Pravica do načrtovanega zdravljenja v tujini - Zasebni zdravstveni ...

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 30/03. – prečiščeno ... Kadar je najdaljša dopustna čakalna doba preseženain v Slo- veniji ni ... zdravstvene storitve v drugi državi članici, se potni stroški in stroški nastan i-.

Pravica do načrtovanega zdravljenja v tujini - Zasebni zdravstveni ... - Sorodni dokumenti

Pravica do načrtovanega zdravljenja v tujini - Zasebni zdravstveni ...

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Pravica_do_nacrtovanega_zdravljenja_v_tujini_zlozenka_18_11_2013.pdf

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 30/03. – prečiščeno ... Kadar je najdaljša dopustna čakalna doba preseženain v Slo- veniji ni ... zdravstvene storitve v drugi državi članici, se potni stroški in stroški nastan i-.

Pravica do storitev specialistično ambulantne dejavnosti - Zasebni ...

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Pravica_do_storitev_specialisticno_ambulantne_dejavnosti.pdf

Uvod. Kadar vaš izbrani osebni zdravnik oceni, da je za ugotavljanje vaše bolezni ali stanja po poškodbi ter za njeno zdravljenje ali rehabilitacijo potreben ...

Pravica do zdraviliškega zdravljenja 17.04.2018

https://www.drustvocf.si/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Pravica_do_zdraviliskega_zdravljenja.pdf

ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja (izvaja se na stacionarni način, ko zavarovana ... ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.

Uvod Upravičenost do zdraviliškega zdravljenja Pravica do ...

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Pravica_do_zdraviliskega_zdravljenja.pdf

Stanja po popolni odstranitvi maternice, jajcevodov in jajčnikov s komplikacijami;. • Stanja po operativnem zdravljenju malignoma dojk;. • Endokrinološke motnje ...

Moj otrok ima vročino - Zasebni zdravstveni zavod RR

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Moj_otrok_ima_vrocino_december_2009.pdf

povišana telesna temperatura - vročina. Po naših ... temperature se gibljejo med 36,2 in 37,2 °C. ... na silo, vstavimo termometer 1 do 2 cm globoko v črevo.

cenik zdravstvenih storitev v zasebni zdravstveni ordinaciji holmed

https://www.holmed.si/wp-content/uploads/2018/11/Cenik.pdf

1 sep 2018 ... EKG - ELEKTROKARDIOGRAM. 9,00. SPIROMETRIJA. 10,50. PREISKAVA SLUHA - AVDIOMETRIJA. 9,00. PREGLED VIDA. 10,00.

Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti Kaj - Zdravstveni ...

https://www.zd-slovenskekonjice.si/images/dokumenti/letaki/Pravica_do_storitev_zobozdravstvene_dejavnosti.pdf

dravstveno dejavnost na podlagi pogodbe z Zavodom za zdra vstveno zavarovanje Slovenije ... ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.

Pravica do pogrebnine in pravica do posmrtnine

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Pravica_do_pogrebnine_in_pravica_do_posmrtnine.pdf

Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je poskrbela za pogreb ... priložiti originalen račun za opravljeni pogreb, izvajalca ... ZZZS območna enota Koper, tel. št.

Zdravstveni dom - Finančni načrt za leto 2017 - Zdravstveni dom Ptuj

http://www.zd-ptuj.si/dokumenti/financni2017.pdf

PROGRAM DELA IN ... PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017. 10.1. ... dispanzerju, fizioterapij in izvajanje NMP na prireditvah (kurentovanje, ...

jedilnik - Zasebni vrtec Zarja

https://www.vrteczarja.si/datoteke/nalozeniDokumenti/jedilnik-marec-20.pdf

2 mar 2020 ... PETEK 06.03.2020 zajtrk sadni čaj, jelenov hlebec, drobnjakov namaz, redkvica malica sadje kosilo ješprenova juha z zelenjavo, sirov zavitek, ...

PLAČE ZA ZASEBNI SEKTOR PO KOLEKTIVNIH ... - OZS

https://www.ozs.si/datoteke/obrtnik/clanki/Julij/Pla%C4%8De-julij%202019.pdf

1 jul 2019 ... Poudarjena dejavnost pomeni, da ima kolektivna pogodba za to ... Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Ur. l.

