jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU

30 jun 2015 ... Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ... 1990, Password 1999, Veliki angleško-slovenski slovar 2006, PONS, Evrokorpus (prevod iz ... Avtorica ga primerja z italijansko kalabrijščino, in sicer glede rabe oz.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2021.2%20%282015%29.pdf

30 jun 2015 ... Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ... 1990, Password 1999, Veliki angleško-slovenski slovar 2006, PONS, Evrokorpus (prevod iz ... Avtorica ga primerja z italijansko kalabrijščino, in sicer glede rabe oz.

jezikoslovni zapiski 20 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2020.1%20%282014%29.pdf

20 okt 2014 ... SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V, Ljubljana: SAZU oz. ... rativnih besedilih, v: Vloge središča: konvergenca regij in kultur, ur.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/issue/download/672/301

tudi mnoge jezike z manj uporabniki in manj znane jezike, kot so razni afriški ali indijski jeziki in razne kreolščine (angleške in francoske), ki so jih ustvarjali.

Jezik oslovni zapiski 18• 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2018.1%20%282012%29.pdf

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU. (izd.) ... »Za vse govore je značilna močna ustnična artikulacija. Ustnično-zobni v ...

Jezik oslovni zapiski 17• 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2017.1%20%282011%29.pdf

Praznik slovenskega jezika, Grosupeljski odmevi 36 (2001), št. 12, 3. 88. 2002. A. Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila. (1850), Jezikoslovni zapiski 8 ...

Jezik oslovni zapiski 20• 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2020.2%20%282014%29.pdf

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem ... kako pozoren je na komunikacijo in kakšni so njegovi odzivi); kognitivno funkcijo.

jezik oslovni zapiski 19 • 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2019.2%20%282013%29_.pdf

1 mar 2014 ... Naslov uredništva. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ... SPo: nekoliko tak: siv-ast, bel-kast, pepel-nast, pepel-nat (SLA. V005 (c) ... križ, razpelo; mẹˈšaː c -a betonski mešalnik; seˈsaː c -a sesalnik;. • vrste šiber za ... ˈxọːfer -fẹrja Hofer; ˈtuš -a Tuš; tudi živ.: mẹrˈkåːtọr -ja.

Jezik oslovni zapiski 19 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2019.1%20%282013%29.pdf

program, ur. Vanda Babič – Matej Šekli – Silvo Torkar, Ljubljana: Slovenski slavistični komite, 2003. MSK-141 = XIV меѓународен славистички конгрес: Охрид, ...

Jezik oslovni zapiski 18• 2 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2018.2%20%282012%29.pdf

ča navaja tolminsko narečno obliko pluka, pri izposojenki gajžla navaja, da se na. Krasu govori žajγla, v geslu gavez opozarja na prekmursko gȃbez, v geslu ...

Jezikoslovni spisi - Samostan Kostanjevica

https://www.samostan-kostanjevica.si/sites/default/files/jezikoslovnispis01krbe_1.pdf

ožjem pomenu besede malo kje ali skoraj nikjer na- vadna. Cisti. / torej ... tudi beseda rešnja, dasiravno ima koren tam iz Kcra- sunta v Pontu. (Prim. ... Franiška«, boljše da bi bilo n. pr. to: »Rožni vertec sv. ... h. hvaliti), hva'li, hvaliva; kupiti (r.

Zapiski Kazimierzowskie

http://www.biblioteka.chocz.pl/files/1-2008.pdf

miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Ka- ... Stało się tak za sprawą komornika żup bocheńskich Tomasza, który tę inwestycję ...

Zapiski, SSK 2 - Slovenistika

https://slovenistika.files.wordpress.com/2012/06/zapiski-ssk2.pdf

Zakaj so romani bolj brani kot lirika ali drama? Roman je edina ... resno ukvarjati z romanom, tako le-ta postane najbolj raziskana vrsta, ko se leta 1960 ... razcvetel v vseh književnostih, v Sloveniji pa je eksplodiral v zadnjih 20 letih (danes izide na ... Roman nam tako res deluje kot dokument prejšnjih časov – krivic, ki so se.

