ISIS oktober 2008 - Zdravniška zbornica Slovenije

1 okt 2008 ... Matjaž Rode, Sabina Markoli. ○. Ali lahko ... Slovenije • Urška Gantar Rott, dr. med., ... »KRITIČNO BOLAN IN POŠKODOVAN OTROK.

ISIS oktober 2008 - Zdravniška zbornica Slovenije - Sorodni dokumenti

ISIS oktober 2008 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2008/isis-oktober-2008.pdf?sfvrsn=667b2936_2

1 okt 2008 ... Matjaž Rode, Sabina Markoli. ○. Ali lahko ... Slovenije • Urška Gantar Rott, dr. med., ... »KRITIČNO BOLAN IN POŠKODOVAN OTROK.

ISIS april 2008 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2008/isis-april-2008.pdf?sfvrsn=157b2936_2

23 apr 2008 ... prof. dr. Dušan Šuput, dr. med., dekan. Lavričeva priznanja za študijsko ... Miha Debevec l. Pljučni rak ... 12.20 Petrovska Sesova I, Kinouchi A,.

ISIS december 2008 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2008/isis-december-2008.pdf?sfvrsn=1b7b2936_2

1 dec 2008 ... dejavnosti so praviloma gostje lokalov in igrajo na igralnih avtomatih zunaj ... tudi študentska mladostna neposrednost. Morda bo med ... Prehrana ima fiziološke in ... imenik avstrijske Koroške ter v okolici Grab- štanja našel ...

ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2007/isis-oktober-2007.pdf?sfvrsn=1a7a2936_2

7 okt 2007 ... Katja Žlajpah, u. d. i. a.. RAČUNALNIŠKA POSTAVITEV ... n. Boštjan Novšak, Alenka Novšak ... Boštjan Lanišnik, Oddelek za ORL in CFK, UKC ...

ISIS oktober 05.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2005/isis-oktober-2005.pdf?sfvrsn=d27f2936_2

5 okt 2005 ... 24. ISIS l oktober 2005. Od 2. do 9. julija 2005 se je pod vročim ... Kolo skupno. Gorsko kolo. Jana Ambrožič. 4. mesto 1. mesto ... Tudi podjetja, kot so Hervis, Finira, ... Otroško zobozdravstvo in ortodontija sta se razvila v ... Par ti ci pa ting in the ne go tia tion of col lec ti ve con tracts, and agre eing them.

ISIS oktober 2010 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2010/isis-oktober-2010.pdf?sfvrsn=53852836_2

16 okt 2010 ... za uvrstitev projekta DM za pridobitev evropskih sredstev, ... lahko prosto vrtimo, običajnih slik v različnih projekcijah ne potrebujemo. ... Ta dokument/dogodek je del projekta »Razvijanje smernic za or- ganizacijo Evropskega ...

ISIS oktober 2011 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2011/isis-oktober-2011.pdf?sfvrsn=88862836_2

15 okt 2011 ... MALI OGLASI. Prodam poslovni prostor v centru. Maribora v velikosti 127 m² s ... Malokalibrska puška. 1. mesto: Vesna Mele, Branko Košir.

ISIS oktober 2001 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2001/isis-oktober-2001.pdf?sfvrsn=75732936_2

1 okt 2001 ... datke {ifrirano po{iljali v novo opredeljeni “Center za izmenjavo po- datkov” “CIP” ... Danica Rotar Pavli~, dr. med., akad. prof. dr. Jo`e Trontelj ...

ISIS oktober 2009 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2009/isis-oktober-2009.pdf?sfvrsn=71842836_2

1 okt 2009 ... uvrstita Archimed, d.o.o., in Barsos –. MC, d.o.o.. Zdravstvenemu domu Koper se dodatno. • nameni 0,5 tima kurativne dejavno- sti dispanzerja ...

ISIS oktober 2003 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2003/isis-oktober-2003.pdf?sfvrsn=4a7d2936_2

1 okt 2003 ... 83/22. 8. 2003. Spletna stran Zdravni{ke zbornice Slovenije ... mi je, da si pogosto hodila na Kofce, nekaj ur pe{ hoje pod Ko{uto, ne le zaradi ...

