razumevanja kemijskih pojmov na submikroskopski ravni ... - PeFprints

oblikovanih napačnih razumevanj, če ti simboli niso pravilno interpretirani in ... govorijo o makroskopskih spremembah pri kemijski reakciji, omenjajo delce,.

razumevanja kemijskih pojmov na submikroskopski ravni ... - PeFprints - Sorodni dokumenti

razumevanja kemijskih pojmov na submikroskopski ravni ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2244/1/Razumevanja_devetak_glazar.pdf

oblikovanih napačnih razumevanj, če ti simboli niso pravilno interpretirani in ... govorijo o makroskopskih spremembah pri kemijski reakciji, omenjajo delce,.

ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5061/1/Magistrska_naloga_Anja_Janc_ODDAJA.pdf

Točka je enako oddaljena od vseh točk na kroţnici. Daljica. Daljica je najkrajša razdalja med dvema točkama v ravnini ali prostoru. Označuje jo ravna črta, ki je ...

Razumevanje kemijskih pojmov v devetem razredu ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/886/1/DIPLOMA_-_Razumevanje_kemijskih_pojmov_v_devetem_razredu_osnovne_sole.pdf

In school year 2011-2012, 562 students in ninth grade (aged 15 years) all over Slovenia attended national competition in chemistry. From the analysis of the test results, their ... MOJA prva kemija 2: kemija za 9. razred devetletne osnovne pole.

ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5061/1/Magistrska_naloga_Anja_Janc_ODDAJA.pdf

Matematika, geometrija, pojmi v ravninski geometriji, stopnje razumevanja ... ravninske geometrije do 5. razreda osnovne šole in so vključeni v učni načrt za.

Ravni bralnega razumevanja pri temi Obdelava podatkov v 2. triletju

https://www.zrss.si/nama2012/datoteke/TS1_TVidmarKenda_TZagar.pdf

OŠ Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje. Zahtevnost nalog za preverjanje bralnega razumevanja. Naloge za iskanje in priklic informacij – BESEDNO ...

skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5473/1/Eva_%C4%8Campelj_Magistrsko_delo.pdf

30 jun 2018 ... ... druge svetovne vojne na Slovenskem, tako v osnovni šoli kot tudi v gimnaziji, najbolj primerna predmeta zgodovina in likovna umetnost.

Reprezentiranje matematičnih pojmov pri pouku ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2470/1/Hodnik_Reprezentiranje_32-44.pdf

Pri tem nakažemo tudi omejitve, saj nekateri matematični ... procesu zgodnjega učenja matematike je rokovanje s simboli tesno povezano s konkretnimi in.

trajnost znanja likovnih pojmov - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3522/1/Magistrsko_delo_Manca_Herlec.pdf

Trikotna kompozicija nam da občutek trdnosti in vzvišenosti. - Vodoravna kompozicija nam da vtis umerjenosti. - Navpična kompozicija nam da občutek poleta, ...

spoznavanje matematičnih pojmov v naravnem okolju - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4885/1/Diplomsko_delo,_Kotnik2017.pdf

nisem razmišljala, kaj vse vključuje področje matematike v vrtcu in ko sem jo pri predmetu. »matematika v vrtcu« bolj podrobno spoznala in se v tem tudi ...

razumevanje tehniških pojmov trdota in trdnost med ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/371/1/DD_Stepisnik_J.pdf

učenci najprej srečajo s trdnostjo in trdoto pri spoznavanju lastnosti papirja in lesa v 6. razredu [1]. Merjenje trdote in trdnosti pa ima zelo velik pomen v industriji.

analiza prostorov primerov matematičnih pojmov - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6167/1/magistrska_naloga_vrecar_ana_%281%29.pdf

Geometrijska slika s poudarjeno osjo simetrije (v enakokrakem trapezu). OS. Posebni primeri. Kvadrat. K. Enakokraki trapez. ET. Romb. R. Pravokotni trapez. PT.

Prevajanje ključ do pravilnega razumevanja - dztps

http://dztps.si/doc/Navodila%20za%20prevajanje.pdf

Če potrebujete prevod kataloga v nemščino ali ruščino, poiščite prevajalca, čigar nemščina oziroma ruščina je njegov materni jezik. Govorci, katerih materni ...

