Posebni pogoji KK 53 Razširitev kritja za imetnika psa - Grawe

Vrata so lahko iz masivnega lesa, kovinska ali posebna protivlomna. Stekleni del ... zračno plovilo prebije zvočni zid pri tem pa tako nastali nadzvočni udarni val.

Posebni pogoji KK 53 Razširitev kritja za imetnika psa - Grawe - Sorodni dokumenti

Posebni pogoji KK 53 Razširitev kritja za imetnika psa - Grawe

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Property/Home/2019/POSEBNI_POGOJI_GRAWE_DOM.pdf

Vrata so lahko iz masivnega lesa, kovinska ali posebna protivlomna. Stekleni del ... zračno plovilo prebije zvočni zid pri tem pa tako nastali nadzvočni udarni val.

splošni pogoji za razširitev garancije proizvajalca - SKB

https://www.skb.si/document-download/74-triglav-razsiritev-garancije-proizvajalca-splosni-pogoji

opremo (bela tehnika, elektronika in zabavna elektronika), kupljeno izključno z zavarovano kartico, ki jo je izdala SKB d.d.. 2. Garancija zagotavlja plačilo:.

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA ETAŽNE LASTNINE - Grawe

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Property/Home/2019/EW_standard_2019.pdf

Predmet zavarovanja so izključno v polici navedena etažna lastnina in stvari, ki so v lasti zavarovalca in služijo privatnemu namenu. 2. Zavarovane stvari:.

Splošni pogoji za zavarovanje GRAWE MOBIL PLUS ... - cloudfront.net

https://dzuqxtpzvt1cb.cloudfront.net/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Car/Grawe_Mobil_PLUS_2017.pdf

40 iz Republike Slovenije ali 386 1 425 63 25 iz tujine. 1. člen. Servisni center GRAWE MOBIL. (1) GRAWE zavarovalnica d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica) s ...

splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska - Grawe

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Car/AK_2017-1.pdf

Izrazi, navedeni v teh pogojih, pomenijo: zavarovalec oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in se zaveže plačati premijo; zavarovanec oseba ...

splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska - GRAWE ...

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Car/AK_2017-1.pdf

stopnja po Beaufortovi lestvici);. 11) toče;. 12) snežnega plazu. Snežni plaz je ... opravi popravilo pri rednem ali periodičnem pregledu zaradi vzdrževanja;.

posebni pogoji - Total TV

https://totaltv.tv/Binary/20421/

23 jan 2018 ... a) Satelitska oprema obsega nujno opremo, ki je potrebna za uporabo storitev TOTAL TV in obsega: digitalni satelitski sprejemnik Total TV, ...

Letak GRAWE SPAR 2018.cdr - Grawe osiguranje

https://www.grawe.ba/fileadmin/grawe_ba/Leci/Letak_GRAWE_SPAR.pdf

SPAR: Štednja za budućnost. GRAWE osiguranje d.d.. Međunarodno iskustvo i karakter GRAWE-a predsta- vljaju jamstvo da se s Vašim povjerenjem raspolaže ...

Posebni dogovor – Pogoji paketa T4 20M

https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/files/files/uploads/article/posebni_dogovor_-_pogoji_paketa_t4_20m_veljavni_od_20._06._2014_0.pdf

T-2 d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: T-2) uporabnikom, ki bodo naročniško pogodbo sklenili ... spremenil v paket T4 20M na način, da jim bo od spremembe naprej ...

posebni pogoji akcije «popust 300 eur« - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2413049/POSEBNI_POGOJI_AKCIJE_POPUSTI_SEP12_A4_LR.PDF.pdf/7cd7c7b9-fb49-40a3-ab5b-9504355a906d

v obliki popusta -300 € za nakup naprave iz ponudbe trgovin Big Bang, iSpot ali ... Si.mobilov naročniški sektor (Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana), ...

posebni pogoji paketov eon - Telemach

https://telemach.si/Binary/12694/

Predplačniški uporabnik je dolžan za plačilo uporabiti ustrezno plačilno sredstvo (praviloma plačilno ali kreditno kartico) izmed plačilnih sredstev, ki jih za ...

Posebni pogoji Posebne ponudbe A1 NOW

https://www.a1.si/documents/10179/2451178/posebni_pogoji_posebne_ponudbe_a1_now.pdf/fcd7c716-34ad-4359-82ed-db9269d03002

7 mar 2018 ... A1 SVOBODNI 20 GB, A1 Hitri net M, A1 Net 30 GB, A1 ORTO TRIPSTER , A1 ORTO GIGASTAR, A1. Orto 15 GB, A1 ORTO EU ali A1 ORTO ...

Posebni pogoji paketov Dodatni - A1

https://www.a1.si/documents/10179/3379429/A1_Posebni pogoji ponudbe za Dodatni A1 GO%21.pdf/b89a8d13-f419-4f7b-b185-36c0afd9d572

18 sep 2018 ... Paket Dodatni: je naročniški paket, ki je na voljo Naročnikom Nosilnega paketa in za katerega vel- jajo: (i) souporaba nacionalnih količin za ...

Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

https://www.bob.si/upload/arhiv/Splosni%20pogoji%20mojBOB%20%28veljavni%20do%20vkljucno%2014.05.2013%29.pdf

storitve moj bob ter pravice in obveznosti Si.mobila in uporabnika storitve moj bob ... Razčlenjeni račun: je račun za opravljene bob storitve in za zaračunane ... Telemach d.o.o. sklenjeno storitev EON Transact MegaPOS, ki je vmesnik za ...

Posebni pogoji - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/390749/Posebni pogoji za zavar. stan. nepr. in premi%C4%8Dnin %28DOM 2018%29_3.8.2018.pdf/2564b408-a914-6709-9a43-06f646fc54a3

Merkur zavarovalnica d.d.. Predmet zavarovanja ... sanitarna keramika (lom) doplačilo (500 EUR) ... doplačilo (ZV) odtujitev zunanje enote toplotne črpalke.

Posebni pogoji za uporabo SoftNET mobil

https://softnet.si/f/docs/mobilna_telefonija/Posebni_pogoji__SoftNET_mobil_2.pdf

tujih operaterjev, s katerimi ima Telekom Slovenije sklenjene pogodbe o gostovanju. • Pogoji delovanja in uporaba mobilnih storitev v omrežjih tujih operaterjev ...

POSEBNI POGOJI ZA KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ...

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/Obrazci/Posebni-pogoji-za-kolektivno-nezgodno-zavarovanje.pdf

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljevanju: Splošni pogoji) in ti Posebni pogoji za kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih (v ...

POSEBNI POGOJI UPORABE PORTALA MOJ HoT IN APLIKACIJE ...

https://www.hot.si/Posebni_pogoji_uporabe_Portala_Moj_HoT_in_Aplikacije_Moj_HoT.pdf

10 maj 2017 ... Posebni pogoji uporabe Portala Moj HoT in Aplikacije Moj HoT (»Posebni pogoji«) določajo pravice in obveznosti družbe. HoT mobil ...

Posebni dogovor - Pogoji uporabe paketov - T-2

https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/files/files/uploads/article/posebni_dogovor_-_pogoji_uporabe_paketov-01.08.2017_0.pdf

... pogodbe za pakete T4 Start, T4 Mega, T4. Giga, T4 Tera, T3 Mega, T3 Giga, T3 Tera in T2 TV NET (v nadaljnjem besedilu: paketi) pod pogoji tega dogovora.

POSEBNI POGOJI STORITVE Wi-Fi MESH - Telemach

https://telemach.si/Binary/12740

17 feb 2020 ... Tehnična podpora na osnovni ravni vključuje spremljanje brezžičnih ... na številko centra za pomoč uporabnikom na 070 700 700 ali pisno na.

POSEBNI POGOJI ZA PROMOCIJE PAKETOV KOMBO - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2449566/Posebni_pogoji_promocije_paketov_A1_Kombo.pdf

20 apr 2017 ... c) Promocija Kombo: je posebna ponudba A1, ki zajema ... Neomejeni prenos podatkov pri naročniških paketih za mobilne storitve, iz nabora ...

Posebni pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2451178/A1_Posebni_pogoji_za_izvajanje_sirokopasovnih_storitev_hibrid_FEB18.pdf/9cf35988-ca4e-4c44-8e88-9863602d9cab

6 feb 2018 ... o Enostavne napake: so napake na posamezni Elektronski komunikacijski storitvi ... V primeru težjih napak v omrežju se rok ... Za vzpostavitev in delovanje priključka EMX je potreben telefonski priključek družbe Telekom.

posebni pogoji uporabe storitve moj si.mobil - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2413049/Posebni pogoji Moj Si.mobil.pdf/d81349ee-0af3-48b5-9fef-f64f3893cd50

www.simobil.si ali pa preko direktne povezave na https:moj.simobil.si. ... Zbirni račun je račun, ki ga Si.mobil, skladno s cenikom, Naročniško pogodbo in/ali ... UPC Telemach d.o.o. sklenjeno storitev EON Transact MegaPOS, ki je vmesnik za ...

MV-01/15 Posebni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov ...

https://www.dopolnilnozavarovanje.si/wp-content/uploads/2015/11/8APosebni_pogoji_za_nezgodno_zavarovanje_oseb_in_potnikov_pri_voznji_z_motornimi_in_drugimi_vozili_ver_4.pdf

(1) V zavarovanje so vključene nezgode , ki se pripetijo vozniku ali potnikom in delavcem v kolikor je za njih sklenjeno zavarovanje: - pri vožnji, upravljanju ...

