zbirke obrti - Slovenski etnografski muzej

(posodarstvo in orodjarstvo, obročarstvo in sodarstvo, tesarstvo, mizar stvo, piparstvo, izdelovanje butaric), lončarstvo, pletarstvo in sitarstvo,. /.obljarstvo in ...

zbirke obrti - Slovenski etnografski muzej - Sorodni dokumenti

zbirke obrti - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_48_bras_Zbirke.pdf

(posodarstvo in orodjarstvo, obročarstvo in sodarstvo, tesarstvo, mizar stvo, piparstvo, izdelovanje butaric), lončarstvo, pletarstvo in sitarstvo,. /.obljarstvo in ...

Zbirke - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_42_43_strukelj_etnoloska_0.pdf

Baragova knjižica je pomembna; v njej niso opisani samo Indijanci Očipve in. Otava, temveč tudi druga indijanska plemena. Delo je pisano stvarno in nepri.

Ribniška suha roba v lesni domači obrti - Slovenski etnografski muzej

http://sem1.ljudmila.net/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_20_21_1951_trost_ribniska.pdf

Žličarsko orodje iz Sodražice: 1. rezilni stol, 2. žatlaka, 3. nož »glaje- vec«, 4. nož za obrezovanje, 5. »strug« za izglabljanje kvasala (risal J. Trošt) ...

neevropske zbirke ' v muzeju goričane - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_48_strukelj_neevropske.pdf

stisnjena kepa, opi ju podobna, pa je morda neko zelišče ali neka vrsta to- bakovih ... uri; k tem predmetom sodita tudi bodalo in glasbilo - rog afriške antilope.

niko kuret in slovenski etnografski film - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_kriznar_niko.pdf

ustanovljen tudi Jugoslovanski odbor za etnografski fihn kot 9. tovrstni nacionahii odbor v okvhu UNESCO, ki ga je vodil dr. Milovan Gavazzi iz Zagreba.

Etnografski značaj slovenskega Porabja - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_18_1948_novak_etnografski.pdf

late; tak snop imenujejo pri Blatnem jezeru gica, kar izvaja Bâtky iz kitica." ... Nazivi, nanašajoči se na pridelovanje in obdelovanje lanu se v Porabju. — kakor ...

Slovenski pregovori in reki iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski_1.pdf

Je suh ko kresilna goba. Je tečen ko ovseni žganci. Ječmen je najbolje sejati Lukežev teden. Kadar črešnja beli (cvete), petelin (divji) najbolj nori. Kadar črešnje ...

Slovenski pregovori iz rudninstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_saselj_slovenski.pdf

Bodi z loncem ob kamen, ali s kamenom ob lonec, teško je loncu. Človek je trji od ... Prvi otrok (v zakonu) je zlato, drugi srebro, tretji pa blato. Pšenica pravi: Vrzi ...

Slovenski pregovori iz živalstva - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_saselj_slovenski.pdf

Konj. Človek se v muki, konj pa na poti spozna. Kadar konj ne more vleči, pa ga dajo ciganom. Se upre ko štatljiv konj. Koželj in koza. Dere naprej ko trmasti ...

Slovenski pregovori in reki - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_17_1944_saselj_slovenski.pdf

Je čemeren kakor hudouren oblak. Je dolg kakor fižoiovka. Je gledal ko lesen bog. Je gluh ko tnalo. Je kakor ogenj v slamnati strehi. Je mehak ko lipov les.

Slovenski pregovori iz rastlinstva. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_8_9_1936_saselj_slovenski.pdf

Če hrast še listje obdrži, bo mraz vse zimske dni. Če je prosinca mokrilo, ... Zbirki nekaterih pregovorov o žitih in sadju je prinesla »Mladika«. 1. 1934. in sicer o ...

Muzej smo ljudje - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_23_perko_muzej.pdf

Drugi takšen projekt je delo kustodinje dr. Nene Židov z brezdomci in skromna, toda po. Muzej smo ljudje. Verena PERKO. Kustodinja, Gorenjski muzej Kranj ...

Slovenski pogledi - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/afganistan_-_slovenski_pogledi_vodnik_po_razstavi.pdf

Najvišje gorovje Hindukuš na severovzhodu doseže 7500 m. Na severu se spušča v stepsko Turansko nižavje do Amu Darje (antične reke Oxus, dolge 2540 km);.

Katalog (pdf, 4.77 MB) - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/cici_katalog_2017_1.pdf

Izdajatelja: MKZ, Uredništvo revij Ciciban in Cicido ter Otroški vrtec Ajdovščina. Uredila: Maja Žugič. Lektorirala: Vera Jakopič. Oblikovanje in fotografije: Goran ...

exhibitions - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_Racic_Simoncic_Vidna.pdf

ilustracija in Vere Baloh Maksim Gaspari 1883–1980 : ilustrator, kjer so predstavljene tudi ... Miloš Mikolič, Miro Slana, Milan Škrabec in Zmago Tančič. ... razglednicah ter na plebiscitnih razglednicah in plakatih, ki jih je oblikoval slikar. Maksim ...

Angelos Baš - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_15_zidov_angelos1.pdf

(zgodovina in teorija vede, poljedelstvo, živinoreja, vrtnarstvo, vinogradništvo, ... nosilec projekta Angelos Baš; 2001-2004, nosilka projekta Mojca Ramšak).

moda - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_25_2015_zagar_moda.pdf

Klju~ne besede: osebni videz, moda, modna industrija, modna ponudba, ... znamke Mana zgolj po osnovnih stilskih smereh: namenjajo jih {portnemu in.

