Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 17.04.2018

cijski dokument (osebno izkaznico, potni list...). ... pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, ... spoštovana, če je čakalna doba za določeno zdravstveno.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 17.04.2018 - Sorodni dokumenti

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 17.04.2018

https://www.drustvocf.si/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Pravice_iz_obveznega_zdravstvenega.pdf

cijski dokument (osebno izkaznico, potni list...). ... pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, ... spoštovana, če je čakalna doba za določeno zdravstveno.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - ZZZS

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/305dd7cf-1678-450f-bb68-fadd800f7ceb/Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja_12.2.2013.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jPiPKaJ

vstvena zavarovalnica in Vzajemna zdravstvena zavaro- valnica. Podatki, ki so ... jih lahko izberete, in njihov delovni čas mora biti v zdra- vstvenem zavodu ali ...

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja - Zdravstveni dom ...

https://www.zd-metlika.si/images/2017/Pravila_obveznega_zdravstvenega_zavarovanj/POZZ.pdf

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: pravila) ... 3.2.1. Raztopine: 3.2.1.1. olivno olje za vgradnjo v mazilno podlago z.

Vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Vrste_in_obseg_pravic_iz_obveznega_zdravstvenega_zavarovanja.pdf

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno ... določila Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje ... ZZZS območna enota Krško, tel. št.

Prijava, sprememba in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Prijava_sprememba_in_odjava_obveznega_zdravstvenega_zavarovanja.pdf

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno ... enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje ... ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 ...

II. OBRAZLOŽITEV PRAVILA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/336850?disposition=inline

eNapotnice in je zato v postopkih iz 44.c člena ZZVZZ ne morejo predložiti. Dejstvo, da je zavarovana oseba uveljavljala take specialistično ambulantne storitve ...

E-informacije s področja zdravstvenega zavarovanja

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Vicic%20Suzana%20in%20Pahor%20Bruna.pdf

zdravstvenega zavarovanja za potovanje v tujino, lahko se naročimo na novice na področju ... Preverimo lahko, kakšne so čakalne vrste za določeno operacijo, na katero ... zavarovanju oseb poglavitno vlogo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v ... zdravnika ne bomo mogli izbrati kot osebnega zdravnika.

Kartica zdravstvenega zavarovanja - ZZZS

https://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/c5fe61b06ff96e44c125718600540c28/$FILE/zlo%C5%BEenka_Kartica%20zdravstvenega%20zavarovanja_januar%202016.pdf

za naročilo evropske kartice zdravstvene- ga zavarovanja, ki velja v državah članicah. Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Avstraliji ...

1 Predstavitev sistema kartice zdravstvenega zavarovanja

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/samohod821.pdf

203.320 SIT (Cenik podjetja Petrol d.d., 2003). ... kurilno olje z opremo pa stane okrog 345.000 SIT (Cenik podjetja Seltrom d.o.o. ... Cenik podjetja Seltron d.o.o..

Spremembe v sistemu zdravstvenega zavarovanja - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/gaspersic-nina.pdf

3.3 Vključenost prebivalstva v zdravstveno zavarovanje . ... Tajnikar in drugi (2016) vidijo vzrok teh težav predvsem v ... Dodatno zdravstveno zavarovanje nastopa v vlogi hitrejšega dostopa do zdravstvenih ... Vojni veterani so druga zgodba.

primerjava sistemov zdravstvenega zavarovanja v sloveniji in zda

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kostajnsek1205.pdf

16. 2.4.3.1. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica . ... zdravljenja, zavarovanje v tujini ter pomoč na domu, kot najprivlačnejši pa se je izkazal program ˝Dnevna ...

trženje zdravstvenega zavarovanja z asistenco - Fakulteta za ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Lesnik_Jure_20070622.pdf

22 jun 2007 ... Zdravstvena asistenca v tujini zagotavlja sklenitelju pomoč v ... Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Adriatic zavarovalna družba d.d. in.

Splošni pogoji Kolektivnega zdravstvenega zavarovanja ... - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/292366/01-KSA-01_20-03_Splo%C5%A1ni pogoji Kolektivnega zdravstvenega Specialisti z asistenco.pdf/f1e5cb96-0caf-4f73-8d5a-60d28250bdc7

poseg na kolenskem sklepu (artroskopija kolena kot posledica poškodbe ... zavarovanec zdravil, se bo čakalna doba za obstoječa zdravstvena stanja štela od ...

Zika I Pravice ogroženih in zavarovanih vrst 120 let zavarovanja ...

https://www.morigenos.org/upload/pageFiles/files/Trdoziv09_0707_web.pdf

3 sep 2016 ... 120 let zavarovanja planike I Določevalni ključ: križevci ... di česar so jih poimenovali leontopodium (grško leon ‚lev', podion ‚tačka').

Zapisnik 2. seje Zdravstvenega sveta 9. 5. 2018 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-ministrstvu/Zdravstveni-svet/2018/Zapisnik-2.-seje-Zdravstvenega-sveta-9.-5.-2018.pdf

10 maj 2018 ... Predstavitev negovalne diagnoze s strani RSK za zdravstveno in babiško nego;. 5. Spodbujanje kliničnih raziskav v Sloveniji;. 6. Razno.

© Nova univerza, 2018 DIGNITAS Revija za človekove pravice ...

http://revije.nova-uni.si/index.php/dignitas/article/download/229/202/

16 jun 2019 ... pravnih redih. Ključne besede: Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ... European Court of Human Rights, European legal order, national.

mladi in človekove pravice - Otrokove pravice

http://www.pravice-otrok.si/fileadmin/user_upload/branje/BILTEN_OTROCI_2011.pdf

človekovih pravic oziroma ombudsmana, kakor ga imenujejo v nekaterih ... Ali takšni primeri ostanejo brez razigranega, brezskrbnega otroštva zaradi svojih ... kršenje pravic, če učitelj povzdigne glas na učenca, bi nekateri rekli, da je to ...

S spremembami in dopolnitvami Pravil obveznega ... - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/56b7e3c634e2a638c125762d0046923e/8b0dddc0c43e075fc12584f8002fc273/$FILE/Pravila%20OZZ_2020.pdf

24 jan 2020 ... posteljne podloge, predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo: širitev pravice iz sedanjih 90 kosov na 30 dni z dodatnim ...

Empirično ocenjevanje vzdržnosti obveznega pokojninskega in ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-099-4.pdf

Empirično ocenjevanje vzdržnosti obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Mateja Posavec. Primož Dolenc. Strokovna recenzenta ...

II. OBRAZLOŽITEV ČLENOV PRAVILA OBVEZNEGA ... - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/56b7e3c634e2a638c125762d0046923e/8b0dddc0c43e075fc12584f8002fc273/$FILE/Obrazlo%C5%BEitev%20Pravila%20OZZ.pdf

posteljne podloge, predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo: dnevno do en dodaten kos (največ 120 kosov na 30 dni) oziroma pri določenih ...

Sprememba Obveznega navodila o postopku registracije psa

https://www.vzb.si/upload/files/Slovenska%20zakonodaja/ON_sprememba_206-06-23.pdf

23 jun 2016 ... nadaljnjem besedilu: CRPsi) izdaja generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) ...

dopolnitev letnega programa obveznega strokovnega izobrazevanja ...

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Izobrazevanja/Izobr_geodetov_po_ZgeoD1/Dopolnitev_letni_program_2013.pdf

:IZS. INUHIRSKA 1Il0RNICA SLOVENIJE. Jarska cesta 1Db, 1000 Ljubljana ... potrjevanje in evidentlranje obveznega strokovnega izobrazevanja geodetov ...

Seznam zdravnikov izvajalcev obveznega programa ... - NIJZ

http://www.nijz.si/files/uploaded/615-6609.pdf

Gracar Irena. Šarf Djindjinović Vera. Omejc Urška. LJUBLJANA. Cerknica. Baraga Dušan. Mihelčič Dušan. Domžale. Tršinar Aleksander. Goršek Alenka.

Letni program obveznega strokovnega izobraževanja geodetov za ...