Zgodba kot način razumevanja sveta ter pripovedovanje in ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Predavanja/Zgodba%20kot%20nacin%20razumevanja%20sveta%20ter%20pripovedovanje%20in%20poslusanje%20kot%20nacin%20vstopanja%20v%20svet.pdf

Robi Kroflič. Zgodba kot način razumevanja sveta ter pripovedovanje in poslušanje kot način vstopanja v svet. Pripovedovanje v pedagoškem procesu.

od razumevanja do upravljanja - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612545642.pdf

KARTA OGROŽENOSTI PRED SNEŽNIMI PLAZOVI - IZBOLJŠAVA ... ponavadi v jeseni ob prehodu hladne fronte prek srednje Evrope ali ob prehodu ... Nacionalna hidrološka prognostična služba, ki deluje na Agenciji za okolje, skrbi za ...

Analiza razumevanja pojma plovnost v kontekstu njegovega ...

http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2014/1/REI_7_1_cl_8.pdf

objavila nekaj člankov v reviji Naravoslovna solnica (npr. Plavanje in potapljanje v vodi (2003, 14–19), Ob bazenu, ob bazenčku, ob kadički (2002, 18–19), ...

Slovar finančnih pojmov

https://www.replika.si/slovar_financnih_pojmov.pdf

Premica kapitalskega trga. CO, COF. Cash outflow. Odtok denarja. CV. Coefficient of variation. Koeficient variacije. D. Market value of debt. Tržna vrednost dolga.

od likovnih pojmov do izdelka - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35124381.pdf

2.3.4 Tehnike in materiali s področja slikanja za reševanje likovnih nalog v ... dejavnost likovno teoretični problem ali pa likovni motiv in tudi likovna tehnika, iz.

HITROST KEMIJSKIH REAKCIJ

https://dijaski.net/get/kem_sno_hitrost_kemijske_reakcije_03.pdf

Kako lahko vplivamo na hitrost kemijske reakcije? Hitrost kemijske reakcije je odvisna od kemijskih lastnosti reaktantov. Na hitrost lahko vplivamo: -spremenimo.

Kinetika kemijskih reakcij

http://lab.fs.uni-lj.si/kes/goriva_in_zgorevanje/gz-predavanje-kinetika.pdf

þas, ki ga sistem potrebuje, da doseže ravnotežno stanje, lahko skrajšamo na dva naþina: Vpliv na reakcijsko hitrost. Kemijske reakcije potekajo pri višjih.

Slovarček pojmov - Javne službe Ptuj

https://www.js-ptuj.si/images/SLOVARCEK-POJMOV.PDF

Po Evropski direktivi je določena 5 - stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ... So ostali odpadki, ki jih ne moremo ločiti v nobeno od LZF in se ne morejo ...

PRIMERJAVA SENZORIČNIH IN FIZIKALNO-KEMIJSKIH ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_renko_jure.pdf

3.2 METODE DELA. 21. 3.2.1 Priprava vzorcev ... Svetovni ulov brancina. Brancin je poleg orade, ena izmed najpogosteje gojenih rib v Mediteranu (Grigorakis,.

Brzina kemijskih reakcija Završni rad

https://zir.nsk.hr/islandora/object/kemos:180/datastream/PDF/view

a također su dane i teorije brzine reakcije. Svaka reakcija slijedi kinetiku određenog reda, pa ih tako svrstavamo u reakcije: nultog, prvog, drugog i trećeg reda.

