Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih ... - EUR-Lex

4 jun 2018 ... ‚Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir'“ (3). Priporočilo je od sprejetja ključni referenčni dokument za ...

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih ... - EUR-Lex - Sorodni dokumenti

Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29&from=EN

4 jun 2018 ... ‚Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir'“ (3). Priporočilo je od sprejetja ključni referenčni dokument za ...

PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/ 464 - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0464&from=SL

21 mar 2018 ... Morske alge in halofiti so vedno pomembnejši del vzorcev porabe določenih potrošnikov EU. Zato je treba oceniti, ali bi prispevek arzena, ...

Spoštovani, 28. sejo Sveta Mestne občine Velenje, v torek, 8. maja ...

http://arhiva.velenje.si/Seje%20sveta/2018/glasilo%2029%20objava.pdf

24 apr 2018 ... soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje ... Pavšali. Dejavnosti: nujna medicinska pomoč (dežurna služba, mobilna enota ...

Priporočilo potnikom, ki prihajajo s Kitajske Priporočilo potnikom, ki ...

https://vis.upr.si/fvz/obvestila/obvestila/7979_602.pdf

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi s Kitajske (vključno Hong Kong in Macao) pojavili naslednji bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega ...

Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. - Grad Sveta ...

https://grad-svetanedelja.hr/wp-content/uploads/2018/09/strategija-razvoja-grada-svete-nedelje-2018-2022.pdf

U strateškom planiranju, Grad Sveta Nedelja oslanja se na cijeli kontekst ... područja su i četiri jezera uz Savu: Orešje, Rakitje, Kerestinec i Strmec. Područje ...

Sklep Komisije (EU) 2018/813 z dne 14. maja 2018 o ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018D0813&from=DE

8 jun 2018 ... Stranski posevek je sekundarni posevek, ki se goji v okviru kolobarjenja ... s katerimi naj bi se razmejili učinki genov, okolja in dejavnikov upravljanja ... izboljša z dodatki, kot so rjavi premog, bentonit, zeolit, kristali in učinkoviti.

B UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R0428-20141231&from=NL

31 dec 2014 ... Določbe člena 13(1), (2) in (5) do (7) se uporabljajo v primerih, ko gre za ... 10-kloro-5,10-dihidrofenarsazin (fenarsazin klorid), (adam sit), (DM) (CAS ... f. magnezijev oksid (MgO); g. nitrirane ... okvir ali konico (trn);. 2. elementi ...

KATALOG KOREKTURE MAJA 08.2018.indd - Plavica

http://www.plavica.si/wp-content/uploads/2019/05/Katalog-Maharisi-Ajurveda-za-splet.pdf

INTERNETNA TRGOVINA: WWW. ... miller. Njen blagodejen učinek je znan že tisoče let. Idealen za celotno telo, primeren tudi za nanašanje na odrgnine, blage ...

Neurja sredi maja 2018 - ARSO meteo

https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_sredi-maja2018.pdf

Slika 1. Vremenska slika nad Evropo 12. maja zgodaj popoldne ... Zaradi krajevnega značaja nalivov je mnoge močnejše nalive zaznal le radar, saj so se zaradi.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV Maja Izgoršek maja ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Izgorsek%20Maja.pdf

20. november 2009 · Koper – Celje – Škofja Loka. UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV. Maja Izgoršek [email protected]. Povzetek.

PRIPOROČILO ZA PRIPRAVO IN ZAGOVOR IZDELKA ALI STORITVE

http://elektro.scptuj.si/nalozeno/2019/09/Priporocilo_za_zagovor_4_izpitne_enote.pdf

lahko izvedena s pomočjo predstavitve POWER POINT ali kakšnega drugega ... Navodila za pripravo diplomske naloge in njenega zagovora DOBA, VŠS, 2011.

Priporočilo za razširitev registracije sredstva Laser 240 SC

http://www.kis.si/f/docs/Ciljni_raziskovalni_programi_CRP/IZROCEK_3-Priporocilo_za_razsiritev_registracije_Laser_t.pdf

Izroček 3: Priporočilo za razširitev registracije sredstva Laser 240 SC. (a.s. spinosad) za zaščito kapusnic (rod Brassica L.) pred kapusovo muho. (Delia radicum) ...

