Objava za skupščino 2018 - remont

21 jun 2018 ... Skupščina družbe REMONT d.d. ... REMONT d.d. določa, da skupščina veljavno odloča - je sklepčna, ... Obrtno gradbeno podjetje Celje d.d..

Objava za skupščino 2018 - remont - Sorodni dokumenti

Objava za skupščino 2018 - remont

http://www.remont.si/objava-za-skupscino-2018.pdf

21 jun 2018 ... Skupščina družbe REMONT d.d. ... REMONT d.d. določa, da skupščina veljavno odloča - je sklepčna, ... Obrtno gradbeno podjetje Celje d.d..

Objava za skupščino 2016 - remont

http://www.remont.si/Objava-za-skupscino-2016.pdf

24 jun 2016 ... 24. junij 2016 ob 9. uri, na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec ... določbamiZGD-1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem ...

Objava za skupščino 2019 - remont

http://www.remont.si/objava-za-skupscino-2019.pdf

23 jul 2019 ... Skupščina družbe REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. s sedežem v ... družbe Remont d.d. za poslovno leto 2018. ... Celje, 21.6.2019.

Vabilo in gradivo za Skupščino PZS 21. april 2018, ob 11. uri v ...

https://www.pzs.si/dokument.php?pid=144

21 mar 2018 ... za Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in ... Na levi strani je trgovina TUŠ, na desni železniška postaja Šoštanj in ... Oprema v pridobivanju v skupni vrednosti 9.732,28 € (oprema za nove poslovne prostore) ... stran PZS z namenom, da spletna stran postane osrednji sistem za.

Vabilo na skupščino družbe - 2018 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/11-vabilo_na_24_skupscina_druzbe_11_12_2018_sl.pdf

11 dec 2018 ... prisostvoval notar Andrej Rozman iz Idrije. Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala. 2. Obravnava in sprejem sklepa o ...

Javna objava prenosov sredstev - 2018 - Lundbeck

https://www.lundbeck.com/upload/si/o-nas/SI_ToV%20v%20slov_JOPS%20-%20LuSI%202018.pdf

Psihiatrična ambulanta Bojan Filipič dr.med. 100 €. 100 €. Zdravstveni zavod But Faganelj. 100 €. 100 €. Zasebna psihiatrična ordinacija Janez Resman. 600 €.

Posebna objava V 2018 smo uvozili 35-krat več češenj kot ... - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/News/GeneratePdf/8153

3. junij 2019 brez statusa ... Praznik češenj. Pridelovalci češenj so v 2018 v intenzivnih sadovnjakih pridelali 1.212 ton češenj. To je bil drugi največji pridelek po ...

Sklep o določitvi parkirnih površin in cen (OBJAVA SPREMEMB 2018)

https://obcina.bohinj.si/files/other/acts/23/112725Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20parkirnih%20povr%C5%A1in%20in%20cen%20OBJAVA%20SPREMEMB%202018.pdf

S tem sklepom se na območju Občine Bohinj določajo javne parkirne površine, višine nadomestil za parkiranje – parkirnina, čas, v katerem se plačuje, višina ...

Objava podatkov razpisi družbene dejavnosti 2018 ... - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2018/07/obvestila_seznam_prejemnikov_druzbene_dejavnosti_2018.pdf

Društvo psoriatikov Slovenije, podružnica SP. 98,76. Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske. 161,61. Društvo sožitje občin Idrija in Cerkno. 329,21.

Objava seznama evidenčnih naročil za leto 2018 v ... - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Objava%20seznama%20eviden%C4%8Dnih%20naro%C4%8Dil%20za%20leto%202018%20v%20skladu%20z%20ZJN-3.pdf

ELEKTRONABAVA D.O.O.. 4 infrastrukturno področje blago ... Revizija 110 kV odklopnikov Minel TR1, TR2,TR3 v RTP Velenje. 15.770. ELWE & CO. D.O.O.. 21.

za šolsko leto 2018/19; javna objava omejitev vpisa (internet)

http://franros18815.splet.arnes.si/files/2017/10/00_17_18_rokovnik_za_vpis_S%C5%A0.pdf

Spoštovani starši devetošolcev, dragi devetošolci! V spodnji tabeli si lahko ogledate vse pomembne datume poteka vpisa v srednje šole. Te in še druge ...