Posebni pogoji uporabe spletnega portala Moj A1

https://www.a1.si/documents/10179/3175292/A1_Posebni_pogoji_uporabe_spletnega_portala_Moj_A1_MAJ18.pdf/9edde955-4e9a-4ea5-8c52-b829de215783

25 maj 2018 ... uporabnikom storitve Moj A1 glede pogojev, omejitev in načina uporabe storitve Moj A1. ... Zbirni račun je račun, ki ga A1, skladno s Cenikom, Naročniško pogodbo in/ali drugim ... A1 ima preko družbe UPC Telemach d.o.o..

Posebni pogoji ugodnosti A1 moja skupina

https://www.a1.si/documents/10179/3541205/Posebni pogoji ugodnosti A1 moja skupina_FINAL-converted.pdf/85a1913a-347d-438a-91d8-cf0f29979afe

2. POSEBNI POGOJI UGODNOSTI A1 MOJA SKUPINA (v nadaljevanju: Posebni pogoji) določajo pravice, obveznosti in pogoje uporabe ugodnosti A1 moja ...

Pogodba o posvojitvi psa posebni pogoji - Zavetišče Ljubljana

http://zavetisce-ljubljana.si/userfiles/petra/file/POGODBA%20pes%20posebna.pdf

je druga pogodbena stranka posvojitelj psa, ki ţeli prevzeti psa iz zavetišča in ... uradnega obrazca – Izjave lastnika o spremembi lastništva psa ter NE BO ...

Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1

https://www.a1.si/documents/10179/2442968/Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj A1_14_4_2017/8cbfa37b-5216-45e1-9202-5760d2051306

pregled naročniškega razmerja, samodejni vpis v aplikacijo, vpis v aplikacijo s ... času izvedbe avtorizacije neizkoriščeni limit porabe na kartici omogoča ...

posebni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb 02-inz-01 ... - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/300893/02-INZ-01-20.pdf/d0cfd31c-3fc8-4212-b3e1-750f1ae4c41e

POSEBNI POGOJI 1: Družinsko nezgodno zavarovanje. 1.1 Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno zavarovanje družine oz. vsaj 2 zavarovanih oseb iz ...

priloga 1 posebni pogoji za napredovanje na delovnem ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/1996-01-0113-1994-01-1685-npb1-p1.pdf

izpitom je lahko na podlagi napredovanja na delovnem mestu uvrščen v naslednje ... dodatna znanja za pravilno uporabo sistema vseh vrvi in vlakov ... Plesalec in pevec v zboru s 4-letno srednjo šolo se lahko na podlagi napredovanja.

Posebni pogoji za Premoženjsko zavarovanje - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/390749/Posebni pogoji za zavar. stan. nepr. in premi%C4%8Dnin %28DOM 2018%29_3.8.2018.pdf/2564b408-a914-6709-9a43-06f646fc54a3

za zavarovanje stanovanjskih nepremičnin in premičnin. (DOM 2018) ... Merkur zavarovalnica d.d. ... udarec lastnega motornega vozila v zavarovani objekt ali ograjo ... ga stekla (npr. zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem ipd.).

Posebni pogoji uporabe Spletnih mest www.tv.si ter tv.amis.net ... - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2487338/A1_Posebni_pogoji_uporabe_spletnega mesta_Amis_druzbe_A1_APR17_N.pdf/0a0bc8c0-c9d7-42da-aaa3-48c765a6922f

20 apr 2017 ... bo v primeru izpada oziroma nedelovanja Spletnega mesta Amis, ... Preko prijave v Portal Moj Račun lahko uporabnik spremlja in ureja.

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične ... - Flucher

http://www.flucher.si/media/splosni_pogoji.pdf

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira FLUCHER TURIZEM, razen v kolikor je ... potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma. ... V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v.

Posebni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska osebnih ...

https://www.dopolnilnozavarovanje.si/wp-content/uploads/2015/10/4POG-AK-POSEBNI-VELJAJO-OD-21.10.2015.pdf

Zavarovalnica Tilia, d.d.. Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto. AK-OA-15 stran 1 od 2 www.zav-tilia.si. I. UVODNE DOLOČBE. 1. člen – UPORABA POGOJEV.

posebni pogoji za nezgodno zavarovanje invalidnosti, operacij ...

https://www.pzs.si/javno/clanarina__zavarovanja/%C4%8Clanarina%202020/02-NEZ-22-14%20Posebni%20pogoji_za_nezgodno_zavarovanje_oseb_od_%2014_do_64%20%287%29.pdf

določili trajne posledice t. i. invalidnost skladno s Tabelo invalidnosti. 2. Zlomi, izpahi in opekline ... 27 Odstranitev maternice in ali jajčnika. 75. 28 Odstranitev ...

1 Posebni pogoji in navodila za uporabo storitve iMS ... - Sedem

http://www.sms-marketing.si/media/uploads/_custom/splosnipogojismslekarna.pdf

... digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska 13b, 1236 Trzin. (v nadaljevanju izvajalec storitve). Organizator storitve je Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, ...