Minimalni standardi znanja

Reši preproste besedilne naloge: sklepa iz enote na množino in obratno. Reši preproste ... 6. razred. MINIMALNI STANDARDI. TEMELJNI STANDARDI. 1.

Minimalni standardi znanja - Sorodni dokumenti

Minimalni standardi znanja

http://www.ospo-slb.si/pdf/standardi_znanja-matematika.pdf

Reši preproste besedilne naloge: sklepa iz enote na množino in obratno. Reši preproste ... 6. razred. MINIMALNI STANDARDI. TEMELJNI STANDARDI. 1.

minimalni standardi znanja - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardiznanj%5EJGIM2017_18%5EJStare-sustersic.pdf

POZNAVANJE: prepoznava in obnova (priklic) dejstev, terminov, simbolov, pravil, ... Pesem o ajdi, Vlahi; Ivan Cankar: Epilog (Vinjete), Kostanj posebne sorte,.

Minimalni standardi znanja iz predmeta fizika - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardiznanjprifiziki-sn-2letnik.pdf

Enakomerno pospešeno kroženje, tangentni in kotni pospešek. • Vodoravni met, domet, čas. • Poševni met, domet, maksimalna višina, čas leta do najvišje točke ...

Minimalni standardi znanja v osnovni šoli - RIC Novo mesto

http://www.ric-nm.si/media/objave/dokumenti/2018/Minimalni_standardi_splet_november_2017.pdf

5. LIKOVNA VZGOJA. 27. 5.1. Minimalni standardi znanja za 5. razred. 27. 5.2. ... na zemljevidu Slovenije pokazati naravne enote, največja mesta, reke ...),.

Minimalni standardi

http://gsskocevje.splet.arnes.si/files/2019/09/Minimalni-standardi-program-GIM.pdf

pretvarjajo stopinje v radiane in obratno. • uporabljajo osnovna ... poznajo definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku in jih uporabljajo pri reševanju ...

minimalni standardi znanj - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardiznanj%5EJSs2017_18%5EJLasbaher-Markoja.pdf

Evelina; Franz Kafka: Preobrazba; Sergej Aleksandrovič Jesenin: Vrnitev domov; Boris Pasternak: Doktor Živago; Andre Gide: Ponarejevalci denarja; Jaroslav ...

Minimalni standardi znanj – SSI SLO 1. letnik I. KNJIŽEVNOST 1 ...

https://www.sers.si/wp-content/uploads/2019/09/Minimalni-standardi-SSI.pdf

Loči in prepozna književne zvrsti in vrste – razloži junaški ep, tebanski mit, mit o trojanski vojni, način pripovedovanja, opisovanja, epsko širino, dramatsko ...

MINIMALNI STANDARDI pri predmetu KEMIJA (2. letnik) - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minaimalnistandradi2.letnikGIM.pdf

pozna vplive na hitrost kemijske reakcije (temperatura, koncentracija, površina, katalizator). 3. ... razume pomen obojesmernih kemijskih reakcij;. • zna zapisati ...

MINIMALNI STANDARDI ZNANJ Strokovna gimnazija ... - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardi-matematika-gimnazija.pdf

definira potence s celimi eksponenti, pozna pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti in jih uporablja (računa z njimi). • razloži pomen zapisov −1.

MINIMALNI STANDARDI pri predmetu KEMIJA (1. letnik) - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardi1.letnikKemijaGIM.pdf

zna poimenovati preproste binarne spojine. 3. Delci (gradniki) snovi. Dijak: • pozna zgradbo atoma (jedro in elektronska ovojnica) in delce v atomu (elektron,.

MINIMALNI STANDARDI pri predmetu KEMIJA (1. letnik) v ... - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardi1.letnikKemijaRinE.pdf

zna poimenovati preproste binarne spojine. 3. Delci (gradniki) snovi. Dijak: • pozna zgradbo atoma (jedro in elektronska ovojnica) in delce v atomu (elektron,.

MINIMALNI STANDARDI pri predmetu KEMIJA ZA TEHNIKE - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/Minimalnistandardi2.letnikKTESs.pdf

Redoks reakcije. Dijak: • pozna definicijo oksidacije, redukcije, oksidanta in reducenta. • pozna pravila redoks vrste. 3. Galvanski členi. Dijak: • pozna sestavo in ...

