iz uredništva - Občina Litija

8 jul 2013 ... znake…Po praktičnem delu je mizar Roman učencem predstavil stroje: žage, sti- skalnico, skobelni stroj, mizarsko mizo-ponk in drugo orodje.

iz uredništva - Občina Litija - Sorodni dokumenti

iz uredništva - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74926/junij%202013.pdf

8 jul 2013 ... znake…Po praktičnem delu je mizar Roman učencem predstavil stroje: žage, sti- skalnico, skobelni stroj, mizarsko mizo-ponk in drugo orodje.

Predstavitev dela javnega zavoda Osnovna šola Litija ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73715ad11-porocilo-os-litija.pdf

Šola s prilagojenim programom se povezuje z drugimi institucijami v kraju; Dom starejših občanov,. Gimnazija Litija, Vrtec Litija, Društvo Sožitje Litija in Šmartno, ...

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 1 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/161751AD%203%20Odlok%20o%20prora%C4%8Dunu%20za%20leto%202019.pdf

Občinski svet Občine Litija na __. seji dne _____2019 sprejel ... S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2019 določajo proračun, postopki ... Obstoječa koncesijska pogodba s podjetje Petrol se zaključi 1.6.2019, po tem pa je predvideno, ... proračunski postavki potrebno predvideti sredstva za tekoče stroške (elektrika,.

3. Načrt razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/660353.%20Na%C4%8Drt%20razvoja%20Gasilske%20zveze%20Litija%20za%20obdobje%202015%20%202020.pdf

GVV-1. AC 16/50. GV-1. AC 16/50. GVGP1. GVM-1. GVGP-2. GVC 24/50 ... GZ LITIJA. NI. Legenda: T-travnik. G - gozd. GVV1. GVV-1. GCGP2. GVM. 3-4. 3-4.

AD 13) Poročilo o delu Glasbene šole Litija-Šmartno ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/166868AD%2013%20Porocilo%20o%20delu%20GS.pdf

21 feb 2019 ... košara za perilo, delovni natikači 2x, table zbirno mesto, namizni ventilator, slika 2x, tepih, stol za dvorano 30x, križni izvijač, blazina, novoletne ...

KoleDar PrireDitev ob občinSKeM PrazniKU občine litija - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74306/maj%202016.pdf

26 maj 2016 ... za rezanje in tako smo dobili v roke vsak svoj izvod pobarvanke. Pred odhodom ... TAČKOv FESTIvAL - lutkovna predstava in srečanje s kužki.

6. Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/116389AD%206%20SMERNICE%20RAZVOJA%20TURIZMA.pdf

Gostilna pri Janezu, Velika Štanga. • Gostilna Maček, Šmartno pri Litiji. • Gostilna Krznar. • Gostilna Pustov mlin. • Kmečki turizem Na hribčku. Poslovni turizem.

AD 3) Odlok o pokopališkem redu v občini Litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/148125AD%203%20Odlok%20o%20pokopaliskem%20redu.pdf

10 okt 2018 ... Občinskemu svetu Občine Litija se po razpravi predlaga v sprejem ... Pogreb. 10. člen. (osnovni obseg pogreba). Osnovni obseg pogreba ...

Informacija o delu JP KSP Litija za leto 2016.pdf - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73710ad8-informacija.pdf

12 dec 2016 ... 52/2016, je kot organ podjetja postavljen tudi nadzorni ... iz nerjaveče pločevine, sanacija odvodnjavanja, položitev tlakovcev ... Na račun obdelave pa so se povečale cene prevzema mešanih ... Dobava in polaganje asfalta.

dolgoročni razvojni program občine litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/65831Dolgoro%C4%8Dni%20razvojni%20program.pdf

Projekt – izgradnja podvoza bivša Pletilja-trgovina Hofer ni bil izveden zato smo ... Trenutno je vgrajena potopna črpalka moči 4 kW, nova črpalka pa bi.

AD 5) Letno poročilo SVC Litija d.o.o. za leto 2018 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/173720AD%205%20SVC.pdf

ID 1835-1821-6 Dom starejših občanov. ID 1835-1821-8. Uporabnik. GLASBENA ŠOLA LITIJA -. ŠMARTNO. VARSTVENO DELOVNI. CENTER. JZ DOM TISJE.

4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/106535AD%204%20Odlok%20pokopaliski%20red.pdf

30 nov 2017 ... pokopališki dejavnost /ZPPDej/, ki določa, da osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in ...

kgz litija zoo litijski tek 10.6.2017 prijave so že odprte! - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/75245/3%20marec%202017.pdf

11 mar 2017 ... iz Ljubljane v Oskrbovano stanovanje v SVC Litija. Tu se mi je življenje ... PRODAM parcelo na sončni legi, na Ustju, zazidlji- va, v izmeri 1.500 ...

AD 4) Informacija o delu JP KSP Litija d.o..o. za leto ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/173718AD%204%20Informacija%20o%20delu%20KSP%20Litija.pdf

... motorna žaga Husqvarna 445 II z vidia verigo in agregat tihi. 3.0 Rato. Za potrebe čiščenja vozil strojnega parka pa smo nabavili globinski sesalec GARAGE.

Osnovna šola litija - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74913/maj%202013.pdf

8 jun 2013 ... to so ograje, ute, vrtne garniture, zabojniki ... ziMSKi vRtovi • vRtne Ute. • KUHinje ... Prodam šolsko torbo Akta, zelo lepo ohranjeno, cena 15 ...

iz uredništva - Občan

http://www.obcan-litija.si/files/obcan_2011_08_avgust.pdf

8 sep 2011 ... www.praprotnik.org. betonSKi izDelKi. • VRTNi uMiVALNiki (16 vrst). • VRTNi kAMiNi. • POTkE ZA VRTOVE. • BETONSki ŠkARPNiki (veliki ...

občina litija - Občina Šmartno pri Litiji

https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2017/08/VLOGA-ZA-STANOVANJSKI-RAZPIS-2017-2018.pdf

tudi če se redno šola vpisan na izredni študij, so ga starši dolžni preživljati tudi po polnoletnosti, vendar največ do ... zakonskega ali izven zakonskega partnerja oz. drugega družinskega člana. Bančni ... OSEBNA IN DRUGA VOZILA ... pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih podatkov in kot zakoniti.

iz uredništva - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7a79/3958c495104c0bca15ded0f90f7e1720847e.pdf

8 jul 2012 ... na nitko oziroma noži. Je fizično ... Motorna košnja: V tem primeru delimo kosilnice na strižni ... Ana Marija Majcen s.p. Polšnik, Hofer Tisk Litija.

dokument o nabavni politiki knjižnice litija 2017 - 2020 - Knjižnica Litija

https://www.knjiznica-litija.si/Portals/KnjiznicaLitija/Dokumenti/Upravljanje%20s%20knjiznicno%20zbirko%20Knjiznice%20Litija%202017.pdf

Knjižnica Litija kot splošna knjižnica za območje Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, kontinuirano zagotavlja enak dostop do vseh vrst zapisanega znanja,.

litija doživetja - turistična ponudba občine litija turistične zanimivosti ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Publikacije/Turisticna_karta_Litija_2008_B_slo.pdf

Tej poti se je od severa pridružila t. i. Jantarjeva pot med Baltikom in Sredozemljem, ki je potekala na tem območju od Vač proti današnjemu Hotiču. Kraj Litija je.

30-let - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74911/marec%202013.pdf

1 mar 2013 ... ObČINA LITIJA uSPEšNA NA JR zA SOFINANCIRANJE ... lokalnim in regionalnim TV postajam določila nove TV ... Zavod Mladinska mreža MaMa je tudi nosilec projekta Mreža NVO mla- ... Spominjali se ga bomo sodelavci TC Merkur Litija ... Izžrebanci FEBRUARSKE križanke dobijo stenski koledar.