2 priporočilo za trgatev - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

http://www.kmetzav-mb.si/nasveti/14_Priporocilo_2.pdf

grozdja – beli pinot, chardonnay, zeleni silvanec, sauvignon, rumeni muškat, kerner, modri pinot dosegli tehnološko zrelost, kar je minimalni pogoj za pridelavo.

PRIPOROČILO RAZLAGE 9. odstavka 6. člena v povezavi z 8 ... - Skei

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Priporoilo_razlage_9_odstavka_6_lena.pdf

9 feb 2017 ... 9. odstavek 6. člena KPDKML določa, da je delo v turnusu oblika izmenskega ... izmensko delo pomeni katero koli metodo organizacije dela v ...

Priporočilo za izvajanje požarnih straž - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Priporo%C4%8Dilo%20za%20izvajanje%20po%C5%BEarnih%20stra%C5%BE_celotni%20dokument.pdf

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. (Ur. l. RS, št. 32/2011) s spremembami (Ur. l. RS, št. 61/2011),. 5. Uredba o ...

Zapisnik 2. seje Zdravstvenega sveta 9. 5. 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Zdravstveni-svet/2018/Zapisnik-2.-seje-Zdravstvenega-sveta-9.-5.-2018.pdf

10 maj 2018 ... Predstavitev negovalne diagnoze s strani RSK za zdravstveno in babiško nego;. 5. Spodbujanje kliničnih raziskav v Sloveniji;. 6. Razno.

Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Inspekcijski-svet-in-sistem-ins.nadzora/c59e1638b0/Porocilo-Inspekcijskega-sveta-za-leto-2018.pdf

6 mar 2019 ... glavna inšpektorica. 13. Inšpektorat. RS za infrastrukturo. IRSI. Sandra Petan. Mikolavčič glavna inšpektorica. 14. Zdravstveni inšpektorat. RS.

Zapisnik 47 seje Sveta KS 15 11 2018 - KS Solkan

http://www.solkan.si/file/download/189_ce7b02d5dd87

1 jan 2019 ... Na MONG naj se poda pobuda za ureditev vseh degradiranih območij (SIA, Dinos). Sklican je bil sestanek Komisije za okolje in prostor KS.

Načrtovanje nasledstva in opredelitev ključnih kadrov v - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_ivancic-maja.pdf

POVZETEK. Načrtovanje nasledstva in opredelitev ključnih kadrov v podjetju Elektro Celje d.d. ... Slika 5.5: Število zaposlenih glede na status zaposlitve .

smernice za uresničevanje vključevanja ključnih kompetenc v ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/Smernice.pdf

Ključne kompetence so kot osnova vseživljenjskemu učenju prepoznane povsod v razvitem svetu. Evropski parlament in Svet sta leta 2006 objavila Priporočilo ...

Zapisnik 15. seje Sveta KS Čepovan, ki je bila 23.5.2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018061114343864

23 maj 2018 ... Odsotni: Mrak Kristjan. 1. točka- KRAJEVNI PRAZNIK. Krajevni praznik 2018-ker bo v soboto, 08.09. spet rally Nova Gorica in robinova zabava, ...

8. 10. 2018 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_obcinski_svet/Gradiva/Gradivo_31._seje_OS_15.10.2018.pdf

8 okt 2018 ... (9) V primeru urejanja novih asfaltnih in tlakovanih površin s površino, večjo od 3000 m2, se zagotovi predhodna preveritev vplivov na vodni ...

Zapisnik 39. seje Sveta KS Solkan, ki je bila 22. 2. 2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018052312501972

39. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v četrtek, 22. februarja 2018, ... Poda naj se pobuda za ureditev vseh degradiranih območij (SIA, Dinos).

5. 6. 2018 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev, ki je bila v če

http://www.osmjc.si/files/2017/10/osnutek_zapisnika_2_seje_sveta_starsev.pdf

5 jun 2018 ... ... nosili v šolo delovne zvezke in učbenike, šolske torbe so bile res težke. ... K točki 3 č) Vesna Müller: Ali je pravilno, da učenec pri ustnem ...

