Tehnika ti da krila - zbirka nalog (PDF) - DSI Maribor - Univerza v ...

vzvod izravnan (da bo ležal vodoravno)? m1 = 12 kg m2 = 4 kg a = 1,3 m b=? 36. Pri nevihti ... Pozimi namestimo na avtomobilska kolesa zimske gume, ki.

Tehnika ti da krila - zbirka nalog (PDF) - DSI Maribor - Univerza v ... - Sorodni dokumenti

Tehnika ti da krila - zbirka nalog (PDF) - DSI Maribor - Univerza v ...

http://www.dsi.fs.uni-mb.si/strani/tehnikatidakrila/Tehnika%20ti%20da%20krila%20-%20zbirka%20nalog.pdf

vzvod izravnan (da bo ležal vodoravno)? m1 = 12 kg m2 = 4 kg a = 1,3 m b=? 36. Pri nevihti ... Pozimi namestimo na avtomobilska kolesa zimske gume, ki.

Zbirka nalog iz nacrtovanja uporabniˇskih vmesnikov - Univerza v ...

http://zalozba.fri.uni-lj.si/smrdel2017.pdf

Aleš Smrdel, Ciril Bohak, Miha Amon, Franc Jager. 2017. Univerza v ... naj se vsebina okna izbriše, ob pritisku desnega gumba na miški pa naj se okno (aplikacija) ... V dialog lahko vnašate vrsto okna (PVC, lesena ali pa lesena in ALU okna),.

Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz Matematičnih metod I

http://fl.uni-mb.si/wp-content/uploads/2011/04/Prirocnik_Zbirka_nalog_MM1.pdf

(c) Formula za izračun korenov kvadratne enačbe velja tudi, če koefici- enti a, b, c ... Za kateri x je zaporedje s členi x 5,25 − x,30 2x aritmetično? Rešitev.

zbirka rešenih nalog iz matematike ii - Matematika - Univerza v ...

http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat2.pdf

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko. Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ. MATEMATIKE II. Skripta za vaje iz Matematike II (UNI VSP).

zbirka rešenih nalog iz matematike i - Univerza v Ljubljani

http://mat03.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat1.pdf

Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH ... Skripta za vaje iz Matematike I (UNI VSP) ... Dolocite potencne mnozice za mnozice {a, b, c}, P(∅) in {1,{1,2},{3}}. a) P({a, b ...

zbirka nalog in vprašanj iz kemije - Biotehniška fakulteta - Univerza ...

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/zivilstvo/ZbirkaNalogInVprasanjIzKemije.pdf

10 okt 2019 ... Standardna reakcijska entalpija, ΔrHѳ, znaša. 50,63 kJ mol‐1. ... b) Tvorbena entalpija amonijaka znaša ‐46,0 kJ mol‐1. Ugotovi, do katere ...

Univerza v Mariboru Zbirka nalog iz uporabe matematičnih metod v ...

http://fl.uni-mb.si/eknjige/zbirka_UMML1.pdf

V množici realnih števil rešite naslednje enačbe, neenačbe in sisteme neenačb z absolutno vrednostjo: (a) |x − 1| = 2. (b) |2x 3| = 1. (c) |x 7| = 2x − 3.

Zbirka nalog

https://www.fkkt.um.si/ukemat/Ma3-naloge.pdf

jev v1,...,vn imenujemo linearna ogrinjača ali linearna lupina in označimo. L(v1,...,vn). Definicija 1.2.2 Množica vektorjev v1,...,vn ∈ V je linearno neodvisna, če.

Zbirka nalog iz fizike za 1. letnik

http://www.grega.si/pef/tdemp%282017-2018%29/naloge-tdemp-ver1.pdf

19 feb 2018 ... Speficicna toplota jekla je 450 J/kg K, specificna toplota svinca pa 130 J/kg K. 2. Svinceno kroglo spustimo z 20 m, od tal se odbije s hitrostho 3 ...

Zbirka fizikalnih nalog z rešitvami 1

http://physics.fe.uni-lj.si/students/literatura/Zbirka_fizikalnih_nalog_z_resitvami_1.pdf

Kolikšen je tangentni pospešek na obodu plošče, kolikšen pa kotni pospešek? i začetna Kotna hitrost wo = 2/s? Kolikšen kot (v) popiše radij kolesa v tem času?

učbenik zbirka nalog - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=7681&file=1

star. Wie alt bist du? Koliko si star? nein ne. Wo? Kje? Wo wohnst du? Kje stanuješ? ... Ich bin 14 Jahre alt. Star sem 14 let. ... war trifft gefällt trägt spielen muss gekauft möchte hat kommen sieht ... pobarvanka, zvezek za risanje der Zirkus, -se.