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Izobrazevanja/Izobr_geodetov_po_ZgeoD1/Letni_program_2014.pdf

Organizator: IZS. Cas predavanja: 3 ure. Stevilo kreditnih tock za udelezenca izobrazevanja: 3. Stevilo kreditnih tock za predavatelja: 6. III. Predavatelji: mag.

vloga za spremembo izbire obveznega izbirnega predmeta

http://osig.splet.arnes.si/files/2018/03/VLOGA-ZA-SPREMEMBO-IZBIRE-OBVEZNEGA-IZBIRNEGA-PREDMETA.pdf

e-pošta: [email protected] spletna stran: http://www.groharca.si/. VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA.

AK-OV 01/15 - E-zavarovanja

http://www.e-zavarovanja.com/wp-content/uploads/2015/10/2KASKO-Splo%C5%A1ni-pogoji-osebna_vozila.pdf

(5) Kombinacija E-steklo asistenca (E-aša): zavarovanje skladno z zavarovano nevarnostjo pod 7) tč. (1) odst. 2. člena teh pogojev krije škodo, nastalo zaradi ...

CMR odgovornost in CMR zavarovanja (6. del)

http://www.intertransport.si/wp-content/uploads/transport_04_2015_CMR.pdf

CMR konvencije), če tovorni list sploh ni bil izdan. V tem primeru se lahko samo priporoča, da se za vsak transport ustre- zno, popolno in pravilno izpolni tovorni.

CMR odgovornost in zavarovanja (5. del)

http://www.intertransport.si/wp-content/uploads/transport_03_2015_LUTZ.pdf

Na obstoj ali veljavnost prevozne pogodbe ne vpliva, če tovorni list manjka, če ni pravilen ali če se izgubi. Zanjo veljajo kljub temu določbe tega sporazuma.«.

Osebna zavarovanja - Generali

https://www.generali.si/documents/21804/121463/Priporo%C4%8Dena varnost nad.65. letom/c55622cf-0a2a-4b05-8ab0-c7db8e5fe3d6

Zavarovanje vam zagotavlja izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali smrti. Z izplačilom si ... vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Tehnični del - zavarovanja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/05/OBR-Specifikacije_Tehni%C4%8Dna-dokumentacija-2019.pdf

2.2 Osnovna šola Ig. Osnovna šola Ig, Troštova 24, Ig, velikost objekta 6061 m2, masiven, zgrajen 1966. Zavarovalna vsota je 5.454.900,00 €. Kasneje ...

življenjska zavarovanja - NLB Vita

https://www.nlbvita.si/uploads/brosura-o-zivljenjskih-zavarovanjih.pdf

zavarovanja, ki nam bodo zagotavljala dovolj visoko zavarovalno vsoto za primer smrti za premijo, ki jo ... V naslednjem koraku se lahko obrnete na Slovensko zavarovalno združenje. Pri SZZ delujeta ... 01 473 56 99 [email protected].

BANČNA GARANCIJA KOT INSTRUMENT ZAVAROVANJA

https://www.bb.si/doc/diplome/Kranjc_Ingrid-Bancna_garancija_kot_instrument_zavarovanja.pdf

poroštvo,. - bančna garancija. V praksi se plačilna tveganja delijo na komercialna in ... meničnemu upniku (remitentu) plačal v menici zapisano menično vsoto.

ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK iz naslova zavarovanja ...

http://avto-kavsek.si/e_files/content/1.ERGO-PRIJAVA%20KASKO.pdf

Podpisani izjavljam, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da v času prometne nezgode nisem vozil-a pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov.

Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS

https://data.si/wp-content/uploads/2016/11/VlogazaizpisobdobijzavarovanjvRS.pdf

obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo plačila ...

primerjava naložbenega zavarovanja junior s konkurenčnimi ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/stefancic4623.pdf

4 nov 2011 ... PRIMERJAVA SPLOŠNIH POGOJEV ZAVAROVANJA JUNIOR S ... življenjsko zavarovanje zavarovalca in pa nezgodno zavarovanje otroka.

življenjska zavarovanja v zavarovalnici adriatic slovenica

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/znidarsic4153.pdf

4 feb 2010 ... 4.3.3 Življenjsko zavarovanje za vse življenje (VitaFin AS za vse življenje). ... Zavarovatelj je zavarovalnica kot stranka v zavarovalni pogodbi. ... poleg obveznega pokojninskega zavarovanja še dodatno varčevati.