Krajši delovni čas in pravice iz delovnega razmerja, 8.1.2015 - Gov.si

8 jan 2015 ... primeru, ko bi delali krajši delovni čas iz naslova nege in varstva otroka. Uvodoma pojasnjujemo, da vam ministrstvo v okviru svojih pristojnosti ...

Krajši delovni čas in pravice iz delovnega razmerja, 8.1.2015 - Gov.si - Sorodni dokumenti

Krajši delovni čas in pravice iz delovnega razmerja, 8.1.2015 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/aba4d97e1a/Krajsi_DC_pravice-iz-del.razm.-8.1.2015.pdf

8 jan 2015 ... primeru, ko bi delali krajši delovni čas iz naslova nege in varstva otroka. Uvodoma pojasnjujemo, da vam ministrstvo v okviru svojih pristojnosti ...

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Dokument2-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja.pdf

16 mar 2020 ... Ta dokument vsebuje pojasnila, ki se nanašajo na: - najpogostejša vprašanja in odgovore (poglavje 2),. - splošno ureditev odrejanja dela na ...

Postopki v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Postopki-v-zvezi-s-prenehanjem-delovnega-razmerja.pdf

2. s smrtjo delavca ali delodajalca - fizične osebe, ... IZREDNA ODPOVED (111. člen Zakon o delovnih razmerjih). 1. če delavec ... MOŽNI POSTOPKI S STRANI.

Plača in prejemki iz delovnega razmerja 2014

http://sindeks.si/wp-content/uploads/2016/07/placa_in_prejemki_iz_dr_2014.pdf

dodatkov in nadomestil, ne more pa urna postavka predstavljati osnove za izračun osnovne plače delavca!! 3. IZPLAČANA BRUTO PLAČA ZAPOSLENEGA2.

Krajši delovni čas - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/10509cffa6/Krajsi_delovni_cas_-_usposabljanje_-_27.5.2016.pdf

27 maj 2016 ... 27.5.2016. Zadeva: Krajši delovni čas – napotitev na usposabljanje, seminarje. Na Ministrstvo za javno upravo, na Direktorat za javni sektor ste ...

prenehanje delovnega razmerja in možnosti ... - BONUS Vorsorge

https://www.bonusvorsorge.at/Areas/Default/Resource/files/beendigung_DV_AN_slowenisch.pdf

odpoved brez krivde delojemalca,. • upravi-ena pred-asna odpoved,. • sporazumna rešitev,. •• potek roka pri -asovno omejenih delovnih razmerjih pogoj.

vodnik po pravicah iz delovnega razmerja - Delavska participacija

http://www.delavska-participacija.com/priloge/2404-1.pdf

delodajalca ne velja siceršnja obveznost delodajalca, da v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti preveri, ali je možno delavca ...

Pravica do dopusta in odpravnive ob prekinitvi delovnega razmerja

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2015/03/Pravica_do_dopusta_in_odpravnive_ob_prekinitve_delovnega_razmerja.pdf

o zaposlitvi sta delavec in delodajalec. Sporazum pa mora ... prenehanju delovnega razmerja. Vrhovno sodišče ... 1 Sklep VIII Ips 191/2010 z dne 22. 11. 2011.

primerjalni pregled prenehanje delovnega razmerja in odpravnine v ...

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2010/Prenehanje_delovnega_razmerja_in_odpravnine_v_Evropi.pdf

2 jul 2010 ... V Avstriji poznajo dve osnovni obliki odpusta/odpovedi: redno ... 3 Na primer: obvestilo o odpustu (prekinitvi delovnega razmerja s strani ...

Zaposlitev za krajši delovni čas v slovenski zakonodaji

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-122-9/prispevki/084.pdf

3 dec 2010 ... Ključne besede: delovno razmerje, zaposlitev, krajši delovni čas, pravice delavcev, Zakon o ... Uvod v pravo, Ljubljana DZS, 2004, 300 str.

delovnopravno varstvo zaposlenih za krajši delovni čas

http://www.ediplome.fm-kp.si/Burja_Janez_20101126.pdf

26 nov 2010 ... FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER. DELOVNOPRAVNO ... ZSDP. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. ZPIZ. Zakon o ...

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/DELOVNI-CAS/9279f9f416/PoZ_krajsi_delovni_cas_preh._in_prevoz.-16.7.2015.pdf

16 jul 2015 ... na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis, v katerem zastavljate vprašanje glede izplačila regresa za prehrano in povračila stroškov ...

krajši delovni čas v sloveniji – študija primera ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pocervina2240-B.pdf

V tej panogi so se zaposlitve za krajši delovni čas v Slovenji, v večji meri začele pojavljati s prihodom tujih diskontnih trgovcev kot sta podjetje Hofer trgovina.