ISIS oktober 06.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2006/isis-oktober-2006.pdf?sfvrsn=24792936_2

6 okt 2006 ... dravnikov, odbora za zobozdravstvo in v koordinaciji zasebnih zdravnikov predstavljam ... V skupščini imamo zobozdravniki 21 poslancev od skupaj 109, zato ... nje čeljusti naprej lahko še dodatno aktivira, ... preoblikuje se sklepna jamica čeljustnega ... Cacciafeste, smo pacientki očistili zobna loka s.

ISIS-07-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-07-19.pdf?sfvrsn=64f13136_2

1 jul 2019 ... Matevž Gorenšek. Prepričan ... Dr. Matevž Gorenšek, dr. med., ... Forum. 26 Komentar k zapisom. Marjan Kordaš. 26 Pasti dentalnega turizma.

ISIS-08-18 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-08-09-18.pdf?sfvrsn=85fd3336_2

1 avg 2018 ... na koncu sva za to, počitniško številko revije, ki bo ... stvene zavode z meglo pavšalov in letnih planov ... dovažal z malo prikolico, ki jo je fičko.

ISIS-01-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-01-19.pdf?sfvrsn=bcdb3236_2

1 jan 2019 ... moč in čarobnost.” ... oceno obravnavanega področja medicine v ... medicine. Specialist intenzivne medicine. Specialist interne medicine.

ISIS-02-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-02-19.pdf?sfvrsn=44043236_2

1 feb 2019 ... pripravili izobraževanja o komunikaciji, profesi- onalizmu in etiki. Vsa ta izobraževanja so za člane zbornice brez kotizacije, imajo pa ovredno-.

ISIS-11-18 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-11-18.pdf?sfvrsn=4b5f3336_2

1 nov 2018 ... Boris Sapač, dr. dent. med., Zobozdravstvena ambulanta Rače. Po podatkih članstva ... Prof. dr. Ingrid Milošev, univ. dipl. inž., Ortopedska bolnišnica Valdoltra. V Ortopedski ... kraj: ZREČE, Terme Zreče št. udeležencev: 50.

ISIS-05-18 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-05-18.pdf?sfvrsn=d3542c36_2

1 maj 2018 ... je dojk: prof. dr. Uroš Ahčan, dr. ... mojster zena Shunryu Suzuki v ... Uroš Bele, dr. med., specialist urologije, izpit opravil s pohvalo 15. 9. 2017.

ISIS-06-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-06-19.pdf?sfvrsn=8abc3136_2

1 jun 2019 ... orl. (1940–2018). Breda Breznik Farkaš. 61 Ivana Wostner Kološa, dr. med., spec. int. ... pri pošti 1102 Ljubljana. Kolofon ... Onkološkem inštitutu Ljubljana, od leta. 2018 je ... so zdravnice specialistke, ki delajo s koncesijo.

ISIS-12-18 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-12-18.pdf?sfvrsn=19803236_2

1 dec 2018 ... (največkrat angleški), ali pa ponovno dosledno uporabljati latinščino. Taka latovščina, ki jo uporabljamo sedaj, vnaša v naš jezik samo zmedo ...

ISIS-12-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-12-19.pdf?sfvrsn=a6c83036_0

12 dec 2019 ... Notar, Nina Gošnjak, Marko Notar) objavili zelo zanimiv poskus diagnostike ... Brezovica pri Ljubljani kjer najdete seznam in osnovne ...

ISIS-1-20 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2020/isis-01-20.pdf?sfvrsn=2df43036_2

1 jan 2020 ... ź polni delovni čas; 40 – urni delovni tednik v skladu s Planom izrabe delovnega ... Muller I, Kordonouri O, ... 3,41 % do 4,0 %) in OE Kranj (od.

ISIS-10-17 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2017/internet-isis-10-17.pdf?sfvrsn=2

1 okt 2017 ... predlagamo operativno zdravljenje zara di nevropatskih ... na mesta izvoli na osnovi kandida ... zvezi s sodo bikarbono je jasno: soda.

ISIS-11-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-11-19.pdf?sfvrsn=2a13036_2

15 nov 2019 ... umira velika večina ljudi – ko zdravnik svojcem ... dežurni. Zaradi malo več zaslužka so naše plačilne liste na občini ... organizator: SB Ptuj,.

ISIS-03-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-03-19.pdf?sfvrsn=ac103236_2

3 mar 2019 ... Ljubljana, [email protected] ... zasebnike s koncesijo in zaposlene v ... 01 522 39 11, 041 958 334, E: orl.izobrazevanja@gmail.

