e-pošta: [email protected], spletna stran: www.os-trzin.si

27 sep 2018 ... Zadeva: Nadstandardni programa Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/2019. V skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o organizaciji in ...

e-pošta: [email protected], spletna stran: www.os-trzin.si - Sorodni dokumenti

e-pošta: [email protected], spletna stran: www.os-trzin.si

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2018/10/nadstandardni_program_2018_2019_sola-in-vrtec_za-na-splet.pdf

27 sep 2018 ... Zadeva: Nadstandardni programa Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/2019. V skladu s prvim odstavkom 48. člena Zakona o organizaciji in ...

Trzin, 3 - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2014/11/vpisnica.pdf

VIII. IZJAVA. Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Obvezujem se ...

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 26-5/2018 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/26._redna_seja_/26-5-2018-porocilo-cena-csd-17.pdf

28 mar 2018 ... Poročevalka: mag. Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

OBČINA TRZIN Župan Občine Trzin Številka: 20-01/2017 Datum ...

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-01-2017-predlog-cene-csd.pdf

4 maj 2017 ... Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale. Obrazložitev: Center za socialno delo Domžale (v nadaljevanju CSD Domžale) vodi ...

ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Občine TRZIN - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/04-odlokizvedbenidosncistopisnpb220180224.pdf

živa meja (gaber, liguster, smreka) višine od 80 cm do 120 cm,. - ograje iz žičnih mrež niso dopustne, na obcestnem delu je dopustna ograja do višine 80 cm kot ...

odlok o opn občine trzin – strateški del dopolnjeni ... - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/03-odlokstrateskidosn-2018-02-24.pdf

OPN Trzin - strateški del opredeljuje zasnovo prihodnjega prostorskega razvoja in ... šola, drugo izobraževanje, knjižnica, zdravstvena ambulanta, lekarna, dom ...

Letno poročilo Osnovne šole Trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/500b1b109ed52769824a95769f0e6846.pdf

SPLETNA STRAN: www.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. ... 1.2 Organiziranost Osnovne šole Trzin in predstavitev pomembnejših organov...... 7. 1.3 Finančno ...

Franci MUŠIČ, Trzin Pisna PRIZNANJA KS Trzin

http://www.trzin.si/assets/priznanja-in-nagade/2019/prejemnikipoletih2019.pdf

Andrej PERNE, Trzin. BRONASTO priznanje Občine Trzin: ▫ Strelsko društvo Trzin,. ▫ Marjeta RAKEF, Trzin,. ▫ Franc MUŠIČ, Trzin. NAGRADA Občine Trzin:.

Glasilo občine Trzin - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/stara_stran/d9f51053e0e22e0b4094d2ef4a7b5806.pdf

7 okt 2013 ... Žganjekuha pri Frančku ... Žganjekuha ima v Trzinu dolgoletno tradicijo. ... nik Bela knjiga slovenske osamosvojitve, v katerem so objavljeni.

stališča 2sd opn trzin - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/ana_-_javne_razgrnitve/2019/04_staliscadopripombTrzin_OT_20190205_pripombeobcine.pdf

(1) Ograja je lahko postavljena na posestno mejo na zaledni strani v skupni višini do 1,80 m nad koto ... na vrtni strani je dopustna lesena lamelna ograja. 2.

Izpisnica - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2014/11/izpisnica.pdf

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo dobijo v upravi oz. na spletni strani vrtca. Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok vključen v ...

poročilo o šolskem tekmovanju - OŠ Trzin - Arnes

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2019/07/biologija_Proteus_18_19_Siska.pdf

Kraj in datum: OŠ v Ljubljani, 30. 11. 2018. Organizator: Prirodoslovno društvo Slovenije. Število udeležencev: 0 (8. razred) 1 (9. razred). Srebrno priznanje:.