GRADOVI IN DVORCI V ZASEBNI LASTI

https://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/2016-01-11_predstavitev_sapac.pdf

11 jan 2016 ... Dvorec Duplje na Gorenjskem. Grad Zbelovo pri Poljčanah. Grad Školj ob reki Reki. GRADOVI IN DVORCI V ZASEBNI LASTI ...

Slovenska kuharica - Zasebni vrtec Zarja

http://www.vrteczarja.si/datoteke/nalozeniDokumenti/zmrzli-krem-cebra-1912.pdf

Magdalene Pleiweisove. Slovenska kuharica. Šesti natis. Izpopolnila in predelala. S. M. Felicita Kalinšek. Šolska sestra in učiteljica na »Gospodinjski šoli«.

Zdravstveni dom dr.tif - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

https://www.zd-mb.si/Portals/0/Docs/Obvestila/ObvestiloPacientom_NMP_NenujneStoritve.pdf

medicinske pomoči in kako ravnati v primeru, ko se zdravstvene storitve v dežurni ambulanti opravijo, vendar v to kategorijo ne sodijo. 103. člen Pravil OZZ ...

Zasebni detektivi in analiza njihove dejavnosti - Fakulteta za ...

https://www.fvv.um.si/dv2008/zbornik/clanki/Cas-Nadj.pdf

razne tečaje in seminarje (tečaj retorike, tujega jezika, …). nimajo izobraževanja. 2% druge institucije. 16%. FPVV (specializacija). 2% samoizobraževanje. 20%.

za obdobje 2014-2020 ZASEBNI SEKTOR (47,06 %) Kolesarsko ...

https://www.las-pohorje-bohor.si/f/img/File/CLANI_LAS_2014-2020.pdf

Društvo kmečkih žena Oplotnica društvo ... Turistično društvo Trta Oplotnica ... Občina Oplotnica občina. Občina Slovenske Konjice občina. Občina Šentjur.

zasebni standard inštituta kon-cert maribor za veganske izdelke© in ...

http://www.kon-cert.si/datoteke/AKTUALNO/VEGAN.pdf

Hkrati je bilo v Združenem Kraljestvu ustanovljeno prvo vegansko društvo (Vegan. Society), kateremu je kmalu sledilo še društvo v ZDA. Watson se je za besedo ...

Seznam razstavljenih del (bronasta priznanja) - Zasebni vrtec Zarja

https://www.vrteczarja.si/datoteke/nalozeniDokumenti/seznam-razstavljenih-del-%28-bronasta-priznanja%29-%282%29.pdf

Lončeni bas. Mandolina. Potresi, prisluhni. Potresi, prisluhni. Ime in priimek avtorja. Lina Dogša. Anaja Vogrin. David Česnik. Paolina Marc. Aleks Madjar.

zasebni vodnjaki in vrtine na obmo^ju ljubljane - Geografski inštitut ...

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540340.pdf

... jih obnovili skladno s sodobnimi spoznanji. KLJU^NE BESEDE geografija, Slovenija, Ljubljana, vodnjak, vrtina, podtalnica, vodni vir, vodovarstveno obmo~je.

DKUM - Grajeno javno dobro na nepremičninah v zasebni lasti https ...

http://stara-siska.si/Datoteke/Dokumenti_za_objavo/20181103_grajeno_javno_dobro_anliza_dolocil_ZUreP-2_20181103.pdf

3 nov 2018 ... Ob tem so opisane tudi omejitve lastninske pravice na ... Institut: varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - občina - javno ...

Pravica do vpogleda - Ric

https://www.ric.si/mma/Navodila%20za%20izvedbo%20NPZ%202018%202019/2018110813254459/

8 nov 2018 ... tehničnih zahtevah za uporabo programa za e-vrednotenje. Za uspešno izvedbo NPZ ste v veliki meri zaslužni ravnatelji in učitelji, zato se vam ...

Pravica do vpogleda - RIC-a

https://www.ric.si/mma/NavodilazaizvedboNPZ2015-2016ok/2015103018380856/

30 okt 2015 ... (http://eric.ric.si) in eRica za učitelje (http://ucitelji.ric.si/). Usposabljanje učiteljev za e-vrednotenje. Skladno s koledarjem NPZ-ja, na vsaki šoli ...

Pravica je tudi dolžnost

https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/UNICEF_Slovenija_Pravica_je_tudi_%20dolznost_2009.pdf

mnenje, da imajo otroci več pravic kot dolžnosti. Ene in ... otrokove pravice spoštovane in zaščitene po svetu. ... razumevanje otrokovih pravic in dolžnosti in.