STROKOVNO RAČUNSTVO ZA MIZARJE Zbirka nalog z ... - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/STROKOVNO_RACUNSTVO.pdf

iz m. 3. v m. 2 iz m. 3 v tm iz m. 2. v m. 3. Računanje porabe izdelavnih materialov ... Pretvornik med njimi je 10. Daljše razdalje merimo s ... Primera: 0,0784 m = 0,784 dm = 7,84 cm = 78,4 mm. 63,5 cm = 6,35 dm = 0,635 ... Koliko meri »cola«?

zbirka nalog za maturo iz slovenščine ... - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612712433.pdf

Razčlemba 2: Stopinje, ki so odšle križemkražem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Razčlemba 3: Ko nam je vroče, okna pa ne ...

Zbirka nalog iz geometrijske topologije Definicije

http://www.dmfa-zaloznistvo.si/up/defPrint.pdf

1.15 Podmnozica D ⊂ X je gosta v prostoru X, ce D seka vsako neprazno odprto mnozico. 1.16 Druzina Bx okolic tocke x ∈ X je baza okolic tocke x, ce vsaka ...

ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ MATEMATIKE II - Matematika

http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/perne/gradiva/skripta-mat2.pdf

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko. Andrej Perne. ZBIRKA REŠENIH NALOG IZ. MATEMATIKE II. Skripta za vaje iz Matematike II (UNI VSP).

Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike ... - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~fratina/fizikaNTF/NTF-2004-05.pdf

Naravoslovnotehniška fakulteta, šolsko leto 2004/05. Avtorja: S. Fratina in J. Kotar. Prosim, da kakršnekoli vsebinske ali pravopisne napake sporocite na ...

Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike ...

http://studentski.net/get/ulj_ntf_gr2_f12_izp_kolokviji_in_izpiti_2004_2005_in_2005_2006_01__z_resitvami.pdf

1. Zbirka rešenih nalog s kolokvijev in izpitov iz fizike. Naravoslovnotehniška fakulteta, šolsko leto 2004/05 in 2005/06. Avtorji: S. Fratina, A. Gomboc in J. Kotar.

Zbirka nalog iz Matematicnih metod v fiziki 1 za 1. letnik

http://www.grega.si/pef/mmf1/vaje.pdf

12 jan 2016 ... Z dimenzijsko analizo poišci odvisnost sile upora od hitrosti. (kvadratni zakon upora: F = 1/2cvρv2S, linearni zakon upora: F = 6πrηv).

zbirka nalog za maturo iz slovenščine neumetnostna besedila

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612712433.pdf

bila vaša sopotnika prenovljeni izdaji učbenika in delovnega zvezka Na pragu besedila. 1–4 (ali kateri od drugih učbenikov). Z njuno pomočjo ste korak za ...

zbirka rešenih nalog iz fizikalne kemije i - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/nalogepred.pdf

1.5) Kakšen je tlak na višini 2500 m, če vzamemo, da je povprečna molska masa zraka. 29 g mol. -1 in temperatura 15. 0. C. Rešitev: kPa e. kPa epp. K. K mol.

Zbirka nalog za predmet Osnove umetne inteligence - Artificial ...

https://ailab.si/oui-zbirka-nalog.pdf

1 jun 2017 ... Zaloznik: Zalozba UL FRI, Ljubljana. Izdajatelj: UL ... F rom, block(X)]. Omejitev X = To preprecuje, da bi kocko X premaknili na samo sebe,.

1. zbirka nalog iz logike - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

https://www.zotks.si/sites/default/files/novice/ZbirkaTekmovanjLogika86-95.pdf

Pet deklet je za novoletna darila podarilo vsaka štiri knjige tako, da je vsaka tudi dobila ... 78. 5. SLOVENSKO TEKMOVANJE V LOGIKI. Jelka. Bukev. Breza. Bor. Hrast ... Mercator. Stojan Vodnik. 500 d. Zavarovalnica. 2. I'm singing in the rain.

Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog 1 Nihanje

http://www.grega.si/pef/doizobrazevanje-jes2012/vop/nih_in_val.pdf

B. Rovšek: Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog. 4. Nihalo niha nedušeno in harmonicno. V trenutku t1 = 1,2 s je odmik nihala iz ravnovesne lege nic ...

Biblična arheološka zbirka Teološke knjižnice Maribor

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjiznica%20Maribor/Monografija_BAZ.pdf

V letu 2004 je škofija Maribor zagotovila sredstva za izdelavo osnovne dokumentacije in nadaljnje varovanje te dragocene in za Slovenijo edinstvene zbirke.

