1. Ptice v projektu GoForMura

(Picus canus), sršenar (Pernis apivorus) in črna žolna (Dryocopus martius) so na kratko predstavljene v predstavitvi GoForMura_ptice.pps. S pomočjo ...

1. Ptice v projektu GoForMura - Sorodni dokumenti

1. Ptice v projektu GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/10/GoForMura-ptice.pdf

(Picus canus), sršenar (Pernis apivorus) in črna žolna (Dryocopus martius) so na kratko predstavljene v predstavitvi GoForMura_ptice.pps. S pomočjo ...

dimenzije prstenova za ptice - ptice-osijek.com

http://ptice-osijek.com/wp-content/uploads/2013/03/Dimenzije_prstenova_17.2.2014..pdf

Crvenoleđna-pjevajuča papiga. Više bojna ... Maskirna crvena Fiđijska papiga ... Ara hiacitna. Ara kobaltna. Ara Spix * ara ambigua ara ararauna ara auricollis.

Article 2273996 - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/02/Log-ki-so-ga-%C4%8Dastili-po-bo%C5%BEje_Vestnik.pdf

5 maj 2016 ... Orna jelša, drevo močvirnega sveta. Log, ki so ga častili po božje. Črni log ali prekmurska Amazonijaje tik pred propadom. - Priznavali so mu ...

Uganke iz gozda - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/10/GoForMura-uganke-iz-gozda.pdf

To pa že ni več uganka! Vsem je znana ta pretkanka: grde njene so navade, nič ne prosi, samo krade. Ko gre petelinček spat, ga zgrabi kar za vrat. (lisica).

1/2017 lovec - GoForMura - Gozdarski inštitut Slovenije

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2015/04/Lovec-2017-01.pdf

7 apr 2015 ... Lovec izhaja praviloma vsak mesec. Ta řtevilka je izřla v 23.000 izvodih. Po zakonu o DDV je glasilo LOVEC obdavœeno po 9,5% stopnji.

BEREK Projektni obveščevalec - GoForMura - Gozdarski inštitut ...

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/Novicnik_GoForMura_n5_31_12_2015.pdf

večkrat stavkali skupaj z delavci lendavske žage, posebno v kriznih letih 1932 – 1933. Lokomotiva Kamenica, ki je vozila tudi po. Murski šumi (Foto: Tadej Brate) ...

invazivne tujerodne rastlinske vrste v poplavnih ... - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/7_Invazivne-tujerodne-rastlinske-vrste-ob-Muri_Marin%C5%A1ek.pdf

29 nov 2016 ... Erigeron annuus. (enoletna suholetnica). Page 26. Echinocystis lobata (oljna bučka). Conyza canadensis (kanadska hudoletnica). Page 27 ...

Bolezni drevja v gozdovih ob Muri in ukrepi v različnih ... - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/6_Bolezni-drevja-v-gozdovih-ob-Muri_Ogris.pdf

29 nov 2016 ... Carpinus betulus. 825. 30,3 maklen. Acer campestre. 452. 16,6 črna jelša. Alnus glutinosa. 242. 8,9 gorski javor. Acer pseudoplatanus. 240. 8,8.

stanje populacij izbranih vrst dvoživk na območju ... - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/9_Dvo%C5%BEivke_ERICO-1.pdf

Veliki pupek je razširjen po celi Sloveniji, vendar je razmeroma redek. • Prezimuje na kopnem, na mrestišča (večje stoječe vode brez rib), pa prihaja od konca ...

O projektu - Elektro Gorenjska

https://www.elektro-gorenjska.si/resources/files/pdf/Zgibanka_A4_elektricno_potovanje_KONCNA.pdf

lahko čas izkoristite za spoznavanje znamenitosti kraja ali pokušino lokalnih kulinaričnih specialitet. Električna vozila imajo seveda tudi svoje potrebe.

O projektu – Originalni EU kvalitet, Ana Ahčin (PDF)

http://www.ok-kvalitet.eu/wp-content/uploads/2017/06/O-projektu-Originalni-EU-kvalitet_Ana-Ah%C4%8Din.pdf

Danas se grupa sastoji od: • Celjske mesnine. • Pršutarna Lokev s´Krasa. • bivša Mipova pršutarna Kobjeglava in. • Radgonske Gorice. • Broj zaposlenih: 370.

