6 - Lex Localis

21 okt 2016 ... 6 Polog gotovine na račun proračunskega uporabnika ... 7 Dvig gotovine z računa proračunskega uporabnika ... Izplačilo POS (Diners Club).

6 - Lex Localis - Sorodni dokumenti

RRP - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/fb22efb7-1734-4d27-b1e1-6794cb631b50/634429787140000000_IN%20RRP%202010-2012%20Pomurske%20regije%20%28verzija%202.7%29.pdf

31 jul 2011 ... Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci,. Šalovci, Tišina ... WOLFORD AG, vodilnim proizvajalcem ţenskih nogavic, je podpisana pogodba o izgradnji ... sicer za zaposlitev petdesetih oseb v roku treh let. Podjetje ...

2 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/54ce7724-03fd-4739-a553-c88fa50bb424/635675336936031414_T11_2_Izvajanje%20NMP%20prilogi-dopisa.pdf

je organiziran razpored za delo v urgentni ambulanti med tednom od 7-20 ure, čeprav ... dežurno službo, ki bi zagotovila 2 zdravnika- enega za ambulanto in enega za ... Sevnica. Litija. Kamnik. Cerknica. Logatec. Ribnica. Zagorje. Lenart. Si.

1 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/b0ce41ba-dae5-4401-b64a-45b651824e6f/636082445483615182_2_2_DIPP_Posodobitev%20nogometnega%20igrisca.pdf

smučarsko skakalnico). Vir: www.nadlani.si, avgust 2016. V Športnem parku Mirna se nahajajo: - glavno nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče (50 x ...

3 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/99d16e73-ff4d-4810-9c6b-fc328fcc451d/1910842026746302617_11%20zakljucni-racun-zadnji_001.pdf

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Borovnica. 4. ... Občina je v letu 2018 prodala zemljišče na Zalarjevi cesti, pri trgovini Kocka in v ...

6 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/05cd39dd-e2ea-4bd3-8362-16a9aad82036/6997788818341912618_6.6.pdf

21 okt 2016 ... 6 Polog gotovine na račun proračunskega uporabnika ... 7 Dvig gotovine z računa proračunskega uporabnika ... Izplačilo POS (Diners Club).

5 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/a24e451e-9b0e-44ec-93a0-a65fc47dd0ec/3184815783349384122_Zapisnik%203%20seje%20Sveta%20ZD%20Trebnje.pdf

TREBNJE. GOLIEV TRG 3,. 8210 TREBNJE. Tel: 07 34 81 740. Fax: 07 34 81 769 ... Obravnava in sprejem programa dela s finančnim načrtom 2019. 8. Sklepanje ... Aktivne časovne razmejitve so v naprej plačane naročnine revije Medicina.

4 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/11a1c3ec-383d-4cf0-81ab-71363534d515/635857872353195910_2.G.%20Kadrovska%20zadeva-priloga2.pdf

Dejavnost. Mladinska prenočišča, hoteli, turistična dejavnost ... Turistična agencija, mladinska prenočišča. Delovno ... Kompas Holidays, Potepuh, Sajko, Palma.

C9 a - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/6457a1f8-b667-471f-9523-6ad3b46e1c76/637096899254122474_6.%20Odlok%20OPPN%20Zgornje%20Bitnje-grafika.pdf

7 nov 2019 ... odg projeklant BOIU! ULCAR UnII, dIp! ,n~ itrll ZAPS Q.oI15A sodelallci Vera RUTAR, poobla arh ZAPS 9090. Mlto ?USTOVRH BENDA dlpllnt ...

• E: [email protected] - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/52122a0d-a4e8-49a0-9a26-61aacab7b10a/636331122022330591_8.%20Sklep%20o%20dol%20cene%20vrtec%20Duhec.pdf

8 jun 2017 ... 22, Kranj, (v nadaljevanju: zasebni vrtec), za opravljanje javnega sluzbe na ... vrtca in javnega vrtca v visini 1,05 € bo Mestna obcina Kranj krila.

Na podlagi 18 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/057b3c60-bc92-47cb-b9c3-5f202256e442/5967_Premozenjska%20z.%20B%20-%20Prenos%20upravljanja%20strelisce%20Struzevo.pdf

ki ga uporablja ŠD Predoslje za streljanje na glinaste golobe v duhu dobrih odnosov med souporabniki. 3. Navedba in opis stvarnega premoženja. Predmet ...

