Franka, Mateja, Vojko in Janez so gonilna sila ... - Občina Postojna

3 nov 2019 ... Postojna, oktober 2019, leto izdaje 13, številka 100. • Naslov uredništva: Glasilo ... klasiËni in žarni pogrebi, ter raztros pepela na. pokopališËu.

Franka, Mateja, Vojko in Janez so gonilna sila ... - Občina Postojna - Sorodni dokumenti

Franka, Mateja, Vojko in Janez so gonilna sila ... - Občina Postojna

https://postojna.si/Files/eMagazine/105/224517/Prepih%20Oktober%2022c-10-19%20web.pdf

3 nov 2019 ... Postojna, oktober 2019, leto izdaje 13, številka 100. • Naslov uredništva: Glasilo ... klasiËni in žarni pogrebi, ter raztros pepela na. pokopališËu.

Dušan Jović, Janez Rozman, Janez Smukavec ... - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/94755Zapisnik_28._redne_seje.pdf

Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2009/2010. 13.Predlog zvišanja normativa za število otrok in soglasje k ...

4 točka Letni program športa v Občini Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/2231524%20tocka%20Letni%20program%20%C5%A1porta%20v%20Obcini%20Postojna.pdf

Nakup sedežne kosilnice za strme terene za košnjo javnih površin v KS Orehek. Programi športa. Področje športa - razpisi. Obnova objektov v Športnem parku ...

Postojna je pred dvema letoma pridobila naziv ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/140191/Prepih%20maj%2022b-5-18%20web.pdf

3 maj 2018 ... mladih, ki smo ga na Občini Postojna usklajevali tako z nevladniki kot tudi z institucijami. ... Nadmorska višina: 575 m. Osebna izkaznica ...

3 točka Priznanja in nazivi Občine Postojna v letu ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1749463%20to%C4%8Dka%20Priznanja%20in%20nazivi%20Ob%C4%8Dine%20Postojna%20v%20letu%202019.pdf

PREDLAGATELJ: Komisije za podelitev priznanj in nazivov občine Postojna ... Za 40. letno delo v kegljaškem športu mu je Športna zveza Postojna leta 2012 ...

1 točka Avtocesta Postojna ali Divača - Jelšane in ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1901201%20to%C4%8Dka%20Avtocesta%20Postojna%20ali%20Diva%C4%8Da%20-%20Jel%C5%A1ane%20in%20obvoznica%20Postojna.pdf

4 apr 2019 ... podpisani članice in člani OS vlagamo zahtevo za sklic seje OS za obravnavo točke. 1. Avtocesta POSTOJNAIDIVAČA-JELŠANE in obvoznica ...

Katarina Mele, Matej Štefančič, Mateja Štefančič ... - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Prvi%20delovni%20posvet%20zelene%20ekipe%20-%20PREPIH%20-%20junij%202018,%20str.%2032.pdf

3 jun 2018 ... Postojna, junij 2018, leto izdaje 12, številka 86 •. Naslov uredništva: ... Klasični in žarni pogrebi, upepelitev in poslovitev pred upepelitvijo.

4 točka imenovanje direktorice ZD Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1208764%20to%C4%8Dka%20imenovanje%20direktorice%20ZD%20Postojna.pdf

GRADIVO K TOČKI 4. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE, AM. ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. FRANCA. AMBROŽIČA POSTOJNA. 4-1 ...

14 točka problematika bolnišnice Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/14747814%20to%C4%8Dka%20problematika%20bolni%C5%A1nice%20Postojna.pdf

24 apr 2018 ... Zdravstveni center Dravlje d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 ... dobila informacijo, da je bila junija 2017 pogodba z ZC Dravlje s strani ...

analiza stanja občina postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_analiza%20stanja/Ob%C4%8Dina%20Postojna_NESNOVNA%20DEDI%C5%A0%C4%8CINA_priloga%203_v%20delu_28.11.2018.pdf

Furmanski praznik je tradicionalna prireditev v Postojni, ki poteka prvo nedeljo v juliju. Na njem prikažejo bogato dediščino tovorniških in prevozniških ...