FRANKFURTSKA ALI - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/ledinek_frankfurtska.pdf

kuhinjski prostor, ki naj bi zaradi funkcionalne zasnove, razporeditve in opreme ... modernistov so bili prvi povojni bloki v Jugoslaviji sicer brez kuhinj, ...

Bibliografija - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_40_41_plestenjak_bibliografija.pdf

PLESTENJAK-JEMEC, B(arbara): Bibliografija pri spevkov, objavljenih v Etnologu — 17 letnikov. 1926/44. (Bibliographie des contributions publiées.

Presnec - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_16_1943_kotnik_presnec.pdf

Zunanja oblika, na vrhu košata, ji je tu dala ime. — Temu ali ... katerega se je, kakor nekateri mislijo, razvila naša krušna peč. To je bilo tudi po Slovenskem ...

IGRA - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_25_1955_kuret_igra.pdf

Mislinjska dolina: Muta (214). Šaleška dolina: Šoštanj (771), Zavodnje pri Šoštanju (79). Spodnja. Savinjska dolina: Ruše pri Petrovčah (217). Rogaški okoliš: ...

Za internet.p65 - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_09_1_lozar_podlogar_sege.pdf

šegah ob smrti in pogrebu prvine, ki sicer izvirajo iz davne preteklosti in je njih ... duhove, demone (vse to naj bi bile duše umrlih) in vse so obrnjene k misli na ...

LGBT - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/exhibitions/katalog_lgbt_razstava_stirih.pdf

22 apr 2018 ... Ta prostor sta si razdelila Roman Kuhar in Salomé, vmes zaslon s pripovedmi vseh štirih. ... Takrat sem prvič ugotovila, da si kot moški ... osebne poglede, predmete, naslovnice, obleke, nagrade in slike bodo ljudje spoznali ...

poročila - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_32_makarovic_o_grebencevi.pdf

nico 1732. Najdena je bila v Srednjem vrhu pri Kranjski gori. — Posodica za mast iz Podkorena (11.327) s pripombo »gospodinje so imele pri ognjišču v njej.

Pravljica. - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_12_1939_stadler_pravljica.pdf

(Leipzig 1859) je podal epohalno izjavo, da je Indija domovina vseh pravljic. ... Odisejeva v podzemlje in morda tudi h Kalipsi in k Feakom so j podzemske ...

Črni Kal - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_38_39_sedej_crni.pdf

turo v črnem Kalu (pa tudi na Krasu In drugod v Istri), bomo ... zarja, da v bistvu istega problema pri alpskem ... Ker je šlo za izrazito tranzitni kraj pod trdnjavo ...

cimbale - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_2_1_omerzel_cimbale.pdf

Male cimbale ali oprekelj, ki naj bi jih na Goriškem in Tolminskem imenovali opsase', domnevni goriški izdelovalec teh glasbil Roeling pa orphica-, štejemo.

Priročnik - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/prirocnik_o_nesnovni_kulturni_dediscini.pdf

dediščina se predstavi«, ki so ga pripravili Slovensko etnološko društvo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC ...

Zmaji - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/frelih_zmaji_gea_avgust_2012.pdf

23 jul 2012 ... slike na steklu. Podobno kot zmaj je tudi bazilisk ljudem ... zapisal, da bazilisk živi v severni Afriki. ... jetno neke vrste kuščar ali podzemni črv, ki.

Zagovarjanje - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/slovenski_etnograf_20_21_1951_maticetov_zagovarjanje.pdf

Pri Vodnikovi di-užbi v Ljubljani je leta 1936 izšla, Bevkova povest. Srebrniki. Avtor je vanjo spretno vpletel zagovarjanje, ki zavzema skoraj celo trinajsto ...

Rovaši - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/rovasi.pdf

mera, davščina), ki sta še v rabi v italijanskem jeziku, poleg njiju pa še scontrino (od scontrare, primerjati; v sodobni italijanščini scontrino, potrdilo, pobotnica).

Kmečki nakit - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/kmecki_nakit.pdf

_ Na slo:vensk@ ozemlje je prihajal nakit pretežno iZ i'tJil.lij~nskih_ in avstrijskih dežel, zato ima nadrQhnejŠ'e raziskovanje izvora nakita in. njegQvih delavnic ...

Dva folklorna festivala - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_13_1940_orel_dva.pdf

krat takole: narodoslovec, ki se ukvarja z verskim narodoslovjem, nima prilike, da bi si ogledal ta ali oni ljudski ples, ki zanj seveda ni poglavitni študij, pa je ...

o Valentinu Lečniku - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/Etnolog_14_1942_kotnik_o_valentinu.pdf

Lečnika,* ki da je bil ranocelnik (ranarnik) iz Guštanja in je beležil pri večini nemških nazivov slovanske izraze. Ni to veliko gradivo, a je drago ceno, ker je že ...

PROJEKT, IMENOVAN SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_6_smerdel_projekt.pdf

idej, vendar obenem malce skrivnostni, tako da prav vabijo k ogledu vsebin, kijih nosijo besede: ... Moj radovednež jih začne odpirati in presenečen odkrije, da.

Tradicija v modernem - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/zbornik_tradicija_v_modernem.pdf

Društvo zaveznikov mehkega pristanka. Hrvaško kulturno društvo Pomurje. Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina Škofja Loka. Inštitut Časopis za kritiko ...