učinki rednega pregleda naprav za nanos ffs v krajih ivančna gorica ...

Slika 3: Ročna in ročna nahrbtna škropilnica (foto: T. Janežič). 2.3.2.2 Motorne nahrbtne škropilnice. Motorne nahrbtne škropilnice so sestavljene podobno kot ...

učinki rednega pregleda naprav za nanos ffs v krajih ivančna gorica ... - Sorodni dokumenti

učinki rednega pregleda naprav za nanos ffs v krajih ivančna gorica ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_janezic_tomaz.pdf

Slika 3: Ročna in ročna nahrbtna škropilnica (foto: T. Janežič). 2.3.2.2 Motorne nahrbtne škropilnice. Motorne nahrbtne škropilnice so sestavljene podobno kot ...

OBČINO IVANČNA GORICA SOKOLSKA 8 1295 IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/vloga%20za%20pridobitev%20projektnih%20pogojev%20za%20prikljucitev%20na%20cesto.pdf

1295 IVANČNA GORICA v zadevi za pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV za priključitev na cesto. Na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list št.

analiza naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev v savinjski in ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_danijel_david.pdf

Traktorske vlečne in samohodne škropilnice. 6. 2.3 ... Traktorska nošena škropilnica (foto: D. Danijel). 6. Sl. 5: Traktorska vlečena škropilnica (Kuhar, 2007). 6.

1 cilji prostorskega razvoja občine ivančna gorica - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Odlok_OPN_OIG.pdf

območja v najpomembnejših naseljih Ivančna Gorica in Višnja Gora ter v drugih večjih naseljih ... dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice,.

Ivančna Gorica

http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Ivancna_Gorica_2008_02_00.pdf

Za območje občine Ivančna Gorica so bile za potrebe priprav prostorskih aktov pripravljene: ... 22944 Gorenja vas pri Ivančni Gorici - Kašča pri hiši. Gorenja vas ...

ivančna gorica - Arhej

http://www.arhej.com/datoteke/Pdf/ivancna_skupna.pdf

Sl. 25. - Ivančna gorica, hofer: lehnjakov drobir med mešanim prodom. Sl. 26. - Ivančna gorica, hofer: nekarbonaten prod, izjemoma brez lehnjakovih oblog.

Ivančna Gorica, Slovenia

https://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme-2nd-International-Event-Slovenia.pdf

17 Mar 2019 ... (Place: Restaurant »Pri Japu«, Praproče pri Temenici). Afternoon. Offer of an optional programme for partners who will stay til. Sunday: Visit of ...

PIP - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/ODLOK/Priloga/Priloga_1_PPIP.pdf

1.1 Posebni PIP za EUP na območju UN Ivančna Gorica. ŠIFRA ... Hofer. Obcestni prostor ob regionalni cesti se prepoznavno ureja (namestitev urbane opreme, ...

Točka 7 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/35_sejaOS/Tocka7.pdf

23 jun 2014 ... Občinski svet občine Ivančna Gorica sprejme: Odlok o spremembah in ... Pogodbe edini ustanovitelj javnega zavoda Lekarna Ljubljana. S tega ...

Untitled - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/rezultati/porocilo_KS_SVET.pdf

22 nov 2018 ... STANKO TEKAVČIČ. -. :2. FLORJAN PERKO ... STANKO TEKAVČIČ. STANKO TEKAVČIČ ... IGOR BONČINA. MARJAN TOMŠIČ. 2. 3. 38.

gledališki abonma - ZKD Ivančna Gorica

http://zkd.prijetnodomace.si/wp-content/uploads/2019/09/GledaliskiAbonma-program-2019-20-tisk.pdf

Ljubezen, hrepenenje, zločin in kazen, pokvarjenost in predanost, zvestoba ... ARZENIK IN STARE ČIPKE je zagotovo dramska predloga te vrste. Vse našteto je ...

Točka 1 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/3_seja_OS/tocka_1.pdf

Ostali prisotni: Dušan Strnad – župan, Irena Lavrih – direktorica občinske uprave, Mojca Zupančič –. Vrtec Ivančna Gorica, Anton Černivec – predsednik ...

Na osnovi 18 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/tocka_8.pdf

Zdravstveni dom Ivančna Gorica. • Zdravstvena postaja Zagradec. • OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični – zobna ambulanta za otroke in šolarje in zobna.

Točka 6 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/20_seja_OS/tocka_6.pdf

29 mar 2017 ... Zdravstveni dom Ivančna Gorica opravlja javno službo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti, in sicer v splošnih ambulantah, ...

Točka 12 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/13_seja_OS/tocka_12.pdf

4 apr 2016 ... Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa ... (5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske ... uzakonjena v 26. členu Zakona o financiranju občin (Ur.l.

612 OP_OPN_Ivančna ... - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/612_OP_OPN_Ivancna_Gorica_za_mnenje_o_ustreznosti_junij2011_dopol_okt11.pdf

(motokros nad Šentvidom, letališče Šentvid, smučišči Polževo in Ravni Dol ipd.). ... http://www.arso.gov.si/vreme/podnebje/meteorolo%c5%a1ki%20letopis/ ...

Točka 5 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_5.pdf

19 apr 2018 ... Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični poleg matične šole obsega tudi Podružnično šolo Temenica in Podružnično šolo v Centru za ...

Točka 11 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/2014/33_sejaOS/Tocka_11.pdf

31 mar 2014 ... zbiranje odpadkov-individualni odvoz. 0,5200 m3. 9,7740. 10,7025 9,50%. 5,08. 5,57 okoljska dajatev-odlaganje odpadkov. 0,5200 m3.