Izdelek v projektu Mediteranska dieta

http://www.sszagorje.si/files/2015/06/Comenius-Mediteranska-dieta_izdelek.pdf

Page 1. MEDITERANSKA DIETA. COMENIUS. Page 2. PARADIŽNIK. ❑ zelenjava – plod,. ❑ sodi v družino razhudnikov,. ❑ prihaja iz srednje amerike. Page 3 ...

Pogodba o sodelovanju pri PROJEKTU - LAS DRAVA

http://www.lasdrava.si/uploads/9/6/1/5/9615204/5.vzorec-pogodba-o-sodelovanju-vzorec.pdf

3. člen. (pooblastilo nosilcu posla). Pogodbene stranke- partnerji podajajo nosilcu skupne vloge - vlagatelju, ki je določen v 2. členu te pogodbe in njegovemu ...

aktivnosti na projektu revitalizacije industrijske baštine

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Newsletter-No-1.pdf

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU REVITALIZACIJE ... Projekt REFREsh je podržan u sklopu programa INTERREG CENTRAL EUROPE financiranog iz Europskog ...

V UNESCOVEM PROJEKTU SMO ODKRIVALI STARE IGRE

http://os-gracisce.splet.arnes.si/files/2017/06/PORO%C4%8CILO-STARE-IGRE.pdf

Letošnja tema je Pozabljene otroške igre. V skupini Zajčki (2-4 leta) smo najprej želeli odkriti katere igre so to. Za stare starše smo pripravili anketne vprašalnike ...

Povabilo k sodelovanju studentov na projektu pkp - feri

https://feri.um.si/site/assets/files/6299/povabilo_k_sodelovanju_studentov_na_projektu_pkp_-optima.pdf

1 mar 2019 ... Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru ter iTehLab, informacijske tehnologije, d. o. o in Magneti ...

Veseli me, da lahko ob tem pomembnem projektu ... - PDF4PRO

https://pdf4pro.com/file/4d41b/f_docs_RR_smernice_vlozni_listi.pdf.pdf

prostore in delovno mesto, ZPIZ prevzame tudi stroške prilagoditve. Po. Sklepu Zavoda za ... pogodbe o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ali za delo na drugem ... Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. • Zavod Papilot ...

Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/glasilo-monitor/junij_2016.pdf

1 jul 2016 ... ... našega sveta zavoda, so člani izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za- voda je postal Andraž Jakelj.

pravilnik društva študentov medicine maribor o projektu ...

http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Pravilnik-o-izmenjavah1.pdf

V primeru, da posameznik uveljavlja točke iz 5. ali 6. kriterija (športni dosežki pri DŠMS kriteriju), je hkrati potrebno poslati tudi potrebna dokazila o posameznih ...

Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1650-1?inline=1

Julija Pelc. Primer izkušnje s supervizijo mentoriranja v projektu SUPER PSIHOLOG: Popotovanje ene od supervizijskih skupin. Na poti v vrtec. Supervizijska ...

Poročilo o projektu Stožice - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15425/8--toka---poroilo-o-projektu-stoice.pdf

športnega parka Stožice, ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, julij 2007. ... moţnostjo uporabe po sistemu »P R« in najmanj 180 parkirnih mest za osebna vozila.

Končnim poročilom o stanju na projektu ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2014/SEJE/31._SEJA/5._Konno_poroilo_o_stanju_na_projektu_O_TB.pdf

Iz preglednice je razvidno, da bi lahko odvisno od interpretacije navajali, da so bili stroški za OŠTB od 914 €/m2 do 1.422 €/m2. Poročilo pripravil: mag.

Priloga 4 Partnerska organizacija v projektu MOČ OZARA ... - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_4.pdf

GTV, TV Galeja, GEA TV, VTV, Radio Koper, Koroški radio, Štajerski val, Radio Capris,. Radio Maribor in Radio Celje. Pri nameščanju plakatov, ki so televizijski ...

o projektu VARUJMO NAŠE OKOLJE - Občina Gorenja vas

http://www.obcina-gvp.si/assets/komunala/mkcn_pos_lucine/o-projektu-varujmo-nase-okolje-622015-koncni.pdf

ŽIRI. IVANA TAVČARJA,. SORA. DRUŠTVO ŽIRI. PODRUŽNICA LUČINE. S pomočjo sredstev sklada Si.voda do dveh novih čistilnih naprav na Škofjeloškem.

osnovni podatki o projektu – 5.1 - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=20780

Kroglična pipa za toplo vodo do 110°C, prirobnične izvedbe, vključno spojni in ... grelna moč: 7,4 kW. - hladilno ... zunanja stenska zaščitna rešetka,. - fleksibilni ...

