Klinični center

Bolnišnica oz. Klinični center-sever, CT41 Bohoričeva ulica, CT 44 Vodmatski trg, in ki jih je izdelal ... nižji ali skladen z obstoječim vencem objekta Japljeva 2.

Klinični center - Sorodni dokumenti

univerzitetni klinični center ljubljana - Klinični oddelek za bolezni ...

http://www.kobz.si/si/Dokumenti/TEST%20Z%20NAGIBNO%20MIZO.pdf

Namen testa z nagibno mizo je izzvati podobne simptome kot ste jih imeli spontano, ko ste izgubili oz. skoraj izgubili zavest. Hkrati pa s stalnim merjenjem ...

Klinični center

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3MOL-CEN-C6-KC-sever-pup-precisceno.pdf

Bolnišnica oz. Klinični center-sever, CT41 Bohoričeva ulica, CT 44 Vodmatski trg, in ki jih je izdelal ... nižji ali skladen z obstoječim vencem objekta Japljeva 2.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

https://www.kclj.si/dokumenti/TABELA_-_UKC_LJ_-_POOBLASCENE_OSEBE_ZA_CAKALNI_SEZNAM__-_18.1._2019.pdf

18 jan 2019 ... Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije PNEVMOLOŠKA - ALERGOLOŠKA AMBULANTA POLIKLINIKA. MATEVŽ. HARLANDER,DR.

Univerzitetni klinični center Maribor - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UKC_Maribor.pdf

pri proračunskem uporabniku Univerzitetni klinični center Maribor. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah ...

Univerzitetni klinični center Ljubljana - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UNIVERZITETNI_KLINICNI_CENTER_LJUBLJANA-v2.pdf

II. PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI. Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji in.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, ODDELEK ZA ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2011-PB-Maribor.pdf

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, ODDELEK ZA PSIHIATRIJO. Pojasnilo: Varuh ... nahajajo ob izhodih iz vseh stavb UKC. Maribor in po potrebi ...

univerzitetni klinični center ljubljana SPS NEVROLOŠKA KLINIKA ...

http://www.kobz.si/si/Tajnistvo/Navodila%20obiskovalcem_22.5.2017.pdf

asist. dr. Jure Bon, dr. med. mag. Aljoša Danieli, dr. med. univerzitetni klinični center ljubljana. University Medical Centre Ljubljana. SPS NEVROLOŠKA KLINIKA.

STORITVENA ZNAMKA Primer: Klinični center Ljubljana - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bajec-Tina.PDF

Mentor: doc. dr. Dejan Verčič. Somentor: doc. dr. Mihael Kline. STORITVENA ZNAMKA. Primer: Klinični center Ljubljana. DIPLOMSKO DELO. Ljubljana, 2004 ...

Univerzitetni klinični center Ljubljana Dispečerska služba zdravstva ...

https://fzv.uni-nm.si/uploads/povabilo_dispecerske_sluzbe.pdf

Univerzitetni klinični center Ljubljana. Dispečerska služba zdravstva. FB: fb.com/DSZSi. Predstavitev Dispečerske službe zdravstva in povabilo k zaposlitvi ...

Univerzitetni klinični center Maribor Komisija za medicinsko etiko ...

https://www.ukc-mb.si/media/imported/fileadmin/bolnisnica/kme/NAVODILA-vloga_na_Komisijo_za_medicinsko_etiko_UKCMB_2018-002.pdf

Na seji dne 9. 3. 2004 je Komisija za medicinsko etiko UKC Maribor sprejela sklep, da naj se vloga za etično oceno raziskovalne naloge naslovljena na komisijo ...

Univerzitetni klinični center Maribor UKC Maribor, 1. 11. 2018 ...

https://www.ukc-mb.si/media/files/nase_cakalne_dobe/Seznam_izvajalcev_zdravstvenih_storitev_01112018.pdf

1 nov 2018 ... Marko LIPOVEC, dr. med. Petra DEVETAK, dr. med. Tamara MOHORKO, dr. med. Ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo. Prim.

