SPORAZUMEVANJE ali KOMUNIKACIJA

mesto naglasa. dolgost/ozkost/kratkost naglasa. OSTRIVEC: dolg in ozek [zvézda, móst]. KRATIVEC: kratek in širok [gròb, mèt]. STREŠICA: dolg in širok [žêna].

SPORAZUMEVANJE ali KOMUNIKACIJA - Sorodni dokumenti

SPORAZUMEVANJE ali KOMUNIKACIJA

http://dijaski.net/get/slo_sns_glasoslovje_sporazumevanje_01.pdf

mesto naglasa. dolgost/ozkost/kratkost naglasa. OSTRIVEC: dolg in ozek [zvézda, móst]. KRATIVEC: kratek in širok [gròb, mèt]. STREŠICA: dolg in širok [žêna].

SPORAZUMEVANJE 1. Sporazumevanje je posredovanje ali ...

http://dijaski.net/get/slo_sns_sporazumevanje_jezik_01.pdf

pojavili še metelčica in dajnčica, od leta 1845 se z zakonom uveljavi gajica. 14. Najstarejši zapisi v slovenščini so Brižinski spomeniki, ki pa so zapisani v stari.

Nikolina Smrtic Asertivna komunikacija i komunikacija u timu

https://repozitorij.mev.hr/islandora/object/mev:175/datastream/PDF/view

20 kol 2015 ... Tema ovog završnog rada je asertivna komunikacija te komunikacija u timu. Komunikacija je način na koji se poruka prenosi od jedne osobe ...

Sporazumevanje KAJ JE SPORAZUMEVANJE Sporazumevanje je ...

https://dijaski.net/get/slo_sns_sporazumevanje_03.pdf

polglasnika zato velja pravilo če polglasnik izgovarjamo pred R ki mu sledi kakšen soglasnik ga NE zapisujemo s posebni črko. MORFONOLOŠKO NAČELO.

1 SPORAZUMEVANJE - Srednja.net

https://www.srednja.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15521&file=1

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. ... človekovega nebesednega jezika. ... 1. O odnosu Slovencev do jezika in o mešanju jezikovnih zvrsti. 2. b. 5.

Poslovno sporazumevanje in vodenje - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_in_vodenje-Markic.pdf

stvarnost je najboljši opis za človekov pogled na drugega človeka (Tavčar, 1996). 3. Med situacijskimi ... Komunikacija vedno poteka na dveh ravneh stvarni, besedni, ravni vsebine in na odnosni ravni, ravni odnosa ... Organizirajte tudi piknik!

Resolucija: renovacija ali revolucija? - Sporazumevanje v ...

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Pravopis/Predstavitve/pravopis2012_stabej_resolucija_01.pdf

Resolucija: renovacija ali revolucija? Marko Stabej. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta marko.stabe[email protected]. Page 2. Nacionalni program za jezikovno ...

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_v_slovenskem_jeziku-Radescek_Vovk.pdf

Poznamo dvojni in enojni narekovaj. Enojnega uporabljamo le, če smo že prej uporabili dvojnega – tako preprečimo nejasnost. 4.3.14 Deljaj. Uporabljamo ga ...

Slogovni priročnik - Sporazumevanje v slovenskem jeziku

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik17/Kazalnik_17_Slogovni_prirocnik_SSJ.pdf

30 jun 2011 ... SAMOSTALNIKI. C1a. Sklanjanje: Moške sklanjatve. C1a1. Samostalniki na soglasnik. C1a1a. - Posebnosti otrok – pri otrocih, z otroki. C1a1b.

Navodila za označevanje - Sporazumevanje v slovenskem jeziku

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik2/SSJ_Kazalnik_2_Specifikacije-ucni-korpus_v1.pdf

za označevanje korpusov v okviru projekta Praška odvisnostna drevesnica.3. 2. Seznam besednih vrst in njihovih oznak. 2.1. BESEDNE VRSTE. 3.1.1. Imena in ...

Sporazumevanje v družinski medicini - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2305/7297

12. Osnove sporazumevanja. Polona Selič. Teme: ‡ Kaj je sporazumevanje. ‡ Dejavniki v komunikacijskem polju. • Medosebni odnos in čustva v medosebnem ...

