Matematika pri_183_272

6. Pod vsak narisani kot zapiπi, katere vrste je. Izbiraπ lahko med: ostri kot, topi kot, pravi kot, iztegnjeni kot, ... 6. Na sliki je πestkotnik ABCDEF. Izpolni preglednico z oznakami kotov πestkotnika. 1. ... 81,99 km. 7. Uporabi podatke iz 6. naloge.

Matematika pri_183_272 - Sorodni dokumenti

Matematika pri_183_272

http://vedez.dzs.si/datoteke/smc6-ul.pdf

6. Pod vsak narisani kot zapiπi, katere vrste je. Izbiraπ lahko med: ostri kot, topi kot, pravi kot, iztegnjeni kot, ... 6. Na sliki je πestkotnik ABCDEF. Izpolni preglednico z oznakami kotov πestkotnika. 1. ... 81,99 km. 7. Uporabi podatke iz 6. naloge.

MATEMATIKA Polona Oblak - Matematika@FRI - Univerza v Ljubljani

http://matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp2019.pdf

odvisne od števila ur ucenja, obraba gum na avtu je odvisna od števila ... 10 evrov, ki ga lahko unovciš pri nakupu, zeleni pa kupon za 10 % popusta na ... Menjava spremenljivk x in y na grafu funkcije pomeni zrcaljenje grafa preko premice y =.

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis - Profesionālajā ...

http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=21683

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis. 4. Mana matemātiskā izglītība -. „Kāpēc jāmācās matemātika jeb kāpēc pēc pavasara nāk vasara?” Ja Jums ...

Matematika, ekonomická a finančná matematika

https://www.upjs.sk/public/media/14800/Matematika.pdf

Matematika, ekonomická a finančná matematika. Jesenná 5. VKM – videokonferenčná miestnosť. 10:20-11:00 Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka ...

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

https://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/skola-za-zivot/osnovne-skole/1-razred?format=raw&task=download&fid=475

moja matematika 1 boško jagodić ivan mrkonjić marijana curić. RADNA BILJEŽNICA. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE boško jagodić.

Matematika I

http://zeljko.dmfa.si/lectures/Zapiski_Matematika1.pdf

2 mar 2009 ... Rekurzivno podana zaporedja Zaporedje je podano z rekurzivno zvezo reda k, ce so podani cleni a1, ..., ak in pravilo, kako za vsak n s ...

Matematika - Ric

https://www.ric.si/mma/2016%20Opisi%20dosezkov%20401/2016061714213852/

uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog (naloga 3.a.1);. - rešijo besedilne naloge (probleme) (nalogi 3.a.2, 3.b.1); ... stopnja. Razred. Območje. 1 1.a.1. 6. Računske operacije in njihove lastnosti uporablja računske ...

Matematika - RIC-a

https://www.ric.si/mma/P-MAT-2014%20ISSN/2012092610051575/

26 sep 2012 ... kot, obseg, višino, polmer očrtanega in včrtanega kroga. Površine in prostornine. Površina in prostornina pokončne prizme, valja, piramide ...

Matematika 1 - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/mat1/Matematika-1-beamer-CH-18.pdf

Za svaki b > 0, b = 1 x ↦→ bx , je definirana za sve x i ima sljedeca svostva: Za sve x, bx > 0; b0 = 1, b1 = b. Za b > 1 funkcija bx raste; za 0 < b < 1 funkcija bx ...

Matematika (NIS) - Ric

https://www.ric.si/mma/opisi%202015%209R%20opisi%20dose%20%20ki%20NIS%20MAT%20409/2015061714291171/

17 jun 2015 ... uporabljajo pojme: vsota, razlika; večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik – uporabijo ustrezno računsko operacijo ...

Matematika za NPZ

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/259-uporabna-preglednica-matematika-za-npz-in-predstavitev-poklica-kmeta/file

ENAČBE. Izpostavljanje skupnega faktorja a ∙ b a ∙ c = a ∙ (b c) skupni faktor. Množenje enočlenika z dvočlenikom a ∙ (b c) = a ∙ b a ∙ c enočlenik dvočlenik.

matematika - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/mat1-2007-rezultati.pdf

93. 100. 95. 288. 5. 17. Beronic Hrvoje. 99. 97. 90. 286. 5. 18. Zaman Viktor. 91. 98. 96 ... Cigula Kristijan. 26. 29. 0. 55. 1. 422. Ivancic Nikola. 50. 4. 0. 54. 1. 423.

MATEMATIKA II

https://studentski.net/get/ulj_fel_el1_ma2_vaj_zapiski_z_vaj_02.pdf

24 feb 2009 ... MATEMATIKA II zapiski z avditornih vaj. Šolsko leto. 2007 / 2008. Izvajalec ... OPOMBE. Stran 51 nikoli ni obstajala. POPRAVKI www.stromar.si.

MATEMATIKA 9. a

https://www.os-kamnica.si/wp-content/uploads/2020/03/163_MAT_9A.pdf

16 mar 2020 ... Danes boste ponavljali kocko in kvader. Vse spodnje naloge prepišite in rešite v vaš šolski zvezek za matematiko, naslov naj bo: Kocka in.

Matematika - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/osnovna-sola-za-odrasle/Ucni_nacrt_oso_matematika.pdf

predvsem z razliko kvadratov in izpostavljanjem skupnega faktorja. Enačbe. SKLOP: ENAČBE IN NEENAČBE – 12 UR. • Opredeliti pojma identična enačba ter ...

Matematika

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/PIK/2012/p-mat-2012.pdf

6.2 Formule, ki so priložene izpitni poli. 19 ... Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko pomaga pri ... Aritmetično in geometrijsko zaporedje.

matematika - MON KS

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/MATEMATIKA.pdf

metodske jedinice VIII i IX razreda i da se kroz ispitni test izvrši generalna ... Šefket, Milošević, Dragoljub, Zolić, Arif: Zbirka zadataka iz Matematike za VIII razred ...