Objava podpore združenjem bolnikov 2018 - Novo Nordisk Slovenija

http://www.novonordisk.si/content/dam/Slovenia/AFFILIATE/www-novonordisk-si/sl_sl/Contacts/Documents/Objava%20podpore%20zdru%C5%BEenjem%20bolnikov%202018.pdf

Zveza društev diabetikov Slovenije. SLODA. Kamniška ulica 25. 1000 Ljubljana. Sponzorstvo. Sponzorstvo, podpora projektom in izobraževanju. 21.02.2018.

Rezultati treningi ŠPORT 2018 objava - Društvo gluhih in naglušnih

http://www.dgnp-mb.si/files/2018/12/Rezultati-treningi-%C5%A0PORT-2018-objava-www-1.pdf

14 dec 2018 ... Črešnik, 18. mesto Stanislav Škof, 20. mesto Albin Šmidlehner ... 1. mesto Robert Debevec, Aleš Škof, 6. mesto, Bedrija Črešnik, Stanislav Škof, ...

Objava prenosov sredstev za Slovenijo 2018 - Krka, dd, Novo mesto

https://www.krka.biz/media/doc/si/o_krki/2019/objava-prenosov-sredstev-2018.pdf

28 jun 2019 ... FRANC DERGANC. SEMPETER PRI GORICI. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR.JOŽETA POTRČA PTUJ. PTUJ. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA.

Prva objava V 4. četrtletju leta 2018 negativen naravni in ... - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/News/GeneratePdf/8079

25 apr 2019 ... V 4. četrtletju leta 2018 je bil naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven. Skupni prirast je bil. 4.313 oseb. Negativen naravni prirast.

remont bloka 4 - HSE-edT

https://hse-edt.si/pdf/utrinki48.pdf

6 sep 2012 ... katerih se nekontrolirano kurijo razne oblike lesne bioma‑ se in gorljivi odpadki. ... PEVKA (DITKA) MORSKA RIbA. ROMbOIDNE. ObLIKE Z.

zemljišta i poljoprivredna tehnika remont i održavanje ...

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/udzbenici/Remont%20i%20odrzavanje%20poljoprivredne%20tehnike.pdf

Remont i održavanje poljoprivredne tehnike / Milan Tomić, Timofej Furman,. Andraš Tot. ... 15. Sl. 0.4. Dijagram promene pokazatelja stanja radne ispravnosti (Todosijević M.) ... Kada visina preostale gume dođe u ravninu s tim ... Motorna ulja koja zadovoljavaju samo zimske ili samo letnje uslove zovu se singlegrade ...

servis, kapitalni remont i ispitivanje industrijskih armatura

https://www.armatura-servis.hr/dokumenti/katalog.pdf

strojna obrada dosjednih i brtvenih površina, pladnja, brtvenog sjedišta u kučištu (brušenje, tokarenje, lepanje, navarivanje po potrebi). ▻ pjeskarenje, AKZ.

SIJ KUPIL ŽE DRUGI NEMŠKI STEEL CENTER REMoNT ... - Acroni

https://sij.acroni.si/assets/magazine-files/SIJ-07-8-10-web.pdf

30 jul 2010 ... ULITA. TISKARSKA. ČRKA. SREDOZEMSKA. RASTLINA. ZLOM,. PRELOM. ORODJE ZA. ODMETA-. VANJE. DIVJA. KOZA. MESTO. V. SIRIJI,.

vabilo na 20. skupščino TD - Terme Dobrna

https://www.terme-dobrna.si/sites/default/files/vlagatelji/Vabilo-na-20-skupscino-TD.pdf

Seji bo prisostvovala vabljena notarka ga. Ines Bukovič iz. Maribora. 2. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.. Predlog sklepa: 2.1.

Pooblastilo za skupščino-obrazec - Intereuropa

https://www.intereuropa.si/si/files/default/vsebina/skupscine/23/Pooblastilo-za-skupscino-obrazec.pdf

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na 23. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, ki je ...

vabilo na 24. skupščino TD - Terme Dobrna

https://www.terme-dobrna.si/sites/default/files/vlagatelji/G5%20-%201%20vabilo%20na%2024%20skupscino%20TD.pdf

Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2017, ... Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz ...