LTO SotoĊje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/c350290d-4962-454f-ae00-6ffa3882e9f5/635312566905514092_5.6k.pdf

13 nov 2013 ... LTO Sotočje, zavod za pospeševanje razvoja turizma, je 15. 7. 1999 ustanovila Občina. Tolmin. Decembra 2001 se je kot soustanoviteljica ...

gradivo - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/c1807217-e6ac-487a-b227-6060b80103e3/3816747631631162760_AD%2015%20-%20PREDLOG%20SKLEPA%20O%20POTRDITVI%20DI-IPa.pdf

13 sep 2016 ... 2 Program sodelovanja Interreg V-A Slovenja - Hrvaška je odobrila ... Občina Radenci odločila pristopiti k izvedbi projekta - izgradnji PZA.

povezava - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/34fb3231-c060-4c13-b67a-f1106e49ac62/636893583762654489_Sklep%20o%20imenovanju%20pooblascenca%20za%20IJZ%20Hren%20-%201.3.2019.pdf

OBČINA OPLOTNICA. Občinska uprava. Goriška c. 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: [email protected]. Na podlagi prvega ...

[email protected] S - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/827aad1c-bf7f-4609-99d8-d566bd593ec4/1273702558679556301_1.%20Potrditev%20zapisnika%202.%20seje%20MS%20MOK,%2030.1.2019-dobesedni.pdf

30 jan 2019 ... 4. točka: Imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ... neka številka, ki po mojem ne drži, pa Komisija za finance, kolikor vem, niti ni.

Untitled - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/36d6504f-4367-4889-bede-5abbe5f35eda/7005898054653503768_14.6.Oddaja%20stanovanja%20v%20najem%20Zdravstvenemu%20domu%20Tolmin.pdf

Pripravila: Kristina Rutar Gabršček, svetovalka za stanovanjsko gosp. in civilno zaščito. Janja Bičič, vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance.

glasovnica - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f6cedb3f-0183-4bd1-8a81-11853d712a3d/634671516285187500_GLASOVNICA%20_RRA.pdf

Milan Osterc. Rojstvo: Poklic: pravnik notranjih zadev. Delo, ki ga opravlja: invalidski upokojenec. Stalno bivališče: Predlagatelj: Lokalna razvojna fundacija za ...

Priloga - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/3e0316a4-40e2-446c-8bd5-605bde15fa29/634934148630468750_Pravilnik%20o%20varstvu%20osebnih%20podatkov%20-%20priloga.pdf

Trg svobode 9, 8290 Sevnica. Matična številka: ... Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, DURS, notar, GURS, izvajalci geodetskih postopkov ...

poročilo - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/1fdd2397-a3ed-441f-887f-ff5a7424bfed/2544810359278275469_Tocka%204_1%20-%20Porocilo%20o%20uresnicevanju%20sklepov%20in%20aktivnosti%20-%20porocilo%20Semiska%20ohcet.pdf

kuhinja Dan kuchen, polete s padali, vinogradnike, modelarsko društvo. Izlet okoli Semiča je ... MAŽORETNEGA KLUBA TAKT NOVO MESTO od trškega jedra ...

Stevilka - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2a5c4f70-5a8c-40d7-9c32-44e3bb5a1b62/1909537503032866042_Okvirni%20terminski%20plan%20sej%20mestnega%20sveta%202017,%202018.pdf

2017. • 25. januar. • 22. februar. • 22. marec. • 19. april. • 24. maj. • 21. junij ... Polna luna fez 26 dni I Trenutna mena : 80 %. Sonce danes: 07:11 -16:22.

Na podlagi 27 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/320a1b49-79a6-4d6f-9116-1cbb9d38a523/633608134141875000_OPPN%20Loke%20I.%20OBRAVNAVA.pdf

3 nov 2008 ... vzhodu lokalna cesta Loke – Gamberk – Zaloka z individualno stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu sklop individualne stanovanjske ...

[email protected] • S - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/0c3e2604-86d1-4d77-a4e7-f29a6ba53790/636403682530304640_1.%20Potrditev%20zapisnika%2029.%20seje%20MS%20MOK,%2021.6.2017.pdf

29. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne ... Glede kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža ga je zanimalo, v čem je prišla ta podražitev.

zapisnik - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/11c7e942-fcff-4581-a030-9e3685eee3bc/637056872707606740_2%20potrditev%20zapisnik.pdf

02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-pošta: [email protected]. Datum: 28. 3. 2019. Ura: 17.00. ZAPISNIK. 3. redne seje Občinskega sveta Občine Oplotnica, ...

gradivo 1 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/cbbe970a-7f8e-4917-87ea-8c68aad71b83/3173097789200000000_6.%20Koncesija%20za%20opravljanje%20javne%20zdravstvene%20dejavnosti.pdf

6 jan 2012 ... Koncesijsko dejavnost zobozdravstvenega varstva odraslih bo Prenadent d.o.o. opravljal z Natašo Prebil, dr.dent.med. in Heleno Vrabec, ...