Angleško-slovenski slovarček osnovnih pojmov 2D in 3D - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/Grabantslovar3Dpojmov.pdf

vkljućno z zvokom in 3D-interaktivno vsebino oz. igro (angleşko je na kratko to ... Zato, da lažje razumemo tujo literaturo in spletne strani, ki so posvečene 2D- in ... Sky. Light/Hemisphere. Lamp. Luč nebo/ Luč poloble. To se običajno nanaša ...

nazivi anorganskih kemijskih spojeva - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/NOMEN-zadnje.pdf

vodikov(1 ) ion, vodikov(I) kation, hidron. *naboj iona nije potrebno ... vodikov dioksoklorat. 6. ClO. - hipoklorit vodikov monoksoklorat. 1. Cl- klorid. 2. ClO-.

rezultati izbirnega tekmovanja iz kemijskih poskusov za ...

https://gimoste.si/gim/images/datoteke/Rezultati%20izbirnega%20tekmovanja2018.pdf

5. KROMPIRJEVA KOKAKOLA. OŠ Polzela. 6. KRVAVEČA SRCA. OŠ Brusnice. 7. OBORINA JE, OBORINE NI. Zavod sv. Stanislava, OŠ Alojzija Šuštarja. 8.

Priloga 3: Napisi, navodila, opredelitev pojmov in simboli - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-2955-2016-01-1714-npb1-p3.pdf

d) Meja tečenja »ReT« je pri najvišji delovni temperaturi Tmax vrednost: – zgornje meje tečenja ReH za material, ki ima spodnjo in zgornjo mejo tečenja;.

skozi mavrico kemijskih sprememb - Gimnazija Moste

https://gimoste.si/gim/images/datoteke/Skozi_mavrico_kemijskih_sprememb.pdf

29 nov 2017 ... Potrebščine. Snovi: Pripomočki: • kalijev permanganat KMnO4. • natrijev hidroksid NaOH. • jedilni sladkor (saharoza). • erlenmajerica. • 2 čaši.

aplikacija za prikaz periodičnega sistema kemijskih elementov

http://eprints.fri.uni-lj.si/1435/1/Okrogar1.pdf

Skozi čas, ko so bili odkriti novi kemijski elementi in novi teoretični modeli za ... ki pogojem ustrezajo, katere pa lahko uporabnik pravtako sortira po abecedi.

Navodila za vaje pri predmetu Varnost kemijskih procesov

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Varnost_dela_vaje.pdf

3. vaja Določanje temperature plamenišča ... Plamenišče (°C): ... Namen vaje je določiti temperaturo plamenišča danega vzorca in opredeliti izvedbo vaje z.

Mehanizmi kemijskih reakcija Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos:232/datastream/PDF/view

Kemijska je kinetika područje fizikalne kemije, a bavi se proučavanjem brzina kemijskih reakcija i mehanizama kojima se te reakcije odvijaju. Brzina reakcije ...

Varnost kemijskih procesov - Fakulteta za kemijo in kemijsko ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Varnost_dela.pdf

standardna tvorbena entalpija, ki jo dobimo v tabelah s termodinamskimi podatki komponent (J/mol). Tvorbena entalpija elementov je 0! Spremembo entropije v ...

UČNI LIST: KEMIJSKE REAKCIJE, 8. razred A) ZAPIS KEMIJSKIH ...

http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/delovni-listi/dl_kemijske_reakcije.pdf

2/2. E-KEMIJA V 8. RAZREDU. B) UREJANJE KEMIJSKIH ENAČB. Uredi naslednje kemijske enačbe in na črto zapiši vrsto kemijske reakcije! a) * O2(g) H2(g) ...

opisi kemijskih parametov, ki jih najdemo v pitni vodi - Nijz

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/kemijski_parametri.pdf

29 dec 2014 ... dezinfekcijo vode, lahko tvori cianogen klorid, ki razpade in pri tem ... Živosrebrov klorid (II) poveča število nekaterih benignih tumorjev in ima ...

Primerjava nekaterih fizikalnih in kemijskih lastnosti razliĊnih vrst ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904695.pdf

21 feb 2009 ... gostota m: masa medu [g]. V: prostornina medu [L]. Slika 1: Merjenje mase medu za potrebe računanja njegove gostote. 1.4.3 Določanje pH ...

primerjava dveh kemijskih metod za določevanje organske snovi v tleh

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_velkavrh_matej.pdf

Humus je visokomolekularna organska snov tal, ki se je kemijsko ne da natančno identificirati. Humus predstavlja večino, 60-80 % nežive organske snovi tal.