Sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenujejo ZO ...

Franca Derganca N.Gorica Ulica padlih borcev 13A. UKC Ljubljana Zaloška cesta 7. Klin.odd.gastroenterologije Japljeva 2. SB Murska Sobota dr.Vrbnjaka 6.

Sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenujejo ZO ... - Sorodni dokumenti

Sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenujejo ZO ...

https://www.astellas.com/eu/system/files/2019-06/Slovenia2016.pdf

Franca Derganca N.Gorica Ulica padlih borcev 13A. UKC Ljubljana Zaloška cesta 7. Klin.odd.gastroenterologije Japljeva 2. SB Murska Sobota dr.Vrbnjaka 6.

A. Sponzorske in donatorske pogodbe 2018 - Energetika Maribor

https://www.energetika-mb.si/wp-content/uploads/2019/01/165_Objava-podatkov-po-enajstem-odstavku-10.a-%C4%8Dlena-ZDIJZ_08012019.pdf

8 jan 2019 ... Maistrova ulica 2, 2000. Maribor, TRR. SI56290000052195945. 300,00. Donacija za delovanje. 9. 2. 2018. Strelski klub Maribor,. Gorkega ulica ...

ODVZEM CEMT _ manj kot 20 voženj med tretjimi državami (TD)

https://www.gzs.si/pripone/oei42759d21886a9550a.pdf

5577551 PETEK TRANSPORT D.O.O.. 27. 27. 41. 10253. 5578892 BRUS TRANSPORT-TRGOVINA-ŠPEDICIJA D.O.O.. 27. 27. 42. 10255. 5578892 BRUS ...

Nova KBM dd, skupaj s povezanimi osebami - Assetbox

https://assetbox.eu/products/451/attachment/834

18 dec 2019 ... številka vložka: 10924200; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR; identifikacijska številka za DDV: SI94314527; www.nkbm.si, [email protected]

za leto 2019 A. Sponzorske in d - Mariborski vodovod

https://www.mb-vodovod.si/media/files/KIJZ_10a_2019.pdf

14 jan 2019 ... 200,00. Enkratni dogodek. Donacija – brezplačni programi za starejše. 30.5.2019. Društvo TOTI DCA Maribor, Gorkega 34. Davč. št.: 93752792.

Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2521/1/Magistrska_naloga_-_Kristina_Vi%C5%A1aticki_-_POPRAVKI_LEKTORIRANO2.pdf

Posamezniki, ki morajo stalno skrbeti za druge, začnejo čez čas ... lasje, zmanjšan libido, mišična oslabelost, zaprtje, cmok v grlu, pokašljevanje, zastajanje ...

(10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek) za leto 2017 A. Sponzorske in d

https://www.mb-vodovod.si/media/files/KIJZ_10a_2017.pdf

24 maj 2017 ... Donacija – pomoč dnevnemu centru. 22.3.2017. Društvo Toti DCA Maribor. Gorkega ulica 34. Davč. št. 93752792. Št. TRR: 045150002064474.

nekaj nasvetov za stike s slabovidnimi osebami - Center IRIS

http://center-iris.si/files/2012/10/NEKAJ-NASVETOV-ZA-STIKE-S-SLABOVIDNIMI-OSEBAMI.pdf

Z enostavnimi prilagoditvami okolja, kot so razsvetljava ter barvni kontrasti, lahko pomembno povečamo samostojnost slabovidne osebe. Sprehodili se bomo po ...

ODSTOP OD POGODBE

https://moemax.a.bigcontent.io/v1/static/NCySVg_9xWlf0fFJjGaHHt3g

Naslovnik: LES-MMS trgovska družba d.o.o.. Cesta v Bokalce 40. 1000 Ljubljana. Tel: 080 88 76. Email: [email protected] www.moemax.si. Št. poz. Št. izdelka.

Vzorec pogodbe - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/JavnaNarocila/Sklad-za-vode/Majdicev-log/Vzorec-pogodbe.pdf

opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.