LDN vrtca Žabica 2019/20 - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2019/10/LDN-2019-20.pdf

13 okt 2019 ... e-pošta: [email protected] spletna stran: ... pedagogike iz OŠ Trzin ter Petra Kranjec, logopedinja iz OŠ 27. julij, Kamnik. Dodatno.

A LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA - Vrtec Trzin - Arnes

http://mzdtk.splet.arnes.si/files/2019/10/LDN-2019-20.pdf

13 okt 2019 ... Poslovni čas vrtca je usklajen z ustrezno racionalizacijo in kadrovsko zasedbo v zvezi z ... obisk knjižnice Trzin in knjižnice v Osnovni šoli Trzin,.

Spletna učilnica je posebej pripravljena spletna stran oz. portal, ki ...

https://www.sentvid.org/wp-content/uploads/2018/10/Priro%C4%8Dnik-za-uporabo-Moodle-spletnih-u%C4%8Dilnic_dijak-1.pdf

Terzić, T/Tegelj. M.: Navodila za uporabo spletne učilnice. Gimnazija Šentvid, šol. l. 2018/19 1. Spletna učilnica je posebej pripravljena spletna stran oz. portal, ...

Spletna stran : www.konj-zveza.si Stran : 1 Kobilarna Lipica, 29.09 ...

http://www.konj-zveza.org/assets/2019/skakanje/pokal/dp6ls.pdf

Spletna stran : www.konj-zveza.si. Stran : 1. Kobilarna Lipica, 29.09.2019. 29.09.2019. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 2019. ZA MLADE KONJE.

Spletna stran : www.konj-zveza.si Stran : 1 21.09.2019 DRŽAVNO ...

http://www.podkev.com/AM.pdf

Spletna stran : www.konj-zveza.si. Stran : 1. 21.09.2019. DRŽAVNO PRVENSTVO V DRESURNEM JAHANJU 2019. POSAMIČNO - AMATERJI.

Spletna stran : www.konj-zveza.si Stran : 1 POKAL SLOVENIJE V ...

http://www.konj-zveza.org/assets/2019/skakanje/pokal/pokallot_1.pdf

Spletna stran : www.konj-zveza.si. Stran : 1. POKAL SLOVENIJE V PRESKAKOVANJU ZAPREK. 28.09.2019. ZA LETO 2019. O T R O C I. Uv. Jahač. Klub.

Spletna stran : www.konj-zveza.si Stran : 1 22.09 ... - Podkev.com

http://www.podkev.com/DP6L.pdf

Spletna stran : www.konj-zveza.si. Stran : 1. 22.09.2019. DRŽAVNO PRVENSTVO V DRESURNEM JAHANJU 2019. MLADI KONJI - 6 LET. Uvr. Konj.

Povezava - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/predpisi/obcinski/stara_stran/34460d34bb0d2f942c9d918affb4abdf.pdf

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Sektor za maloprodajo, Slovenčeva 25, 1000. Ljubljana za oskrbo ogroženega prebivalstva,. VETERINARSKI ...

Trzin, 3 - OŠ Venclja Perka

https://www.os-vperka.si/upload/files/Informacije_za_posameznike%20%281%29.pdf

[email protected]. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE. I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA. Osnovna šola ...

Domžale - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/13._redna_seja/porocilo-zdravstveni-dom-domzale-2015.pdf

31 dec 2015 ... V povezavi z Onkološkim inštitutom Ljubljana se je novembra 2015 v Zdravstvenemu domu Domžale pričelo ... Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo. ... 2015 dokončala izobraževanje na ORL 2a.

župan - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/amandma-st-1-cena-vrtca.pdf

1 jan 2018 ... Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se glasi: »1. (cena programa). Občinski ...

Untitled - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/arhiv/1998/Odsev_maj_junij_1998.pdf

5., v avli OS Trzin pripravil predavanje enega najboljših slovenskih alpinistov Pavla Kozjeka, prvega Slovenca, ki je na vrh Everesta prišel brez dodatnega kisika ...