SILA TRENJA IN SILA LEPENJA FLmax = N kL SILE NA KLANCU ...

http://www.dijaski.net/get/fiz_sno_sile_01.pdf

hočemo telo premakniti po podlagi, moramo premagati določeno silo, ki telo lepi na podlago. Ta sila se imenuje sila LEPENJA. Silo trenja in silo lepenja vedno ...

Nadzor KS Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/207893Nadzor%20KS%20Postojna.PDF

8 jan 2018 ... Nabava kurilnega olja v letu 2016. Datum proizvod dobavitelj. 11.2.2016 | kurilno olje MI OSKRBA d.o.o.. 3.3.2016 kurilno olje GATIS-CO d.o.o..

Občina Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/Zelena%20shema-zadn/ANALIZA%20STANJA_ob%C4%8Dina%20Postojna.pdf

2 nov 2018 ... Analiza stanja destinacije, oziroma Občine Postojna, opredeljuje različne ... možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, ...

Vojko Žagar elektronski izvod - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/138314Tolminsko%20sirarstvo_SPLETNA%20OBJAVA_1.pdf

Ravno to se nam dogaja za to naše Tolminsko, za katero ugo- tavljamo ... Ljubljano. Morda so hlebci sira kot tržno blago potovali tudi na Reko ali ... pinj za izdelavo manjših ... mleko ktero je toplo, se vlije v posode, in se mu koj sirilo doda. V.

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., [email protected], www ...

http://www.smarjeske-toplice.si/tl_files/2018/28.%20redna%20seja%20OS%20OST/A2%20Odlok_Topliska%20vas%20OPPN_do.pdf

Kratica. Pomen kratice. CD druga območja centralnih dejavnosti. EUP enota urejanja prostora. FZ faktor zazidanosti parcele. FZP faktor zelene površine. GJI.

STATISTIČNO OBVLADOVANJE PROCESA Mateja Koblar mateja ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Koblar%20Mateja.pdf

20 nov 2009 ... spremljamo in poznamo variacije procesa ter preprečujemo neskladnosti v skladu z njegovimi naravnimi omejitvami (Kokol 2004, 2).

CENNÍK - Franka Tour

https://www.ckfranka.sk/files/editor/file/cenn%C3%ADk_2019.pdf

27. nov. 2018 ... 24. sezóna. e o 2019 www.ckfranka.sk. CENNÍK ... SUNNY TOUR Hlavná 21, 055-6230772 ... Štúdio -jedna miestnosť s kuchynským kútom.

priznanje Janez Habjan - Občina Železniki

https://www.zelezniki.si/files/other/posts188/152/9073313569priznanje%20Janez%20Habjan.pdf

film Sodarstvo na Selškem prikazuje zelo pomembno staro obrt – sodarstvo, ki je prerasla v industrijo. Posnetki so nastali v okolju, kjer so se obrti izvajale.

SKOLSKI KURIKULUM 2017. - Osnovna škola Zvonimira Franka

http://www.os-zvonimira-franka-kt.skole.hr/upload/os-zvonimira-franka-kt/images/static3/1003/attachment/OS_ZVONIMIRA_FRANKA,_KUTINA_-_SKOLSKI_KURIKULUM_2017.-18.pdf

ŠKOLSKI KURIKULUM. Pod pojmom školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka ...

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE Janez Miklič Tel: 01/28 ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/splosni-podatki-3/Podrocje_uprave.pdf

E-Mail: [email protected]. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonito delo občinske uprave in dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem ...

Župan Janez Fajfar PREDSTAVNIK ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/gradivo-za-tekoco-sejo/4.-Pridobivanje-in-razpolaganje-z-ob%C4%8Dinskim-premo%C5%BEenjem2.pdf

direktor občinske uprave Matjaž Berčon. PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 226/3 k. o. Želeče v izmeri 121 ...

40 LET - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/posts48/105/70872Zbornik%20krajevnih%20skupnosti.pdf

prostovoljnih ur, priskočili so na pomoč tudi vojaki z Postojne ter Javor Belsko. GG. Postojna je pomagalo z materialom. Svet KS je tesno sodeloval z vsemi ...