Zapisnik 44. seje Sveta KS Solkan, ki je bila 16. 7. 2018

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2018112615255263

26 nov 2018 ... Svet KS Solkan je bil seznanjen o vsebini končnega besedila ... Za pripravo katastra plošč in spomenikov v Solkanu naj se vpraša OS Solkan.

12. seja sveta TNP, 19. 9. 2018 - Triglavski narodni park

https://www.tnp.si/assets/Javni-zavod/Informacije-javnega-znacaja/Seje-sveta/12.-seja-sveta-TNP-19.9.2018-VABILO-Z-GRADIVOM.pdf

Šavorn, Jože Skumavec, Zora Završnik Črnologar, Branko Žiberna. Odsotni: Vojko Bernard, dr. Ivan Kos, Bogdan Janša, Gregor Meterc, Marko Miklavič, Tomaž.

pridobivanje ključnih kadrov v podjetju - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Birman-Forjanic-Zdenka.PDF

Pridobivanje ključnih kadrov v podjetju – primer podjetja Akrapovič. 30. Pri notranjem kadrovanju ima kadrovska služba podjetja ponavadi že vse podatke o.

Upravljanje ključnih kadrov v izbrani zavarovalnici - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_cimerman-anja.pdf

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Anja Cimerman. Mentor: doc. dr. Andrej Kohont. Upravljanje ključnih kadrov v izbrani zavarovalnici. Magistrsko delo.

Osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=261064

Kompetence so v tem dokumentu opredeljene kot. »...kombinacija znanja, spretnosti in odnosov...«, ki ustrezajo okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, »ki jih ...

Z A P I S N I K – druge seje Sveta staršev v šol. letu 2017 – 2018

https://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2018/05/Z-A-P-I-S-N-I-K-druge-seje-Sveta-star%C5%A1ev-v-%C5%A1ol.-letu-2017-2018.pdf

Barbara Avbelj. Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Goran ... Štebih, Damjan Malgaj, Petra Hiršel Horvat, Darja Copot. Na začetku 2. seje je bil predlagan in ...

Zapisnik 1. seje sveta staršev 18.10.2018 - Kranjski vrtci

http://www.kranjski-vrtci.si/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-1.-seje-sveta-star%C5%A1ev-18.10.2018.pdf

Tomo Triller, Katarina Čarman, Anja Bitenc, Aleš Hostar, Saša Stojimirović, Mihael ... Guna. 53 za/o proti/0 zadržanih. Sklep 7/1/2018-19. Starši so soglasni, da ...

Povzetek 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018-19

http://www.os-mojstrana.si/userfiles/images/Datoteke/Povzetek%201%20seje%2018-19.pdf

Povzetek 1. seje Sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana in Vrtca pri OŠ 16. ... leto so Mojstrančani dobili smučarske karte za smučišče v Mojstrani, učenci iz.

25. 4. 2018 ZAPISNIK 27. seje Občinskega sveta ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/131885ZAPISNIK-27.%20seja.pdf

25 apr 2018 ... temveč podjetje Vilboss, ki je to zemljišče oddalo v najem koncesionarju – op.p.). Mitja Starman je pojasnil, da prodaja ni bila opravljena tik ...

21. redna seja občinskega sveta dne 17. aprila 2018 Gradivo za 17 ...

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/21.%20redna%20seja/17.%20TOCKA.pdf

28 mar 2018 ... Nadzidava ordinacij za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica« ... Zobozdravstvo je v I. nadstropju stavbe B, ortodont je v pritličju stavbe B ...

21. redna seja občinskega sveta dne 17. aprila 2018 Gradivo za 8 ...

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/21.%20redna%20seja/8.%20TOCKA.pdf

21 mar 2018 ... objektov, ograj ali elementov zunanje ureditve, ki bi okrnili preglednost ... a) enostavne, moderne in obložene z lahko, ne svetlečo fasadno oblogo (aluminij, steklo ... (4) Najvišja dovoljena višina ograje je 2 m, razen v primerih ...

22. redna seja občinskega sveta dne 27. junija 2018 Gradivo za 17 ...

https://www.slovenska-bistrica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/123/22.%20redna%20seja/17.%20TO%C4%8CKA.pdf

29 maj 2018 ... Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ... Pikapolonica, Specialna olimpijada, Novoletni bazar, Zbiranje odpadnega papirja, ...