Poslovno sporazumevanje in vodenje - Kalan - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_in_vodenje-Kalan.pdf

Avtor: Barbara Kalan, univ. dipl. ped., prof. EDC KRANJ. Višja strokovna šola. Strokovni/-a recenzent/-ka: Darinka Rakovec, u. d. o.. Lektor: Matjaž Zaplotnik ...

poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku - Leila

https://www.leila.si/dokumenti/pssj.pdf

3.2.3.3 Klicaj. Klicaj pišemo na koncu vzkličnih povedi; za podredjem, če to zahteva glavni stavek. Lahko stoji v pismih za nagovorom (Spoštovani! Dragi gospod ...

Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika - Sporazumevanje v ...

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik15/Nova_didaktika_Sporazumevanje.pdf

rešitve – in to ne samo na ravni slovnice in ne samo v okviru projekta, saj bo korpus ... Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (potrditev 2001, 2002); prenovljena 1, 2, ...

Pedagoška korpusna slovnica - Sporazumevanje v slovenskem jeziku

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik16/Kazalnik_16_Pedagoska_slovnica_SSJ.pdf

besedila, v kateri so stavčni členi ustrezno podčrtani. ... delovni zvezki zajemajo in kako se v posameznih nalogah preverja ... učbeniki, učni listi, e-gradiva itd.

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku - Milavec - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_sporazumevanje_v_slovenskem_jeziku-Milavec.pdf

26 nov 2010 ... Na koncu vsakega poglavja so vaje, da ... Slovenski pravopis, ki je izšel leta 2001, je bil dolgo pričakovan in nujno potreben, saj je bil prejšnji ...

Projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku Korpus pisnih besedil

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik1/SSJ_Kazalnik_1_Specifikacije-pisni-korpus_v1.pdf

19 dec 2008 ... FIDA in FidaPLUS, ki sta pomembno izhodišče za nastanek korpusa SSJ; in osrednjega poglavja. Zbiranje besedil za korpus SSJ, ki vsebuje ...

Komunikacija - BC Naklo

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/user_upload/_imported/Asertivno_komuniciranje.pdf

Komunikacija med ljudmi poteka lahko na štiri načine: pasivno, agresivno, manipulativno in asertivno. Pasivna komunikacija oz. obnašanje je značilno za plahe, ...

VIRALNA KOMUNIKACIJA

https://www.bb.si/doc/diplome/Jovanovic_Patricija.pdf

Viralno komuniciranje je z razvojem socialnih omrežij del komuniciranja vsakega izmed nas in vedno bolj pridobiva težo v primerjavi z ostalimi načini.

Efektīva komunikācija - Izm

https://izm.gov.lv/images/Erasmus/konference/_Kalnja_Klinta_efektiva-komunikcija.pdf

Efektīva komunikācija. Mg. sc. soc. Klinta Kalnēja. Jelgavas ... to risināšanas stratēģijas/metodes. • Pārliecinošā komunikācija: efektīvas prezentēšanas prasmes.

komunikacija - Leila

http://www.leila.si/dokumenti/kom_ppt_osnove.pdf

sprejemamo sogovornikovo sporočilo? • Vsaka komunikacija temelji na treh vidikih: • 7% verbalni del sporočila - besede. • 38% intonacija in barva glasu.

PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA

http://www.skolamedvinogradska.hr/sites/default/files/PROFESIONALNA_KOMUNIKACIJA.pdf

Prije komunikacije postavite sebi sljedeća pitanja. 1. Što želim ... Simetrična vrsta komunikacije je najpoželjnija ... prepoznaju različite vrste šumova i razviju.

Komunikacija govorno - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/PP_gov_komunikacija.pdf

besedne igre. - vaje slušne diferenciacije. Učenci ocenijo dolžino besed. - učenci dolžino besed označijo gibalno. ( dolga beseda - počepnejo, kratka beseda - ...

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

https://www.bb.si/doc/diplome/Kavas_Marija-Asertivna_komunikacija.pdf

Asertivnost ni ne poniţnost ne agresivnost, ampak srednja pot med obema. Je sposobnost znati se postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za.