Univerzitetni klinični center Ljubljana - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/casopis_avgust_2010.pdf

Danes predstavlja osrednjo bolnišnico v Republiki Sloveniji in izvaja zdravstveno dejavnost ... najboljše klinične obravnave za otroke in mladostnike s sistemskimi ... skovalna dejavnost s področja otroške nevrologije, otroška nevrologi-.

univerzitetni klinični center maribor - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/files/organigram/Organigram%20UKC.PDF

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR. KLINIKE, SLUŽBE IN ... Center za transfuzijsko medicino. - Inštitut za fizikalno ... Centralna lekarna. - Oddelek za ...

klinični laboratorij medical centra rogaška - Medical center Rogaška

https://www.rogaska-medical.com/si/files/default/rogaska/fizioterapija-masaze/fizioterapija/ZGIBANKA_laboratorij_150x150.pdf

(fPSA). Dihalni testi. • Urea 13 C dihalni test. Obremenitveni testi. • Obremenitev z glukozo (OGTT 75 g). • Obremenitev z laktozo. Preiskave blata. • Prisotnost krvi.

Prokalcitonin v klinični praksi (.pdf, 167 kB)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Onkologija_2009_2/onkologija_2_december_2009_web_2_11.pdf

objavljenih raziskav je pokazala, da je PCT v primerjavi s CRP občutljivejši (92 % oz. 86 %) in bolj specifičen (73 % oz. 70. %) za diagnozo bakterijske okužbe ...

KOPB klinični vidik

https://www.zd-lj.si/cpc/images/datoteke/gradiva/radm_sestre/1_KOPB_klinicni_vidik.pdf

nenormalni vnetni odgovor pljuč na ... Emfizem: • Nenormalno povečanje dihalnih prostorov distalno od ... Na rentgenski sliki pljuč pa so prisotni znaki emfizema ...

KLINIČNI PRIMER/CASE REPORT

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/1143/1043/

ZMOKS; 2007: 59–61. Ljubljana, Slovenija. 15. Visser A, Raghoebar GM, van Oort RP, Vissink A. Fate of implant-retained craniofacial prostheses: life span and ...

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske

https://www.dmsbzt-gorenjske.si/images/dokumenti_uncategorized/Klini%C4%8Dni%20ve%C4%8Der%202016%20Gorenjske.pdf

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske. V torek, 5. aprila 2016 so študenti Fakultete za zdravstvo Jesenic (FZJ) in člani. Društva medicinskih sester, babic in ...

Tumorski označevalci v klinični onkologiji (.pdf, 99 kB)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/1-2000-novakovic.pdf

prisotnosti malignih tumorskih celic. Pri vrednotenju rezultatov moramo vedno imeti v mislih, da maligna bolezen ni edini vzrok za povi{ane vrednosti tumorskih.

KLINIČNI FARMACEVT - NOV SODELAVEC NEFROLOŠKEGA ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/kenda.pdf

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici ... E-mail: [email protected] ... SBNG je regionalna bolnišnica, ki obsega 478 postelj. Ne-.

Kapnografija in njen klinični pomen

http://www.szim.si/wp-content/uploads/2017/12/Kapnografija-in-njen-klini%C4%8Dni-pomen.pdf

Predihavanje bolnika z obstruktivno pljučno boleznijo, bronhospazem. Thompson et al, Capnographic Waveforms in the Mechanically Ventilated Patient, Respir ...

Teoretični in klinični koncepti v psihoterapiji 1 Course title

http://www.fuds.si/sites/default/files/programi/teoreticni_in_klinicni_koncepti_v_psihoterapiji_1_0.pdf

motnja, antisocialna osebnostna motnja, borderline osebnostna motnja, histrionična osebnostna motnja, narcisistična osebnostna motnja, izogibajoča ...

klinični primer/case report - ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/288216820_Sudden_nontraumatic_tetraplegia_associated_with_cervical_disc_herniation_Importance_of_emergent_microdiscectomy_-_Case_report/fulltext/5909af5e0f7e9b1d0815ccb7/Sudden-no

Hrbtenjača je bila stisnjena za po- lovico prečnega preseka, v njej pa je bila vi- dna do 10 mm velika sprememba v segmen- tu C5-C6, ki bi lahko predstavljala ...