Odgovor: Fotelj je v projektu natančno opisan. Ponudniki lahko ...

https://www.csod.si/uploads/file/JAVNA_NAROCILA/2017/odgovori%20JN%20Bohinj1.pdf

in detajlu ter v predpisani barvi;. Vprašanje ponudnika: Prosim za primerljivi artikel za oznako NAK - nakovalo, kot npr… Odgovor: Kovaško nakovalo kot na ...

Lékárny poskytující konzultace odvykání kouření v rámci projektu ...

https://www.lekarnici.cz/getattachment/Media/Tiskove-zpravy/Odvykani-koureni-s-odbornou-pomoci-je-mnohonas-%281%29/seznam-lekaren-koureni.PDF.aspx

Nemocniční lékárna VFN, Karlovo nám.32, Praha2 , 128 08, tel 224 967. 107, PharmDr ... Lékárna BENU Lékárna, Národní 339/11, Praha 1, 110 00, tel 224 934.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU - Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

https://www.kcktolmin.si/wp-content/uploads/2014/09/Nacrt-nakupa-knjiznicnega-gradiva-za-leto-2020.pdf

Pri nakupu gradiva v letu 2020 bo knjižnica upoštevala naslednje kriterije: ... V akciji Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki je namenjena ...

Gradivo za medije o projektu Očistimo Slovenijo ... - Ekologi brez meja

http://ebm.si/m/OS2018_medijsko_gradivo.pdf

19 apr 2018 ... Osebna izkaznica. Naziv projekta. Očistimo Slovenijo ... V akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je 270.000 prostovoljcev čistilo okoli 7.000.

Vse o projektu Zdrave ritke in pralnih plenicah - Ekologi brez meja

https://ebm.si/m/Zdrave_ritke_Gradivo.pdf

nočne plenice kombiniramo s tanjšimi in lahkimi dnevnimi, ki jih lahko dopolnimo z dodatnimi vložki. Pralne pleničke so res ... Plenice Racman. • Pralne plenice ...

ptice

https://dijaski.net/get/bio_ref_ptice_05.pdf

POBREŽNIKI. ČIGRA. GOLOBI. GOLOB. PAPIGE. PAPAGAJ. KUKAVICE. KUKAVICA. SOVE. ČUK. LEŽETRUDNIKI. PODHUJKA. HUDOURNIKI IN KOLIBRIJI.

Zpráva o činnosti projektu SHerna za období roku ... - Wiki - Silicon Hill

http://wiki.siliconhill.cz/images/SHerna_2019.pdf

Jedna se nachází na bloku 4 - 3. mezipatro a druhá na ... PlayStation 4 Pro s virtuální realitou, Xbox 360, PlayStation 2, Nintendo Wii, sledování filmů, ... Cena. [Kč]. 10719 [Xbox 360 Live Gold] – Xbox 360 Live Gold – 12měsíční členství. 1 099.

mejice ne le za ptice - mej-mo jih!

http://mej-mo-jih.weebly.com/uploads/6/4/0/8/64086601/sp_2018-04_web_mejice_ne_le_za_ptice_2.pdf

ZELENA REGA (Hyla arborea) za razvoj nujno rabi vodo, a večji del leta se ... foto: Aleksandra Lešnik. (rega), Ali Šalamun (mejica). Svet ptic 04, december 2018.

Ptice (Aves)

https://sc-s.si/joomla/images/2-3-4-4-2-REK-Kraljest.-%C5%BEival.-ptice-sesal.-GR.pdf

za mnoge vrste je značilna koveolucija. (sorazvoj) z rastlinami cvetnicami, ... polopice (Prosimii) ... grmičevjem);. • nekatere vrste glodavcev so prenašalci hudih.

Spoznajmo ptice

http://www.cvzu-dolenjska.si/sites/www.cvzu-dolenjska.si/files/files/page/spoznajmo_ptice.pdf

Kozača. Ptice gnezdilke v duplih. Ptice prosto gnezdilke. Koconogi čuk. Belohrbti detel. Zlatovranka. Škorec. Sršenar. Črna štorklja. Belorepec. Vrani. Škrjančar.

Ptice poimenujemo po

http://www.cvzu-dolenjska.si/sites/www.cvzu-dolenjska.si/files/files/page/microsoft_word_-_enake_pa_vendar_razlicne_ptice.pdf

ki so lahko vzrok za bolezni (salmoneloza) in pogin ptic. Za zrnojede ptice (ščinkavec, čižek, dlesk, poljski in domači vrabec, velika sinica, plavček, brglez, veliki ...