Komunikacija u nastavi

https://bib.irb.hr/datoteka/559063.KOMUNIKACIJA_U_NASTAVI.pdf

Vrste komunikacije. Komunikacija u odnosu meĎu ljudima teče na dvije razine. Jedana je verbalna, a druga neverbalna. Nemoguće ih je dijeliti i odvajati, jer se ...

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin:1282/preview

23 ožu 2017 ... uspostavlja se samo verbalna komunikacija, kojom se prenosi poruka, već i ona neverbalna ali podjednako važna komunikacija. U današnje ...

KOMUNIKACIJA U RAZREDU

http://www.ssmb.hr/libraries/0000/6983/KOMUNIKACIJA.u_razredu.pdf

komunikacija između učitelja i učenika. Ona ovisi i usklađenosti verbalnog i neverbalnog iskaza. ▫ Omjer verbalno – učitelji – učenici - po jednom istraživanju.

VERBALNA KOMUNIKACIJA

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2906/mod_folder/content/0/6.%20Verbalna%20komunikacija.pdf?forcedownload=1

Uspešna verbalna komunikacija pretpostavlja upotrebu pravih reči u pravo vreme i na pravi ... Dva osnovna elementa usmene komunikacije su govor i slušanje.

GRAFIČNA KOMUNIKACIJA

ftp://ftp.fgg.uni-lj.si/Sendable/Patricia/STAVBARSTVO/Stavbarstvo%20II%202009-10/Krainer%20Staro%20stavbarstvo/Stavbarstvo1/11%20grafika.pdf

katedra za stavbe in konstrukcijske elemente. STAVBARSTVO ... risanje in čitanje načrtov – na dogovorjen način ... plan vrta egipčanskega uradnika 1500 pr.n.št. katedra za stavbe ... fragment tlorisa, ohranjen na glinasti plošči, Mezopotamija ...

7. Pisana komunikacija.pdf

http://predmet.singidunum.ac.rs/pluginfile.php/2906/mod_folder/content/0/7.%20Pisana%20komunikacija.pdf?forcedownload=1

POSLOVNO PISMO. • Elementi: - Zaglavlje. - Oznaka veze. - Mesto i datum pisanja. - Naziv primaoca. - Naziv pošiljaoca. - Oznaka predmeta. - Sadržina.

slušno razumevanje bralno razumevanje govorno sporazumevanje

http://www.lu-koper.si/files/2018/01/B1.pdf

10. Sprejmem telefonsko naročilo z enostavnimi podatki (npr. količina, kraj in rok dostave). BRALNO RAZUMEVANJE. RAZUMEM BESEDILA, KATERIH JEZIK ...

sporazumevanje v slovenskem jeziku – govorni korpus - Korpus GOS

http://www.korpus-gos.net/Content/Static/Splosne_specifikacije_zbiranja_gradiva.pdf

Za fonemski in fonetični zapis priporočajo uporabo fonetične abecede SAMPA oz. X-. SAMPA. Na prozodični ravni priporočajo vsaj označevanje izjav in ...

Komunikacija z umrlimi - Misteriji

https://www.misteriji.si/media/wysiwyg/pdf/kako_navezemo_stik_z_umrlimi_-_komunikacija_z_umrlimi.pdf

sil, da dela na stroju, s katerim bi se lah- ko pogovarjal z umrlimi. To nam odkri- va knjiga Kako navežemo stik z umrlimi. (ARA založba), iz katere povzemamo ta.

Opažanje i interpersonalna komunikacija

http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=20128

Interpersonalno opažanje. ▫ Opažanje je proces uz pomoć kojeg postajemo svesni draži koji bombarduju naša čula (De Vito, 2003). ▫ Opažanje se odvija u tri ...

OP ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

http://www.cso.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=314361&rType=2

Audio tehnika. 72 72. 3 ... Filipović M., Osnove telekomunikacija za drugi razred srednjeg obrazovanja za ... izolaciona motka, izolacioni alat, prenosni uređaji za uzemljivanje i kratko ... digitalnu difuziju video signala (DVB-T2), radio-difuzne i.

KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI

https://www.bb.si/doc/diplome/Ozbolt_Katja.pdf

Sodelovanje in usklajevanje sta torej v vsakem komuniciranju nujno potrebna procesa (Ule, 2005). 2.2 VRSTE KOMUNICIRANJA. Komuniciranje je po različnih ...