Čistopis obrazložitve predlogov sklepov za 30. skupščino ... - SIJ d.d.

https://www.sij.si/assets/Obrazlozitev-predlogov-sklepov-razsiritev-30.sk-22.5.2017.pdf

9 jun 2017 ... Vanessa Grmek. Obrazložitev: Ker je bil predlagatelj dne 15. 5. 2017 obveščen, da je iz nadzornega sveta družbe z dnem 15. 5. 2017 odstopil ...

Gradivo za 39. skupščino delničarjev ... - Zavarovalnica Triglav

http://www.triglav.eu/b83cc015-9351-47dd-ab7c-fd295a08c562/Gradivo za 39. skup%C5%A1%C4%8Dino delni%C4%8Darjev Zavarovalnice Triglav, d.d..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b83cc015-9351-47dd-ab7c-fd295a08c562

Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik.

Vabilo na skupščino družbe za dne 22.12.2014 - ultramarin.si

http://www.ultramarin.si/slo/aktualnodokumenti/skupscina22.12.2014.pdf

delu skupščine zapisala notarka ga. Nataša Erjavec iz Ljubljane. 2. Sprejem Sklepa o preoblikovanju družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa ...

Vabilo na skupščino družbe - 2019 - SGP Zidgrad Idrija dd

http://www.sgpzidgrad.si/uploads/sgp/public/document/13-vabilo_na_skupscino_druzbe_2019_sl.pdf

27 avg 2019 ... SGP ZIDGRAD Idrija d.d.. Idrija, Vojkova 8. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje.

Upokojenci na izredno skupščino Vzajemne - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/si/dolenjski/?gpdf=DL_2009_08_06_31_3127

6 avg 2009 ... oktobra, upokojenci pa se bodo udeležil tudi redne ... sodelavec RTV Slovenija, sodeluje pa tudi z ... mo prispevek novomeškega gozdnega ...

3. izredno skupščino delničarjev družbe APS d.d., Koroška cesta 64 ...

http://www.aps-velenje.com/si/files/default/Vabilo%20na%203.%20izredno%20skupscino%2029.11.2018.pdf

29 okt 2018 ... Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič. 2. ... storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe www.aps-velenje.com.

Gradivo za 17. redno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d. (PDF ...

https://www.perutnina.com/sites/default/files/delnicarji-obvestila/17_gradivo_za_skupscino.pdf

skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. predlaga odvetnika Stojana Zdolška. 304. člen. ZGD-1 določa, da vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem ...

Imenovanje člana za skupščino ICRA d.o.o. Idrija. - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2016/12/gradivo_14_seje_2016_tocka_3.pdf

Redne skupščine ICRA d.o.o. Idrija z dne 31.08.2016: Predlog spremembe ... IDRIJSKO - CERKLJANSKA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1 (ena) ...

Objava patenata

https://bib.irb.hr/datoteka/777101.HGIV_15-2015.pdf

17 srp 2015 ... pečenjare; električne peći; električne pećnice; električne ... [kuhala za vodu); električni kamini; električni klima ... prostore; električni roštilji za pečenje; električni roštilji ... za kampiranje; vrtni namještaj izrađen od drveta; vrtni.

Objava PUP 2019

https://www.nazarje.si/files/other/news/96/214540Objava%20PUP%202019.pdf

Vstop v zbirni center je s položnico PUP-Saubermacher. Občani lahko brezplačno oddajo komunalne odpadke, oddajo gradbenih odpadkov je potrebno plačati ...

objava razpisa 2019.pdf

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/upload/dokumenti/objava%20razpisa%202019.pdf

26 apr 2019 ... UE Lendava, UE Gornja Radgona, UE Ljutomer). Po letošnjem razpisu ZZZS se zdravstvenega letovanja lahko udeležijo otroci, šolarji in.

Objava javne dražbe - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Drazbe/Drazba_20191010/Objava_javne_drazbe-skupna_8_10_201_P.pdf

10 okt 2019 ... izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino). Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe ... (http://www.e-prostor.gov.si/).

će-objava-IV.. - Novi Vinodolski

http://www.novi-vinodolski.hr/wp-content/uploads/2018/02/Izvje%C5%A1%C4%87e-objava-IV-IiD-UPU.pdf

19 velj 2018 ... OSMRTNICE. Hvala ti za sve. Mirno spavaj. VITA, MAJDA i JADRANKO. 001-002381. SJECANJA. Vrijeme prolazi, tuga ostaje a sjećanje na ...