Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua - Sorodni dokumenti

Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14242&stream=

srečali, so to slovarji, kot je Veliki italijansko-slovenski slovar (Šlenc 2009), Mali italijansko-. -slovenski in slovensko-italijanski slovar ... http://sl.pons.eu/ita-slo/. 4.

slovenski avtorji v italiji - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14251&stream=

V letih 1963-75 je predaval slovenski jezik in književnost na Univerzi v Pa- dovi. V tem mestu je leta ... Številko je opremil slikar Rudolf Saksida, ilustrirali pa so jo tukajšnji slikarji ... kot urednik in esejist. Nikolaj Jeločnik je režiser in zgodovinar,.

neolitik - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14192&stream=

PRAZGODOVINA V FRIULI. PRAZGODOVINA ... Človek organizira prva bivališča na prostem, izdeluje orodja iz kremenjaka in obvladuje ogenj. Z. GODNJI.

martin muma - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14275&stream=

ko ga je ta zaustavila: „Martino, vzemi ta škrnicelj češenj in kruha, dan bo dolg; in še ... čolnov, kjer je bil zaposlen tudi oče, navadni priseljenci, ampak ker so bili.

Med drugim in tujim jezikom - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd/null/r13425/Med-drugim-in-tujim-jezikom.pdf?ext=.pdf

Učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika pri odraslih v obmejnem pasu ... desetletjih so osmice postale zelo priljubljene tudi med italijansko večinsko ... izobraževalnem seminarju za učitelje slovenščine v zamejstvu, kjer so stalno.

Nomadi senz'oasi - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14134&stream=

sa Radoslava Premrl, sorella dell'eroe sloveno JankoVojko: alla moglie, scomparsa nel 2009, ha dedicato il diario Knjiga o Radi, pubblicato nel 2012.

Link alla pubblicazione in formato PDF. - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14258&stream=

šnjega zvonika, so istrski kmetje pripisovali večji pomen aprilskemu dežju. ... Spiegazione: Modo di dire ritmato riferito al vento che per questa data, che coin- ... Razlaga: Ljudska misel pravi, da je ob polni luni posadka na ribiški barki vzne-.

4 jEZik iN kUlTURA V liTERATURi / liNGUA E CUlTURA ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4868/1/Blazic__Jezik_in_kultura_zbornik.pdf

ska, človeška ribica, Hallerstein, idrijska čipka, kras, Martin krpan, panjske končnice, rezijanske pravljice, situlska umetnost idr. motivi. Panjske končni-.

Link alla pubblicazione in formato PDF - ITALIANO. - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14228&stream=

stata la consorte di Pahor, Radoslava Premrl, a fare le spese di queste scel- te politiche, venendo licenziata da un'impresa commerciale slovena di. Trieste ...

L'italiano nelle aree di confine Italijanšcina na ... - Jezik Lingua

http://www.jezik-lingua.eu/ProxyVFS.axd?snode=14257&stream=

... državnih organov za po- dročje občin Koper, Izola in Piran, kjer Italijani živijo ... cam večinskega jezika (množična občila, obvezno iz- obraževanje in politična ...

šolski grško-slovenski slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovar_gr_vzorec_0.pdf

Latinsko-slovenski slovar z izvirnim naslovom Dictionarium latino-carniolicum novomeškega kanonika Matije Kastelca (1620–1688) je ostal v rokopisu; v letih ...

Slovenski lingvistični atlas 2 - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

Recenzirala Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj. Izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Zanj Marko Snoj. Založila Založba ZRC, ZRC SAZU.

JEZIK IN DRUŽBA 29.4. 2013 - Jezik obstaja v družbi o Preučujemo ...

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_10_jezik&druzba.pdf

29 apr 2013 ... o Pokrajinske zvrsti/narečja oz. dialekti ... o Funkcijske zvrsti (oz. registri) ... zvrst jezika x (kot izrastek iz formalne rabe, kot čezregionalna ...

Jezik kot »pogled na svet« (jezik, kultura in mišljenje) - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_percin-nina.pdf

Ključne besede: jezik, kultura, mišljenje, simbolizacija, jezikovni relativizem. ... Poglejmo razliko med slovenščino in angleščino: »Moj stol je bil bel«. / »My.

Gradim slovenski jezik 6

http://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=2443&r=downloadMaterial

bi še slovenska imena za sklone, vprašalnice zanje in njihovo razvrstitev – to pa je za marsikaterega šestošolca težko, zato je potrebno precej ponavljanja pa ...

Gradim slovenski jezik 4

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1034&file=1

... Nevenka Drusany, Dragica Kapko,. Martina Križaj in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 4. REŠITVE K DELOVNEMU ZVEZKU. ZA SLOVENŠČINO V 4.

Gradim slovenski jezik 5

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk. Gradim slovenski jezik 5. PRIROČNIK −PREDSTAVITEV UČNIH ENOT. ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ...

Gradim slovenski jezik 5 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?file=1&id=1638&r=downloadMaterial

Kaj od tega, kar ste delali v tej učni enoti, boš lahko uporabil/-a v vsakdanjem življenju? ... Ob pomoči 2. naloge napiši na list papirja strnjeno obnovo besedila iz 1. naloge. 4. ... Katera imena zapišemo z veliko začetnico – občna ali lastna?

SLOVENSKI JEZIK PRVI RAZRED

http://www.vesnabrezina.it/sites/default/files/slovenscina_tabela.pdf

povedi). - Narek. - Različne jezikovne vaje: dopolnjevanja, podčrtovanja, križanke, rebusi, premetanke … - Sopomenke, protipomenke. - Pomanjševalnice.