1 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70216To%C4%8Dka%202.pdf

imenoval za direktorja javnega podjetja KOVOD Postojna d.o.o. Skladno z določbami. Odloka o organizaciji javnega ... DIREKTORICE CSD POSTOJNA. 2-9 ...

4 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70109To%C4%8Dka%207.pdf

10 dec 2015 ... PIVKA Vrtec Mavrica. Vrtec Vetrnica. Vrtec Košana. ILIRSKA. BISTRICA. Vrtec Antonina. Vrtec Jožefe. Maslo. Vrtec pri OŠ. Jelšane. Vrtec pri OŠ.

Občinska nagrajenca Janez Zupančič in Milan ... - Občina Mirna Peč

https://www.mirnapec.si/Files/eMagazine/176/67384/49%20mirna%20pec%20junij%202013.pdf

O prijateljstvu s pesnikom je spregovorila sovaščan- ka, 92-letna rozi Zupančič, ... Kakšne misli in čustva ... Pavček, njena teta Marica, mama Marija in oče Tone.

priloga 5 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/7000511%20To%C4%8Dka%20-%20priloga%205.pdf

Zavod Znanje, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti ... (Ministrstvo za kulturo, Furs, Zavod za zaposlovanje...), ki so ...

Vozni red - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/71906Vozni%20red.pdf

Kazarje. Spar. Supernova. Industr. cona. Spodnji. Burger. Knjižnica. Jamska ... Zalog. Primorka. Liv. Zdravstveni dom. Zgornji. Burger. Poljane. Delavska.

priloga 1 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69891To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%201.pdf

10,65. Septolete 30 tbl mentol. 4,84. 4,84. 4,84. Fidi koencim 10, 20 kap. 10,29. 10,29. 10,29. 10,29. Glukozamin. Pharma. Nord 90 kap. 21,01. 21,01. 18,11.

Untitled - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1231177%20to%C4%8Dka%20OPPN%20Postojnska%20jama.pdf

5 apr 2018 ... Merila in pogoji za ureditveno enoto UE-U so v veljavnem izvedbenem aktu (OPPN Postojnska jama,. Uradni list RS, št. 61/09, 104/10) podana ...

Točka 9 (2 MB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70222To%C4%8Dka%209.pdf

14 maj 2015 ... Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Občina Sežana ... LEKARNA ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 a, Ilirska Bistrica. LEKARNA ...

Točka 4 (572 KB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/699437%20To%C4%8Dka%204.pdf

31 maj 2016 ... ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z organiziranjem lekarniške dejavnosti JZ Lekarna Ljubljana na območju Občine Postojna.

postojnski - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82324/Prepih%202015%20julij.pdf

28 jul 2015 ... Postojna bo od 18. do 21. avgusta gostila drugi filmski maraton kratkih fil- mov MUVIT/6x60. ... pa so se dva dni pozneje podali na »plešasti Nanos.« Starejšo izmed ... Igralci postojnskega Bowling kluba Epicenter so uspešno ...

priloga 2 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69892To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%202.pdf

Sestavljajo ga direktor, vodje lekarn in lekarniških podružnic. Vodstvo v letu 2014: ANA KOBAL direktorica zavoda. JANA OGRIZEK vodja lekarne Ilirska Bistrica.

zapisnik - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/136400zapisnik.pdf

36. seje Nadzornega odbora Občine Postojna (v nadaljevanju NO PO), ki je ... Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru »Športna zveza Postojna«.

načrt zr - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/73774Na%C4%8Drt%20za%C5%A1%C4%8Dite%20in%20re%C5%A1evanja%20ob%20nesre%C4%8Di%20zrakoplova.pdf

Varstvo pred posledicami nesreče zrakoplova zagotavljajo pristojno letališče Postojna, prevozniki, prebivalci, organizirani v prostovoljne reševalne sestave ter ...

Hrenovice - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82409/Prepih%202016%20Junij.pdf

3 jun 2016 ... AFRIŠKA. KRAVJA. ANTILOPA. SLANO. JEZERO. V TIBETU. POJAV. NA VODI nagradna križanka. NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA.