Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci ... - Gov.si

16 jul 2015 ... na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis, v katerem zastavljate vprašanje glede izplačila regresa za prehrano in povračila stroškov ...

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/9279f9f416/PoZ_krajsi_delovni_cas_preh._in_prevoz.-16.7.2015.pdf

16 jul 2015 ... na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis, v katerem zastavljate vprašanje glede izplačila regresa za prehrano in povračila stroškov ...

Krajši delovni čas - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/10509cffa6/Krajsi_delovni_cas_-_usposabljanje_-_27.5.2016.pdf

27 maj 2016 ... 27.5.2016. Zadeva: Krajši delovni čas – napotitev na usposabljanje, seminarje. Na Ministrstvo za javno upravo, na Direktorat za javni sektor ste ...

Pogodba o zaposlitvi

http://sindeks.si/wp-content/uploads/2016/07/pogodba_o_zaposlitvi.pdf

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI. • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. • s smrtjo delavca ali delodajalca-fizične osebe,. • s sporazumom,.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/Pogodba-o-zaposlitvi-za-dolocen-cas_PVO.pdf

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini 1/5 ...

PoGoDba o zaPosliTvi - Sindikat Mladi plus

https://www.mladiplus.si/wp-content/uploads/2018/10/Pogodba-o-zaposlitvi-4.pdf

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS. KoleKTivne ... cu ni podal pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, delavec pa je delo že začel ...

Zaposlitev za krajši delovni čas v slovenski zakonodaji

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/084.pdf

3 dec 2010 ... Ključne besede: delovno razmerje, zaposlitev, krajši delovni čas, pravice delavcev, Zakon o ... Uvod v pravo, Ljubljana DZS, 2004, 300 str.

delovnopravno varstvo zaposlenih za krajši delovni čas

http://www.ediplome.fm-kp.si/Burja_Janez_20101126.pdf

26 nov 2010 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. DELOVNOPRAVNO ... ZSDP. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. ZPIZ. Zakon o ...

Pogodba o zaposlitvi MERCATOR - Konfederacija slovenskih ...

https://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/v-tozbo-zoper-nezakonite-dele-kolektivne-pogodbe-dejavnosti-trgovine-2.pdf

ob POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR A ... Pogodba se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom. ... med trajanjem te pogodbe brez predhodnega pisnega soglasja uprave ... Tedenski delovni čas delavca znaša 40 ur. ... Prazniki i dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poskodbe ter drugi primeri ...

pogodba o zaposlitvi skozi čas na slovenskem - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Marincic-Klemen.PDF

Ključne besede: delovno pravo, delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, delodajalec, delojemalec. Contract of employment through time in Slovenia. Author in ...

VZOREC POGODBA O ZAPOSLITVI (za ... - Združenje Manager

https://www.zdruzenje-manager.si/assets/Baza-znanja/Prirocniki/vzorec-managerske-pogodbe.pdf

VZOREC. POGODBA O ZAPOSLITVI. (za predsednika uprave) 1 ki sta jo dne ... vsako pisno obvestilo predsednika uprave o odpovedi delovnega razmerja, ki ga ...

Pogodba o zaposlitvi TUŠ - Konfederacija slovenskih sindikatov

https://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/v-tozbo-zoper-nezakonite-dele-kolektivne-pogodbe-dejavnosti-trgovine.pdf

prebivališča. V primeru, da se delavec po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi preseli in se na delo vozi iz kraja, ki je bližje delu kot je prebivališče navedeno v ...

Krajši delovni čas in pravice iz delovnega razmerja, 8.1.2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/aba4d97e1a/Krajsi_DC_pravice-iz-del.razm.-8.1.2015.pdf

8 jan 2015 ... primeru, ko bi delali krajši delovni čas iz naslova nege in varstva otroka. Uvodoma pojasnjujemo, da vam ministrstvo v okviru svojih pristojnosti ...

Pogodba o zaposlitvi MERKUR - Konfederacija slovenskih sindikatov

https://www.konfederacijasindikatov.si/slike/files/v-tozbo-zoper-nezakonite-dele-kolektivne-pogodbe-dejavnosti-trgovine-3.pdf

Delavec bo za svoje delo za polni delovni čas prejemal osnovno plačo v višini ... MERKUR-rgovina in scoritve, d.d. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenia, ...

krajši delovni čas v sloveniji – študija primera ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pocervina2240-B.pdf

V tej panogi so se zaposlitve za krajši delovni čas v Slovenji, v večji meri začele pojavljati s prihodom tujih diskontnih trgovcev kot sta podjetje Hofer trgovina.

Delodajalci

http://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/06/delodajalci-avt-jun-2019.pdf

AVTO ARNŠEK, Peter Arnšek s.p.. Gorica 59 ... AVTOHIŠA ŠKORJANEC d.o.o. ... Vojnik. Janko Čepin. 03 8280160. AVTOVID Tomo Videnšek s.p.. Keršova 8a.

VSE KAR MORAJO DELODAJALCI VEDETI O DELOVNEM ČASU

http://racunovodstvo-bonus.si/wp-content/uploads/2019/11/VSE-KAR-MORAJO-DELODAJALCI-VEDETI-O-DELOVNEM-%C4%8CASU.pdf

do regresa za malico, razen če delavec dela manj kot 4 ure dnevno, dodatki za ... Dodatka za deljeni delovni čas in dodatek za izmensko delo se med seboj ne.

boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini

https://www.tzslo.si/uploads/pdf/Prirocnik_zbir_29_9_2010.pdf

delovni čas, obveščenost delavcev, varstvo mladih, zaposlovanje za določen čas in čas, krajši od polnega ... obiskovalcev, je BTC City s svojo ponudbo različnih programov in vsebin v ... Primer: LIDL 3.000 znakov dopolnimo. Preverjanje ...

