Letno poročilo 2017 - Gov.si

LETNO POROČILO Uprave Republike Slovenije za izvr evanje kazenskih sankcij ... gostinstvo in turizem Celje, Poslovno-komercialna šola Celje, Šolski center Celje in ... rolanje, kolesarjenje tek, sprehodi), organizirani so bili različni turnirji (šah, balinanje, namizni tenis, nogo- met). ... 12 RNO T IN RO N E O O IN PRTI O E.

Letno poročilo 2017 - Gov.si - Sorodni dokumenti

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

Letno poročilo 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/180901_Letno_porocilo_2017.pdf

LETNO POROČILO Uprave Republike Slovenije za izvr evanje kazenskih sankcij ... gostinstvo in turizem Celje, Poslovno-komercialna šola Celje, Šolski center Celje in ... rolanje, kolesarjenje tek, sprehodi), organizirani so bili različni turnirji (šah, balinanje, namizni tenis, nogo- met). ... 12 RNO T IN RO N E O O IN PRTI O E.

letno poročilo 2017 - Lpp

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/5_letno_porocilo_lpp_2017_0.pdf

16 apr 2018 ... druge nastanitve za krajši čas,. • okrepčevalnice in podobni ... organizira in vodi delovni proces, ... Tehnični pregledi s homologacijami so kljub.

LETNO POROČILO 2017

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005e65fa3c696c1edbec1ee545dc04d0519da7e914e24c0be3fc417ab84

15 sep 2018 ... spremembo Statuta ZRSZ je po novem Strokovni svet sestavljen iz petih ... Na spletnem portalu Zavoda smo vpeljavi nove e-storitve za ...

letno poročilo 2017 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2018_04_05-letno_porocilo_2017_komplet.pdf

5 apr 2018 ... Do 24. 4. 2017 je bil generalni direktor RTV Slovenija mag. ... kuhanju ribje čorbe, dan madžarske državnosti, Bogračfest in Lendavska trgatev.

Letno poročilo ECE 2017

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2017.pdf

100%. Usmerjeni v prihodnost. Letno poročilo. 2017 ... akcijske ponudbe lesnih peletov za sezono 2017/2018. ... Test slabitve dobrega imena na dan 31. 12.

Letno poročilo 2017 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/3165112/A1-letno porocilo 2017 - SLO_final.pdf/2e93be66-360b-4d16-9da4-ad2e8046efd9

Programska oprema in licence. 1-8. Premoženjske pravice - pravice interkonekcije. 5. Premoženjske pravice odkupa strank. 3. Blagovna znamka Amis. 3.

letno poročilo 2017 - ZRSZ

https://www.ess.gov.si/_files/12026/Letno_poslovno_porocilo_2017_z_revizorskim_mnenjem.pdf

5 feb 2019 ... V letu 2017 je imel Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6. Zavod deluje ... Vera Aljančič Falež – Mercator d. d. ... tržne dejavnosti (prodaja blaga in storitev na trgu, počitniške kapacitete in službena stanovanja),.

Letno poročilo Instituta 2017 (pdf) - IJS

https://www.ijs.si/ijsw/Informacije%20javnega%20zna%C4%8Daja?action=AttachFile&do=get&target=LP_IJS_2017_SLO.pdf

26 jul 2018 ... Darja Lisjak, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana ... Viktor Avbelj, somentor s Prešernovo nagrado nagrajenima študentoma Adi ... Tomaž Kos, nagrada Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov TM TVP za.

Letno poročilo MO za leto 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/LP_MO_2017.pdf

10 maj 2018 ... pred vami je Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2017. ... Dan civilne zaščite, Konferenca Recall ter Bogatajevi dnevi zaščite in ...

letno poročilo 2017 - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/LETNO_POROCILO_2017_web.pdf

V UKC Ljubljana poleg zdravljenja najbolj zahtevnih pacientov v. Sloveniji ... Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo operacije ... regiji koncesijo vrnila.

letno poročilo 2017 - RTVSlo

https://www.rtvslo.si/files/varuhinja/2018_03_05-varuhinja_letno_porocilo_2017_za_tisk.pdf

5 mar 2018 ... italijansko in madžarsko narodno skupnost, Radio Koper, Radio Slovenia ... ene osmrtnice več kot za polovico cenejša – prva objava 20 EUR z ...

