Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje ...

V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. ... "najdaljša dopustna čakalna doba je doba, kakor je opredeljena v zakonu, ki ureja ... potovanje do najbližjega ustreznega izvajalca, pri čemer potni stroški obsegajo:.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje ... - Sorodni dokumenti

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/336851?disposition=inline

V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. ... "najdaljša dopustna čakalna doba je doba, kakor je opredeljena v zakonu, ki ureja ... potovanje do najbližjega ustreznega izvajalca, pri čemer potni stroški obsegajo:.

Na podlagi 43.in 45. člena Statuta Mestne občine Maribor ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33612

Sadike, ki jih proizvajalec goji v posodah, morajo v le-teh rasti dovolj časa, ... Korekcijsko obrezovanje se lahko izvede na letnih poganjkih, vendar ne pri deblu. ... navadni bršljan (Hedera helix): strupeni listi, a trdi; strupene jagode -trpke [x]. 6.

1 Na podlagi 16. člena Statuta Mednarodne fakultete za ... - mfdpš

https://mfdps.si/pravilnik-ocenjevanje-znanja/

1 okt 2019 ... E-učilnica omogoča sprotno ocenjevanje (spremljanje individualnega dela študentov, testi, ipd.), ki lahko predstavlja največ 50 % ocene pri UE ...

Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št ...

http://www.vrhnika.si/get.php?id=17555

30 okt 2017 ... Vrhnika. 1. člen. V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 380/2011) se spremeni znesek v ...

Na podlagi 201. člena Statuta UL (Uradni list RS, št. 4/2017 in 56 ...

https://www.fsp.uni-lj.si/mma/-/2019011008241469/

10 jan 2019 ... (v nadaljevanju OKS), kot so opredeljene v Pogojih, pravilih in kriterijih za ... natisnjeno stran, kjer je objavljena njegova kategorizacija.

Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Brestanica-Krško, je ...

http://www.rd-brestanica-krsko.si/upload/urejevalnik/datoteke/PRAVILNIK%20O%20%C5%A0PORTNEM%20RIBOLOVU.pdf

22 feb 2016 ... ribnik 4 (vodni zadrževalnik) Mačkovci pri Brestanici. - ribnik Resa v Krškem. 3. člen. Režim športnega ribolova v ribolovnih vodah vsakoletno ...

Na podlagi 52. člena Statuta Občine Grosuplje - Občina Ivančna ...

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2018_2022/6_seja_OS/javna_obr/odlok_o_ustanovitvi_skupne_obcinske_uprave_5G.pdf

20 jun 2019 ... Občina Ivančna Gorica. Na podlagi 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine. Ivančne Gorice ...

15. 2. 2019 Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Mestne občine Novo ...

https://www.novomesto.si/mma/-/2019030413291098/

15 feb 2019 ... strateških, izvedbenih in drugih prostorsko pomembnih dokumentov in projektov občine. 4. V svet so imenovani: - doc. dr. Tomaž Slak, u. d .

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=1669

športni objekti) v lasti Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: mestna občina) v uporabo, višino ... OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA. 5. OSNOVNA ŠOLA ...

VABILO Na podlagi 13. člena statuta sklicujem zbor ... - Klub MACE

http://klub-mace.si/wp-content/uploads/2018/03/VABILO-redni-zbor-%C4%8Dlanov-27.3.2018.pdf

12 mar 2018 ... MAŽORETNI TWIRLING IN PLESNI KLUB MACE Cerknica. Tr:19150-5007822618; Deželna banka Slovenije d.d. Izpost. Cerknica.

Na podlagi 19. in člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni ...

https://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2019040413083822

Nova Gorica dne 18. 3. 2019 zaprosila za podajo mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja pomočnice direktorice CSD Severna Primorska, Enota Nova ...

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list ...

https://www.vik-ng.si/si/file/open/303_69afaafaa508/teh_pravilnik_vodovod_mong_marec2015.pdf

člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 42/14) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. marca 2015 ...

zavoda za zdravstveno zavarovanje slovenije - ZZZS

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/a2551ea6d0684a9ec125720d0026b652/$FILE/mo406.pdf

19 okt 2006 ... Splošna ambulanta, otroški dispanzer, ... otroški dispanzer. 788. 153,80 ... ZD Celje. 0,06. Koper. ZD Koper. 0,02. Kranj. OZG – ZD Radovljica.

FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ...

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/c1.1_priloga_cistopis_finan._nacrta_zzzs_za_2019.pdf

22 jan 2019 ... 13. člena in 54. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni ... načrt ZZZS za leto 2019 (v nadaljevanju finančni načrt), ki velja za ... OE Krško v višini 2 tisoč evro za ureditev večnamenskega prostora,.

HIŠNI RED VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ Na podlagi 31.a člena ...

http://www.vz-kranj.si/files/2016/10/Hi%C5%A1ni-red-VZ-Kranj.pdf

19 okt 2016 ... Vzgojni zavod Kranj s hišnim redom določa vsebine, pomembne za nemoteno življenje in ... Enota Stanovanje: Valjavčeva ulica 10,4000 Kranj.

Na podlagi petega odstavka 32. člena, 33. člena, sedmega ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV9075&type=pdf

(1) Če pacient pooblastilo z navadno pisno izjavo prekliče ali se mu pooblaščenec na enak način odpove, ali če rok veljavnosti pooblastila poteče, se podatki iz ...