GSM: 070 409 468 - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74567/obcan_2015_06_junij.pdf

5 jun 2015 ... 5. junij 2015. Litija. NOVO V LITIJI! TAXI JASNA. GSM: 070 409 468 ... POLETNI DELOVNI ČAS IN POČITNIŠKE ... [email protected].

obcan_2018_11_november (1) - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/151895obcan_2018_11_november%201.pdf

29 nov 2018 ... v ameriški profesionalni ligi NBA, Marko Milić ter številni drugi. Tjaša TONI Skubic ... PISATELJ. (CONRAD. POTTER). VCEPLJENA. STVAR.

iz vsebine - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/170711obcan_2019_03_marec.pdf

16 mar 2019 ... in 20/17). V obstoječem vrtcu se trenutno izvaja program za 7 oddelkov ... stvena kulturna miza Franceta Prešerna. Otroci ... manikuro/ masaža.

iglica - Občina Litija

https://www.litija.si/Files/eMagazine/77/113034/obcan_2017_11_november.pdf

1 nov 2017 ... Delovni čas: pon. ... Čas beži in v občini Litija se je v tem obdobju izvedlo nekaj investicij, ki ... likodušno podarili: Spar, Društvo podeželskih.

Na podlagi 41 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/6653115%20Odlok.pdf

Za turistično vodenje in izobraţevanje vodnikov lastnik znamke pooblasti lokalni turistični organizaciji, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik in Zadruga.

Untitled - Občina Litija

http://www.litija.si/files/other/news/77/114772AD%204%20Mnenja%20KS.pdf

2 feb 2018 ... dva zaselka Jesenje in Zapodje, ki so sedaj direktno vezane na pošto Kresnice in bi po novem morali ti krajani hoditi v Litijo. Pošta naj ostane ...

Priloga - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/663398%20Priloga.pdf

Tiskani medij, Mesečnik Ivanka Višček, Klemenčičeva 1, 8210 brezplačna dostava na vsa gospodinjstva Slovenščina. Pungartnik. TREBNJE na območju občine ...

Litija2030 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73702ad4-cps.pdf

9 apr 2017 ... Kolesarske poti vodijo do točk zanimive naravne, kulturnozgodovinske in etnološke ... d.o.o., Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o.),. • Zagorje ob ...

Na podlagi 2 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/665178%20Odlok.pdf

Tihaboj, Brezovo, Bistrica, Prevale, Jelenska Reber, Dole pri Litiji, Kal pri Dolah, Berinjek, Zagozd,. Zagorica, Klanec pri Gabrovki in Zgornji Log »,.

DNK GIMNAZIJA LITIJA Bevkova 1c LITIJA Projektna naloga pri ...

https://dijaski.net/get/bio_ref_dnk_03.pdf

DNK ali deoksiribonukleinska kislina – DNA or deoxyribonucleic acid ... DNA – deoxyribonucleic acid) je nukleinska ... PODVOJEVANJE ALI REPLIKACIJA.

AD 6) Poročilo ZKMS - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/185770AD%206%20Porocilo%20ZKMS.pdf

radiator električni mobitel 4 kom ... Litija in Šmartno, Mladinsko društvo Lojtra, Društvo Slo Mo, Društvo Tombas, Medgeneracijsko glasbeno društvo, Plesno ...

predstavitev oš gradec - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/73716ad12-porocilo-os-gradec.pdf

Osnovna šola Gradec deluje v petih objektih, kar posledično zahteva več opreme, da se zagotovi primerne pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževale dejavnosti.

AD 7) Protestna nota NMP - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/185805AD%207%20Protestna%20nota%20NMP.pdf

Priloge: Dopis vodje službe NMP ZD Litija, Klemna Lipovšek, dr.med. Predlog pilotnega projekta ... Klemen Lipovšek dr.med., spec.dryž.med. Vodja NMP Litija ...

zagonimo slovenijo - Občina Litija

http://www.litija.si/Files/eMagazine/77/74016/februar%202017.pdf

1 feb 2017 ... ki nam jih je predstavil odlični dramski igralec Pavle Ravnohrib. Izvedbo je ... Dramski igralec v pokoju, gospod Jože Mraz ... DANSON. GRŠKA ...

Čakalne dobe ZD Litija - Zdravstveni dom Litija

http://www.zd-litija.si/doc/Cakalne-dobe_ZD-Litija.pdf

ČAKALNE DOBE IN POOBLAŠČENE OSEBE ZA NAROČANJE V ZDRAVSTVENEMU DOMU LITIJA NA DAN 13.3.2019. Možnosti naročanja po 15. členu ...