Slovarček - Fran

razlog ali spodbuda za oblikovanje pomena nove besede ponavljalni glagol glagol, ki označuje ponavljajoče se deja- nje, npr. prinȃšati ob prinésti predpona.

Slovarček - Fran - Sorodni dokumenti

Slovarček - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_4-Slovarcek.pdf

razlog ali spodbuda za oblikovanje pomena nove besede ponavljalni glagol glagol, ki označuje ponavljajoče se deja- nje, npr. prinȃšati ob prinésti predpona.

Umetniški stenski koledar FRAN 2017 - Založba Fran

https://zalozba-fran.com/sites/default/files/flyer-fran-kalender.pdf

Umetniški stenski koledar POGLEDI ANSICHTEN VIEWS. 50 x 42 cm, tisk na ... ISBN 978-3-902832-14-6, Založba Fran, Celovec, 2016, cena 20 €. Naročila ...

TOUCHSTONE 7 SLOVARČEK

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/7/

7. Q1 watch. TuQ1. 8. 3 put. M3Q. 8. A8. June. A8R K. 9. R too. QR. 9. C find. C 'KA. 10. § ... 7 broomstick Ȧ ?OR JPQ'HȦ—ȱ –Ž •Šȱ ǻ”'ȱ '–Šȱ —Šȱ ”˜—Œžȱ.

OSNOVNI GLASBENI SLOVARČEK

https://dijaski.net/get/gla_sno_osnovni_glasbeni_slovarcek_01.pdf

Izrazi za tempo: Adagio…………..počasi. Moderato………..zmerno. Andante………...lahno. Allegro………….hitro. Vivace………….živo. Presto…………..zelo hitro.

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

https://infoslo.si/content/uploads/2017/11/casopis-WEB-MAJ-JULIJ-2012.pdf

naglušnih Podravja. Maribor. Informacije: Goran Jamnikar. SPREMLJAJTE. OBJAVE ... Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški kot ...

slovarček - Osnovna šola Muta

http://osmutaa.splet.arnes.si/files/2016/12/Osnovna-%C5%A1ola-Alojza-Gradnika-na-Repentabru.pdf

Učenci OŠ Alojza Gradnika na Repentabru. Col, 72. 34016 REPENTABOR. ITALIJA tel. 0039/ 40 327114. 1.razred: 2.razred. 3.razred. Sara Kutin. Manuel Calzi.

Slovarček pojmov - Javne službe Ptuj

https://www.js-ptuj.si/images/SLOVARCEK-POJMOV.PDF

Po Evropski direktivi je določena 5 - stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ... So ostali odpadki, ki jih ne moremo ločiti v nobeno od LZF in se ne morejo ...

Slovarček slovenskih frazemov z ilustracijami - DSŠ Lendava

https://www.dssl.si/wp-content/uploads/2017/09/Slovarcek-slovenskih-frazemov-z-ilustracijami.pdf

ŽIVALI, DELI TELESA, PREDMETI, NARAVA, POJMI, ŠOLA/ZNANJE IN DRUGO. Te zanima o frazemih kaj več? Poglej v učbenik Na pragu besedila 2, poglavje ...

Slovensko-angleški kemijski slovarček - dztps

http://dztps.si/doc/Slovenski-angle%C5%A1ki%20kemijski%20slovar%C4%8Dek.pdf

fragmentation frakcija fraction frakcionirna destilacija fractional distillation frakcionirna kolona fractionating column francij (Fr) francium frekvenca frequency freon.

Terminološki slovarček karierne orientacije 2011

https://www.ess.gov.si/_files/3594/terminoloski_slovar.pdf

Na Zavodu RS za zaposlovanje izvajamo projekt Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo, katerega cilj je večja profesionalizacija ...

Angleško-slovenski kemijski slovarček - dztps

http://dztps.si/doc/Angle%C5%A1ko-slovenski%20kemijski%20slovar%C4%8Dek.pdf

biuretska reakcija bleach (v.) obeliti, pobeliti bleaching ... konkurenčna reakcija completion dovršitev complex ... protolitska reakcija proton proton proton transfer.

