uporaba brezpilotnega zrakoplova v procesu ... - VGP Drava Ptuj

V splošnem se ločijo na dva tipa in sicer na kopterje in krila oz. letala (slika 1). Slika 1: Kopter ... upravljanje kopterjev bistveno lažje, prav tako je krajša krivulja ...

uporaba brezpilotnega zrakoplova v procesu ... - VGP Drava Ptuj - Sorodni dokumenti

uporaba brezpilotnega zrakoplova v procesu ... - VGP Drava Ptuj

http://www.vgp-drava.si/wp-content/uploads/MVD_REFERAT_NVERDNIK.pdf

V splošnem se ločijo na dva tipa in sicer na kopterje in krila oz. letala (slika 1). Slika 1: Kopter ... upravljanje kopterjev bistveno lažje, prav tako je krajša krivulja ...

Predstavitveni katalog - VGP DRAVA Ptuj

http://www.vgp-drava.si/wp-content/uploads/predstavitveni-katalog-vgp-drava.pdf

z gabioni pri Palaski in zajezitveni prag (2014). • Pomoli na Dravi (2013). • Pregrada poslapja jezu Markovci – zajezni prag (2012). OBJEKTI VARSTVO OKOLJA.

V Ormo236u pripravljajo raziskovalni tabor | Radio Ptuj - Live Drava

https://livedrava.ptice.si/wp-content/uploads/2016/07/2013_06_28_V-Ormozu-pripravljajo-raziskovalni-tabor-_-RA-Ptuj.pdf

HITRI KONTAKT. RADIO PTUJ: 02/ 749 34 10, 02/ 749 34 25 in 041/670 633 | Radarji in razmere na cestah: 031 78 99 99 | MAIL: [email protected] in ...

Drava cycling route - Mura Drava Bike

http://www.mura.front-lab.net/upload/brosure/dokumenti/Drava_cycling_route.pdf

Along this magnificent river the oldest Slovenian town Ptuj was built and the banks ... times, this was probably the junction ... between fields and the City Prelog.

drava - via čakovec - Mura-Drava-Bike.com

http://www.mura-drava-bike.com/en/files/pdf/DRAVA_VIA_CAKOVEC.pdf

in the direction of Ptuj which is the ol- dest town is Slovenia. ... Međimurje and awarded 3 times as the best arranged continetal ... City Prelog. Drive to the town ...

Ponovna uporaba in recikliranje tekstilnih ... - ZRS Bistra, Ptuj

https://www.bistra.si/images/vsebina/projekti/docs/Odpadni-tekstil-za-okoljsko-prihodnost-na-cezmejnem-SI-HR-obmocju.pdf

3.2 Logistika zbiranja odpadnega tekstila in zabojniki. V projektu ... socialnega podjetja Humana Nova, kjer se je sortiral in ločil glede na potrebe. Rabljen tekstil ...

zrakoplova - urszr

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ocena_ogrozenosti_zrakoplov.pdf

Letališče Divača. Letališče Lesce - Bled. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Letališče Moškanjci. Letališče Cerklje ob Krki.

analiza skalnega podora belca z uporabo brezpilotnega letalnika

http://www.mvd20.com/LETO2018/R12.pdf

4 nov 2018 ... predstavljen skalni podor nad vasjo Belca v občini Kranjska Gora. ... povprečju nadmorska višina znižala za 16,8 m (največ za 42,7 m), ...

nesreča zrakoplova - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=5881

15 jan 2019 ... Delni načrt zaščite in reševanja v primeru nesreče zrakoplova. 2. Kazalo vsebine ... Reševalno postajo NMP pristojnega zdravstvenega doma,.

KGZS Zavod Ptuj Ormoška c. 28, Ptuj Kemijski laboratorij ... - KGZ Ptuj

http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/Narocilo%20analiz%20zemlje%20KLAB6001_1.pdf

KGZS Zavod Ptuj. Ormoška c. 28,. Ptuj. Kemijski laboratorij. KLAB6001. Izdaja 1. (01.08.2017). Potrdilo o sprejemu vzorcev za analize zemlje. Stran 1/1.