Pogodbe - Sklad NEK

http://www.sklad-nek.si/datoteke/katalogKategorija/mednarodna-pogodba.pdf

gelatin, whether or not on a paper or textile backing. - Other. Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price.

VZOREC POGODBE.pdf

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/20db46e9844862c2c1257f9d003f02ff/$FILE/VZOREC%20POGODBE.pdf

VZOREC POGODBE. Urad predsednika Republike ... Ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik, ki je priloga te pogodbe. Glede datuma primopredaje se ...

Prekinitev naročniške pogodbe - A1

https://www.a1.si/documents/10179/149207/PREKINITEV_NAROCNISKE_POGODBE.pdf/7bc09167-6154-4e65-95c8-3beb743d6752

IZJAVA O ODSTOPU OD NAROČNIŠKE POGODBE ZA POTROŠNIKE stran 1/1. Datum podpisa: V. , dne. Spodaj podpisani/a Naročnik (ime in priimek). (naslov).

odpoved najemne pogodbe - PIC

http://pic.si/wp-content/uploads/2018/03/VSRS-Sklep-II-DoR-73-2016-Judikat-Vrhovnega-sodi%C5%A1%C4%8Da-RS.pdf

odpoved najemne pogodbe - neprofitna najemnina - primernost stanovanja. Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bilo ob predpostavki, da so bile.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Ger%C5%BEina-POSTOPEK-ODPOVEDI-POGODBE-O-ZAPOSLITVI.pdf

pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved. (3) Vsaka stranka lahko ... V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok: ... 85. člen ZDR-1 (obveznosti delodajalca pred odpovedjo).

Kupoprodajna pogodba - Pogodbe

https://www.pogodba-pogodbe.info/kupoprodajna_pogodba_za_motorno_vozilo.pdf

Kupoprodajna pogodba je sestavljena v najmanj dveh enakih izvodih, ki jo prejmeta ob pogodbeni stranki. Prodajalec se zavezuje, nakasneje v 8 dneh od ...

Mednarodne pogodbe vzajemnost - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/Vzajemnost/Mednarodne-pogodbe-vzajemnost.pdf

V primerih, ko so bili za državljane bivših republik SFRJ in pravne osebe s sedežem v teh državah izpolnjeni vsi pogoji za vknjižbo lastninske pravice na ...

Vzorec pogodbe za PUD - EGSŠ

https://www.egss.si/wp-content/uploads/2019/05/Pogodba_vzorec_PUD.pdf

(delovno prakso) dijakov za poklic MEDIJSKI TEHNIK v obsegu 152 ur v času 24. ... oceno praktičnega usposabljanja (delovne prakse) vpisal v dijakov dnevnik,.

Vzorec pogodbe - Vozilo GVC 16-25 (03.09.2015)

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe.pdf/2015091107583876/?m=1441951118

11 sep 2015 ... primopredajni zapisnik, v katerega se navedejo vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki se morajo odpraviti na račun ponudnika, v roku, ki ga ...

Primer pogodbe Zlati korak

https://www.zlatikorak.si/assets/files/pogodba_zlati_korak.pdf

ZC, kupovati naložbeno zlato v obliki zlatih ploščic (storitev Zlati korak). Naročnik postane lastnik zlatih ploščic z dnem izvedbe knjiženja zlata na Zlati račun.

zadeva: odstop od pogodbe - GA kuhinje

https://www.ga.si/odstop.pdf

(Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če želite odstopite od pogodbe). APARATI d.o.o.. Šmartinska cesta 152. 1000 Ljubljana. Telefon: (01) 520 46 66.

franšizne pogodbe - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kocevar2926.pdf

(prodaja po trgovskem potniku, telefonu, faksu in v elektronski obliki), ... Na to v večji meri vpliva uvedba plačila z Mercator Pika kartico, ker se mora podjetje za.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE O OPRAVLJANJU ...

https://junaknadomu.si/wp-content/uploads/2018/10/OBRAZEC-ZA-ODSTOP-OD-POGODBE.pdf

obrazec), se potrošniku potrdi prejem izjave oziroma obrazca o odstopu od naročniške pogodbe s povratnim ... odstopna izjava oziroma obrazec poslana.