Točka 4 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/27_seja_OS/tocka_4.pdf

19 apr 2018 ... občini Ivančna Gorica. Plaketo Miha Kastelica prejme: - Jasličarska skupina župnije Stična, za pomemben prispevek pri ohranjanju kulturne in.

zapisnik 5. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/zapisnik_5_seje_OS.pdf

Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje. Na seji so bili ... Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic.

Zapisnik 8. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/8_seja_OS/Zapisnik_8_seje.pdf

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - 1. obravnava (poročevalka: Mojca Globokar. Anžlovar);. 11. Vprašanja in predlogi. Ad/1 Potrditev zapisnika ...

Zapisnik 6. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/Zapisnik_6_seje_OS.pdf

Radoš, Marija Okorn, Tatjana Markelj. Sejo je vodil župan Dušan Strnad, zapisnik je pisala Tatjana Markelj. Župan je pozdravil prisotne ter se svetnikom zahvalil ...

OKOLJSKO POROČILO za - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/OPN_IVG_Okoljsko_porocilo/OP_SD_OPN_Ivancna_gorica_dopolnjeno_marec_2016_stisnjeno.pdf

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Ivančna Gorica. Opredelili smo naslednje ocene za postavljene okoljske cilje: Okoljski cilji za namen ...

katastrski elaborat - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/razpisi/2019/cesta_Sobrace/IVANcNA_GORICA___LC_138251_Sobrace___Sela_pri_Sobracah___Jezce___PZI___MAPA_10.pdf

Boštjan Adamlje, Sobrače 7, 1296 Šentvid pri Stični pozidano zemljišče. 47. 47. 167/1 Drago Lokar, Vrh pri Sobračah 2, 1296 Šentvid pri Stični kmetijsko.

Zapisnik 9. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/odbori_komisije/odbor_turizem/9.seja.pdf

infrastrukture), Stane Stopar in Maja Perme (JKP Grosuplje). Zapisnik je pisal Matej Šteh (občinska uprava). Odbor je sprejel naslednji dnevni red: 1. Potrditev ...

Omejitev poslovanja OIG - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2020/koronavirus/Omejitev_poslovanja_OIG.pdf

11 mar 2020 ... Municipality of Ivančna Gorica. Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU. T 386 0 1 ... Elektronske pošte: [email protected].

Zapisnik 24. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/24_seja_OS/zapisnik_24_redne_seje_OS_za_objavo.pdf

Ivančna Gorica, Roža Kek-Mestna knjižnica Grosuplje; predstavniki medijev: Radio. Zeleni val ... Župan je nato je prešel na delovni del seje. ... 7.ijetno con:ča.

Sklep o plakatiranju - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/volitve_2018/Sklep_o_plakatiranju_LV_2018.pdf

7 sep 2018 ... US in 98/13), na podlagi Odloka o oglaševanju v Občini Ivančna Gorica. (Uradni list ... Pri info točki Zagradec (kmetijska zadruga). Kozolček v ...

Uradni list RS, št. - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/4_seja_OS/sklic_4_redne_seje_OS.pdf

8 apr 2019 ... (poročevalka: Tatjana Markelj);. 2. Informacija župana o ... Poročilo o delu Mestne knjižnice Grosuplje (poročevalka: Roža Kek);. 10. Lokalni ...

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINA IVANČNA GORICA

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/informacije/Lokalni_energetski_koncept.pdf

2 dec 2010 ... umetno. VVZ Višnja. Gora ne da opečna lesena. Dvojna izolacijska ne. Naravno. Center za zdravljenje otrok. 1940. 1999 (bazen). 2006 (stavba.

Spoštovani! - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/bilten1516.pdf

Pizzerija Kovačija. Nebojša Aksentijević, s.p.. Adamičeva cesta 24a. 1290 Grosuplje. FAMA gradbeno podjetje, d.o.o.. Pod jelšami 14. 1290 Grosuplje.

občina ivančna gorica - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1722/1/Zore_M.pdf

3 avg 2013 ... POVZETEK. Diplomsko delo zajema predstavitev občine Ivančna Gorica in njenih treh ... Krjavljeva hiša, kašča in sušilnica za lan. Ogledajo pa ...

Bilten 07/08 - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://rksvis.splet.arnes.si/files/2014/08/Sezona-2007-2008-Bilten-%C5%A1tevilka-14.pdf

28.01.2008 Ivančna Gorica PŠ Višnja Gora : OŠ Stična 1. 7:15. 5. ... Najuspešnejši strelci polfinalne skupine A: Matjaž Kašca (Gold Club) 45, David. Kovačič ...

rezultati - Rokometni klub SVIŠ Ivančna Gorica

http://www.rksvis.si/files/2015/05/ZAKLJU%C4%8CNI-BILTEN-F4_SDB_2015-1-1-1.pdf

dečkov B. Ekipa RK SVIŠ Ivančna Gorica je po napetem boju v finalni tekmi proti Celju ... KEUNE, MOBI CENTER, HUMMEL in OBČINI IVANČNA GORICA,.

GZ Ivančna Gorica in REGIJA LJUBLJANA II. Stična 144 Komisija za ...

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/ljubljana%20II%281%29.pdf

18 maj 2019 ... v petek, 7.6.2019 v PGD MULJAVA – GZ IVANČNA GORICA. Zberemo se 7.6.2019 med 17. in 17.30. uro pri novem gasilskem domu PGD ...

iii.2. prikaz stanja v prostoru - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2019/oppn_jedro_Zagradec/OPPN_Zagradec__Prikaz_stanja_prostora_Razgrnitev.pdf

območja naselja Zagradec. Obravnavano ... k.o. 1825 Zagradec / Parc.številka Lastništvo. Tangirana površina (cca) ... ŽUPNIJA ZAGRADEC. 8.678 m2. CU, ZP ...