ZGODOVINA ZAPISKI 1.letnik

https://dijaski.net/get/zgo_sno_1_letnik_05__zapiski.pdf

Borili so se Grki in Perzijci, leta 492-476 pr.n.št. (grki premagajo perzijce) ... spopadejo s Perzijci, Atene zmagajo, po tem dogodku začnejo po nasvetu Pitij graditi ...

Zapiski Kazimierzowskie - Home.pl

http://kazimierzwielki.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Tre%C5%9B%C4%87_Zapiski-Kazimierzowskie-02.pdf

W KOWALU woj. kujawsko-pomorskie. Zapiski. Kazimierzowskie. NR 2/2009. Kowal, czerwiec ... W 1545 r. dzięki komornikowi żup bocheńskich,. Tomaszowi z ...

Zapiski predavanj predmeta Proseminar - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/Proseminar-izrocki.pdf

Mnozici, katere elementi so natanko vse podmnozice mnozice A (vkljucno s podmnozicama A in ∅) recemo potencna mnozica mnozice A. Oznacimo jo z oznako ...

Zapiski predavanj iz Osnov Matematicne Analize

http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/OMA.pdf

Cela števila Z so razširitev naravnih števil z negativnimi naravnimi števili in številom. 0. ... Cela števila so zaprta za seštevanje in mnozenje, in ker ima vsako celo ...

Zapiski predavanj iz Algebre in Diskretne Matematike - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/ADM-Zapiski.pdf

relacija. Na primer, v mnozici števil lahko vpeljemo relacijo ≤, ali pa relacijo ... Omenimo še, da je relacija deljivosti tranzitivna relacije. Natancneje,.

Zapiski iz Korozije kovin - Fakulteta za pomorstvo in promet

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/Korozija_kovin.pdf/2019051313253400/?m=1557746734

na, povzroča plast aluminijevega oksida, ki se naredi na površini omenjene ... povečanje hitrosti korozije, ki se pojavi v obliki škaje (oksidna plast na kovini,.

Pogovor • Leposlovje • Esej • Razmišljanje • Ocene in zapiski 109

https://www.mohorjeva.org/images/upload/2009/2338_Zvon_1_februar_2009.pdf

12 Babica. Janez Kajzer. 16 Dnevnik 1995 (VI). Akad. Alojz Rebula ... pomladi. Potem ko je že dve leti prej prišlo do nastanka slovenskega ... Župančičevi verzi bolje ustrezajo odkritju ... govornik postaneš, pesnik se rodiš, je trdil že Cicero.

Zapiski predavanj pri predmetu Matematika 2 za fizike, FMF UL, 2019

https://www.fmf.uni-lj.si/~mrcun/preprints/mat2.pdf

kava linearna. Vrednost tr(A) imenujemo sled matrike A, in včasih tudi označimo sled(A) = tr(A). Za poljubni matriki B ∈ Mat(m × n, F) in C ∈ Mat(n × m, F) velja.

zapiski iz istre - šavrinije i - Slovenski etnografski muzej

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_5_kostial_zapiski.pdf

Istre podobno razvijale nekoč in danes. ... Ni redkost, da so rodhe na polju ah na poti iz notianjosti Istre v Trst. Poznala sem ... Iz hiše niso pometati smeti, las.

Zapiski iz predmeta materiali in varjenje - Fakulteta za pomorstvo in ...

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/zapiski_iz_predmeta_materiali_v_pomorstvu.pdf/2019021908471851/?m=1550562438

Pri tehnološko predelavi separiramo kavčuk od lateksa z ocetno kislino. ... Material le temno sive ali črne barve in ga je možno polirati do izredne gladkosti in ...

Nevloženi zapiski Stran 1 - Zveza lovskih družin Bele krajine

http://zld-belekrajine.si/wp-content/uploads/2014/05/pravilnik-o-podeljevanju-lovskih-odlikovanj-in-priznanj-ZLDBK.pdf

pošljejo preko LIS-LISJAK (priloga 2) tajniku ZLD Bele krajine kjer jih komisija ... sta znak za lovske zasluge in zlati znak LZS nosijo na levem zavihku ovratnika,.