GEOGRAFIJA - minimalni standardi - 6. razred Učenec • razlikuje ...

http://mosbruker.splet.arnes.si/files/2016/11/standardi_min_6_9.pdf

pokrajine (relief, dejavniki podnebja, branje klimograma, osnovno branje poljubne tematske karte ali grafikona, kamnine po nastanku, ledeniški relief, gostota ...

MINIMALNI STANDARDI ZNANJ Srednje strokovno ... - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/minimalnistandardi-matematikazatehnike-srednjastrokovnasola.pdf

uporablja simbolični matematični zapis (zapiše sestavljeno izjavo s simboli). • zna ugotoviti enakovrednost izjav. POTENCE S CELIMI EKSPONENTI. • računa s ...

Priloga 7: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3645-2013-01-1429-npb1-p7.pdf

Beli dihur. Perutnina. Golob. 15-21. 15-21. 15-21. 15-21. 15-21. 15-21. Prašič. Koza. Ovca. Govedo. Konj. 10-24. 10-24. 10-24. 10-24. 10-24. Tabela 2. Trajanje ...

(Microsoft PowerPoint - Standardi znanja [Zdru236ljivostni na350in])

http://www.solazaravnatelje.si/Files/Srecanja/Standardi%20znanja.pdf

antilogaritmiranje izrazov. • uporabljati pravila za računanje z logaritmi v logaritemskih enačbah. • uporabljati logaritme pri reševanju eksponentnih enačbah.

PATENTI, STANDARDI Standardi ISO

http://www.informatika.bf.uni-lj.si/wood_clas/cc_technical.pdf

Mednarodna klasifikacija standardov ISO ... Dunajska klasifikacija za razvrščanje figurativnih elementov, vsebovanih v videzu znamke, Nicejska klasifikacija za ...

minimalni frazemi v slovenščini - Jezik in Slovstvo

https://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2008-02-Razprave-SasaBabic.pdf

Saša Babič se, misliti na, lomiti ga). Z vidika prozodičnih lastnosti deli besede na naglašene in nenaglašene, slednje imenuje naslonke oz. klitike; sem uvršča ...

srednje strokovno izobraževanje sociologija – minimalni ... - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/pdf/minStandardiStr4SOC.pdf

izsledkov raziskav. Seminarska naloga mora imeti značilnosti strokovnega besedila. Pri pisanju je treba paziti na strokovnost (strokovno neoporečnost, jasnost.

Minimalni ALU podboj za krilna steklena vrata - M Sora Norica

http://www.norica.si/resources/files/M_Sornik_november/M-SORnik-julij17.pdf

oken in vrat primeren tudi za izvedbe s PVC profili oken ... Za namene učinkovitega senčenja objektov je GEZE razvil sistem okovja Perlan 140 za polkna, ki.

standardi - IJS

http://www-f1.ijs.si/~ziherl/standardi.pdf

17 maj 2007 ... enot definira osnovne enote SI, izpeljane enote SI ter predpone SI. ... Sistem SI nam definira vse osnovne fizikalne količine, potrebne za ...

standardi parkiranja

http://www.civilengineer.me/dokumenti/parkinzi.pdf

6.2.3.1 Parkiranje u profilima protočnih saobraćajnica. Vozila parkirana uz ... PU) moguće je organizovati parkiranje po paralelnoj šemi. U oba slučaja veoma je.

standardi - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/SeznamIzdelkovInStandardovSTANDARDI.pdf

za ometavanje notranjih prostorov. FAS. Fina apnena cementna malta. EN 998 – 2:2010. 4 betonska mešanica. CE. Industrijsko pripravljena suha. EN 13813 ...

Standardi in normativi za osnovni pogreb - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DNT/pogrebna-in-pokopaliska-dejavnost/Standardi-in-normativi-za-osnovni-pogreb_sept2017.pdf

A. Osnovni pogreb z žaro vključuje najmanj: • Prijavo pokopa. Prijava pokopa in plačilo upravljavcu pokopališča za sprejem naročnika pokopa, prijavo pokopa.