Predmet: SLOVENSKI JEZIK I in II Letnik: 1., 2., 3. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/slov%20jezik12/2011051309412016/

13 maj 2011 ... spoznava načela govorništva, zlasti na tistih področjih, ki omogočajo ... M. Križaj Ortar, M. Bešter idr., Na pragu besedila 1, Ljubljana 1999.

Gradim slovenski jezik 4 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1035&file=1

slovenski jezik 4. REŠITVE ... Lara. Horvat. Madžarka. Slovenec. Bernard. Sket nemški in slovenski. Slovenec ... 5. nagelj, fotelj, prijatelj, pisatelj, učitelj, ravnatelj.

Gradim slovenski jezik 6 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2424&file=1

17 maj 2011 ... za delo, opis naravnega pojava, opis igre, opis kraja, opis razvoja človeka, opis poteka bolezni, prijavnico, vozni red, jedilni list, obvestilo … DA.

INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202016.pdf

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 je zasnovan kot uporabniku prijazen slovar informativne ... V turški restavraciji so nam za prilogo k mesu postregli bulgur ...

Slovenski jezik v Nadiških dolinah - ISK benecija

https://www.iskbenecija.eu/wp-content/uploads/2016/03/testo_librone_ziva_slo_ebook.pdf

zgodovina slovenskega jezika pozna kot Videmski rokopis, ima v sklopu furlanskih zapisov seznam ... Dejstvo, da se Starogorski rokopis, ki je nastal med.

Slovenski jezik in književnost - dvopredmetni SLOVENISTIKA - DVO

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/prevedbe/prevedbe_slovenski_jezik_in_knjizevnost_dvo_-_slovenistika_dvo.pdf

1. Sodobna slovenska književnost I. SL1 Sodobna slovenska poezija. 3. 3. 1. Slovenski knjižni jezik 3. SL1 Besedotvorje. 2. 3. 1. SL1 Slovenska frazeologija. 3.

Centralni urad za slovenski jezik - Regione FVG

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA29/allegati/Slogovni_prirocnik_prva_razlicica_x.pdf

vejica, saj uvaja pojasnilo. ➢ ali in bodisi. Vedno se raje odločajmo za uporabo veznika ali, saj ima bodisi po SSKJ oznako knjiž. (knjižno). Z veznikom bodisi si ...

radovednih pet za 4. razred oš • slovenski jezik • matematika ...

http://pslipoglav.zitnik.si/temp/potrebscine_r4_201718.pdf

o. Komplet štirih samostojnih delovnih zvezekov in praktično gradivo za NIT,. (RADOVEDNIH PET – komplet za učenca 4. razred) , založba Rokus Klett.

lingua latina slovenski deutsch hrvatski english lingua ... - E-medica

http://www.e-medica.hr/Portals/1/projekti/2011/Corpus%20humanum.pdf

sečni mehur. Harnblase [haʳnbla:zə] die mokraćni mjehur the bladder ['blædə] glandulae lympharum limfne žleze. Lymphdrüse [lʏmfdry:zə] die limfne žlijezde.

SLA 2.2 Komentarji - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

https://sla.zrc-sazu.si/publikacije/SLA2-komentarji.pdf

valnem centru SAZU v Ljubljani (www.zrc-sazu.si) razvil Peter Weiss. Knjiga je prosto ... stue P горница, светлица H dnevni boravak M nappali (ház) ... v položaju pred soglasnikom): *CerC, *CelC, *(C)orC, *(C)olC; *CьrC, *CьlC,. *CъrC ... jevi) sodi, pred leti so jih veliki in tudi mali proizvajalci deloma ali povsem nadome -.

Slovenski knjižni jezik med središčem in obrobjem - Slavistično ...

https://zdsds.si/wp-content/uploads/2019/01/zbornik2010.pdf

slovenski jezikoslovci in literarni zgodovinarji (Jesenšek 2009). ... 79–81. STESKA, Viktor, 1918: Dr. Janez Ludovik Schoenleben, kranjski zgodovinar (1618–1681). ... Zafošnik, Alfonz, 1981 (1984, 1988): Kako in s čim gasimo ter rešujemo ob.

GLEDALIŚKI TERMINOLOŚKI SLOVAR - Inštitut za slovenski jezik ...

https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/gledaliski_terminoloski_slovar.pdf

Za slovensko terminologijo in terminografijo je bilo zelo pomembno delo za Slovar sloven- skega knjižnega jezika (SSKJ), ki je nastal na izpisih iz slovenskih del ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/1808/4421/1/sjsls6_separat_stramljic-breznik.pdf

Velimir Gjurin (1982: 128–136), če upoštevamo splošno znano prepričanje, da sleng ne gradi samo na svoji tipični leksiki, ampak tudi na frazeologiji, avtor pa se ...

the slovene language in the digital age slovenski jezik v ... - META-Net

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/slovene.pdf

Slovensko gospodarstvo je v juliju 2011 v države EU izvozilo 71,9 ... ljajo prosto dostopni strojni prevajalnik MOSES, ki je ... območja s slovensko govorečim prebivalstvom. Ker ... nekatere popačene izposojenke iz nemščine ali “nem- cizmi” ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies 12 ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/29670/Contents.pdf?sequence=2&isAllowed=y

... и ареалу одной коллокации ....................................31. Danila Zuljan Kumar ... Andrej Perdih, Nina Ledinek. Multi-word Lexical Units in General Monolingual.

v slovenski znakovni jezik EU-kartica ugodnosti za invalide 23 ...

http://zveza-gns.si/wp-content/uploads/2017/09/IST-september-2017.pdf

Aktualne ugodnosti si lahko upravičenci ogle- dajo na ... kaj varuh lahko stori in česa ne, ter še nekatere ... nja in kulture, dela in upokojitve, sociale in zdravja.