OPVO MO Ptuj - vmesno poročilo 2014-2016 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/OPVO_MO_Ptuj-vmesno_porocilo_2014-2016.pdf

LEA Spodnje Podravje. Status ukrepa: v izvajanju zaključen. Pripravil: dr. Janez Petek, LEA Sp. Podravje. Ukrep 2: Energetsko knjigovodstvo v MO Ptuj.

proračun mestne občine ptuj za leto 2020 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/obrazlozitve_proracuna_2020.pdf

5006 - ČETRT ROGOZNICA . ... 16039002 - Urejanje pokopališč in pogreb, ... prostorskem načrtu za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče.

integralni razvojni program mestne občine ptuj - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/integralni_razvojni_program_MO_Ptuj_priloge.pdf

5.1.1 Program 1: Povečanje zaposljivosti prebivalstva in vseživljenjsko ... Kurentovanje in karneval, Dobrote slovenskih kmetij, Slovenski festival ... 2004/2017.

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017 ... - Ptuj.info

https://www.ptuj.info/wp-content/uploads/2019/09/STRATEGIJA-RAZVOJA-TURIZMA-IN-TRZENJA-DESTINACIJE-PTUJ-2017-2021-FINAL-21.4.2017.pdf

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj za obdobje 2017-2021 ... o Kurentovi pohodi → UNESCO zaščita (v letu 2017; razglasitev 2018) o Ptujski ...

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj Potrčeva 23 2250 Ptuj ...

http://www.sb-ptuj.si/uploads/bolnica/public/document/279-program_dela_in_finanni_nart_2016_sl.pdf

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ. FINANČNI NAČRT 2016. 9. 1.3.2. VIZIJA BOLNIŠNICE. Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in ...

Sporočilo staršem - Strojna šola Ptuj - Šolski center Ptuj

http://strojna.scptuj.si/dokumenti/Dokumenti_strojna/Ucbeniki/PTI-STRT.pdf

1 sep 2016 ... B. Kraut: STROJNIŠKI PRIROČNIK, založba LITTERA. PICTA. 9789616030779 39,00 15/407. ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti. 1. 1,79. 01.

Občinski program varstva okolja za MO Ptuj ... - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/varstvo_okolja_2014-2020-PRILOGA.pdf

Občina Hajdina. Občina Markovci. Občina Podlehnik ... Občina Hajdina. Občina Markovci. Občina Podlehnik ... lokacijah (pokopališče). Cilji: -. Ustrezna ureditev ...

Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2017 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Zakljucni_racun_Mestne_obcine_Ptuj_za_leto_2017.pdf

10 jan 2018 ... so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2017. (februar); razstava dijakov s predstavitvijo poslovne ...

letni program športa v mestni občini ptuj za leto ... - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Letni_program_sporta_2020.pdf

Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Hura prosti čas. Športni program Mali Sonček je namenjen predšolskim otrokom za starostno obdobje od 2 do 6 let, ...

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Vizija_in_strategija_Mestne_obcine_Ptuj_2015-2025.pdf

1 sep 2016 ... ugodna geografska lega – ob avtocestni vpadnici,. • prihodki podjetij v mo ptuj se od leta 2010, ko se kaže največji vpliv gospodarske krize, ...

Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2018 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Zakljucni_racun_Mestne_obcine_Ptuj_za_leto_2018.pdf

27 mar 2019 ... PSS Ptuj d.o.o.. 520.204,57 EUR. Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 907.536,54 EUR. Skupaj. 1.427.741,11 EUR. D/ Dolgoročno dana posojila.

MESTNA OBČINA PTUJ Mestni trg 1 2250 Ptuj v ... - ZAPS

https://www.zaps.si/system/download.php?dir=187&file=Obvestilo o izidu s poro%C4%8Dilom podpisano.pdf

22 jan 2020 ... Miha Munda, mag. inž. arh. Rok Staudacher, mag. inž. arh. Samo Kralj, univ. dipl. inž. arh. Marko Primožič, abs. arh. Ambrož Bartol, abs. arh.

Kdo si, Kurent? - Ekonomska šola Ptuj - Šolski center Ptuj

http://ekonomska.scptuj.si/wp-content/uploads/Naloga-Kdo-si-kurent.pdf

despite the most traditional event in Ptuj region, Kurentovanje, guests still don't stay there ... Podjetje je bilo ustanovljeno in registrirano 5.10.2017, torej smo mlado ... file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/Program%20Kurentovanje-2012.pdf.

Ptuj AP-Rimska peč-Pod gradom-P&R-Terme Ptuj-TC Super ... - Arriva

https://arriva.si/wp-content/uploads/2020/01/MP-Ptuj_SONP_6.1.20202.pdf

14:17. Ptuj AP. 07:25. 08:25. 08:25. 09:25. 09:25. 11:25. 11:25. 12:25. 12:25. 13:25. 14:25. Ptuj bol. -. -. 08:27. -. 09:27. -. 11:27. -. 12:27. -. -. Dornavska c. Merkur.