Svi preuzeti JUS standardi sa obaveznom primjenom

https://rzsm.org/images/stories/RZSM/JUS%20standardi/1-Svi%20preuzeti%20JUS%20standardi%20-29.06.2018..pdf

Svi preuzeti JUS standardi sa obaveznom primjenom ... JUS A.A0.001 nema ... Celuloza drvenjača Određivanje stepena mlevenja Metoda "Kanadski standard".

mednarodni standardi veličine in enote

http://acta-arhiv.chem-soc.si/50/S-80-Glavic.pdf

V prispevku so predstavljeni mednarodni standardi ISO 31 (Veličine in enote) z naslednjimi deli: ISO 31-0 (Splošna načela), ISO 31-1 (Prostor in čas), ISO 31-2.

izmjere u stanogradnji, standardi - agenti.hr

http://www.agenti.hr/sadrzaj/info-agent/strukovni-forumi/forum-14/14-forum-Izmjera-u-stanogradnji-Standardi.pdf

Izmjere u stanogradnji pretežito se provode radi utvrđivanja površina stanova ili ... Rečeno je već da se izračun površine vrši prilikom utvrđivanja korisne ...

Akreditacijski standardi za bolnice - Akaz

http://www.akaz.ba/udoc/Bolnicki_standardi.pdf

krema za lokalnu anesteziju. 44.12 ... Uputstvo: Po mogućnosti takvi jelovnici bi trebalo da budu odobreni od strane lokalnih lidera zajednice. 52.17. Dostupan je ...

Standardi dobre stručne prakse

http://bfm.hr/web/binary/saveas?filename_field=datas_fname&field=datas&model=ir.attachment&id=1055

Upute za centrifugiranje uzoraka krvi i mokraće. Centrifugiranje uzorka krvi: • centrifugiranje uzorka krvi bez antikoagulansa provodi se najmanje 30 minuta.

PRILOGA STANDARDI, KI SO OBVEZNI NA PODROČJU ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2012-01-0929-p1.pdf

31. 12. 2010. 5. SIST EN 50134***. Alarmni sistemi –. Socialni alarmni sistemi ... brezžični prenos podatkov, ki izpolnjuje zahteve standarda, šteje, da zadošča ...

informacijski sadržaj i standardi iho-a za papirnate karte

https://repozitorij.pfst.unist.hr/islandora/object/pfst:647/datastream/PDF/view

29 ruj 2018 ... Pomorske karte su jedno od najvažnijih navigacijskih pomagala. Izrada papirnatih pomorskih karata temelji se na preporukama koje ...

Standardi i tehnički propisi, neraskidiva veza

https://tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_7365/TBT%20MP%20OKTOBAR%202019%20IN.pdf

klase izrade B (jugoslovenski standard JUS M.B1.066);“. PRIMER 2. Član 41. Vodeća platforma za izradu vertikalnih i kosih prostorija odozdo nagore mora biti.

Priloga 1: STANDARDI VZDRŽEVANJA STAVB IN ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2011-01-0771-2004-01-0878-npb1-p1.pdf

(redno čiščenje in površinska zaščita lesa z impregniranjem vsakih 4 do 5 let. ... 1.7.1.0 in popravilo okrušenih delov in mazanje z lanenim oljem po potrebi. 146.

Standardi GS1 v preskrbovalni verigi v zdravstvu - GS1 Slovenija

https://www.gs1si.org/Portals/0/GS1_Dokumentacija/GS1_Publikacije/Brosure_GS1_SLO/Brosura-GS1_preskrbovalna_veriga_zdravstvo.pdf

priprava pošiljk (komisioniranje), sledenje, pošiljanje. Prevoznik. Transport in dostava surovin, embalaže in končnih izdelkov. → Zdravstvene ustanove/lekarne.

OBVEZNI IN PRIPOROČENI STANDARDI – DRUŽINSKA MEDICINA

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2668/7280

svetilka, Politzerjev balon, glasbene vilice...) oftalmoskop flurescinski lističi refleksno kladivce. 1. 21,00 pulzni oksimeter. 1. 835,00 aparat za merjenje glukoze v ...