PD 19 23 ZRC SAZU - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/SZT/1.-seja-11.9.2019/ZRC_SAZU/PD_19_23_ZRC_SAZU.pdf

predstavitvena dejavnost Založbe ZRC, ki je največja založba v Sloveniji za izdajanje znanstvenih publikacij. Tretje področje ... Program NKD SAZU. 721.955. 5.

otroštvo - ZRC SAZU

https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/otrostvo_nekoc_in_danes.pdf

otroštvo nekoč razlikovalo od ... nekoč imeli tudi več možnosti opazovati odrasle pri ... danes. Otroci so za igro uporabili materiale, ki so jih našli v naravi oziroma.

gis 09-10.qxd - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/978-961-254-929-9.pdf

8.11.2014. 13.11.2014. 2.12.2014. 7.12.2014. Vrhnika. LJUBLJANA. Logatec ... Top og rafskipod atk io stavb ahv Slov en iji,kisevod ijov drž avn ihevid encah ...

i pravila - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/c/sp/sp2001_pravila.pdf

Prevzete besede in besedne zveze so ali občna ali lastna imena, npr. kultura, avto ... svojo lepoto, mineva cvetica za cvetico in pada list za listom: tedaj se začno ...

planšarstvo - ZRC SAZU

http://isn3.zrc-sazu.si/etnofolk/Priloge/Besedilo/2012/ISN_2012_235.pdf

mov ter pastirskih in sirarskih izrazov.3 Raziskave opuščenih planin so ... Blato, Hebed, Vodični vrh, Grintovica, Vrtača in Trstje, ter zgornjimi planinami Pri jezeru ...

latinsko - ZRC SAZU

http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/58_2/77_Janzekovic%20et%20al_ABS%2058_2.pdf

os sphenoidale – sfenoidna kost, zagozdnica os basisphenoidale – bazisfenoidna kost, osnovna zagozdnica os laterosphenoidale, sin. os orbitosphenoidale ...

je z ik os lo vnizap is ki 16 • 1 - ZRC SAZU

http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2016.1%20%282010%29.pdf

fržolov ▷.fržóːvu.fržóːvuva.fržóːvu.prid..fižolov: u.petkəh.mamo.zmer.fržovuvo. ... (2.pojavitvi):.... sem se diskretno odstranil, a s tem padel v še večji zos.

H IS TO R IČ NI SEM IN AR - Založba ZRC - ZRC SAZU

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/hs_13_web.pdf

Žagar, Marjan: Razgledi: Blaž Kocen (1821–1871). Geografski ... To območje je predstavljalo le en (semedelski) del solin, ki so bile urejene ob spodnjem.

Untitled - ZRC SAZU

https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/zrc-porocilo-2005_0.pdf

Historični principi urejanja prostora. Ministrstvo za okolje in prostor, projektna delavnica, Ljubljana,. 14. 3. • Krvavec. Predstavitev izkopavanj, Slovensko arhe-.

56/3 · 2015 - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-218-0.pdf

Sprejeto na seji razreda za naravoslovne vede SAZU dne 2. oktobra 2014 in ... Ravnik, V., 1975: Ophrys ali mačje uho, zanimiv, insektom podoben rod orhidej. Proteus (Ljubljana) 37 ... gozdni meji ali nekaj višje, je netresk rastlina, ki jo pre-.

ica in - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2348/2123

dejanja, nosilcem lastnosti in opravkarjem se povezuje prvi delovalnik, ... skupinah v Slovenski slovnici (Toporišič 2004) je pokazala, da se obe obrazili, tako.

Dežela JSD - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Jarc/Dezela_JSD.pdf

enim pravijo tujc, domačin, begunc,…pa enim pravijo staroselc ... prej in da smo si Slovenci najbolj sorodni s Čehi ... Beli voli na Sv. Petru, junc v Begnah, …

razprave - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-186-0.pdf

verze Jürgen Trabant v eseju Evropa govori v razklanem jeziku (obj. v FAZ dne. 18. oktobra ... Nesreča prihaja v teh baladah iz kršitve družinske norme, iz opuščanja dolžno- sti, ki jih ... Naglasni pomiki so naslednji: umik s končnega zloga:.