Letno poročilo 2017 - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39829

1 apr 2018 ... upravi družbe DARS d. d. Sistem DarsGo (ECS v PPT) ima vzpostavljen ... družbe DARS d. d. Cenik cestnine se je spremenil tako, da upošteva ...

Letno poročilo 2017 - KSP Litija

http://www.ksp-litija.si/wp-content/uploads/2018/06/LETNO-PORO%C4%8CILO-2017.pdf

Vgradnja pipe za odvzem vzorcev vode na sekundarnem vodu Usnjarska cesta, Javni ... sanacija posedka revizijskega jaška na Savski cesti pri TC Merkur, ... Biološko razgradljive kuhinjske odpadke, zbrane v mestu Litija in naselju Šmartno, ...

letno poročilo 2017 - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202017.pdf

31 jan 2019 ... PODJETJE JEKO - PROCESI. OBČINA JESENICE. OBČINA ŽIROVNICA ... Odlaganje odpadkov. 7. 8. 7. 114. 114. Pogreb. pokopališke storitve.

letno poročilo 2017 - Ksp sezana

https://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2018/08/LETNO-POROCILO-2017-DTP-signed.pdf

Obrezovalo se je žive meje Liguster, Pušpan, Fotinija, Lovorikovec, Cipresa, ... S strani občine Komen je bilo sprejetih več sklepov, ki urejajo: cene najema ...

letno poročilo 2017 - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/imported/fileadmin/INFO_javnega_znacaja/2018/Letno_porocilo_2017.pdf

7 feb 2018 ... UKC Maribor je v letu 2017 za zavarovance ZZZS opravil še 430.301 ... Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje ... Radiologija. 8. 2. 4.

Letno poročilo 2017 - VKO točka

https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2017/08/Poro%C4%8Dilo-Strokovne-skupine-za-VKO-2017.pdf

Dr. Maja Makovec Brenčič ... orientacije tako pomembno za uspešno izobraževanje, delo in življenje ... Maja Dizdarević, Karierni center Univerze v Ljubljani,.

Letno poročilo Skupine KD in KD d.d. za 2017

http://www.kd-fd.si/subpages/getfile.php?action=getfile&file=data%2Ffiles%2F1524729643.pdf&filename=Letno poro%C4%8Dilo Skupine KD in KD d.d. za 2017.pdf

25 apr 2018 ... Mladina založniško podjetje, Mladina film, Družba za upravljanje FondInvest Zagreb, Petrol, Mercator, Merkur, ... Analiza poslovanja Skupine KD v letu 2017 . ... in združenjem, odhodi za motorna vozila (registracije, vinjete in.

LETNO POROČILO za leto 2017 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/Letno-porocilo-2017.pdf

varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje Vransko. • Nadaljevali smo z ... Ustanovitev, registracija in lastništvo. Družba je bila ... bilance stanja. Izračun se naredi za vsakega zaposlenega, upoštevajoč stroške odpravnine ob upokojitvi ter ...

Letno porocilo RSK za ortopedijo 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/RSK/Porocila-2017/Letno-porocilo-RSK-za-ortopedijo-2017.pdf

tudi izvaja program kroženja. UKC Ljubljana. OB Valdoltra. UKC Maribor ... ortopedija, spinalna kirurgija, onkologija, športne poškodbe, artroplastika, okužbe.

letno poročilo 2017 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/cc1735e4-1a07-48cf-972b-19798d811fda/2546451629740000000_AD%209.1%20Porocilo%20JZ%20Celjske%20lekarne%20za%20leto%202017.pdf

16 feb 2018 ... dalje. Lekarna je odprta popoldan ob sredah, prej ob ponedeljkih. • Poslovni čas Lekarniške podružnice Rimske Toplice smo prilagodili okolju.

14 MRO - letno poročilo 2017 - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/12057814%20MRO%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

Zavod Muzeji radovljiške občine (dalje MRO) je ustanovila Skupščina občine Radovljica, tako da je združila Kovaški muzej v Kropi (nastal 1952), Čebelarski ...

