tišina

smo se ustavili v sledečih krajih: Tišina, Martjanci, Selo, Bogojina, Filovci in Turnišče. ... Lončarstvo je v Prekmurju itak že izrazito, še posebej pa se je ta tradicija.

tišina - Sorodni dokumenti

tišina

https://dijaski.net/get/geo_vaj_ekskurzija_po_pomurju_01.pdf

smo se ustavili v sledečih krajih: Tišina, Martjanci, Selo, Bogojina, Filovci in Turnišče. ... Lončarstvo je v Prekmurju itak že izrazito, še posebej pa se je ta tradicija.

občina cankova-tišina - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/6e69fcee-b5a4-418d-ba7d-87f3f05107e0/636192957858545626_07._Koncno_porocilo_Nadzornega_odbora_-_komasacije.pdf

Izbrana je bila Geodetska družba d.o.o. Gerbičeva ulica 51a, 1000 Ljubljana, in dne 22.5.2013 podpisana pogodba, v višini 185.331,48 EUR. Po pogodbi in ...

energetska zasnova občine tišina - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/29c409b8-e5b4-46a1-a707-3aadd03cd589/635017983534264621_EZO_KP_Tisina.pdf

Izvajalec: Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci. 6. ... Nasuti meter (nm3) je nasutje manjših kosov lesa (drva, sekanci, žagovina itd.) ... Pri uporabi lesa za kurjavo naj bi upoštevali, da za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima.

VOZNI RED M Sobota-Krog-Satovci-Tišina od 1 6 2015 naprej za ...

https://www.apms.si/data/attachment/758a25f7dd163311b02efd5de19535312f7c1225/1432899832VOZNI_RED_M_Sobota_Krog_Satovci_Ti_ina_od_1_6_2015_naprej_za_splet.pdf

07:27. 08:42. 09:42. 10:42. 11:42. 12:42. 13:48. Murska Sobota Agroservis. 06:28. 07:28. 08:43. 09:43. 10:43. 11:43. 12:43. 13:49. Murska Sobota Polanič. 06:30.

OSNOVNA SOLA TISINA SVET ZAVODA 0BCINA ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/2fa0f67a-3cee-4253-aec4-2d564b3f9200/1908721632095094528_05._Mnenje_lokalne_skupnosti_v_zvezi_z_imenovanjem_ravnatelja_OS_Tisina.pdf

BRANKO LAH,roJ.23.4.1959 s stalnim b市 aliζ ёem. 201 po poklicu na delovnem mestu. 5.RENATA RAJNAR,roJ.25.5.1977 s stalnim bivaliζ ёem GradiSёe 54、 ...