Kako sporočimo prekinitev delovnega razmerja - Kragelj & Kragelj

http://kadrovanje.com/uploads/kragelj/public/document/38-03_vecer_prekinitev_del_razmerja_13_3_2012_sl.pdf

ZORA KUŽET. Ob vse večji brezposelnosti je prilo- žnosti za menjavanje zaposlitev in prekinitev delovnega razmerja vedno manj, a je kljub temu dobro vedeti, ...

Spoznavanje poklica in delovnega mesta-delovni listi - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/osnove_lesarstva_spoznavanje_poklica_delovni_listi.pdf

Spoznavanje poklica in delovnega mesta - vaje. OSNOVE. LESARSTVA. Spoznavanje poklica. Delovni listi za praktični pouk. Evgen Markovčič. Ime in priimek: ...

1. razred – 2015/2016 Predmet Delovni učbeniki, delovni zvezki

https://www.ludvik.si/arhiv/www.ludvik.si/uploads/files/Potreb%C5%A1%C4%8Dine%2015-16.pdf

Lj. Rokus Klett. EAN: 9789612099107. GEO. E. Baloh, B. Lenart, M. Stankovič .GEOGRAFIJA 7. Lj. MKZ (e-učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole /.

delovni načrt varstveno delovnega centra tolmin za leto 2019

https://www.vdc-tolmin.si/wp-content/uploads/2019/07/DELOVNI-NA%C4%8CRT-za-objavo-na-spletni-strani-VDC-T.-in-na-mdisku.pdf

izdelovanje manjših grafik, voščilnic za različne namene, novoletne voščilnice, ipd. Tekom leta. KERAMIKA izdelovanje že uveljavljenih izdelkov za prodajo.

delovni načrt varstveno delovnega centra tolmin za ... - VDC Tolmin

https://www.vdc-tolmin.si/wp-content/uploads/2019/07/DELOVNI-NA%C4%8CRT-za-objavo-na-spletni-strani-VDC-T.-in-na-mdisku.pdf

sredstev z naslova najemnine (prostori so last Občine Tolmin), v letu 2019 ne bomo mogli izvesti preostalih treh ... Urnik dela zaposlenih v storitvah IVO pripravlja skupinska habilitatorka. Poleg nje so ... Iris Bratina dipl. m. s., ZD Tolmin.

mladi in človekove pravice - Otrokove pravice

http://www.pravice-otrok.si/fileadmin/user_upload/branje/BILTEN_OTROCI_2011.pdf

človekovih pravic oziroma ombudsmana, kakor ga imenujejo v nekaterih ... Ali takšni primeri ostanejo brez razigranega, brezskrbnega otroštva zaradi svojih ... kršenje pravic, če učitelj povzdigne glas na učenca, bi nekateri rekli, da je to ...

letni delovni načrt (ldn) 2015/16 - Spletišče OŠ Primoža Trubarja ...

http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/files/2015/10/LDN2015_16.pdf

4 sep 2015 ... LETNI. DELOVNI. NAČRT (LDN) za šolsko leto. 2015/16. Ravnatelj: Marko Sajko. Laško ... KRESNIČKA (tekmovanje o znanju naravoslovja).

letni delovni načrt 2014 / 2015 - Osnovna šola Ig

http://osig2.splet.arnes.si/files/2019/07/Letniplan2014-2015.pdf

Letni delovni načrt je pripravila ravnateljica, po predhodni obravnavi na pedagoški konferenci. (28. 8. 2014) in seji ... 30 pink ponk žogic. • delovna oprema za ...

letni delovni načrt 2014/2015 - Vrtci Brezovica

http://vizvb-test-01.splet.arnes.si/files/2017/03/Letni-delovni-na%C4%8Drt-2014-2015.pdf

Vnanje Gorice in Rakitna pa bodo septembra izvedena predstavitvena srečanja ... otroški izdelki naših otrok v lekarni in ZD: otroci in vzgojiteljice Alenka Švigelj, ...

LETNI DELOVNI NAČRT 2015/2016 - Vrtec Ormož

http://www.vrtec-ormoz.si/wp-content/uploads/2019/11/LDN-zavoda-19_20-1.pdf

21 nov 2019 ... Pravil VIZ Vrtca Ormož, je Svet vrtca na 11. redni seji, dne 16. 10. ... Hofer… . Z občino Ormož, ki je naš ustanovitelj in financer in z drugimi ...