Matematika 2

https://studentski.net/get/ulj_ntf_nt2_ma2_vaj_premice_in_ravnine_01.pdf

S pomocjo skalarnega produkta racunamo dolzine vektorjev in pa kote med ... premico in tocko, ki ne lezi na premici, ali pa s tremi nekolinearnimi tockami. ... (b) Razdalja tocke od ravnine je enaka razdalji med tocko in njeno projekcijo.

MATEMATIKA 1

http://studentski.net/get/ulj_fmf_pm1_ma1_sno_povzetek_snovi_01.pdf

27 maj 2014 ... funkcija, liha funkcija, injektivnost, surjektivnost, bijektivnost, kompozitum, inverzna funkcija, graf in- verzne funkcije, kosoma definirane funkcije.

Matematika 1 - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~mrcun/preprints/mat1.pdf

... primer so koreni števila 1, ki jim pravimo koreni enote. Množica n-tih korenov enote. {ei2kπ n. ; k = 0,1,2,...,n − 1} ⊂ C je Abelova grupa za množenje. 44 ...

Matematika 2 - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/mat2/predavanje9-Micic-Hot.pdf

Neka su krivolinijske koordinate u i v definirane jednadzbama x = x(u,v), y = y(u,v). ... Zadaci. ZADATAK 9. Prijelazom na polarne koordinate izracunati integral.

Matematika (NIS) - RIC-a

https://www.ric.si/mma/2019%20opisi%20mrezni%20NIS%20MAT%206%20409/2019061714402317/

Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred ... branju in zapisu rimske številke do 12 (pretvori rimsko številko v arabsko (IV)) (naloga 06.4);. – pisnem ...

matematika - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612713041.pdf

13 Obkroži soda števila in prečrtaj liha števila. 22. 84. 35. 780. 432. 378. 13. 881. 39. 952. 721. 9803. 16. 909. 2531. 689. 352. 8. Število sodih števil je.

Izcilā matemātiķa E

http://podnieks.id.lv/Dambitis/grinbergs2.pdf

E. Grinberga un viņa skolnieku darbi Latvijas matemātikas attīstībā ieņēmuši redzamu vietu. Atslēgvārdi: matemātiskie modeļi, lietišķā matemātika, grafu teorija, ...

09 - Financná matematika

https://gymopatke.edupage.org/files/09_-_Financna_matematika.pdf

Finančná matematika - základné pojmy. - zaoberá sa aplikáciami matematických metód vo finančníctve. Úrok je poplatok, ktorý platí osoba alebo organizácia ...

Matematika - Presek

http://www.presek.si/29/1467-Grasselli.pdf

števili pri delitvi s p isti ostanek, je njuna razlika deljiva s p. Ker je a tuj ... možnosti za z pa kvečj emu n , imata od izbranih števil vsaj dve enak z in padeta v isti ...

finančna matematika - Fmf

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/26673/FiM1%20%282013%29.pdf

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega programa Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ...

finančna matematika

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/18132/3_Financna%20matematika.pdf

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega programa Finančna Matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ...

o ( )4 ) - Matematika SIC Ljubljana

http://mat.siclj.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/priprave_ustni_izpit_3spi_2018.pdf

POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. • Kaj je potenca. • Kolikšna je vrednost potence. 0 a in kako lahko z ulomkom zapišemo vrednost. 1 a.

naloge - Matematika

http://matematika.fe.uni-lj.si/html/people/izidor/homepage/rm2003/rmn.pdf

Narisani so nekateri vzporedniki in poldnevniki, ki razdelijo mrezo na polja. V dveh poljih je po ena temna pika. Poišci najkrajšo pot od desne pike do leve. Polje ...

Matematika - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/803943/mod_folder/content/0/1.%20dan/6%20Realnost%20je%20interdisciplinarnost/Matematika%20%E2%80%93kameleon%20v%20interdisciplinarnosti%3F?forcedownload=1

računanje odstotkov, deležev, razmerij…) • količine in merjenje (dolžina, ploščina, prostornina, čas, masa…) • statistika in obdelava podatkov. • modeliranje.

Zabavna matematika

https://mis.element.hr/fajli/808/45-02.pdf

ski časopis. Zabavna matematika. Zdravko Kurnik, Zagreb. Prvi dojam koji kod učenika i nastavnika matematike izaziva gornji naslov jest: matematika i za- bava ...

Matematika 1 - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Mat1.pdf

Surjektivnost i injektivnost se lako mogu vidjeti iz grafa funkcije: 1) injektivnost: povlacimo pravce paralelene s x-osi, tj. pravce oblika y = b. Ako graf funkcije ...

matematika - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/Znam_za_vec/iZZV_MAT_8.pdf

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJSˇE OCENE V OSMEM RAZREDU 8. MATEMATIKA. Tanja Koncan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan znam več za ...

Matematika 2004

http://www.osbrod.si/wp-content/uploads/2015/09/mat-2004.pdf

PLOŠČINA ( )p. Trikotnik (stranice , , ;. a b c višine , , ) ... Enakostranični trikotnik (stranica )a. 3 o a. = 2. 3. 4 a p = ... C – enakokraki trikotnik. D – topokotni trikotnik.

Matematika za radovedneže 7

https://ico.si/wp-content/uploads/2018/02/mat_za_radovedneze7-dodatne_naloge-evro1.pdf

RAČUNANJE Z ODSTOTKI. Luka je za rojstni dan dobil 40 €. Porabil je 22 €. Koliko odstotkov denarja je prihranil? V mesecu septembru stane izvod mesečne ...