Spoštovani - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/e978cb94-8fb3-4a08-a515-c905293fe0ae/2730_Gratel%20-%20Gradnja%20kabelske%20kanalizacije.pdf

14 jan 2005 ... kabelske kanalizacije, ki jo želi zgraditi podjetje Gratel v MO Kranj obsega 12 faz tako, da bi gradnja potekala po segmentih in bila izvedena po ...

04 237 31 06 • E: [email protected] - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2a5c4f70-5a8c-40d7-9c32-44e3bb5a1b62/1273037117187904797_1.%20Potrditev%20zapisnika%2033.%20seja%20MS%20MOK,%2020.12.2017.pdf

Z A P I S N I K. 33. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo, dne 20.12.2017 ob 16.00 uri v ... Eurospin do Planet Tuša. - Opozorila je ...

Številka: 032-02/06-25 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/ed883609-12a4-4db2-9b29-202634d6afd2/636301815960000000_06_Obrazlozitev-delovanje-Radio-Gorenc.pdf

10 maj 2017 ... 3 spremembo frekvence na 89,1 FM. Radio Gorenc da vlogo za zamenjavo frekvenc, kar je skladno s priporočili tehničnih strokovnjakov in ...

občina prevalje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/ab397614-1042-4b1e-8e0e-a85282629357/1271789957830594396_tc%2011.%20-%202%20Novelacija%20DIIP_%20kot-%20Lese_28%20%202015.pdf

občine. LOKACIJA INVESTICIJE. Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija. Koroška statistična regija. Občina Prevalje katastrsko območje Leše, Zagrad:.

zeu - družba za načrtovanje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/d3283bab-2360-43d5-a0b1-bee5969c50cb/1909919097534585048_4_SDZN_Turopolje_povzetek_obrazlozitev%20nacrtovalca.pdf

... za obrtno cono Turopolje 1 (naprej SD_ZN) bodo izdelane v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Ur. list RS št.

občina piran - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/ecf2cee8-ad92-4787-b7f5-3bf520089636/636302024642117824_zapisnik%2019.%20redne%20seje.pdf

26 apr 2017 ... območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled ... premoženja – Občina Piran/Moravia steel nepremičnine d.o.o.,. 7.

ZPrCP_oktober 2019 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/a203ff7f-e924-4772-adb5-ddc2dd517ede/637112328596438738_ZPrCP_oktober%202019.pdf

Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/. Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B. 1. 1.2. Pristojnosti in ...

RIC_plan_poslovanja_2007_ POTRJEN_150307 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/58fe46cf-2d6e-49cd-b590-c98972f661d2/633126963522187500_RIC%20Bela%20krajina%20-%20plan%20poslovanja%20za%202007%20-%20k%207.%20tocki.pdf

septembra ob svetovnem dnevu turizma (celodnevno obratovanje TIC-ov ob ustrezni povečani aktivnosti promocije le-teh). IV. Krajinski park LAHINJA. Vrsta in.

USKLAJEN PREDLOG - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/9c274bd7-bf1f-4263-9cd9-c6784cad06c5/3182417500680735252_tc%2006%20-%20OPPN_Rozej_Strazisce_U_predlog_2017_11.pdf

IVAN ROŽEJ, STRAŽIŠČE 8, 2391 PREVALJE ... e-pošta: [email protected]. 2 ... Območje OPPN se nahaja na območju naselja Stražišče in je razdeljeno na ...

občina« in »župan« - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/b6e48b1e-168b-4009-b330-47b187c2f450/633239991130780000_Grafenauer_4-2006.pdf

naših tleh ustanovili Francozi v času Ilirskih provinc kot enote (občine) za izvajanje ... rodbin pod eno streho, združenih po krvnem sorodstvu, ki so imele skupno.

občina benedikt - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/9a37721a-df97-4582-a413-2f841c69c133/636904814200000000_02%20Tc%201_Zapisnik.pdf

Na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno ... Od trgovine Mercator do picerije Trsek bi bilo potrebno očistiti potok Trstenik, ker ...

Tržič, 23/11-2010 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/db5961b4-2ed8-4845-adc4-22b596d67e5b/636603440840000000_01_Zapisnik-30-seja.pdf

28 mar 2018 ... Marjan ŠPEHAR, Marjan VETERNIK, David AHAČIČ, Mojca ČADEŽ, Uroš RIBIČ, Andreja. POTOČNIK, Andrej FRELIH in Klemen BELHAR.

komunala kranj - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/e146aeb8-2fbf-4241-9792-cbbf39bebc92/1902972134240000000_11.%20Uskladitev%20pravnih%20aktov_%20hitri%20postopek_priloga%202.pdf

odvetnik Rajko Vrečer, notarka Marija Murnik, predsednica nadzornega sveta mag. Alenka Bratušek, namestnik predsednice nadzornega sveta Branko. Mesec ...