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA - infoslo.si

https://infoslo.si/content/uploads/2017/11/casopis-WEB-MAJ-JULIJ-2012.pdf

naglušnih Podravja. Maribor. Informacije: Goran Jamnikar. SPREMLJAJTE. OBJAVE ... Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški kot ...

Matej hrIberŠeK SLOVArčeK ZdrAVIL, ZdrAVILnIh rASTLIn Ter ...

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/download/3784/3492/

dulcis -e – sladek: mercurius dulcis – kalomel, živosrebrov klorid dyspepticum -i, n (pl. dyspeptica) – dispeptik. E eccoproticum -i, n (pl. eccoprotica) – odvajalo, ...

Angleško-slovenski slovarček osnovnih pojmov 2D in 3D - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/Grabantslovar3Dpojmov.pdf

vkljućno z zvokom in 3D-interaktivno vsebino oz. igro (angleşko je na kratko to ... Zato, da lažje razumemo tujo literaturo in spletne strani, ki so posvečene 2D- in ... Sky. Light/Hemisphere. Lamp. Luč nebo/ Luč poloble. To se običajno nanaša ...

Žepni slovarček belokranjske romščine - Mladinski center BIT

http://mc-bit.si/wp-content/uploads/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%8Dek-belokranjske-rom%C5%A1%C4%8Dine.pdf

Tiskarna Klar, Murska Sobota. Naklada: 300 izvodov. Izid slovarčka so omogočili: Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publik ...

Angleško-slovenski plezalski slovarček - Planinski vestnik

http://www.planinskivestnik.com/files/File/_PV_2009_09pr%281%29.pdf

... LJUBITELJE GORA @E OD LETA 1895. Angleško-slovenski ... Slovenski izrazi plezalskega žargona so v kurzivi. Plezanje, v majhni lokalni ali v veliki steni, ...

FRAN ROŠ

http://os-frana-rosa.splet.arnes.si/files/2015/03/FRAN-RO%C5%A0-SON%C4%8CNI-SVET-obi%C4%8Dajno.pdf

DEDEK MRAZ PRIHAJA. Na trgu sredi mesta Celja ustavil se bo dedek Mraz, prinesel mnogo nam veselja bo v ta samotni zimski čas. Šotore tam si bo postavil,.

pravopis - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1935Breznik_Ramov%C5%A1.pdf

stavnih delih, le na koncu zloga (besede) se drugi del (glas i za pisani j) ne ... Tuja lastna imena se pišejo v slovenščini na dva načina: v tuji ali domači obliki. ... matadór, -ja m., 1. bikoborec,. 2. prvak ... pásti (biti na konju); seno z voza zmetati ...

Dodatek - Fran

https://fran.si/196/ivancic-kutin-slovar-bovskega-govora/datoteke/BOVSKI_5-Dodatek.pdf

... pa iz različnih razlogov ni bilo mogoče preveriti (neroden zapis, napake pri ... kiblati - karambolirati pri balinanju kol enle ... zeljnica - tekočina pri kisanju zelja.

Predgovor - Fran

https://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/FRAZEOLOSKI_2-Predgovor.pdf

Po izidu 5. knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika (= SSKJ) leta 1991, s katero je ... in objavami pridobival izkušnje in reference za izvedbo drugega dela ...

kazalka - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=196&Name=Bovski 52.pdf

kadilnica | kędě:węnca -e; -e ž-prekajevalnica, prostor za prekajevanje mesa kadilo gl. virh kaditi gl. ravfati kaditi se gl. čevrnati kahla || kŕ:hla -e; -e ž – 1. nočna ...

vodnik - Fran

https://fran.si/Content/Site/files/gradiva/Fran-Vodnik-2015.pdf

Skupine slovarjev. Slovarji in drugi jezikovni viri so na portalu Fran glede na vsebine, ki jih prinašajo, razdeljeni v sedem tematskih skupin. Nekateri od virov so.