Cenik za dolgoročne pogodbe - SiDG

https://sidg.si/index.php/menu-za-download-javnost?view=download&id=827

CENIK. S tem cenikom se določi cena gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju: GLS) za ... Rdeči Bor A2 (Furnir). IEEE. 64,29 ... Ostrolistni javor hlodi za furnir.

OBRAZEC ZA PREKINITEV NAROČNIŠKE POGODBE KKS

http://www.elektroprom.si/files/C%20-%20OBRAZEC%20ZA%20ODPOVED%20VSEH%20NAR.%20POGODB%20EVJ%20KKS%20marec%202016.pdf

Naročnik se zavezuje: → poravnati vse obveznosti, ki jih je dolžan poravnati skladno z naročniškimi pogodbami. → vrniti vso dodatno opremo (dekodirno kartico ...

Vrocanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/Vrocanje-odpovedi-pogodbe-o-zaposlitvi.pdf

Če se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča po pošti, se za vročanje uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Osebna vročitev po pošti je ...

Vzorec pogodbe - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_Streha_GB.pdf/2017032212193108/?m=1490181540

22 mar 2017 ... 18/77), v nadaljevanju: Gradbene uzance. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika takoj, ko ugotovi katerega od ...

Vzorec pogodbe - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2018/RAZPISI/MAREC/MARIJE_VERE/Vzorec_pogodbe_OS_Marije_Vere.pdf

kazen lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene uzance. Izvajalec se prav tako zaveže ...

Obrazec za odstop od pogodbe - Click2Chic

https://www.click2chic.si/f/docs/Pogoji-poslovanja/Obrazec-za-odstop-od-pogodbe.pdf

Obvestilo o odstopu od pogodbe: - Naslovnik: Ilirija d.d., spletna drogerija, Tržaška 40, 1000 Ljubljana. - Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje ...

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA ...

https://www.tzslo.si/uploads/karmen/sodba_viii__ips_167_13_zdravstvena_nesposobnost.pdf

SODBA IN SKLEP VRHOVNEGA SODIŠČA VIII Ips 167/2013: ODPOVED. POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI – ZDRAVSTVENI.

Podpis pogodbe z gasilci - Občina Ormož

http://www.ormoz.si/Files/eMagazine/98/109124/Ormo-ke%20novice%2021_2013.pdf

21 jun 2013 ... Središče ob Dravi v imenu aktiva ravna- teljev, Alojz Sok ... cijo Vanja Lebar, Marijana Korotaj, Nina. Šulek, Janko ... ANTIČNO. IME REKE.

Odstop od pogodbe – vračilo v 14 dneh - Klevi.si

https://www.klevi.si/assets/vracilo_artikla_obrazec.pdf

KLEVI, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj. Seljakovo naselje 29. 4000 Kranj. Telefon: 386 (0)4 2315 930. Faks: 386 (0)4 2315 933. E-pošta: [email protected]

Vzorec pogodbe - SDOPN - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/-/2016053014004044/?m=

končno odločitev, mora izvajalec naročniku dostaviti e-dobropis. V kolikor bo za izvedbo ... dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te ...

iii. del: temeljne mednarodne pogodbe s področja prava ... - FDV

http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/0000-3-del-1-in-2-poglavje-411-516.pdf?sfvrsn=2

DUNAJSKA KONVENCIJA O PRAVU. MEDNARODNIH POGODB*. Države pogodbenice te konvencije so se ob upoštevanju bistvene vloge mednarodnih ...

Vzorec - Obrazec za odstop od pogodbe - Hervis

http://www.hervis.si/medias/sys_master/root/h3b/h73/9950863523870/Vzorec-Odstop-od-pogodbe-SLO.pdf

(Če bi radi odstopili od pogodbe, vas prosimo, da izpolnite ta obrazec in nam ga vrnete skupaj z blagom. Pravi naslov za vračila blaga najdete v paketu, ki je ...