Klinični pomen elektroforeze serumskih beljakovin

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2899/2553/

16 nov 2018 ... Wilsonova bolezen. Globulini β. Biliarna ciroza. Cushingova bolezen. Hipotireoza. Anemija zaradi pomanjkanja železa. Nodozni poliarteritis.

Klinični pomen določanja imunoglobulinov IgG pri bolnikih s CF ...

https://www.drustvocf.si/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Klinicni_pomen_dolocanja_igg.pdf

Glavni vzrok obolevanja in umrljivosti pri CF je bolezen pljuč. ... poteh. Pojavi se lahko dolgotrajen kašelj z izmečkom, bronhiektazije, sesedanje dihalnih.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA KLINIČNI ODDELEK ZA ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2012_-_PB_-_PKL.pdf

poročilo o opravljenem obisku na lokaciji. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA. KLINIČNI ODDELEK ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO. Pojasnilo: Varuh človekovih ...

Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični ...

http://www.fzab.si/uploads/V%C5%A0ZN_zbornik%206%20sola%20za%20klinicne%20mentorje_arhiv.pdf

Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana. 10.20 – 11.00. Ponovimo: Raziskovalni dizajn izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Joca Zurc, Visoka šola za ...

Hormonsko zdravljenje raka dojk – klinični primeri

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/1_2004_9.pdf

Hormonski receptorji v tumorju so napovedni dejavnik odgovora na hormonsko zdravljenje. Vemo, da imajo vse bolnice s hormonsko odvisnim rakom, ne glede ...

Supervizija v klinični psihologiji - Zbornica kliničnih psihologov

http://klinicna-psihologija.si/wp-content/uploads/2019/08/zkpsi_supervizija_2018.pdf

Klinična psihologija in supervizija. Kliničnopsihološka obravnava obsega znanstveno utemeljeno oceno, razlago, zdravljenje in preprečevanje psiholoških težav ...

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA – PRIMER KLINIČNI ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/dolzan3207.pdf

predstaviti primer letnega poročila, in sicer Letno poročilo Kliničnega centra za leto. 2005;. ➢ podati kritični pogled na obstoječe letno poročilo in zaključiti s ...

40 let - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

https://www.kimdps.si/sites/default/files/40let_knjizica_arhiv.pdf

obletnice so priložnost za čestitke in pohvale, a hkrati pomenijo tudi trenutek za razmislek o tem, kje smo in kaj je treba še narediti. Štirideset let pri delu inštituta.

klinični testi za ocenjevanje bolečine medeničnega obroča v ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2806/2237

posteriorno stran medenice (angl. Posterior pelvic pain provocation test – P4), Patrickov. Faberjev test (angl. Patrick's Faber test), palpacija dolgega dorzalnega ...

PROJEKTIRANJE, POLONA LIPIČNIK s.p. OBJEKT: Klinični inštitut ...

http://sladkorna.ezdrav.si/KIMDPS_oprema/DOPOLNITEV%20DOKUMENTACIJE-SHEME/sheme%203-7-2019.pdf

odprtine za dovod električnih priključkov na mizo ... Savana: noge so izdelane iz kvadratnih kotno varjenih ... perforacija, RAL enak kot za ostale kovinske dele.

Teoretski temelji ocenjevanja osebnosti v klinični psihologiji ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_2/benedik.pdf

... vodi k razvoju kliničnopsihološke stroke in psihologije kot znanosti. Ključne besede: klinična psihologija, kliničnopsihološko testiranje, ocenjevanje osebnosti.

klinični primer/case report - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/a27c/1603ed927cfc1f43daa01edc7454bce8fc77.pdf

bila ugotovljena vnetje levega obmodka ter levega semenskega povesma. V naslednjih 10 dneh je prejemal amoksicilin s klavulansko kislino. Čez 6 tednov se ...