SPLOŠNI POGOJI SMS STORITEV RADIA PTUJ 1 ... - Radio Ptuj

https://www.radio-ptuj.si/images/SMS_splosni_pogoji.pdf

6000 Koper. Davčna številka: SI67937608. Matična številka: 3653196. Tel: 040 577 482 v sodelovanju z. Radio Tednik Ptuj d.o.o.. Osojnikova cesta 3. 2250 Ptuj.

Cenik Gošče MO Ptuj Od 01.01.2020 - Komunalno podjetje PTUJ

http://www.komunala-ptuj.si/download/odpadki_2/cenik/Cenik-gosce-MO-Ptuj-od-01.01.2020.pdf

16 dec 2019 ... premer vodomera / faktor. NETO - EUR/mesec. 9,5% DDV. OMREŽNINA z DDV - EUR/mesec. DN ≤ 20. (faktor 1). 5,13290. 0,48763. 5,62053.

Zbornik 50 let - Ekonomska šola Ptuj - Šolski center Ptuj

http://ekonomska.scptuj.si/wp-content/uploads/Zbornik-50-let.pdf

Darja Krajnc. Angelca Fideršek. Branko Krajnćić ... Darja Dresler. Mirjana šeruga. Viktor Tancer ... Martina Gajšek. Tamara Gerečnik. Matjaž Gojkošek.

Vmesno poročilo OPVO MO Ptuj - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/OPVO-vmesno_porocilo_za_leto_2015.pdf

ZRS Bistra Ptuj. Vmesno poročilo OPVO MO Ptuj. OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ZA. MESTNO OBČINO PTUJ. Vmesno poročilo za leto 2015.

ČEZMERNA UPORABA? NE, AMPAK PONOVNA UPORABA.

https://www.komunala-kg.si/documents/komunala-kg/dokumenti/ponovna_uporaba.pdf

Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška oprema ter igrače so dobrodošla pomoč številnim ustanovam. Ker v le-teh včasih nimajo ...

Cenik oglaševanja na Radiu Ptuj (PDF) - Radio Ptuj

https://www.radio-ptuj.si/images/oglasevanje/Cenik-Radio-2016.pdf

prvi ali zadnji oglas v bloku ... B1 komercialno obvestilo – mali oglasi ... Slovenske gorice, Radio Velenje združeni pripravljamo radijski program, vsaka postaja ...

Delamo za naslednjih sto let Perutnine Ptuj - Perutnina Ptuj

https://www.perutnina.com/sites/default/files/perutninar/Perutninar_dec_2015.pdf

Potem ko so si po večernem prihodu na Ptuj najprej ogleda- li Ptujsko klet in se s pogostitvijo v vinskem hramu spozna- li s kulinarično ... Dim, ki se sprošča, pa to hrano obda in poskrbi za odličen okus, pa naj bo to zrezek, riba ali piščanec.

SLR LAS Drava

http://www.lasdrava.si/uploads/9/6/1/5/9615204/slr_las_drava.pdf

27 jan 2016 ... brezposelnosti samo na območju Občine Ruše in Selnica ob Dravi ... obrtno-podjetniška zbornica, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za ...

25 let Centra interesnih dejavnosti Ptuj - CID Ptuj

http://www.cid.si/wp-content/uploads/2019/05/25_let_mladi_final_web.pdf

21 feb 1994 ... Kar nekaj let je tako klub Kolnkišta mladim predstavljal središče njihovega druženja in organiziranja. CID Ptuj je po svoji ustanovitvi iskal ...

Gimnazija Ptuj Volkmerjeva 15 2250 Ptuj

https://dijaski.net/get/slo_dob_bach_richard_jonathan_livingston_galeb_01__seminarska_naloga.pdf

znan predvsem po najbolj prodajani noveli JONATHAN LIVINGSTON GALEB ter istoimenskem filmu posnetem leta 1973. Služil je v letalski družbi kot pilot.

Murradweg - Mura Drava

http://www.mura.front-lab.net/upload/brosure/dokumenti/Murradweg.pdf

im österreichischen Sicheldorf und führt Sie nach Lendava. Unterwegs bietet Ihnen der ... TIC Gornja Radgona. Kerenčičeva 16 ... Email: [email protected].

VLAK - Drava Festival

https://dravafestival.si/assets/images/Prevozi_16.7.2017.pdf

16 jul 2017 ... POVEZAVA HRVAŠKA - SLOVENIJA. 16.7.2017: ... Več informacij za vozni red Kotoriba-Čakovec: http://www.hzpp.hr/. AVTOBUS.