Delovni in finančni načrt za leto 2015 - Dom starejših občanov ...

http://www.domcrnomelj.si/docs/plani/PLAN_DELA_2015.pdf

26 feb 2015 ... 2. razvijanje skrbi za starejše v domovih in na domu ter drugih oblik ... Navodilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za ... Finančni načrt je narejen v skladu z obrazci za sestavljanje letnih poročil.

letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 - OŠ Jožeta Gorjupa

http://www.osgorjup.si/files/2013/12/Letni_del_2014_15.pdf

Izobraževalno delo v našem zavodu bo v šolskem letu 2015/16 obsegalo pedagoško delo, v ... pridruži kakšna nova skupnost in vsako leto znova prireditelji izberejo raznovrstne teme, s ... pesmice in se seznanili z novimi: Zima je prišla, Kaj.

letni delovni načrt (ldn) 2015/16 - Osnovna šola Primoža Trubarja ...

http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/files/2015/10/LDN2015_16.pdf

4 sep 2015 ... LETNI. DELOVNI. NAČRT (LDN) za šolsko leto. 2015/16. Ravnatelj: Marko Sajko. Laško ... KRESNIČKA (tekmovanje o znanju naravoslovja).

letni delovni načrt 2014 / 2015 - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2014/ldn_2014_2015.pdf

21 nov 2014 ... 1,50 pomočnice kuharice SŠJJ- POGODBA. - 0,70 čistilke SŠJJ- POGODBA ... enotah in zagotavljanje sočasnosti dela v oddelku - urniki.

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2015/2016 - Vrtci Brezovica

http://www.vrtci-brezovica.si/files/2017/03/Letni-delovni-na%C4%8Drt-2015-2016.pdf

JESENSKE POČITNICE. 26. 10. - 30. 10. ... V letošnjem šolskem letu 2015/16, skupaj 163 otrok. Program ... JESENSKO BIVANJE V NARAVI: MINI POČITNICE.

letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 - Gimnazija Škofja Loka

https://www.gimnazija-skofjaloka.si/doc/sola/letni-delovni-nacrt-2015-2016.pdf

26 nov 2015 ... so predstavljene v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2015/16 so oblikovali ... Delovanje Dijaške šolske skupnosti v šolskem letu 2015/2015 ... Predmaturitetni preizkusi bodo potekali v času od zaključka zimskih počitnic.

BOŠKARINOVA POT – krajši animacijski pohod od Padne do Nove ...

https://opd.si/wp-content/uploads/2012/04/Bo%C5%A1karinova-pot-Padna-27.-28.-4.-20121.pdf

Zbrali se bomo pred gostilno Istranova, od koder se bomo najprej sprehodili po Padni in si ogledali tamkajšnje zanimivosti. Nato nas bo pot vodila po stari vaški ...

krajši opisi predmetov - UP FAMNIT - Univerza na Primorskem

https://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/studij/dodiplomski-studij/biopsihologija/10bp10opisipredmetovslo130717.pdf

evolucionizem – kreacionizem študent/ka lahko razume pomen evolucije za sodobno biologijo le skozi vlogo, ki jo pri tem igra formuliranje hipotez in njihovo ...

eko delovni načrt vrtca medvode za leto 2015-2016 ... - Vrtec Medvode

https://www.vrtec-medvode.si/wp-content/uploads/2015/04/Eko-smo-mi-delovni-na%C4%8Drt-15-16.pdf

Gospodična koliko je ura? Rdeče češnje. Potujemo v Rakitnico. Bela, bela Lilija. Peričice. ENOTA SENICA. Skupina Levi: Bibarije in prstne igre. Skupina Žirafe:.

Letni delovni načrt Vrtca Velenje 2015-16 - Vrtec Velenje

http://vrtec-velenje.si/wp-content/uploads/2014/09/Letni-delovni-na%C4%8Drt-Vrtca-Velenje-2015-16.pdf

22 dec 2015 ... Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim Vrtec Velenje ... Ime: Vrtec Velenje, Šlandrova 11 a, 3320 Velenje ... oglasi,venci,stinica,.

Nevarna razmerja v svetu

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2019/2019-marec-april/40-41-Nevarna%20razmerja%20v%20svetu.pdf

12 apr 2019 ... Trenutno raste ameriško gospodarstvo (BDP) po okoli 2-odstotni realni stopnji, a je treba upošte- vati, da javni dolg še vedno hitro narašča (nad ...

DELOVNI KOLEDAR 2017 (40-urni delovni teden) - OOZ Ravne na ...

https://www.ooz-ravne.si/h/slike/delovni_koledarb_2017.pdf

januar. 21 (168). 1 (8). 22. 176 februar. 19 (152). 1 (8). 20. 160 marec. 23 (184). 0. 23. 184 april. 18 (144). 2 (16). 20. 160 maj. 21 (168). 2 (16). 23. 184 junij.

Opis delovnega mesta Mladi raziskovalec Opis delovnega mesta

https://www.uni-lj.si/mma/matjazjuric/2013070115000941/

Opis delovnega mesta: Raziskave in znanstveno-raziskovalno delo na področju integracije, obdelave in analize nestrukturiranih oz. delno strukturiranih ...