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

https://www.irssv.si/upload2/IRSSV-Analiza%20socialnih%20transferjev%20za%20invalide.pdf

želenih informacij ali pa nam, v primeru Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Slovenije ... programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene ... UPRAVIČENCI: Invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - WIZ zavarovanje

https://www.wiz.si/documents/67901/231334/IPID_WIZ_Zdravje_AS.pdf/dbd7b568-861e-736e-41ff-2ccebe954234?t=1558603462732

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalnica: Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., Slovenija. Dokument z informacijami o zavarovalnem ...

druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled ...

https://www.uradni-list.si/files/RS_-1998-090-04712-OB~P001-0000.PDF

Jože Mežen, Bled, Prešernova 64. 851. 108 gozd. 7215. Franc Vidic, Bled, Partizanska 8. 852. 568 gozd. 4143. GG Bled. 853. 57 gozd. 4003. Marta Jemc, Bled ...

1 Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ...

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/natjecaji-oglasi-dradzbe/2019/3-Javni-natjecaj-za-prodaju-apartmana-objava-20-12-2019.pdf

Predmet prodaje su sljedeći apartmani u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko ... APARTMAN – PARK BUSOLA 2, ČERVAR PORAT, upisan u zemljišnim ...

kaj je zdravstveno zavarovanje

http://dijaski.net/get/ekn_ref_zavod_za_zdravstveno_zavarovanje_slovenije_01.pdf

1 jul 2013 ... zdravstvenega-zavarovanja-zzzs-narocilo-evropske-kartice-zzzs- · zdravstvenega-zavarovanja-hrvaska-zzzs-narocilo-kartice-.

Na podlagi 5. točke 5. statuta družbe Celjski sejem, d.d. Celje ...

https://ce-sejem.si/wp-content/uploads/2019/02/vabilo-skupscina-2013-objava.pdf

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15421/4.-toka-sprejeti-sklepi-kmvvi.pdf

Radovan RADETIC . ' Mateja DEMSIC, '. Svet javnega zavoda Mlad i zmaji - Centra za kakovostno prezivljanie prostega casa otrok in mladih , Reslljeva c.

Zdravje zdravstveno zavarovanje - Zavarovalnica Sava

https://www.zav-sava.si/media/store/sl-SI/Dokumenti-web/Produktne-mape/Zdravje/Zdravje-mapa.pdf

15 nov 2017 ... Medicinsko termalni center FONTANA,. • Thermana,. • Pušnik-Novljan okulistika, optika, zobozdravstvo,. • Fizioterapija Corpus Izidor Ivanović,.

nadstandardno zdravstveno zavarovanje v sloveniji - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/dragan901.pdf

3 jul 2003 ... dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nadstandardno zdravstveno zavarovanje ter še nekatere druge oblike ... zavarovalnica Adriatic, d.d..

Zdravstveno zavarovanje Zdravje - Zavarovalnica Sava

https://www.zav-sava.si/media/store/sl-SI/Dokumenti-web/Produktne-mape/Zdravje/Prodajna-mapa-Zdravje.pdf

sistemu na podlagi eNapotnice,. • posredovanje informacij o novostih pri zavarovanjih in storitvah, ki jih nudimo,. • posredovanje informacij o zdravnikih.

zdravstveno zavarovanje v sloveniji - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/fende2643.pdf

17 jan 2007 ... zavarovalnice, ki ponujajo dodatno zdravstveno zavarovanje, ... let), upokojenci, vojni veterani, ženske v času nosečnosti in materinstva, ...

Zdravstveno zavarovanje - Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

https://www.vzajemna.si/assets/Uploads/IPID-Kolektivna-zdravstvena-polica.pdf

Zavarovalnica: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Slovenija. Produkt: Kolektivna zdravstvena polica. Kaj je zavarovano? ✓. Asistenčne storitve, kot so:.

Zdravstveno zavarovanje - Klub Koroških Študentov

http://klub-kks.si/wp-content/uploads/2019/04/KK%C5%A0_FINTE1.pdf

svetu Univerze v Mariboru (ŠSUM) ali Študentskem svetu Univerze na Primorskem (ŠSUP). → Študentska organizacija. Na vsaki fakulteti deluje študentska ...

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter 2. točke 256. člena Zakona o ...

https://www.a-zn.si/wp-content/uploads/azn00177.pdf

vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, ...

Revizijsko poročilo: Učinkovitost Zavoda za zdravstveno ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/IS_ZZZS_NP/IS_ZZZS_NP.pdf

sodišča je bil ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkovit. ZZZS ne ... ZZZS je ustrezno ločil neprekinjeno poslovanje od neprekinjenega.

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini - NLB Vita

https://www.nlbvita.si/uploads/ipid/ipid-tujina-1.izdaja.pdf

Kaj je zavarovano? Medicinska asistenca klicnega centra 24 ur na dan,. 7 dni v tednu v primeru bolezni ali poškodbe v tujini, ki zajema: organizacijo ...

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Direkcija Miklošičeva ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/389917?disposition=inline

E-pošta: [email protected] www.zzzs.si ... Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ... Splošna bolnišnica Jesenice, cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice,.

ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST Zavod za zdravstveno zavarovanje ...

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2019/09/Elektronski-bolni%C5%A1ki-list.pdf

3 sep 2019 ... Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) je uvedel elektronski bolniški ... ZZZS območna enota Krško, tel. št.

Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje ... - Zavarovalnica Sava

https://www.zav-sava.si/media/store/sl-SI/Dokumenti-web/Zavarovalni-pogoji/Zdravje/Pogoji-ZZ-SPECPR-0117.pdf

15 nov 2017 ... eNapotnica – je dokument s potrebnimi podatki, ki vsebuje številko. eNapotnice oziroma napotnice in vrsto zdravstvene storitve na katero je.

Ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje? Preverite na spletu ali z ...

http://zavodrr.si/pravila/pdf/Ali_imate_urejeno_zdravstveno_zavarovanje.pdf

07/39 33 500,. ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št.: 02/82 10 100. Kontaktni podatki zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje:.