ISIS-10-19 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2019/isis-10-19.pdf?sfvrsn=677d3136_2

1 okt 2019 ... dr. med. Člani: Dušan Senica, dr. med.,. Ana Veternik Debeljak, dr. med., Marko Mlinarič, dr. med., Goran Berghaus, dr. med., prim. Jana Govc.

ISIS - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-02-18.pdf?sfvrsn=4de22c36_2

1 feb 2018 ... Žarković - Gjurin. Ob govornem delu protetičnega simpozija je ... obogatil pevec Danilo Lukan. Njegov repertoar je obsegal slovenske in tuje.

ISIS-06-18 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-06-18.pdf?sfvrsn=78722c36_2

1 jun 2018 ... Milan Kokalj. 01 30 72 172 [email protected]. Gmail. 1. V Gmail nastavitvah izberite zavihek “Filtri in blokirani naslovi” in kliknite gumb ...

ISIS - 04 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2018/isis-04-18.pdf?sfvrsn=6a212c36_2

1 apr 2018 ... no vozi iz Ljubljane. ... Slovensko združenje za klinično prehrano, ZD Ljubljana Šiška. Zapis Silvane Popov, dr. med. ... pokončala zobno miško.

ISIS-11-2017 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2017/isis-11-17.pdf?sfvrsn=e33c2d36_2

30 okt 2017 ... Teja Lipovšek Motore, dr. med., specialistka družinske medicine, izpit opravila 13. 6. 2017. Dr. Mojca Lunder, dr. med., specialistka interne ...

ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2004/isis-maj-2004.pdf?sfvrsn=827e2936_2

1 maj 2004 ... Katja Kovač, Miran Križančič, Sandra Ma- nojlovič, Domen Plut, Mircha Poldrugovac,. Ajda Skarlovnik, Blaž Vrhnjak n. Elizabeta Bobnar Najžer.

ISIS-03-2017 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2017/isis-03-17.pdf?sfvrsn=2

21 mar 2017 ... se bo lahko borila za izboljšanje razmer za naše delo. Zbornica ... vsem bolnikom omogočili brezplačne pripomočke ... klavirsko tekmovanje. So nas pa ... nik postavlja note. ... koncu za presenečenje zaigrala na harmoniko.

ISIS-06-2017 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2017/internet-isis-06-17-v2.pdf?sfvrsn=6

24 feb 2012 ... d. o. o., Diagnostični center Murgle,. Zavod za ... svetoval, naj ga napotim na CT trebuha s ... ginekološki ultrazvok trebuha pa benigno tvorbo.

ISIS Maj 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2008/isis-maj-2008.pdf?sfvrsn=7d7b2936_2

8 maj 2008 ... madina, dr. med., SB Celje • Mojca Kopše. Berčič, dr. med., ZD dr. Adolfa Drolca Ma- ribor • Akad. prof. dr. Marjan Kordaš, dr. med., upokojeni ...

ISIS maj 2007 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2007/isis-maj-2007.pdf?sfvrsn=77a2936_2

7 maj 2007 ... Zvone Rudolf. Petra Vodopivec. Iva Urbanič. Odmor s kavo. A. Dvořak: Klavirski kvintet v A-duru op. 81. Allegro. Dumka. Fusiant (Scheizo).

ISIS-02-2017 - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/isis/2017/isis-02-17.pdf?sfvrsn=2

1 feb 2017 ... dr. med., zdravnik z veliko začetnico. Polonca Steinmann. Medicina. 46 Barvni trak za hiter izbor opreme ... raziskovalnega dela usmerjenega v pravočasno odkrivanje ... na gradu Fužine tik pred polnočjo. Že 11. koncert v ...

ISIS avg-sep 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/ISIS/2007/isis-avgust-september-2007.pdf?sfvrsn=327a2936_2

22 sep 2007 ... Opravljen zaključni izpit jim sicer ne bo zadostoval za pridobitev licence, strokovno pa bodo enakovredni ... Izvaja Zdravniški komorni klavirski sekstet Pro medico: ... Načrtujem, da bomo imeli boljši pregled in mogoče tudi boljši ... vozniški izpit B-kategorije. ... I. nadstropju TPC Murgle,Cesta v Mestni log 55,.