Delodajalci s katerimi že sodelujemo Podjetje ... - Šolski center Celje

http://sdl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2017/12/delodajalci-log.pdf

BOSIO d.o.o.. Bukovžlak 109. 3000 Celje. CETIS d.d.. Čopova ulica 24. 3000 Celje. CINKARNA Celje, d.d.. Kidričeva ulica 26. 3000 Celje. CRI Celje d.o.o..

krajši opisi predmetov - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/studij/dodiplomski-studij/biopsihologija/10bp10opisipredmetovslo130717.pdf

evolucionizem – kreacionizem študent/ka lahko razume pomen evolucije za sodobno biologijo le skozi vlogo, ki jo pri tem igra formuliranje hipotez in njihovo ...

BOŠKARINOVA POT – krajši animacijski pohod od Padne do Nove ...

https://opd.si/wp-content/uploads/2012/04/Bo%C5%A1karinova-pot-Padna-27.-28.-4.-20121.pdf

Zbrali se bomo pred gostilno Istranova, od koder se bomo najprej sprehodili po Padni in si ogledali tamkajšnje zanimivosti. Nato nas bo pot vodila po stari vaški ...

1. razred – 2015/2016 Predmet Delovni učbeniki, delovni zvezki

https://www.ludvik.si/arhiv/www.ludvik.si/uploads/files/Potreb%C5%A1%C4%8Dine%2015-16.pdf

Lj. Rokus Klett. EAN: 9789612099107. GEO. E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič .GEOGRAFIJA 7. Lj. MKZ (e-učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole /.

DELOVNI KOLEDAR 2017 (40-urni delovni teden) - OOZ Ravne na ...

https://www.ooz-ravne.si/h/slike/delovni_koledarb_2017.pdf

januar. 21 (168). 1 (8). 22. 176 februar. 19 (152). 1 (8). 20. 160 marec. 23 (184). 0. 23. 184 april. 18 (144). 2 (16). 20. 160 maj. 21 (168). 2 (16). 23. 184 junij.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Ger%C5%BEina-POSTOPEK-ODPOVEDI-POGODBE-O-ZAPOSLITVI.pdf

pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka – izredna odpoved. (3) Vsaka stranka lahko ... V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok: ... 85. člen ZDR-1 (obveznosti delodajalca pred odpovedjo).

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA ...

https://www.tzslo.si/uploads/karmen/sodba_viii__ips_167_13_zdravstvena_nesposobnost.pdf

SODBA IN SKLEP VRHOVNEGA SODIŠČA VIII Ips 167/2013: ODPOVED. POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI – ZDRAVSTVENI.

Vrocanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/Vrocanje-odpovedi-pogodbe-o-zaposlitvi.pdf

Če se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča po pošti, se za vročanje uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Osebna vročitev po pošti je ...

vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas - Kadring

http://www.kadring.si/files/default/VZORCI/PZ-D%C4%8C-vzorec.pdf

Delavcu pripadajo tudi drugi osebni prejemki iz delovnega razmerja in ... izobraževanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca iz razloga ... Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo o sporu odločalo pristojno sodišče.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2019/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_1_2018_Odpoved_pogodbe_o_zaposlitvi_delavcu_invalidu.pdf

1 jan 2018 ... odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida.

Vrnitev v Slovenijo po zaposlitvi ali izobraževanju v Evropi

https://www.ess.gov.si/_files/4287/zgibanka_vrnitev_v%20_slovenijo.pdf

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ... Če želite v Sloveniji opravljati reguliran poklic, je ... ENIC-NARIC center izda mnenje o izobraževanju v dveh.

Ali lahko prokurist podpiše pogodbo o zaposlitvi? - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2018/01/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_2_2010_Vprasanja_in_odgovori.pdf

zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali pa od njega ... V 32. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni ... Če gre torej pri prokuri predvsem za poslovno funk-.

odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Majstorovic-Maja.PDF

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR urejena kot redna in izredna odpoved. Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog ...

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Zadel%20Erika.pdf

odstavku 88. člena poslovni razlog opredeljen tako: »prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih ...

odpoved pogodbe o zaposlitvi - Uradni list

https://www.uradni-list.si/Data/File/Produkt/2017_Odpoved%20pogodbe_vsebina.pdf

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na pobudo delodajalca v javnem in zasebnem sektorju po 1. januarju 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. PrAVnI VIrI nA PODrOčju ...

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/085.pdf

3 dec 2010 ... Krivdni razlog predstavlja kršenje pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja s strani delavca (Klampfer 2002, 224). 5.1 Redna ...

PRAVNI IN EKONOMSKI VIDIK ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/varga3045.pdf

pogodbenih strank povzroči prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Gre torej za pravno možnost tako delavca kot tudi delodajalca (Cvetko et al., 2004, str. 209).

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ...

http://sindeks.si/wp-content/uploads/2016/07/komisija_za_ugotovitev_podlage_za_odpoved_pz.pdf

1 jan 2006 ... Tatjana Kolenc, član. Mojca Purkar-Golob, namestnica članice predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za delo: Milena Rezec ...

(Microsoft PowerPoint - gradivo-Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ...

http://www.lums.si/uploaded/datoteke/gradivo-prenehanje_pogodbe_o_zaposlitvi-melita_ambro.pdf

ZDR – PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI. □ S potekom časa, za katerega je bila sklenjena (poseben postopek ni predviden, delodajalec lahko delavca ...