Aqua Tehnika Maribor Mala betonska biološka čistilna naprava 4,25 ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/klaerofix-betonska-02-05%20-100%20cev..pdf

Aqua Tehnika Maribor. Pesniški Dvor 5, 2211 Pesnica pri Mariboru. GSM: 040 414 003 www.at-maribor.si. Mala betonska biološka čistilna naprava 4,25 m.

Aqua Tehnika Maribor Mala betonska biološka čistilna naprava 6,5 ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/klaerofix-betonska-04-08-%20100%20cev.pdf

PVC cevi primerne za vgradnjo v zemljo, oranžne barve fi 100/110 mm, konci cevi segajo vsaj 100 mm v notranjost greznice. - PVC cev iz greznice skozi zid ...

Zbirka vaj iz astronomije - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~agomboc/Zbirka/ZbirkaVaj_Gomboc.pdf

Zemlje. Mi pa opazujemo s površine Zemlje na zemljepisni širini ϕ. Smer ... Vemo še, da je izsev Sonca L⊙ = 4 · 1026 W, oddaljenost d⊙ = 1 a.e. in navidezna.

analiza tem magistrskih nalog na katedri za marketing - Univerza v ...

http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/herman-alenka.pdf

20 maj 2005 ... m. Ko je sklepno delo predloženo, napiše mentor po p senat EPF. Referat za podiplomski študij pa je dolžan vsej 7 dni pred zagovorom pisno.

analiza tem diplomskih nalog na katedri za marketing - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/jerovsek-mitja.pdf

72 Gajšek Irena. Ž Gabrijan Vladimir. Planiranje prodajnih aktivnosti ( ... The market entry strategy for Zlatarna. Celje into the market of the Czech. Republic.

tehnika v kmetijstvu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2717/Katedra_za_kmetijsko_tehniko/UVOD_V_STROJNI%C5%A0TVO_-VAJE.pdf

Enota za moč je vat (W, watt), ki je delo 1 J, opravljeno v času 1 s. ... tlak p paskal Pa. 1 N/m2 mehanska napetost normalna σ njuten na meter2. N/m2. 1 N/m2 ...

Širina standardnega krila - Notranja vrata I INVADO

https://vrata-invado.si/wp-content/uploads/2019/08/Tabela-dimenzij-enokrilnih-vrat.pdf

Dimenzija. "60". "70". "80". "90". "100". "110". Širina standardnega krila. 644. 744. 844. 944. 1044. 1144. Širina kril s skrtimi nasadili. 618. 718. 818. 918. 1018.

Maribor, 24. 5. 2019 - FZV Maribor - Univerza v Mariboru

https://www.fzv.um.si/sites/default/files/2019/Program%20%C5%A0K%202019%2025.4.2019-4.pdf

24 maj 2019 ... Urška Turk, Andreja Hrovat Bukovšek, Irena Sojč (Visoka zdravstvena šola v Celju). 13:00 – 13:15 Patients opinion on remote monitoring in the ...

Posebna ponuda vratnih krila i dovratnika - lipbled Zagreb doo

http://lipbled-zagreb.hr/files/documents/31/lipbled-POSEBNA-PONUDA.pdf

Puno glatko vratno krilo COLORline površina bijelo lakirano rub krila. SOFT-M zaobljeni rub ispuna iverokal RS širina. 650, 750, 850, 950 mm visina. 2000 mm.

poqoprivredna tehnika - Poljoprivredna tehnika - Универзитет у ...

http://jageng.agrif.bg.ac.rs/files/casopis/PT_04-2011.pdf

15 нов. 2011 ... 1996. godine, časopis POLJOPRIVREDNA TEHNIKA je oslobođen plaćanja ... gume i izvršeno je detaljno pranje i dezinfekcija puteva mleka. ... Salmonella. E.Coli. M.Bovis. M.para.TB. Koža vimena. Udder skin. ... mase orezanih grana/loze je izvršeno u zasadima nakon zimske rezidbe, korišćenjem.

WELCOME TO MARIBOR - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/en/Study/about/Documents/Survival%20guide%202018.pdf

24 Sep 2018 ... Survival guide for foreign students UNIVERSITY OF MARIBOR ... ond biggest and the second oldest ... Maribor or mobile operator shops) or.

maribor 2013 - fs@um - Univerza v Mariboru

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Raziskovanje/PorocilaOraziskovalnemDelu/Raziskovalno_porocilo_FS_za_2012.pdf

razmereje utrujanja R=1, določena SN (Wohlerjeva) krivulja za vzmetna jekla in ocenjen vpliv velikosti vključka na potek dobljene krivulje. Primerjava med ...