (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja. Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica). Odsotni: Petra Bevek, Mojca ...

Otvoritev Zdravstvenega doma Grosuplje, str. 9 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96813/Grosupeljski%20odmevi%20Januar%202015.pdf

13 feb 2015 ... pevec izgradil svetovni sloves, pa na drugi strani velja, da si ga sopranistka Jerica ... beno-socialne in avtobiografske teme, ima tudi poglavje o ameriški ... Gledališče Hiša, v katerem igrajo igralci iz zadnjih razredov OŠ Lou-.

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40 a Grosuplje ZAPISNIK 2. seje ...

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Zapisnik-2-seje-sveta-starsev-2010.pdf

Irena Grum, Barbara Markelj, Tatjana Burnar, Marija Petra Berčan, Marjetka Ganc (opr.) Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. Pregled zapisnika ...

OŠ Brinje Grosuplje Ljubljanska 40a Grosuplje ZAPISNIK 1. seje ...

http://www.os-brinje.si/files/2015/09/Zapisnik_1_seje_svet_starsev_2014.pdf

OŠ Brinje Grosuplje. Ljubljanska 40a. Grosuplje. ZAPISNIK. 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2014/15, ki je potekala 25. 9. 2014 v zbornici OŠ Brinje.

Grosuplje, oktober 2019 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/218911Spremembe%20proracuna%202020.pdf

31 dec 2019 ... Prihodki proračuna. 70 - DAVČNI PRIHODKI ... Grosuplje za leto 2020. Letni načrt ... 05 - Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.

60 let Gasilske zveze Grosuplje - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96807/Grosupeljski%20odmevi%20November%202015.pdf

16 nov 2015 ... letaki, zgibanke, revije, plakati, knjige, letna poročila, mape, bloki, digipacki ... postala bolj prepoznana takrat, ko smo dobili prvi jackpot. Upam ...

Grosuplje, marec 2019 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/177604Prora%C4%8Dun%20za%20leto%202020.pdf

31 dec 2018 ... Za leto 2020 znaša primeren obseg sredstev za občino Grosuplje 11.42.658 ... Ureditev je predvidena od priključka za Hofer do Gasilske ceste.

Letno poročilo MKL 2015 - Mestna knjižnica Ljubljana

https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/informacije_javnega_znacaja/Letno_porocilo_MKL_2015.pdf

voMni, predavatelM MatiMa Turk, Raka lahko ozdravimo, predavatelM Draško Dimnik, Zamolčane zdravilne moči začimb, predavatelMica SanMa Lončar in ...

knjižnica toneta seliškarja trbovlje letno poročilo 2015

http://www.kts-trbovlje.si/wp-content/uploads/2017/01/letno-porocilo-kts-trbovlje-2015-poslovno-s-kazalom-1.pdf

Knjižnico upravlja Svet Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, ki ga sestavljajo: • 4 predstavniki ... način, preko povezave z MCT-jem in DPM-jem. Ta oblika je tako ...

Grosuplje v jeseni, str. 6 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96811/Grosupeljski%20odmevi%20Oktober%202015.pdf

30 okt 2015 ... kšen je recept za dolgo življenje. V učilnici župnišča so ... V nagovoru je predsednik Društva gobarjev Štorovke Šen- trumar Hočevje Pavle ...

Grosuplje v jeseni - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/Files/eMagazine/50/96778/Grosupeljski%20odmevi%20Oktober%202011.pdf

Grosupeljski odmevi - Glasilo prebivalcev občine Grosuplje; Ustanovitelj ... ljudi, saj so bile tam trgovina, banka, ... lovec in Beljak, kot tudi Gosposvetsko.

Poročilo o delu - PGD Grosuplje

http://www.pgdgrosuplje.com/wp-content/uploads/PGD_Grosuplje_2018.pdf

13 mar 2019 ... Pred vami je strnjeno Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva. Grosuplje v letu 2018. Leto, ki je za nami, je bilo za vsa Prostovoljna ...

okoljsko poročilo opn - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/216344OKOLJSKO%20POROCILO%20OPN.pdf

15 nov 2004 ... sistemu občin (http://www.geoprostor.net/piso). ... Občina Grosuplje meji na šest občin (MO Ljubljana, Ivančna gorica, Dobrepolje, Velike.

nadzor nad izplačili funkcionarjem v letu 2015 - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/114133Poro%C4%8Dilo%20-%20nadzor%20nad%20izpla%C4%8Dili%20funkcionarjem%20v%20letu%202015.PDF

(kot ga definira veljavni Zakon o dohodnini in FURS) V LETU 2013. Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Grosuplje. Nadzorni odbor v sestavi: 1.

osnovna šola brinje grosuplje - OŠ Brinje Grosuplje - Arnes

http://os-brinje-grosuplje.splet.arnes.si/files/2015/09/Publikacija_2013-14.pdf

USTANOVITELJ OŠ Brinje Grosuplje je Občina Grosuplje s sedežem na. Taborski cesti 2 v Grosupljem. V ŠOLSKI OKOLIŠ matične šole na Ljubljanski cesti 40a ...

Poročilo o delu za občino 2012.dot - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9308610.%20Informacije%20pobude%20in%20vpra%C5%A1anja%20svetnikov.pdf

29 mar 2013 ... uradne ure in poslovni čas ob sredah začnejo ob 7. uri in končajo ob 17. uri ( ... Na UE Grosuplje smo v letu 2012 prejeli dve vlogi za izdajo ...