Pravica do popravila - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/Files/eMagazine/66/228523/Kocevska_49_WEB.pdf

14 nov 2019 ... novo, ob njej pa razprostrli zasta- vo, podobno ... Novo po- sajeno lipo je blagoslovil župnik Anton. Ferlic, zastavo pa je ob glasbi Trobil- ... tivnost raste, realne plače in kupna moč pa ... ODPRODAJA KUHINJ DANKUCHEN.

Ivan Cankar … in njegova pravica

https://www.uni-lj.si/mma/odprtje_razstave_ivan_canka/2018011015563235/

Hlapec Jernej in njegova pravica je najbrž Cankarjevo najbolj znano delo, zagotovo pa sodi med njegove najboljše, najbolje zgrajene tekste. V sedemdesetih ...

pravica do hrane - Društvo Humanitas

http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1346839983.pdf

pa: koliko in kaj lahko jedo? Vsi ti podatki ... Bogatim dajte 6 žetonov na osebo, revnim ... da bi odkrili, koliko vrst riža obstaja (v supermarketu in/ali na internetu).

Stavbna pravica in državna zemljišča

https://posvetnepremicnine.gzs.si/pripone/oei32551d16071.pdf

Omejene stvarne pravice glede na SPZ: - lastninska pravica;. - zastavna pravica;. - zemljiški dolg;. - služnosti;. - stvarno breme;. - stavbna pravica.

pravica biti človek - Sigledal

http://veza.sigledal.org/media/uploads/Dokumenti/gledali-ki-listi/lgl/lgl_pravica_biti_clovek_gledaliski_v2_.pdf

17 apr 2019 ... Meni so ubistvu ful všeč slovenske kletvice ampak ne poznam nobenih, samo angleške k so pa mal tko tko: tuat, shit, cunt, asshole, to hell with .

Pravica do dela - Anali PAZU HD

http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/Etelka_K.Horvat.pdf

V Ustavi RS ni določena besedna zveza pravica do dela, ampak ... Ustava Republike Slovenije določa prepoved prisilnega dela v tretjem odstavku 49. člena,.

Umetnost in avtorska pravica - uil-sipo

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/wipo_book_umetnost-avtorsko.pdf

glasbena dela – skladbe, besedila pesmi, melodije in zvoki vseh vrst in oblik (notni zapisi, ... Posnemite si moje smešne domače videoposnetke(8) ... najnovejše melodije zvonjenja, ki jih je dovoljeno presneti / ( ) posnetki mojih najljubših ...

Hlapec Jernej in njegova pravica

http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/cankar/hlapec_jernej.pdf

besedah. Zatorej vam blagoslovi Bog jed in pijaão, meni pa mirno vest in Ïivljenje brez greha!” Tako je rekel hlapec Jernej in je pljunil na prag in je ‰el.

ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA Navodilo za ... - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/obrazci/11_navodilo%20za%20predkupno.pdf

3 jan 2019 ... PRODAJA ZEMLJIŠČ NA ZAVAROVANEM OBMOČJU – ZAKONITA PREDKUPNA. PRAVICA. Navodilo za izpolnjevanje obrazca. I. Zakon o ...

Predkupna pravica - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=35107

Ponudbo za uveljavljanje predkupne pravice podajam na podlagi (ustrezno obkrožite):. A. 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine – (Uradni list RS, št.

varstvo potrošnikov kot moderna človekova pravica - B&B ...

https://www.bb.si/doc/diplome/%C4%90ukic_Zorica.pdf

Pravno varstvo potrošnikov je v Sloveniji razpršeno v različne predpise in na različna področja. Najpomembnejša podlaga za varovanje pravic potrošnikov je.

IZOBRAŽEVANJE V TUJINI 2019

http://www.integraledu.com/docs/flipunislo/site/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Študentje so nameščeni v domu in si delijo kopalnice in kuhinje. Sobe so vedno že ... IKEA, Volvo, Scania, Tetra Pack, Ericsson in druga. V teh podjetjih imajo ...

Zavarovanje v tujini - Avioborza

http://www.avioborza.si/uploads/file/Coris%20letak.pdf

Podjetje: Assistance CORIS d.o.o.. Produkt: CORIS zavarovanje. Navedene informacije v dokumentu predstavljajo pomembne podatke o zavarovalni polici in ...