SKUPINA ABANKA Letno poročilo 2017

https://www.abanka.si/dam/jcr:5fc9f6ca-26db-4518-b559-eceb1a43b4a7/Letno%20poro%C4%8Dilo%20Abanke%20za%20leto%202017.pdf

31 dec 2017 ... Računovodski izkazi Abanke d.d. vključujejo poslovne dogodke, sredstva in ... SIDG, d.o.o., direktor za finance, računovodstvo in kontroling.

letno poročilo 2017 - FDV - Univerza v Ljubljani

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/o-fdv/kakovost/letno-poro%C4%8Dilo-fdv-2017-net.pdf?sfvrsn=6

26 feb 2018 ... odprta sosedska vprašanja (v preteklem letu predvsem ŠDLJ in lastniki gostinskih lokalov). Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave.

letno poročilo 2017 - Mladi zmaji

https://www.mladizmaji.si/wp-content/uploads/2018/02/LETNO-POROCILO-2018.pdf

Z ekipo Uličnih zmajev smo razširili zmajeva krila na območja, kjer ni mladinskih ... Povezava plesa in igre je bila močna kombinacija. Zelo dobro je izpadlo tudi ...

letno poročilo 2017 - Marjetica Koper

https://www.marjeticakoper.si/wp-content/uploads/2019/02/2017_LETNO-PORO%C4%8CILO-MARJETICA-KOPER-2017.pdf

Marjetica Koper izvaja storitve gospodarskih javnih služb v Mestni občini ... osmrtnic, raznih obvestil na radiu, rtv prispevek, razne naročnine, nagrade dijakom in.

letno poročilo 2017 - Rdeči Križ

https://www.rdecikrizljubljana.si/f/docs/Dokumenti/LETNO_POROCILO_2017_RKS-OZLJ_22.3.2018_POTRJENO.pdf

22 feb 2018 ... 3 izvajalci družbeno koristnega dela preko CSD, ki so opravili delo v obsegu ... Uradne ure vsak torek v mesecu od 8. do 10. ure (ČS Bežigrad, ...

Letno poročilo 2017 - Delavska Hranilnica

https://www.delavska-hranilnica.si/documents/delavska-hranilnica/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_DH_2017-003_pripombe-po-sedmem-formatiranju_FINAL_VERZIJA-ZA-TISK.pdf

19 jun 2018 ... HRANILNICE D D LJUBLJANA IN SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA. 44 ... Poslovna enota Jesenice. Cesta maršala Tita 63, Jesenice.

letno poročilo 2017 - Nuk - Univerza v Ljubljani

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/NUK_porocilo_2017_20180219_NSKD.pdf

31 dec 2017 ... Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod, ustanovitelj je Republika Slovenija, ... nuk-ii-ki-je-parkirisce.html. 21-12-17. A. J..

CZR letno poročilo 2017 - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/128299CZR%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

Na dan 31.12.2017 se izkazuje dolgoročna terjatev do podjetja Helios Tblus ... Skladno s kadrovskim načrtom smo izpeljali razpis za zaposlitev, vendar zaradi.

Letno poročilo 2017 - Komunala Radgona

http://www.komunala-radgona.si/images/datoteke/podjetje/letno_porocilo_2017.pdf

13 jul 2018 ... Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ... Občina Gornja Radgona je s 1.3.2017 uveljavila nove cene vodarine in ... DSO-GR d.o.o.. 2.763.

Letno poročilo TEŠ 2017 - Termoelektrarna Šoštanj

https://www.te-sostanj.si/wp-content/uploads/2019/11/Letno-poro%C4%8Dilo-TE%C5%A0-2017-prejeto-3rd-KPMG-kon%C4%8Dno-z-mnenjem-revozorja.pdf

Obratovanje in poslovanje Termoelektrarne Šoštanj, družbe skupine HSE, je v letu 2017 zaznamovalo ... najpomembnejše nepremičnine, naprave in oprema.

Letno poročilo – splošna matura 2017 - Ric

https://www.ric.si/mma/Letno%20porocilo%20SM%202017/2017112714005004/

slovenščini (madžarščini oziroma italijanščini) ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, ... Alida Bevk, tajnica, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana (od 1. ... Tajnik ŠMK: Tomi Zebič ... Srednja šola Slovenska Bistrica.

Zdravstveni dom Domžale - letno poročilo 2017 (5 MB)

https://www.domzale.si/files/other/news/41/128368Zdravstveni%20dom%20Dom%C5%BEale%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

čilo na področju laboratorijskih storitev za pet okoliških zdravstvenih domov. V povezavi z ... ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah – MR-. MI idr. Na več ...

Letno poročilo SŽ 2017 - Slovenske železnice

https://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/zavarovanje_okt_18/Letno_porocilo_SZ_2017.pdf

Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017. 5 ... S Slovenske železnice je obiskala delegacija Železnic Re- ... Počitniške kapacitete. 2.081. 2.027.