Breza (Betula pendula)

Plod je sićušni spljošteni oraščić s 2 postrana krilca, koja su šira od ploda. Obična breza je pionirska vrsta, koja prva zauzima površine u kojima se prirodno širi.

Breza (Betula pendula) - Sorodni dokumenti

Breza (Betula pendula)

https://www.gaudeamus.hr/gaudeamus/breza-betula-pendula/?print=pdf

Plod je sićušni spljošteni oraščić s 2 postrana krilca, koja su šira od ploda. Obična breza je pionirska vrsta, koja prva zauzima površine u kojima se prirodno širi.

Betula pendula

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_20460/objava_24184/fajlovi/Skrivenosjemenjace_Betulaceae_Malvaceae.pdf

Betula pendula – breza. Cvjetovi jednopolni, biljke jednodome. ... Plod: orašica, 1-3 zajedno obuhvadene ili zatvorene u drvenastu kupulu. Drveće koje gradi ...

<i>wj Naklada BREZA Bozo Dujmović Naklada BREZA Zcljka ...

http://www.hrfd.hr/wp-content/uploads/2014/03/02a-Locke.pdf

KIKA GRAF, Zagreb. C1P zapis dostupan u računalnom katalogu. Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 649438. ISBN 978-953-7036-35-5 ...

ФЕНОЛОГИЯ БЕРЁЗЫ ПУШИСТОЙ (BETULA PUBESCENS ...

http://downloads.igce.ru/journals/PEMME/PEMME_2019/PEMME_2019_1_2/Prokosheva_I_V_PEMME_2019_1_2.pdf

Все отклики укладываются в норму реакции вида на климатические изменения. Ключевые слова. Фенология берёзы, период вегетации, климатические.