Pravila - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Pravila.pdf

4. na začetku in koncu povedi ali njenega dela: oklepaji, dvodelni pomišljaj in nare- kovaji. Neskladenjsko se ločila rabijo večinoma sredi ali na koncu povedi ali ...

ePRAVOPIS - Fran

https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis/datoteke/ePravopis%202018.pdf

avarski konjenik; avarska vojna; Franki so konec 8. ... osebno ime. |priimek|; |poljski jezikoslovec|: razlage Baudouina ... s hčerko; Po britanski nekdanji kraljici so ...

2018 - Fran

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202018.pdf

aromatična orientalska slaščica iz kuhanega škroba in sladkorja, navadno v obliki kockic; lokum, ratluk lopárnica. [lopárnica] samostalnik ženskega spola (ȃ).

Uvod - Fran

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/datoteke/ETIMOLOSKI_3-Uvod.pdf

Slovar obravnava le besede sodobnega knjižnega jezika. Narečne, zastarele in pogovorne besede so razložene le izjemoma znotraj slovarskih sestavkov, ...

10vnica - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1869Praprotnik.pdf

Nedoločnik: plesti. Namenilnik: plest. Drugi razred obsega tiste glagole, kterih deblo ima končnika s ali Z, n. pr.: nes-em, griz-em. Spregajo se kakor glagoli ...

Avtorji - Fran

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ_Avtorji.pdf

Eva Paulin, novinarka; obrt.: Ciril Hočevar, strok. učit.; Martin Knez, strok. sodel.; ... Miroslav Zei, univ. prof.; žel.: Venčeslav Funtek, dipl. ing. T–Ž in Dodatki adm.

Kolofon - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Kolofon.pdf

Iztočničarji. Janko Moder, Stane Suhadolnik, Nastja Vojnovič, Peter Weiss. Onaglaševalec. Vladimir Nartnik. Strokovni sodelavci. Helena Dobrovoljc, Nanika ...

MAHA MAJ AR. - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1850Majar.pdf

tirolskega, Prus ne pruskega, Hanoveranec ne hanoveranskega, Svab ne švabskega jezika, te- mo c vsi le književnega, obce razumljivega nemškega.

Krajšave - Fran

https://fran.si/134/slovenski-pravopis/datoteke/Pravopis_Krajsave.pdf

povratni osebni zaimek povr. svoj. zaim. povratni svojilni zaimek pozdrav. medm. pozdravni medmet prakt.sp. praktičnosporazumevalno pravn. pravniško preb. i.

Opis - Fran

https://fran.si/194/ivan-tominec-crnovrski-dialekt/datoteke/CRNOVRSKI_3-Opis.pdf

GLASOSLOVJE. VOKALIZEM. Naglas. Kot v drugih dialektih slovenskega jugozapada, tako sta se tudi v črnovrškem narečju rastoči in ·padajoči poudarek zlila v ...

Predgovori - Fran

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/datoteke/SSKJ2_Predgovori.pdf

Med temi kaže posebej opozoriti na tiste, ki jih narekujejo obrnjeno razmerje med ... Posebej velja poudariti, da se je ob delu za SSKJ leksikografsko izšolala ...

SLA V468.01 'kad' - Fran

https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=203&name=SLA_V468.01.pdf

posoda', v T022 za leksem banja pomen 'velika kovinska ovalna posoda za pranje ... ješnica, nejasno, verjetno *j(esiš)-ьn-ic-a ← *j(esix)-ъ 'kis, oceh, jesih' ←.

2016 - Fran

https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis/datoteke/ePravopis%202016.pdf

-in ter prebivalska imena; pri besedah, izpeljanih iz lastnih imen, ... PRAVOPISNA KATEGORIJA: religijska imena ... gasilec Samo Telebajski in gasilec Samo.

Slovenska - Fran

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/1884%C5%A0uman.pdf

Ostanki i-jevske sklanjatve možkili samostalnikov so zvečine le v množini; v jednini imamo še od besede pot orodnik: med potem, gre svojim potem, tem istim ...