Gradivo - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/stara_stran/621740ce55ac6c2bc09e58283eb890a2.pdf

Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče, ... javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin št.

Letno poročilo OŠ Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/19._tredna_seja/porocilo-os-trzin.pdf

31 dec 2016 ... fiwwwmww. 3861 56417 66. E [email protected]. SPLETNA STRAN: wvvw.os-trzin.si. RAVNATELJICA: mag. Helena Mazi Golob, MBA.

Občina Trzin - JKP-Prodnik

https://www.prodnik.si/sites/www.prodnik.si/files/upload/files/2019-jesen-skupni-urnik-trzin-a5-krivulje.pdf

9 sep 2019 ... X gume,. X sodi,. X gradbeni material,. X veje drevja in živih mej,. X azbestna kritina. ... Na parkirišču pred trgovino Mercator. Pomembno!

OBCINA TRZIN Namen:

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/23._redna_seja/gradivo-za-1-tocko.pdf

6 dec 2017 ... Upo§teva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem <':asu v ...

Priloge - Občina Trzin

http://www.trzin.si/assets/meetings/mandatno_obdobje_2014-2018/20._redna_seja_/20-9-2017-priloga.pdf

Splošni ambulanti Trzin, v podjetju Salesianer Miettex Periteks d.o.o. in v gasilskem vozilu operativnih gasilcev. Defibrilator v DST je kupila Občina in ga dala v ...

Odsev - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/odsev_2018/odsev-2018novembernet.pdf

3 nov 2018 ... Na naslovnici. Jesenska idila v starem delu Trzina. Fotografija: Miha Pavšek. Odsev, glasilo občine Trzin. Skupna občinska uprava občin Trzin,.

priprave na maturo iz slovenščine - OŠ Trzin

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2020/01/Vabilo-matura-2020.pdf

28. januar 2020 – Kako pišemo razpravljalni in razlagalni esej ob upoštevanju argumentacije in slogovnih načinov. • 25. februar 2020 – ESEJ – lvan Cankar: Za ...

letni delovni načrt - OŠ Trzin

http://os-trzin.splet.arnes.si/files/2017/10/LDN_2017_2018_splet_koncni1.pdf

15 sep 2017 ... Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin 2017/2018. 1 ... svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola ...

družinski izlet - PD Onger Trzin

http://www.onger.org/depo/mo/2019/2019_krsicevec/20190316_krsicevec_vabilo_v3.pdf

16 mar 2019 ... Kršičevec je planotast, travnat vrh na zahodnem robu Javornikov na Notranjskem. Z njega se nam odpre razgled na (morda naše cilje v ...

publikacija za starše - Vrtec Trzin

http://www.vrtec-trzin.si/files/2017/11/PUBLIKACIJA-2017-18_vrtec_2.pdf

e-pošta: [email protected]. Enota vrtca Žabica. Lokacija Palčica. Mengeška c. 7/B, 1236 Trzin. Obračun oskrbnin in prehrane: Jasmina Koščak. Tel. in faks: ...

Maja Breznik - Trzin.info

http://www.trzin.info/assets/odsev/stara_stran/b61115f3d60d230304e1f8560e354efa.pdf

28 maj 2014 ... višave in pisane preproge cvetja že nadome- ščajo belino zapoznelih snežnih jezikov. Maj ... Jysk, Mengeš. Milan Kuferšin, Trzin. Watt elektro ...

rezultati jesenski kros oš - OŠ Trzin

http://www.os-trzin.si/files/2018/10/jesenski-kros-%C5%A1ole-1.pdf

11 okt 2018 ... TRZIN. 01:19,2. 2. MATEJ LOŽAR. VENCLJA PERKA. 01:20,0. 3. ... TRZIN. 19. TIBOR DRČA OVCA. JANKA KERSNIKA BRDO. 20. LOVRO ...